جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی  را برای شما قرار داده ایم.

این پایان نامه که درباره پیشرفت تحصیلی و تاثیر فعالیت فوق برنامه بر آن می باشد را میتوانید در قالب فایل ورد و قابل ویرایش خرید و دانلود کنید.

در ادامه توضیحات تکمیلی:

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی

رشته پژوهشگری علوم اجتماعی

تعداد صفحات: 100 صفحه.

فرمت فایل: وردword و قابل ویرایش.

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

فهرست مطالب

 

عنوان                 فصل اول : کلیات                 صفحه
1-1    مقدمه    2
2-1 بیان مسئله     4
3-1 ضرورت و اهمیت تحقیق     5
4-1 اهداف تحقیق     6
5-1 تعریف مفاهیم و اصطلاحات     6
1-5-1 اوقات فراغت     6
1-5-2 اوقات فراغت در لغت     7
1-5-3 اوقات در لغت     7
1-5-4 فراغت در لغت     9
1-5-5 موفقیت در لغت     9
1-5-6 موفقیت تحصیلی     9
فصل دوم : پیشینه تحقیق
1-2    پژوهش های انجام شده در داخل کشور     10
1-1-2چگونگی اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه اصفهان با تاکید برفعالیتهای ورزشی     11
2-1-2 نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه کشورباتاکید بر فعالیتهای ورزشی----12
3-1-2 بررسی مشکلات گذران اوقات فراغت دانشجویان دانشگاه شهید چمران     13
4-1-2اوقات فراغت و شکل گیری شخصیت فرهنگی در دبیرستان تهران     14
5-1-2بررسی میزان علاقه مندی و تعیین اولویت های مورد علاقه دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی14  
6-1-2بررسی نحوه گذران اوقات فراغت دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی     16
7-1-2بررسی اوقات فراغت شهروندان شهر مشهد     16
جنسیت و اوقات فراغت در عرصه های زندگی شهری     17
2-2پژوهش های انجام در خارج از کشور     17
1-    2-2فراغت در شهر     18    
2-    2-2اوقات فراغت جوانان     19
3-    2-2تئوری فراغت     19
فصل  سوم : چهار چوب نظری    
1-3بررسی آراء و اندیشه های صاحب نظران    21
نظریات رایزرمن
نظریات رایت میلز
نظریات فلوئید هاوس
نظریات اسپنسر
2-3تئوری رفتار واتسن     28
3-3تئوری انگیزه جورج هومز    29
4-3تئوری طبقات گرازیا     30
5-3تئوری مربوط به رابطه فراغت بازی     31
6-3فرضیات تحقیق     32
7-3مدل تحلیلی تحقیق     33
فصل چهارم : مبانی روش تحقیق
1-4روش تحقیق     35
2-4جامعه آماری     35
3-4واحد تحلیل     35
4-4شیوه ی نمونه گیری     35
5-4حجم نمونه     36
6-4تعریف عملیاتی تحقیق     37
7-4 اعتبار و پایایی    38
فصل پنجم : یافته های تحقیق
1-5تحلیل های تک متغیره    39
2-5تحلیل های دومتغیره    64
فصل ششم : نتیجه گیری
1-6 نتیجه گیری     74
2-6 فهرست منابع و ماخذ     76


      فهرست جداول                                                                                                            صفحه

1-5تحلیل های تک متغیره
1-1-5 دوره تحصیلی     40
2-1-5 معدل کل    41
3-1-5 وضعیت تاهل     42
4-1-5 رشته تحصیلی     43
5-1-5 شغل پدر     44
6-1-5 میزان تحصیلات پدر     45
7-1-5 درآمد ماهیانه خانوار    46
8-1-5 آیا در طول سال تحصیلی به فعالیت ورزشی می پردازید؟    47
9-1-5 نوع فعالیت ورزشی شما چیست؟     48
10-1-5 انگیزه شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟     49
11-1-5 میزان رضایت شما از انجام فعالیت ورزشی چیست ؟     50
12-1-5 آیا در کلاس های فرهنگی ورزشی شرکت می کنید؟    51
13-1-5 در چه کلاسهای فرهنگی و آموزشی شرکت می کنید ؟     52
14-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست ؟     53
15-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟     54
16-1-5 آیا به فعالیت مذهبی هم می پردازید؟     55
17-1-5 نوع فعالیت مذهبی شما چیست ؟     56
18-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟     57
19-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست؟     58
20-1-5 آیا در انجمن ها و تشکل های مذهبی شرکت می کنید؟     59
21-1-5 نوع انجمنی که در آن فعالیت می کنید چیست ؟     60
22-1-5 انگیزه شما از انجام این فعالیت چیست؟     61
23-1-5 میزان رضایت شما از انجام این فعالیت چیست ؟     62
24-1-5 در اوقات فراغت به چه تفریحاتی می پردازید؟     63
2-5 تحلیل های دو متغیره
1-    2-5 رابطه بین دوره ی تحصیلی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه     64
2-    2-5 رابطه وضعیت تاهل با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه     65
3-    2-5 رابطه بین نوع فعالیت های فوق برنامه با موفقیت تحصیلی     67
4-    2-5 رابطه پایگاه اجتماعی با میزان شرکت در فعالیت های فوق برنامه     69
5-    2-5 رابطه بین انگیزه شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در
 این فعالیتها     70
6-    2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در فعالیت های فوق برنامه با میزان شرکت در این فعالیت ها    71
7-    2-5 رابطه بین میزان رضایت از شرکت در برنامه های فوق برنامه با موفقیت
تحصیلی     72

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

1 بیان مسأله


اوقات فراغت بخشی از ساعات زندگی روزمره ی انسانهاست که فارغ از کار و تعهدات شغلی به آن می پردازند.

همچنین به زمانهایی اطلاق می شود که افراد کار ضروری برای انجام ندارند و معمولا در این مواقع جهت تفریح و سرگرمی و رفع خستگی تمایل به انجام فعالیت های فرحبخش  و نشاط آور دارند.

در تحقیق حاضر اوقات فراغت در محدوده ی جوانان مطرح می شود. چرا که نزدیک به 2 میلیون نفر از جوانان آینده ساز کشور را قشر دانشجو تشکیل می دهند. و این دانشجویان در فردایی نه چندان دور به عنوان مدیر، پزشک ، معلم و ... به کار و فعالیت می پردازند.

پس طبیعیست که نحوه گذراندن اوقات فراغت این قشر نسبت به دیگر افراد جامعه حساسیت و اهمیتی مضاعف پیدا کند. به طور کلی می توان گفت که در عین حال که کار کرد اوقات فراغت در وجوه رفع خستگی و تفریح و سرگرمی اموری غیر قابل انکار هستند، عنایت به کارکرد دیگر آن که باعث پیشرفت تحصیلی نيز شود حائز اهمیت ویژه ای است.

البته باید در نظر داشت که این کارکرد مورد انتظار اوقات فراغت است و چه بسا که گذران اوقات فراغت به گونه ای باشد که خلاف چنین انتظاری رخ نماید.
سوال های اساسی که در این پژوهش مطرح می شود بدین قرارند:
1-    انواع  فعالیت های فوق برنامه ی دانشجویان در طول سال تحصیلی چیست؟
2-    نوع فعالیت ها چه تأثیری بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دارد؟
3-    انگیزه ی دانشجو ازانجام فعالیت های فوق برنامه چیست؟
4-    میزان رضایت دانشجویان از این فعالیت ها به چه میزان است؟
5-    پایگاه اجتماعی دانشجویان چه تأثیری بر میزان و نوع این فعالیت ها دارد؟

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانیترجمه:

 

In this post from Ghani File site, we have presented the dissertation on the impact of extracurricular activities on the academic success of female students in the Faculty of Literature and Humanities.

This thesis, which is about academic achievement and the impact of extracurricular activities on it, can be purchased and downloaded in a word file and editable.

Further details:

Number of pages: 100 pages.

File format: Word and editable.


Table of Contents


Chapter One Title: General Page
1-1 Introduction 2
2-1 Problem statement 4
3-1 Necessity and importance of research 5
4-1 Research Objectives 6
5-1 Definition of concepts and terms 6
1-5-1 Leisure time 6
1-5-2 Leisure time in the word 7
1-5-3 times in the word 7
1-5-4 Leisure in words 9
1-5-5 Vocabulary success 9
1-5-6 Academic Success 9
Chapter Two: Research Background
1-2 In-country research 10
1-1-2 How leisure time of Isfahan University students with emphasis on sports activities 11
2-1-2 How to spend leisure time of university students of the country Emphasis on sports activities ---- 12
3-1-2 Investigating the problems of spending leisure time of Shahid Chamran University students 13
4-1-2 Leisure and formation of cultural personality in Tehran High School 14
5-1-2 Examining the level of interest and determining the priorities of students of medical universities 14
6-1-2 Investigating the leisure time of male students of Islamic Azad University 16
7-1-2 Investigating the leisure time of the citizens of Mashhad 16
Gender and leisure in urban life 17
2.2 Research done abroad 17
1-2-2 Leisure in the city 18
2- 2-2 Leisure time of youth 19
3- 2-2 Leisure theory 19
Chapter Three: Theoretical Framework
1-3 Examining the opinions and thoughts of experts 21
Reisermann Theories
Wright Mills Theories
Fluid House Theories
Spencer Theories
Watson Behavior Theory 28
3-3 George Homes Motivation Theory 29
4-3 Theory of Grazia classes 30
5-3 Theory of play leisure relationship 31
6-3 Research Hypotheses 32
7-3 Analytical model of research 33
Chapter Four: Fundamentals of Research Methodology
1-4 Research method 35
2-4 Statistical Society 35
3-4 Units of Analysis 35
4-4 Sampling method 35
5-4 Sample volume 36
6-4 Operational definition of research 37
7-4 Credibility and reliability 38
Chapter Five: Research Findings
1-5 Univariate Analyzes 39
2-5 Bivariate analyzes 64
Chapter Six: Conclusion
1-6 Conclusion 74
2-6 List of References 76


      List of page tables

1-5 Univariate analyzes
1-1-5 Course 40
2-1-5 GPA Total 41
3-1-5 Marital status 42
4-1-5 Field of study 43
5-1-5 Father's job 44
6-1-5 Father's education rate 45
7-1-5 Monthly household income 46
8-1-5 Do you do sports during the school year? 47
9-1-5 What is your type of sports activity? 48
10-1-5 What is your motivation for doing sports? 49
11-1-5 What is your level of satisfaction with doing sports? 50
12-1-5 Do you attend cultural and sports classes? 51
13-1-5 What cultural and educational classes do you attend? 52
14-1-5 What is your motivation for doing this activity? 53
15-1-5 What is your satisfaction with doing this activity? 54
16-1-5 Do you also do religious activities? 55
17-1-5 What is your type of religious activity? 56
18-1-5 What is your motivation for doing this activity? 57
19-1-5 What is your satisfaction with doing this activity? 58
20-1-5 Do you participate in religious associations and organizations? 59
21-1-5 What is the type of association you work in? 60
22-1-5 What is your motivation for doing this activity? 61
23-1-5 What is your satisfaction with doing this activity? 62
24-1-5 What hobbies do you do in your spare time? 63
2-5 Bivariate analyzes
1- 2-5 The relationship between the study period and the amount of participation in extracurricular activities 64
2- 2-5 The relationship between marital status and the amount of participation in extracurricular activities 65
3- 2-5 The relationship between the type of extracurricular activities and academic success 67
4- 2-5 The relationship between social status and the amount of participation in extracurricular activities 69
5- 2-5 The relationship between motivation to participate in extracurricular activities and the amount of participation in
 These activities 70
6- 2-5 The relationship between the level of satisfaction from participating in extracurricular activities and the rate of participation in these activities 71
7- 2-5 The relationship between the level of satisfaction from participating in extracurricular programs with success
Educational 72

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی
1 statement of issue


Leisure time is a part of people's daily life that they do regardless of work and job commitments.

It also refers to times when people do not have the necessary work to do and usually tend to have fun and uplifting activities for fun and relaxation.

In the present study, leisure time is discussed among young people. Because nearly 2 million of the future-making youth of the country are students. And these students will work and work as administrators, doctors, teachers, etc. in the not-too-distant future.

Therefore, it is natural that the way of spending the leisure time of this group becomes doubly sensitive and important to other people in the society. In general, it can be said that while leisure work is undeniable in terms of relieving boredom and recreation, it is especially important to consider another function that also contributes to academic achievement.

Of course, it should be borne in mind that this function is expected in leisure time, and it is possible to spend leisure time in such a way.

To occur against such an expectation.
The main questions raised in this study are:
1- What are the types of extracurricular activities of students during the academic year?
2- What is the effect of the type of activities on students' academic success?
3- What is the student's motivation for doing extracurricular activities?
4- How satisfied are the students with these activities?
5

پایان نامه تاثیر فعالیت های فوق برنامه بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دختردانشکده ادبیات و علوم انسانی- What effect does the students' social base have on the amount and type of these activities?

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید