جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم:   برای خریداقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم. و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل،  اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم را برای شما قرار داده ایم.

این اقدام پژوهی که درباره بهبود ضعف درسی هست در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادمه توضیحات تکمیلی را می بینید.

تعدا صفحات: 30صفحه.

فرمت فایل: وردwordو قابل ویرایش..

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم.

 

فهرست مطالب


چکیده :    5
کلید واژه:    5
مقدمه    6
توصیف وضع موجود    7
گرد آوری شواهد (1)    9
الف : کسب نمرات    9
نمودار شماره1 :  نمودار ستونی میانگین نمرات مهر،آبان،آذر    10
ب : پرسش نامه    10
ج : مصاحبه با والدین    11
د : مصاحبه با همکاران    12
پیشینه تحقیق :    14
تجزیه وتحلیل داده ها    16
یافتن راه حل ها    16
علت1:عدم علاقه به ادامه تحصیل:    17
علت2:عدم درک ارزش کاروتوان آینده نگری    17
علت3:نداشتن انگیزه    17
علت4:ترس و اضطراب امتحان    18
علت5 : سردر گمی در خانه    18
علت6: عدم رابطه بین خانه و مدرسه    18
علت7::بی توجهی والدین نسبت به امور درسی فرزندشان    18
انتخاب طرح جدید و اجرای آن    20
روش اول: دادن برنامه ی درسی    20
روش دوم:تبادل نظررودرروی دانش آموز قوی با ضعیف    20
گردآوری شواهد (2)    23
اعتبار بخشي و ارزيابي    26
نتيجه گيري، ايرادها، پيشنهادها    29
فهرست منابع    30

 

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم.

چکیده :


  بارها در کلاس درس خود مشاهده می کردم که تعدادی از دانش آموزانم به دلایل مختلفی نسبت به بقیه دچار افت تحصیلی هستندودرارزشیابی  های کتبی وشفاهی نمرات پایینی کسب می کنندووالدین آنها ازاین موضوع احساس رنج می نمودندوبا همهً تلاش درپی جبران آن برمی  آمدند.
      در بسیاری از مواقع می  دیدم که شاگردانم دچارتحقیرهاوسرزنش هاوتنبیهات قرار می گرفتندوگاهی نیز گره بسته ی آنان با اتخاذ مواضع نادرست والدین یا خود من بسته تر می شد.
      با مشاهده ی این مساًله در کلاسم تصمیم گرفتم با پیدا کردن راه حل های مناسب وابتکاری سرنوشت آنها را تغییر دهم،در نتیجه با مطالعهً کتاب های گوناگون وتحقیقات انجام شدهً قبلی توانستم قبل از امتحانات نوبت اول،با برگزاری جلسات مداوم با اولیاوبا اجرای سه روش شامل:
      1 - دادن برنامه پیشنهادی درسی
      2 - رودررویی وتبادل نظر دانش آموز قوی با ضعیف
      3 - تهیهً فرم نظارت خانواده بر امور درسی فرزندشان
روز به روز به فراگیری آنان روح تازه ای بخشیده ومیانگین نمرات دانش آموزان ضعیفم را از 7به16 رسانده وآنها را موفق وشاد ببینم.

کلید واژه:
افت تحصیلی،برنامه پیشنهادی،تبادل نظر،فرم نظارت

 


    مقدمه


      تربیت فرزند با همۀ سادگی و طبیعی بودن از کارهای دشوارومسؤلیت های سخت وسنگین است.
      تا روزی که طفل خرد سال و در آغوش مادر است نگهداری او برای والدین یک مشکل است، روزی که به راه می افتد این دشواری به گونه ای دیگر رخ می نمایدوزمانی که به مدرسه وکلاس درس وارد می شود وآغاز فراگیری علم و دانش های گونا گون می رسد ،این سختی دو چندان می شود.
  همهً آنهایی که به مدرسه میروند به یک میزان توفیق پیشرفت ندارندوهمۀ آ نان که در سایۀ لطف و عنایت و زحمت والدین و مربیان قرار می گیرند، به یک درجه رشد نمی کنند.
  برای عده ای مسألۀ افت تحصیلی پیش می آید که علت آن خواه موجه ویا غیرموجه برای والدین و مربیان مشکل آفرین است وطبیعی است که باید در این مورد تدابیر خاصی اندیشیده ومشکل بر طرف شود.
 اساس این پژوهش دانش آموزانی را در بر می گیرد  که دلیل عقب ماندگی درسی آن ها ذهنی وارثی نبوده ، بلکه در عین داشتن هوش و استعداد کافی از دروس و برنامه های تحصیلی عقب مانده اند و نمی توانند همگام با دیگر دانش آموزان پیش بروند ودر به دست آوردن موفقیت های تحصیلی دشواری هایی برای خود و دیگران می آفرینند.
 به کار گیری روش های متعدد وابتکاری می تواند با توجه به موقعیت های مختلف زمانی ومکانی نقش مهمی در پیشرفت دانش آموزان داشته با شد و آینده ی تاریک وبی روح آنان را به دنیایی روشن وزیبا تبدیل نماید

موضوع: اقدام پژوهی چگونه توانستم ضعف درسی دانش آموزانم را بهبود بخشم.

---

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید.