no-img
غنی فایل

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا - طرح درس روزانه نشانه ب - طراحی آموزشی نشانه آ ا - ب


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه ها

ادامه مطلب

DOC
دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا – طرح درس روزانه نشانه ب – طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب
doc
ژوئن 8, 2018
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا – طرح درس روزانه نشانه ب – طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب


در این پست از سایت غنی فایل دانلود طرح درس روزانه نشانه آ اطرح درس روزانه نشانه بطراحی آموزشی نشانه آ ا – ب را برای شما قرار داده ایم. دانلود طرح درس روزانه نشانه آ اطرح درس روزانه نشانه بطراحی آموزشی نشانه آ ا – ب در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا طرح درس روزانه نشانه بطراحی آموزشی نشانه آ ا – ب را مشاهده می کنید.

شماره پست: ۴۹

تعداد صفحات: ۵ صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع طرح درسطراحی آموزشیدانلود طرح درس روزانه نشانه آ اطرح درس روزانه نشانه بطراحی آموزشی نشانه آ ا – ب

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا – طرح درس روزانه نشانه ب – طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب از منو بر روی دکمه سبز رنگ خرید و دانلود کلیک کنید.

 

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا - طرح درس روزانه نشانه ب - طراحی آموزش نشانه آ ا - ب

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا – طرح درس روزانه نشانه ب – طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب

باسمه تعالی

اداره کل آموزش وپرورش استان

مدیریت آموزش وپرورش شهرستان

مجتمع آموزشی وپرورشی ……………….

نام ونام خانوادگی مجری:  آموزشگاه:      پایه:اول      درس :فارسی     فصل : ۲ درس :۱                                صفحه ی :۲۷                                     تعداددانش آموزان:  ۳۳                                             تعدادگروه ها:۸                                   مدت زمان اجرا: ۴۵  دقیقه                            تاریخ:۱۲/۳/۱۳۹۶

اهدافالف) هدف کلّی: آشنایی دانش آموزان با صدای حرف (آ –ا) (بـ – ب)
ب) اهداف جزئی:

۱- حیطه ی شناختی:  -دانش آموز با صدای (آ –ا) (بـ – ب)آشنا شود.محل قرار گرفتن ان درکلمه.

۲- حیطه ی مهارتی:بتواند نشانه(آ –ا) (بـ – ب)رادر کلمات نشان دهد.دور انها خط بکشد.

۳- حیطه ی نگرشی:.به انجام کار گروهی ضمن کمک به دوستانش،علاقه نشان دهد. با مدرسه و کارکنان ان همکاری کند. حروف را در کلمه رنگ امیزی کند

ج) اهداف رفتاری:

۱- حیطه ی شناختی:شناخت کلماتی که صدای اول آن (آ –ا) (بـ – ب) باشد- کلماتی که در وسط صدای  (آ –ا) (بـ – ب)داشته باشند- کلماتی که در آخر صدای (آ –ا) (بـ – ب) داشته باشند.

 

۲- حیطه ی مهارتی:بتواند حروف کوچک وبزرگ را تشخیص دهد،بنویسدوجاگذاری کند. در نظافت مدرسه و کلاس کوشا باشد.املای درست انها را بنویسد.  

۳- حیطه ی نگرشی: درفرآیند تدریس به حرکات لب وادای کلمات دقت کند. کلمات ناقص را با یکی از شکل صدای (آ –ا) (بـ – ب)کامل کند.

ابزارکتاب-گچ-تخته-کپی تصاویر کتاب-لوحه حروف- کارت ّهای تصوَیری- بادام ـ خمیر بازی.رنگ ابی
روش تدریسپزسش و پاسخ ـ تصویرخَواًنی ـ فعال گروهیی ـ مجسم ـ ًنیمه مجسم
رویکرد حاکم
تعیین موقعیت۳۳ نفردانش آموز پسرکلاس اول ابتدایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به بخش۲ را دراوایل کتاب خوانده اندو می دانند.

 

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا

دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا

الگوی هدف گذاری( اهداف تفضیلی ): فارسی پایه ی اول ابتدایی

            عرصه ها

عناصر

دررابطه با خود(خویشتن)دررابطه باخلق(سایرانسان ها)دررابطه با خلقت(طبیعت)دررابطه با خدا
تفکّروتعقّل– تفکّرواندیشیدن درمورداین که اب چگونه به وجود می اید.باران چطور تشکیل می شود.– تفکّرواندیشیدن در مورد این که دوستانش چگونه توانایی بهره برداری ومصرف اب رادارند. – تفکّرواندیشیدن درمورداین که چگونه ازمحیط پیرامون خوددرطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند.– تفکّر و اندیشیدن در مورد نقش و اهمیت استفاده ازاب وباران درزندگی به عنوان یک موهبتی که خدابه او ارزانی نموده واین که چگونه می توان با استفاده ی  درست ازمحیط پیرامون رضایت خداوندرا فراهم نمود.
ایمان وباورباورداشتن توانایی خودش جهت این که می تواند اب مورد نیاز خود رااز باران تامین کند.باورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت این که با همکاری هم مسایل مربوط به اب را حل کنند.باورداشتن به این که ازمحیط های دراختیار داشته به درستی وبه اندازه بهره ببریم.ایمان داشتن به قدرت خدا که این همه اب وباران در اختیار ما قرار داده است.
علمباور به این که می توانداب ها وباران ها راباکمک علم خود به کنترل در بیاورد.اطلاعات خود را جهت توزیع مصرف وصرفه جویی اب برایکمک به دوستان بروز کند.بهره برداری عادلانه از محیط طوری که نظم طبیعت به هم نخورد.خداوند را به عنوان افریننده ی علم در نظر بگیرد وایمان داشته باشد.
عملبا کمک ابزارهای نوین وجدید اب سالم وتصفیه شده را به مردم برساند.ازتوانایی خود در جهت کمک به دوستانش در رساندن وتوزیع اب بهره ببردوبادوستانش مشورت کند.ازوسایل موجود درطبیعت برای خدمت رسانی به مردم استفاده کند.با تاکید بر حفظ طبیعت.همیشه خدارابه عنوان یاری رسان به خود درانجام کارها می داند.
اخلاقبا رعایت خونسردی و اخلاق مناسب ورفتار خوب دیگران را ازخودراضی نگه می دارد. درموقع کارگروهی ،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.درمقابل حفاظت ونگه داری ازوسایل خود ودیگران وتمام چیزهای موجود درطبیعت،احساس مسئولیت نشان می دهد.همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و اعمال خود می بیندو اخلاق را در همه شرایط حفظ می کند.

 

طرح درس روزانه نشانه ب

طرح درس روزانه نشانه بطرح درس روزانه نشانه ب

فرآیندیاددهی- یادگیری

عنوان فعّالیت        فعّالیت یاددهی –  یادگیریپیش نیازهانوع سبک

شناختی

ابزارروش تدریسروش ارز یابیمحیط آموزشیمدت زمان
امورمقدماتیمعلّم: ورود- سلام واحوال 

فراگیران:  

حضورفراگیران درکلاس –  آوردن تکالیف درسیکلامیوسایل تشویقپرسش وپاسخثبت مشاهدات (فهرست وارسی)کلاس درس۳ دقیقه
سنجش آغازینالف) تعیین رفتارورودی:   دررابطه با پیش دانسته های قبلی

معلّم:

فراگیران:  با مدادرنگی نشانه ها را رنگ می زنند.

معلّم: 

فراگیران

 

ب) پیش آزمون: دررابطه بادرس جدید

معلّم: 

معلّم: 

فراگیران

معلّم: 

 

 

– کار با مدادرنگی در پیش دبستانی

 

 

– کار با مدادرنگی در پیش دبستانی

 

 

حل مسئله ودرس یک کلاس دوّم

 

دست ورزی

 

 

دست ورزی

وکلامی

 

 

 

کلامی

 

کتاب مدادرنگی

 

مجسم وغیر مجسم

 

 

مجسم وغیر مجسم

 

 

پرسش وپاسخ توضیحی

 

 

 

 

مشاهده و وارسی

 

 

مشاهده ی رفتار

رنگ امیزی

 

 

مشاهده ی رفتار

رنگ امیزی

 

کلاس درس

 

۴دقیقه

گروه بندی وایجادانگیزه

 

 

معلّم: فراگیرانرابه گروه های مختلف گروه بندی می کندوازآنان م۴دقیقه
ارائه ی درس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۲۰دقیقه

عنوان فعّالیت        فعّالیت یاددهی –  یادگیریپیش نیازهانوع سبک

شناختی

ابزارروش تدریسروش ارز یابیمحیط آموزشیمدت زمان
جمع بندی ونتیجه گیری 

۴دقیقه

ارزش یابی تکوینی وفعالیت تکمیلی 

۵دقیقه

تعیین تکلیف 

۲ دقیقه

پایان خوشمعلم:بچه ها،با نشانه ها نقاشی بکشید وبه صورت گروهی اینکار را انجام دهید.کلاس اول ونیم سال اولدست ورزی

وتصویری

برگه اچار-مدادرنگیکارآیی تیممشاهده ی رفتار

 

کلاس درس۳دقیقه

 

طراحی آموزشی نشانه آ ا - ب

طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه نشانه آ ا – طرح درس روزانه نشانه ب – طراحی آموزشی نشانه آ ا – ب از منو بر روی دکمه سبز رنگ خرید و دانلود کلیک کنید.

بازدیدها: 1863درباره نویسنده

غنی فایل 477 نوشته در غنی فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *