no-img
غنی فایل

بایگانی‌ها ریاضی اول ابتدایی - غنی فایل


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه ها

مطالب

آرشیو بایگانی‌ها ریاضی اول ابتدایی - غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۲۵ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود یم باشد. شماره پست: ۴۶۹٫ تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل : ورد WORD و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس : اهداف رفتاری : از دانش آموزان انتظار [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مارس / 2020   بازدید : 60    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۲۳ ریاضی اول دبستان
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲۳ ریاضی اول دبستان


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۲۳ ریاضی اول دبستان را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۲۳ ریاضی اول دبستان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۲۶۸ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد WORD و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان تدریس با نوشتن حروفی اعداد و حل مسئله [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مارس / 2020   بازدید : 81    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۲۲ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۶۷ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل : ورد و WORD و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با تفریق مضارب ده آشنا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 04 / مارس / 2020   بازدید : 107    نویسنده : غنی فایل
طرح درس تم ۲۱ ریاضی اول
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲۱ ریاضی اول


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۲۱ ریاضی اول را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۲۱ ریاضی اول در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۶۶٫ فرمت فایل: وردword و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با جدول ارزش مکانی آشنا شوند. اهداف رفتاری : از دانش آموزان انتظار می [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 01 / مارس / 2020   بازدید : 129    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۲۰ ( تم بیستم ) ریاضی اول دبستان
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲۰ ( تم بیستم ) ریاضی اول دبستان


در این پست از شایت غنی فایل طرح درس تم ۲۰ ( تم بیستم ) ریاضی اول دبستان را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۲۰ ( تم بیستم ) ریاضی اول دبستان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۶۵٫ تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / فوریه / 2020   بازدید : 131    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم ۱۹ ( تم نوزدهم ) ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم ۱۹ ( تم نوزدهم ) ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم ۱۹ ( تم نوزدهم ) ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه تم ۱۹ ( تم نوزدهم ) ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۶۴ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / فوریه / 2020   بازدید : 310    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم ۱۸ ( تم هجده ) ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم ۱۸ ( تم هجده ) ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم ۱۸ ( تم هجده ) ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه تم ۱۸ ( تم هجده ) ریاضی اول ابتدایی در قالب فالی ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانولد می باشد. شماره پست: ۴۶۳٫ تعداد صفحات : ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 26 / فوریه / 2020   بازدید : 122    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی ( تم پانزده )
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی ( تم پانزده )


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم ۱۵ ریاضی اول ابتدایی ( تم پانزده ) را برای شما قرار داده ایم. ر در قالب فالی ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۶۰ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با دسته های یکی، ده تایی آشنا [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2020   بازدید : 82    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی ( تم چهارده )
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی ( تم چهارده )


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی ( تم چهارده ) را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه تم ۱۴ ریاضی اول ابتدایی ( تم چهارده ) در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۹ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 18 / فوریه / 2020   بازدید : 62    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۱۳ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۸ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد WORD و قابل ویرایش. از دانش آموزان انتظار می رود در پایان تدریس بتوانند : ۱- عمل جمع را با انتقال انگشتان انجام [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / فوریه / 2020   بازدید : 56    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۱۲ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۷ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس : ۱- مفهوم مقایسه را درک کنند. (درک [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 16 / فوریه / 2020   بازدید : 56    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم ۱۰ تم ده ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم ۱۰ تم ده ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم ۱۰ تم ده ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه تم ۱۰ تم ده ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۵ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی : : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / فوریه / 2020   بازدید : 93    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۹ تم نه ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۹ تم نه ریاضی اول ابتدایی


در این پست زا سایت غنی فایل طرح درس تم ۹ تم نه ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۹ تم نه ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۴ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش. هدف کلی : از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با مفهوم عدد [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 03 / فوریه / 2020   بازدید : 91    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم هشت تم ۸ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم هشت تم ۸ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم هشت تم ۸ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. در این طرح درس و تمامی طرح درس های دیگه توضیح داده شده که چگونه درس مربوطه را تدریس کنید. این طرح درس تم هشت تم ۸ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۳ . تعداد صفحات: ۲ [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / ژانویه / 2020   بازدید : 131    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم هفت ۷ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم هفت ۷ ریاضی اول ابتدایی


در این پست یه طرح درس از کتاب ریاضیات پایه اول ابتدایی قرار داده ایم که عنوانش طرح درس تم هفت ۷ ریاضی اول ابتدایی می باشد. این طرح درس در دو صفحه تنظیم شده و می توانید طرح درس تم هفت ۷ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش ان را خرید کنید. شماره پست: ۴۵۲ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش. هدف [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 31 / ژانویه / 2020   بازدید : 159    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۶ شش ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۶ شش ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۶ شش ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۶ شش ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۱ . تعداد صفحات: ۲  صفحه. فرمت فایل : ورد و word قابل ویرایش. هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با جمع و تفریق [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژانویه / 2020   بازدید : 103    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۵ پنج ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۵ پنج ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۵ پنج ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس تم ۵ پنج ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۵۰ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش word . هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با مفهوم جمع [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژانویه / 2020   بازدید : 117    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس تم ۴ چهار ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۴ چهار ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۴ چهار ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم . طرح درس تم ۴ چهار ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید  ود انلود می باشد. شماره پست: ۴۴۹٫ تعداد صفحات : ۲  صصفحه. فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش word . هدف کلی : در پایان درس از دانش آموزان انتظار می رود با و [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 30 / ژانویه / 2020   بازدید : 120    نویسنده : غنی فایل
طرح درس تم ۲ دو ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس تم ۲ دو ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس تم ۲ دو ریاضی اول ابتدایی را قرار داده ایم. طرح درس تم ۲ دو ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد. شماره پست: ۴۴۸ . تعداد صفحات: ۲ صفحه. فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش. هدف کلی:از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس با جدول شگفت انگیز آشنا شوند. اهداف رفتاری : ۱- [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 29 / ژانویه / 2020   بازدید : 68    نویسنده : غنی فایل
DOC
طرح درس روزانه تم دو ۲ ریاضی اول ابتدایی
۲,۰۰۰ تومان

طرح درس روزانه تم دو ۲ ریاضی اول ابتدایی


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه تم دو ۲ ریاضی اول ابتدایی را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه تم دو ۲ ریاضی اول ابتدایی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. طرح درس تم ۲ ریاضی اول ابتدایی,طرح درس تم ۲ ریاضی اول,طرح درس تم ۲۰ ریاضی اول,طرح درس تم ۲ ریاضی پایه اول,طرح درس تم ۲۲,طرح [...]

ادامه مطلب
تاریخ : 28 / ژانویه / 2020   بازدید : 105    نویسنده : غنی فایل