no-img
غنی فایل

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین)


غنی فایل
مطالب ویژه
اطلاعیه های سایت

ادامه مطلب

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی – طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین)
zip
جولای 5, 2018
۲,۰۰۰ تومان
۲,۰۰۰ تومان – خرید

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی – طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین)


در این پست از سایت غنی فایل طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین) را برای شما قرار داده ایم. طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین) در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد. در ادامه توضیحات تکمیلی طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین) را مشاهده می کنید.

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی

شماره پست: ۸۱ هشتاد و یک.

تعداد صفحات طراحی آموزشی: ۷ هفت صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین).

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین) بر روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید.

۲,۰۰۰ تومان – خرید
اهدافالف) هدف کلّی: تربیت هنری و توسعه مهارت های اجتماعی و تمایل به ابراز افکار و احساسات
ب) اهداف جزئی:۱- حیطه ی شناختی: ۱- داوری درباره ی آثار دیگران ۲- توانایی مقایسه ی یک اثر با بهترین معیارهای ارائه شده در باره ی آن اثر ۳-  آشنایی با میراث فرهنگی و حفظ و نگهداری این آثار ۴- آشنایی با مراحل رشد گیاهان و جانوران۲- حیطه ی مهارتی:۱- آزمایش کردن راه های مختلف برای کشیدن نقاشی خوب ۲- استفاده از مهارت های آموخته شده قبلی در نقاشی ۳- رنگ آمیزی نقاشی با ظرافت و زیبایی (توسعه مهارت های حرکتی ) ۴- خلق الگوهای جدید با موضوع مشخص کشیدن نقاشی به تنهایی و بدون کمک دیگران ۵- توسعه مهارت های اجتماعی ۶- توسعه مهارت های گفتاری۳- حیطه ی نگرشی: ۱- تمرکز بر روی موضوع انتخابی در کلاس و تلاش در جهت آفریدن یک اثر خوب ۲- کسب لذت از انجام یک کار هنری ۳- دفاع از اثر خود و پاسخ به سوالات دیگران در این زمینه ۴-توجه به زیبایی ها و پرورش حس زیبایی شناسی ۵-تمایل به برقراری ارتباط و مشارکت در کارهای گروهیج) اهداف رفتاری:۱- حیطه ی شناختی: ۱- مراحل رشد گیاهان را در نقاشی خود با توجه به نقاط مثبت نقاشی خود (هر مرحله حداقل در یک جمله ) توضیح دهند. ۲-در مورد فعالیت های اجتماعی و گروهی از جمله درخت کاری در حضور دانش آموزان حداقل در سه جمله توضیح دهند. ۳- خصوصیات اثر منحصر به فرد خود را در حضور دانش آموزان و آموزگار با بیان حداقل دو خصوصیت برجسته بیان کنند. ۴-در مورد آثار هنری قدیم و میراث فرهنگی و چگونگی نگهداری آنها با توجه به چگونگی نگهداری اثر های خود و اطلاعات قبلی در این زمینه توضیح دهند. ۵- درباره ی آثار هنری دوستان خود با توجه به رعایت احترام و پرهیز از تعصب اظهار نظر کنند. ۶- آثار ارائه شده را با آثار دیگر و بهترین نمونه ارائه شده مقایسه کند و نتیجه را با عنوان حداقل دو شباهت یا تفاوت بیان کنند.۲- حیطه ی مهارتی: ۱-در کشیدن نقاشی خود حوصله و دقت به خرج دهد و سرسری از آن نگذرند. ۲-در بحث های گروهی شرکت کند و خوب گوش کند و خوب حرف بزند. ۳- با دوستان خود در مورد تخیلات خود حرف بزنند. ۴- یک نقاشی زیبا و و مربوط به موضوع را بدون کمک دیگران بکشند. ۵- از مهارت های آموخته شده در درس های قبلی از جمله علوم ( رشد گیاهان ) و فارسی در نقاشی خود فایده برند.۳- حیطه ی نگرشی: ۱- علاقمندی خود را نسبت به انجام یک کار هنری در مرحله بحث گروهی و حین انجام عمل در چهره نشان دهند.۲- نظر و احساس خود را درباره ی کار دیگران حداقل در دو جمله بیان کنند. ۳- از اثر خود با اعتماد به نفس دفاع کند و پاسخ پرسش های دوستان خود را در مرحله ارزشیابی به طور کامل و با جملات صحیح بدهند. ۴- در نقاشی خود با استفاده از رنگ های شاد زیبایی شناسی خود را به نمایش بگذارد. ۵-علاقمندی خود را در بحث های گروهی با همکاری کردن با گروه نشان دهند.
ابزارمداد رنگی و پاستیل, مقوا یا کاغذ سفید, طناب و گیره, پوشه کار, صفحه فهرست فعالیت های هنری دانش آموزان, چک لیست فعالیت های دانش آموزان
روش تدریستلفیقی از روش های پرسش و پاسخ توضیحی و سخنرانی , نمایشی , بدیعه پردازی, گروه های کوچک واحد کار
رویکرد حاکمرویکردفطرت گرایی توحیدی برمبنای نظریه ی ساخت گرایی(حل مسئله)
تعیین موقعیت۳۰ نفردانش آموز پسرکلاس سوّم ابتدایی روستایی که اغلب پیش نیازهای مربوط به فصل محیط را درکلاس اوّل ودوّم می دانند.  
الگوی هدف گذاری( اهداف تفضیلی ): هنر پایه ی سوّم ابتدایی
            عرصه هاعناصردررابطه با خود(خویشتن)دررابطه باخلق(سایرانسان ها)دررابطه با خلقت(طبیعت)دررابطه با خدا
تفکّروتعقّل- تفکّرواندیشیدن درمورداین که خودش چگونه توانایی ،برای انجام فعالیت درست را دارد.- تفکّرواندیشیدن در مورد این که دوستانش چگونه توانایی ، برای انجام نقاشی را دارند.- تفکّرواندیشیدن درمورداین که چگونه ازمحیط پیرامون خوددرطبیعت به نحو مطلوب استفاده کند.- تفکّر و اندیشیدن در مورد نقش و اهمیت استفاده ازمحیط درزندگی به عنوان یک موهبتی که خدابه او ارزانی نموده واین که چگونه می توان با استفاده ی  درست ازمحیط پیرامون رضایت خداوندرا فراهم نمود.
ایمان وباورباورداشتن توانایی خودش جهت این که با وسایل مورد نیاز میتواند نقاشی بکندباورداشتن توانایی دوستانش وکمک به آنان جهت اینکه با مداد رنگی نقاشی بکنندباورداشتن به این که ازمحیط های دراختیار داشته به عنوان یکی ازنعمت های موجوددر طبیعت به درستی استفاده کند.ایمان داشتن به قدرت خدا که این همه محیط های جذّاب را در اختیارانسان قرارداده است.
علمدر رابطه با موضوعی که نقاشی کرده است توضیح می دهداطلاعات خود را در رابطه با نقاشی در اختیار دوستانش قرار می دهدروش انجام نقاشی را توضیح می دهد.خداوند را به عنوان برترین نقاش می داند.
عملمی تواند در رابطه با موضوعات مختلف نقاشی بکند.ازتوانایی خود در جهت کمک به دوستانش برای انجام صحیح نقاشی استفاده میکندازوسایل موجود درطبیعت برای نقاشی کردن استفاده میکند.همیشه خدارابه عنوان تواناتر از خودو عامل اصلی توانایی خود درموقع کاربا ابزارمی داند.
اخلاقبا رعایت خونسردی و اخلاق مناسب ، نقاشی را انجام میدهد.درموقع کارگروهی ،رفتارمناسبی در برابر دوستانش ازخودنشان می دهد.درمقابل حفاظت ونگه داری ازوسایل اندازه گیری خود ودیگران وتمام چیزهای موجود درطبیعت،احساس مسئولیت نشان می دهد.همیشه خداوند را ناظر دقیق رفتار و صاحب تمام الاختیار وسایل واشیاء     می داند.
طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی

طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی

در بالا فقط مقداری از صفحه ی اول این طرح درس ارسال شده است. در فایل  دانلودی همه چیز با کیفیت و مرتب هست.

کلمات کلیدی این پست: طرح درس روزانه, دانلود طرح درس روزانه, طراحی آموزشی, دانلود طراحی آموزشی, دانلود طراحی آموزشی هنر, دانلود طرح درس هنر, دانلود طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی, دانلود طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی, دانلود طرح درس نقاشی هنر سوم ابتدایی, دانلود طرح درس نقاشی با موضوع معین سوم ابتدایی, تربیت هنری و توسعه مهارت های اجتماعی , تمایل به ابراز افکار و احساسات.

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین)

طرح درس روزانه هنر سوم ابتدایی - طراحی آموزشی هنر سوم ابتدایی ( نقاشی با موضوع معین)

۲,۰۰۰ تومان – خرید

بازدیدها: 1703درباره نویسنده

غنی فایل 528 نوشته در غنی فایل دارد . مشاهده تمام نوشته های

دیدگاه ها


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *