no-img
غنی فایل

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم - غنی فایل


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم
zip
فوریه 12, 2019
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم


در این پست از سایت غنی فایل اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم را برای شما قرار داده ایم. اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم را مشاهده می کنید.

شماره پست: ۱۸۷ صد و هشتاد و هفت.

تعداد صفحات: ۳۳ سی و سه صفحه.

فرمت فایل: ورد و قابل ویراش.

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم.

برای خرید فایل ورد و قابل ویراش اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم بر روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید.

۲,۰۰۰ تومان – خرید

کلمات کلیدی این پست: اقدام پژوهی, دانلود اقدام پژوهی, اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم, دانلود اقدام پژوهی بهبود وضعیت درسی, چگونه وضعیت درسی را بهبود ببخشم, .

فهرست مطالب
چکیده ۵
مقدمه ۶
توصیف وضع موجود ۷
گرد آوری شواهد (۱) ۸
الف : کسب نمرات ۸
نمودار شماره۱ :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر ۱۰
ب : پرسش نامه ۱۱
ج : مصاحبه با والدین ۱۲
د : مصاحبه با همکاران ۱۳
پیشینه تحقیق : ۱۴
تجزیه وتحلیل داده ها ۱۶
یافتن راه حل ها ۱۸
راه حل ها ۱۸
انتخاب طرح جدید و اجرای آن ۲۰
روش اول: دادن برنامه ی درسی ۲۱
روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف   . ۲۱
روش سوم: تهیه فرم بررسی و نظارت بر تکالیف واموردرسی  توسط اولیا ۲۲
گردآوری شواهد (۲) ۲۵
جدول شماره۴:میانگین نمرات ۵درس در نوبت دوم ۲۸
اعتبار بخشی و ارزیابی ۲۹
نتیجه گیری، ایرادها، پیشنهادها ۳۲
فهرست منابع ۳۳
اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

اقدام پژوهی چگونه توانستم وضعیت درسی دانش آموزان ضعیف کلاسم را بهبود بخشم

 چکیده
     بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودند و با همهً تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.
      در بسیاری از مواقع می دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش ها وتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.
      با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیا و با اجرای سه روش شامل:
      ۱ – دادن برنامه پیشنهادی درسی
      ۲ – رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
      ۳ – تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان
روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از ۷به۱۶ رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.
کلید واژه:  افت تحصیلی،برنامه پیشنهادی،تبادل نظر،فرم نظارت 
مقدمه
      تربیت فرزند با همۀ سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است.
  تا روزی که طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.
  همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمۀ آ نان که در سایۀ لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند.
  برای عده ای مسألۀ افت تحصیلی پیش می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در این مورد تدابیر خاصی اندیشیده ومشکل بر طرف شود.
 اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد  که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند.
 به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید.                             

دانلود اقدام پژوهی بهبود وضعیت درسی

دانلود اقدام پژوهی بهبود وضعیت درسی

                                                                                                                  

   توصیف وضع موجود 
  اینجانب  ……… با سابقه ی تدریس ….. سال با مدرک تحصیلی …….. به عنوان آموزگار در دبستان ………..  واقع در شهرستان …….. استان …….. مشغول به خدمت هستم . اکثر دانش آموزان مدرسه  دارای مشکلات خانوادگی از قبیل فقر و بیکاری و بی سوادی هستند . 
        از ابتدای سال تحصیلی در موارد متعدد متوجه شدم که آزمون های کتبی و شفاهی بسیاری که به عمل می آوردم و روش تدریس های متعدد و فعال که به کار می گرفتم تعدادی از دانش آموزانم نمرات پائین تر از حد انتظار کسب می کنند و شدیداً دچار افت تحصیلی هستند.این دانش آموزان حتی سرکلاس هنگام تدریس یا حل کردن تمرینات علاقه ای از خود نشان نمی دادند و من نیز مجبور به استفاده از راه حل های موقت جهت جلب توجه آنها نسبت به درس بودم . 
     هر بار پس از تصحیح  برگه های امتحانی واقعاً نگران می شدم و به این فکر می کردم که چرا اینگونه است ؟ و چگونه می توانم این وضعیت نامطلوب را تغییر دهم .  
    برای یادگیری بهتر گاهی امتحانات شفاهی برگزار می کردم و ابتدا افراد داوطلب را برای پاسخ دهی می آوردم ، سپس با هر گروه یکی ، دو نفر از شاگردان ضعیفم را نیز صدا  می زدم اما باز می دیدم که نتیجه ی آن چنان مطلوب حاصل نمی شود .
    بعد از امتحانات کتبی از دانش آموزان می خواستم که به عنوان تکلیف شب جواب سؤالاتی را که پای تخته نوشته می شد پیدا کنند و بیاورند ، باز هم این چند نفر تلاش برای پیدا کردن جوابهای صحیح نمی کردند . 
    یا اینکه کلاس را به گروه هایی ۵ نفره تقسیم بندی کرده بودم آنها در گروه کاری انجام نمی دادند و کارهای خارج از کلاس را انجام نمی دادند و همیشه داد سر گروه را در آورده بودند . 
    در مصاحبه هایی که با خود دانش آموزان داشتم آنها اظهار می کردند که قبل از امتحانات درس می خوانند ولی فراموش می کنند . ولی در صحبت با والدین آنها
۲,۰۰۰ تومان – خرید

بازدیدها: 31موضوعات :

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *