جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

با خرید اشتراک ویژه در غنی فایل هم اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعـارف و نابهــنجار دانش آمــوزان را رایگان دانلود کنید هم به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان را برای شما قرار داده ایم. اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان را مشاهده می کنید.

شماره پست:

تعداد صفحات: 29 بیست و نه صفحه.

فرمت فایل: وردword و قابل ویرایش.

موضوع پست: اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان.

برای خرید فایل ورد و قابل ویرایش اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان بر روی دکمه خرید و دانلود کلیک کنید.

 


فهرست مطالب
چكيده    6
واژگان کلیدی :    6
مقدمه    7
توصيف وضعيت موجود    8
تعريف واژگان    9
گرد آوري  اطلاعات (شواهد 1)    10
مشاهده    10
شیوه های مشاهده    10
الف ) مشاهده با استفاده از شیوه آماری    10
هفته اول    11
مصاحبه:    11
يافته هاي علمي    12
عوامل موثر بر پرخاشگري    12
به طور كلى، عوامل مؤثر بر پرخاشگرى را به سه دسته مى توان تقسيم كرد:    12
الف - عوامل زيست شناختى    12
1 موجب تغييرات بدخلقى مى گردد و بر بروز رفتارهاى هيجانى از جمله پرخاشگرى تاثير دارد، اشاره كرد;    12
2.گرما: براى مثال، پژوهش هاى بارون و بل در 1977;    12
3.برانگيختگى جنسى: براى مثال، پژوهش هاى بارون وبريانت (Bryant, J. H. ;1972)    12
4.الكل: براى مثال، پژوهش هاى لئونارد (Leonard, D. G. B. 1983)    12
ب - عوامل روان شناختى    12
1.افسردگى: براى مثال، پژوهش هاى بوهيم (Bohime, D. 1966)    12
2.الگوى شخصيت: براى مثال، پژوهش هاى ماتيوس) ;(Mattews, K.A.1989)    12
3.تاثير حرمت خود: براى مثال، پژوهش هاى رنزى ;(Renzi, D. 1984)    12
4.تاثير احساس گناه: (38) براى مثال، پژوهش هاى مانزى (Manzy, H. 1991)    12
ج - عوامل فرهنگى - اجتماعى - اقتصادى و محيطى    13
1.خانواده: براى مثال، پژوهش هاى فريم ;(Frame, N. 1974)    13
2.تسليح: وقتى فرد مسلح باشد، امكان رفتار پرخاشگرانه در او تقويت مى شود.براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1974;    13
3.فقر: براى مثال، پژوهش هاى ويليامز ;(Williamz, R. L. 1984)    13
4.تاثيرات الگويى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973;    13
5.تاثيرات پاداش و تاييد اجتماعى: براى مثال، پژوهش هاى بندورا در 1973 كه در نظريه يادگيرى اجتماعى مطرح شد;    13
6.تاثيروسايل ارتباطجمعى: براى مثال، پژوهش هاى بركوويتز در 1984. (39    13
عوامل خانوادگی پرخاشگری    13
عوامل محیطی (اجتماعی – فرهنگی)    15
زیان های پرخاشگری    17
ورزش راهکاری مناسب    19
پيشينه تحقيق    21
تجزيه وتحليل داده ها    21
انتخاب راه حل يا راه حل هاي  موقتي    23
اعتبار بخشي راه حل    24
نحوه اجراء    24
شواهد 2    26
توصيف وضعيت مطلوب    26
ارزشيابي تاثير اقدام جديد وتعيين اعتبار    26
پيشنهادات    27
منابع    28


چكيده


       شايد بتوان گفت كه فحش وناسزا گفتن در بين نوجوانان يكي از دغدغه هايي است كه خانواده ها از ان رنج مي برند چرا كه نگران آينده فرزندشان  ميباشند.

دراين تحقيق سعي بر آن شده است كه  عوامل ايجاد اين رفتار و راه حل هاي اساسي براي كاهش اين رفتار  نامتعارف  بيان شود.من در اين تحقيق  ابتدا به بيان   موضوع تحقيق پرداختم .

وسپس  باتوصيف وضعيت موجود به بيان مسئله   وجمع آوري شواهدي مبني بروجود مشكل يا همان مسئله پرداختم  بعد از آن  به گرد اوري اطلاعات  از طريق مشاهده وياداشت برداري   وهمچنين از يافته هاي علمي ديگران استفاده شده است.

وبا استفاده از شيوه شش پرسش  يافته ها تجزيه و تحليل شده است راه حل هاي پيشنهادي  با مشاركت همكاران  بيان شده وپس از اعتبار سنجي توسط همكاران وشوراي دبيران   به مدت دو هفته  روز اجرا گرديد وبعداز ان مدت دوبار ه مورد ارزيابي قرار گرفت   ودر نهايت  نتيجه گيري منطقي  صورت گرفت   كه نتايج آن در اين تحقيق بيان شده است 
واژگان کلیدی : 
دانش آموز – رفتار نامتعارف – نا سزاگویی - پرخاشگری

 اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان

 مقدمه


پرخاشگري واكنش كلي نسبت به ناكامي است هرچند افراد هميشه پاسخهاي پرخاشگرانه آشكار از خود نشان نمي دهند وآن ها را در وجود خود سركوب مي كنند.

مثلا پسري كه  به وسيله يكي از همكلاسان خود مورد اهانت قرار گرفته غالبا به طور فيزيكي به او حمله ور مي شود.وفحش وناسزا ، زدوخوردها ودعوا هاي حياط مدرسه، خود نشانه هايي ازاين پرخاشگريهاست.
 گروهي از روانشناسان معتقدند كه طبقات اجتماعي غير مرفه جامعه ،بيشتر از طبقات متوسط ومرفه جامعه احساسا ت پرخاشگرانه خود را ابراز وآشكار مي سازند. (نژاد, 1378)
كارن هورني روانشناس معروف معتقد است كه سركوب همه احساسات پرخاشگرانه وخصمانه از نقطه نظر سلامت  روان بسيار بد وگاه خطر ناك است زيرا سركوب چنين احساساتي سر انجام به اضطراب و واكنشهاي عصبي مي انجامد  .

بنابراين پيشنهاد مي كند كه انسان بايد گهگاه احساسات خصمانه خويش را ابراز كند  تااز شدت فشار دروني جلوگيري به عمل آيد. 
نكته مهم آنست كه همه افراد دچار احساسات پر خاشگرانه مي شوند وروانشناسان كانالهاي اجتماع پسند متعددي را براي تسكين ورهايي از اين احساسات بيان مي كنند كه به ويژه در مدارس مي توانند مور د استفاده قرار گيرند. ازجمله مسابقات ورزشي ، نقاشي،  نمايشنامه وغيره مي باشد. (نژاد, 1378)

 اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان


توصيف وضعيت موجود 


اینجانب …………. ، مدت ……… سال است که مشغول خدمت در نظام تعلیم و تربیت این مرزو بوم هستم . در حال حاضر پست سازمانی من مدیریت آموزشگاه …….  شهرستان ……….. می باشد . 
.دراين مدرسه بين همكاران  جو بسيار صميمي وجود دارد ومدرسه اي  است داراي نظم و انضباط  .
در كلاس سوم اين آموزشگاه دانش آموزي دارم بنام سمیرا كه باتوجه به اينكه از نظر درسي  مشكلي ندارد  اما هنگامي كه درگروه قرار مي گيرد  بادوستانش  درگير مي شود  واز الفاظ ركيك ونا متعارف(فحش دادن به پدر ومادر دانش اموزان )  استفاده مي كند.

  كه اين عمل او باعث  رنجش وناراحتي دوستانش مي شود  من بارها با او صحبت كرده ام  ودليل  اين رفتار را از او سوال كر ده ام  واو هر بار جوابي  مي دهد  يك بار مي گويد دست خودم نيست   يا مي گويد نمي توانم ومن اورا بار ها راهنمايي كرده ام اما باز هم  این رفتار را از خود نشان مي دهد  واين عمل او  باعث  شده  كه بد نبال پيدا كردن  دلايل  اين رفتار او باشم   تا بتوانم آنرا شناسايي و بر طرف كنم  .

 اقدام پژوهی راه حل ها و راهکارهای  اصلاح رفتارهای غیرمتعارف و نابهنجار دانش آموزان
   اين موضوع را  با معاونین  وساير همكاران درميان گذاشتم  تانظر آنان را درمورد رفتار اين دانش آموزبدانم دفتر انضباطي مدرسه راهم  بررسي كردم  وباتوجه به نظر همكاران  و ارزيابي دفتر انضباطي  به اين نتيجه رسيدم كه اين دانش آموز درهمه كلاس ها وگروه ها چنين رفتاري دارد.

به همين دليل اين مساله  توجه مرا بيشتر به خود جلب كرد  كه چرا  اين دانش آموز از اين الفاظ   استفاده مي كندو اين مسئله براي من به وجود آمد كه  من به عنوان يك مدیر  چگونه مي توانم  اين رفتار (فحش و ناسزاگویی ) را در دانش آموزم  برطرف كنم؟   

کلمات کلیدی این پست: اقدام پژوهی, دانلود اقدام پژوهی ورد و قابل ویرایش, دانلود فایل ورد اقدام پژوهی, راهکارهای اصلاح رفتارهای غیر متعارف, اقدام پژوهی راهکارهای اصلاح رفتارهای غیرمتعارف, اقدام پژوهی اصلاح رفتارهای نابهنجار, اقدام پژوهی اصلاح رفتارهای نابهنجار دانش آموزان,