جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل، پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایاننامه کارشناسی ارشد تربیت بدنی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:130 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های متخب سرم مردان میسانسال.

چکیده پایان نامه : شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرایی و نتایج به دست آمده (حداقل در 10 سطر)
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و ایمونوگلوبولین های منتخب سرم مردان میانسال بوده است. برای این منظور تعداد 40 نفر از مردان میانسال به طور تصادفی به دو گروه چاق (20= n) و غیر چاق (20=n ) تقسیم شدند.
میانگین سن برای گروه چاق 26 سال، قد 5/171 سانتی متر و وزن 4/96 کیلوگرم و همین عوامل برای گروه غیر چاق به ترتیب 12/28 سال، 8/176 سانتی متر و 2/70 کیلوگرم بود.
دو گروه در یک برنامه تمرینی به مدت 8 هفته شرکت کردند. هر هفته شامل سه جلسه و با جلسات 60 دقیقه ای شامل : 10 دقیقه گرم کردن عمومی، 20 دقیقه دویدن با شدت 60 تا 75 درصد HRR با تردمیل، 5 تا 10 دقیقه ریکاوری فعال، تکرار دورة تمرینی به مدت 20 دقیقه و 5 تا 10 دقیقه سرد کردن بود.
نمونه های خون آزمودنی ها 24 ساعت قبل و بعد از برنامه ورزشی گرفته شد و با روش الایزا، Ig های منتخب مورد بررسی قرار گرفت. همچنین BMI نمونه ها توسط دستگاه بادی کامپوزیشن آنالایزر (Body Composition Analyzer) اندازه گیری شد و در پایان با استفاده از نرم افزار SPSS داده های خام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از پژوهش به شرح زیر می باشد :
1-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال چاق تأثير داشت.
2-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA سرم مردان میانسال چاق تأثير داشت.
3-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG سرم مردان میانسال چاق تأثيري نداشت.
4-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM سرم مردان میانسال چاق تأثيري نداشت.
5-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر BMI مردان میانسال غیر چاق تأثيري نداشت.
6-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgA مردان میانسال غیر چاق تأثير داشت.
7-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgG مردان میانسال غیر چاق تأثير داشت.
8-    برنامه تمرینی هوازی منتخب بر IgM مردان میانسال غیر چاق تأثير داشت.
واژه هاي كليدي :
ايمونوگلوبولين ، شاخص توده بدني ، سيستم ايمني، چاق، غير چاق

فهرست مطالب
عنوان                                    صفحه
بسم الله    الف
عنوان    ب
سپاسگزاری     ج
تقدیم به      د
فرم ب     ز
فهرست مطالب     ه
فهرست جدول ها      و
فهرست شکل ها     و
فهرست نمودارها     ی
فهرست پیوست ها      ی
فصل اول : طرح پژوهش
مقدمه     2
بیان مسأله    3
ضرورت و اهمیت پژوهش    5
اهداف پژوهش    6    
پیش فرض های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    7
محدودیتهای پژوهش    8
تعریف اصطلاح ها و واژه ها    9
فصل دوم : پیشینه پژوهش
مقدمه    13
سیستم ایمنی    13
چگونه بوجود آمدن پاسخ ایمنی    14
ایمنی ذاتی    15
ایمنی اکتسابی    16
آنتی ژن    17
آنتی بادی    17
کمپلمان    18
گلبولهای سفید    18
لنفوسیت ها     19
لنفوسیت T    21
لنفوسیت B     22
چگونگی تولید ایمونوگلوبولین    22
ایمونوگلوبولین    25
ایمونوگلوبولین G     27
ایمونوگلوبولین A     28
ایمونوگلوبولین M     30
فعالیت بدنی و سیستم ایمنی     31
پاسخهای ایمنی ورزشکاران    32
تغییرات BMI     34
تغییرات هورمون کورتیزول    35
تغییرات کاتکولامین ها    37
تغییرات گلوتامین پلاسما    39
فعالیت بدنی و ایمونوگلوبولین های سرم    40
نتایج برخی از تحقیقات قبل از سال 1990    58
فصل سوم : روش شناسی پژوهش
مقدمه    62
جامعه آماری    62
نمونه آماری و روش نمونه گیری    62
متغیرهای پژوهش    63
ابزار و وسایل اندازه گیری    64
روشهای اندازه گیری و نحوة انجام کار    65
روشهای آماری    66
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    68
ویژگیهای آزمودنیها    69
فرضیه ها    70
فصل پنجم : بحث و بررسی
مقدمه    79
خلاصه پژوهش    79
یافته های پژوهش    80
بحث و بررسی    80
نتیجه گیری کلی    86
پیشنهادها     87


 
فهرست جداول
عنوان                                                                                                                                      صفحه
جدول 4-1 : توصیف مشخصات جسمانی و عوامل مورد نظر آزمودنیها     69
جدول 4-2 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین     71
جدول 4-3 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین     72
جدول 4-4 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین     73
جدول 4-5 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین     74
جدول 4-6 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتBMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     75
جدول 4-7 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییرات IgA مردان غیرچاق قبل و پس از تمرین     76
جدول 4-8 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     77
جدول 4-9 : آزمون t جهت بررسی معناداری تغییراتIgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     78

فهرست شکل ها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
شکل 2-1 : ساختمان کلی ایمونوگلوبولین ها    25
شکل 5-1 : تأثیر تمرینات هوازی بر BMI و سطوح ایمونوگلوبولین های A ، G ، M     86
 
فهرست نمودارها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
نمودار 4-1 :  میانگین BMI مردان چاق قبل و پس از تمرین     71
نمودار 4-2 :  میانگین IgA مردان چاق قبل و پس از تمرین     72
نمودار 4-3 :  میانگین IgG مردان چاق قبل و پس از تمرین     73
نمودار 4-4 :  میانگین IgM مردان چاق قبل و پس از تمرین     74
نمودار 4-5 :  میانگین BMI مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     75
نمودار 4-6 :  میانگین IgA مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     76
نمودار 4-7 :  میانگین IgG مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     77
نمودار 4-8 :  میانگین IgM مردان غیر چاق قبل و پس از تمرین     78

فهرست پیوست ها
عنوان                                                                                                                                      صفحه
پیوست شماره (1)     91
پیوست شماره (2)    92
پیوست شماره (3) :     93
منابع     

  فهرست منابع
1)    ابراهیم، خسرو. اثر فعالیت بدنی روی سیستم دفاعی بدن، اولین کنگره سراسری ورزش از دیدگاه پزشکی . دانشگاه علوم پزشکی یزد . 28-26 آبان 1371.
2) ادینگتون وادگرتون. بیولوژی فعالیت بدنی، ترجمه حجت الله نیکبخت، انتشارات سمت، پائیز 1385.
3) برایان، شارکی. فیزیولوژی ورزش (راهنمای مربیان) ، ترجمه فرهاد رحمانی نیا، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، بهار 1374.
4)    پاکزاد، پرویز. ایمونوگلوبولینها در سلامت و بیماری، مؤسسه نشر جهاد، تابستان 1373.
5) پیری، مقصود. تأثیر فعالیت های بدنی منظم بر روی سیستم ایمنی هومورال (ایمونوگلوبولینهای G، A و M سرم)، پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی، 1376.
6)    جان. ار . ساتن، هنریک گالبو و همکاران. هورمونها و فعالیت های بدنی، ترجمه عباسعلی گائینی، انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش، بهار 1374.
7)    جان . برناد. هنری. ایمونولوژی و ایمونوپاتولوژی دیویدسون، ترجمه پروین رجبی و همکاران، انتشارات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،؛ بهار 1377.
8)    دلاور، علی. روشهای آماری در روانشناسی و علوم تربیتی، انتشارات دانشگاه پیام نور، اردیبهشت 1370.
9)    رسایی، محمد جواد و همکاران. سازگاری هورمون و ورزش، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، 1373.
10)    رضایی، حمید رضا. آشنایی با ایمنی شناسی، انتشارات مرکز نشر دانشگاهی، 1376.
11)    رمضانی، فریبرز. نقش ورزش در تقویت یا تضعیف سیستم دفاعی بدن، مجله ورزش و ارزش، شماره 115، بهمن و اسفند 1374.
12)    سند گل، حسین. فیزیولوژی انسانی، جلد اول، انتشارات یزد، پائیز 1372.
13)    عسگری، رویا. بررسی اثر یک فعالیت شدید هوازی 90% HR بیشینه بر میزان ایمونوگلوبولین G سرم و سیستم بیگانه خواری در مردان ورزشکار پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران 1373.
14)    علی نژاد، آقا. آثر ورزشی روی سیستم ایمنی بدن، مجله المپیک سال ششم، شماره های 1 و 2 (پیاپی 11) ، بهار و تابستان 1377.
15)    فاکس، ماتیوس. فیزیولوژی ورزشی، ترجمه اصغر خالدان جلد اول و دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1386.
16)    فرید حسینی، رضا و همکاران. ایمونولوژی، انتشارات آستان قدس رضوی، 1376.
17)    کلود، بوچارد، ری . جی، شفارد و همکاران. ورزش آمادگی و تندرستی، ترجمه عباسعلی گائینی . انتشارات اداره کل تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش ، تابستان 1377.
18)     گایتون، هال . فیزیولوژی پزشکی. ترجمه احمد رضا نیاورانی، زیر نظر محمد رخشان، نشر طبیب، تابستان 1377.
19)    گری و مورال، جرج . مک گلین، مبانی فیزیولوژی تمرین قدرتی، ترجمه فرهاد رحمانی نیا، انتشارات دانشگاه گیلان، بهار 1377.
20)     نلسون. ایمونولوژی، آلرژی، روماتولوژی، ترجمه مسعود موحدی و محمد قره گزلو، با نظارت مصطفی معین ، انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد، پاییز 1375.
21)    هارسیون، اصول طب داخلی (بیماریها روماتولوژی و سیستم ایمنی)، ترجمه سید مهدی منتظری، زیر نظر علی خلوت، انتشارات ارجمند، پائیز 1376.
22)    هلف. گات و دیوید. سی . بیماریهای عفونی در ورزشکاران . ترجمه مرتضی ملیجی، مجله ورزش و ارزش شماره 136. بهمن 1377.
23)    Berk , L . S and et al , " The Effect of long Endurance Running on Natural killer cell in marathoners . Medicine science in sport exercise , 22 , (1998) , P ; 207-12.

24)    Bosenberg , A. T , "Strenuous Exercise causes systematic endotoxemia " , Journal of Applied physiology . (Bethesda med), 55,1 , (Jul 1988), P : 106 – 108.

25)    Calabrese L.H , and et al , "The Effect of Anabolic steroids and strength training on Human Immune Response" , Medecine science sport Exercise , 21 , (1989) , P : 386 – 92.

26)    Castell , L. M, Newsholme , E . A , "the Effects of oral glutamine supplementation on Athletes After Prolonged , Exhaustive Exercise " , Nutrition , 13 , 7 , 8 (Jul Aug 1997) , P : 738 – 42.

27)    Castell, L. M , Poortmans , J . R , "Some Aspects of the Acute phase Response After a Marathon race , and the effects of glutamine supplementation " , Eur – J – Apple – Physiology , 75 , 1 , (1997) , P : 47-53.

28)    Douglass , J . H , "The Effects of physical Training on the Immunological Response in Mice" . J – Sportned , 14 , (1974) , P : 48 – 54.

29)    Dowell , mcdowell , et al , "Influence of Intensity and Duration Training on Salivary Immunoglobulin A " , med – sci – sport Exercise 80 , 45 , (2003) , P : 121-25.

30) Eliakim. A, Wolach. B and et al. " Exercise Among Gymnasts and Untrained Girls",Int -Jsports-meclJS, 3,(Apr 1997),P:208-12.
31) Eskola.J, O. Ruuskaneu , E . Sdppl, at al, " Effect of sport .stress on Lymphocyte transformation and Antibody formation", Clin Exp -Jmmunol, 32 . (1978) ,P: 339-45 .
32) Fitzgerald.L, "Exercise and the Immunesystem "Jmmunol Today ,9, (1988),P:337-39.
33) Frank,L.R, Hat Faludy . Z, Peter Konitsm ," Sportovosis Zemle Hungarian",Review of sport med(Bodapest),32,2,(1991) , P: 58-9.
34) Green,R.L,et al, "Immunefunction in marathon Runners" , Ann
Allergy,47,(1981),P: 73-75.
35) Shinkai , and et al, "Infection in Athletes " , Sport med , 17 , 2, (.1998), P: 86 -107.
36) Janson.S,KaJiura,et al," Immune response to changes in Training Intensity and Volume in runners", med and sci in sport and Exercise . (Indian apollis ind), 27, 8, (2003), P : 111 - 17 .
37) Kargotich.S,Keast.D,et al," The Influence of Blood Volume Changes on Leucocyte and Lymphocyte Subpopulations in Elite Suimmers Following Intrval training of varying intensities " , Int - J _Sport - med, 1805 . (2002), P : 373 - 80.

38)LaureLT,Mctckinon      PHD     University     of    Queen     Sland
" Exercise and immunology", Australia, 10, 2, (1992),P: 147 - 50.
39)Liesen,H,and et al, " Effects of endurance training on changes in serum  . Glycoproteins   and ImmunoglobitHns in 55 to 70 year , old
men" ,Proc-int-congress phys- Activity sci , (1976), P : 189.
40) Mackinnon,L. T, Coinn .E , Seymour , G. J , " Decreasd Salivary Immunoglobulin A Secration Rate After  Intense Exercise in Elite Kayakers", European   J  of appl  phy   and  Accupational   phy , (Berlin- FRG),67 , 2, (2003), P : 180 - 84 .
41) McCarthy ',D. A, and MM, Dale, " The Leukocylosis of Exercise" , A Review and mode! sport med , 6, (1 988), P : 333 - 43.
42) Mcdowell,S.L,Hunges,R.A , and et al , " The Effect ofExhastive Exercise on Salivary Immunoglobulin A. J of sport med and physical fitness ,32,4, (2005), P : 412- 15 .
43) Michell and et al , " The Effect ofaerobie training on function Immune system" ,med-Sci- Sport Exercise ,12, (1992),P : 442 .
44) Muns.G,Liesen.H and et al," Influence of long Distance Running on IgA in nasal secretion and saliva " , Sport med , 40 , (1989),P:63-65.

45) Neh1sen,CannareUa,S.L and et al," The effect of Acute mederate Exercise on Lymphocyte function and serum Immunoglobulin Levels " ,lnt-J-of Sport med,12,4,(1997),P:391-98 .
46) Neil.P.Walsh and et al,"Glutamine,Exercise and Immune Function" , Sport med , 26,3 (1998) ,P : 177-91 .
47) New sholme,E.A , " Biochemical mechanism to Explain Immuno Superssion in WelL trained and overtrained Athletes " . Int-J - Sport
med 15, (1994), P: 42 -7.
48) Niman,D.C , Johanssen , L.M , Lee , J.W ." Infection Episoded in Runners before and after a readrace " , J-of- sport-med-cine and
physfitness , 29 , (2004),P : 289 -96.

49) Nieman,D.C , Nehlsen-Cannarella , S.L , and et al, " The effect of moderate Exercise training on Immune response" , med - science of sport Exercise , 13, 1, (1991),? : 64 - 71.
50) Nieman,D.C , Nehlsen-Cannarella-S.L, " The effect of Acute and chronic Exercise on Immunoglobul ins", Sport med, 11, 3, (1999) P: 183- 201 .
51) Niman , D .C , Tan , S . A and et al , " Complement and Immunoglobulin levels in athletes and sedentary controls " , Int - of sport - med, (New - York) ,10,20 (1989),P : 124 - 28 .

52) Pedersen, B.K , " Influence of physical Activity on the cellular immune-system-Mechanisms ofAciion " , Int - J - of Sport med, 12, (2001), P: 23- 29.
53)Pedersen,B.K and et al,"Exercise Induced Immunomodulation ,
Possible roles of neuroendocrine and metabolic factors", Int - J -
sport -med, 18,1,(2007)tP : 2-7.

54)   Philip.B.Sparling,and   el   al," Selected scientific aspects of marathon racing and updata fluid replacement, Immune function , Psychological factors and gender Dijfence" , Sport - med, 15,2, (1993),P: 116-32 .
55) Poortmans,J.R, "Serum Protein determination during short Exhastivephysical Activity ",J- Appl_phys ,30, (1970),P : 190- 92 .
56) Roker.L and et al, "Plasma volume Albumin and globulin concentrations and their intervascular masses , A comparative study in Endurance Athlets and sedentary subjects " , Eur - J- Appl -Phys , 36, (1976),P : 57-64.
57) Sharp,N.C.C,Koutedakisy. "Sport and the overtraining syndrom, Immunological aspects",british medical Bulletin,48,3,(1992),P:518 -33.

58) Shephard,R.J , Astrernd,P.O ," EnUurance in sport",Oxford, blackwell scientific , (1992) •

59) Shephard,R.J and Pang.N.Shek, "Associations between physical
Activity and suscebtibiiily fo cancer" , Sport med , 26,5, (1998), P : 293 : 315.
60) Shaphard,RJ,Shek,P.N , " Infections diseases in Athletes , New Interest for and old problem " ,J - Sport - med - Phys fitness , 34 , 1, (1994),P:ll-22.
61) Shaphard,R.J,$hek, P.N , " Potential Impact of physical Activity and Sport on the Immune system , A Brief review " , Br - J - Sport -
med, 28,4 (1994 ),P: 247 - 55 .
62) Shoji, shinkai et al , " Triathlon compettion induced a transient immuno suppressive change in the peripheral blood of Athletes" , Phys -fitness , 33, I, (1993), P : 70- 78 .
63) Stephenson, L.A and et al, " Effect of Exercise and Passive heat Exposure on Immunoglobulin and Leukocyte concentrations ".In Exercise-Physiology, Current selected Research ,C.O-Dotson and J. H-Humphrey(EDS),New York, Ams Press , Inc,(1985),P : 145-57 .
64)Tharp,G.P.B,Barnes,M.W, "Reduction of saliva mmunoglobuiin levels by Swim raining",European-J-Appl-Phys,60t(1995),P:6l-64
65) Tomasi,T.B,Trudeau,F.B and et al," Immune parameters in athletes before and after strenuous Exercise" , J- Clin linmunol , 2,3, (1982 ),P : 173-8.

66)   Tony.J. Verde   and   et al, "Immune responses and increased Training the elite Atletes " , Apply - Phys 73 , (2005),P : 1497 - 9 .
67)Weight ,L.M, Alexander , D , Jacobsp , " Strenuous Exercise Analogous to the Acute .phase Response" , J- Clini - Scien- 81,
5, (1991),P : 677-83.

68) Wong,C.W -and et al," Effects of Exercise Stress on various Immune junctions in Horses'" , American journal of veterinary research , 53,8, (1992),P : 1414 -17
69) Wonger and et al , "The influence of exercise on obesity " , Deutshe zeitschrift fur sport Medizin, 2006 , 36 , P : 57- 64.
70) Woo . Kim , "Effects of Aerobic training and Nutritional supplements on obesity and BMI" , Journal of advanced nursing , 2007 , 59 : P : 75-80
 
Abstract :
" The effect of aerobic exercise program on BMI and serum selected immunoglobulin in middle – aged men"

The present study was investigated the effect of aerobic exercise program on BMI and serum selected immunoglobulin in middle – aged men.
Forty men were selected as subjects . Thy randomly were divided to  fat group (n = 20) and nonfat group (n=20).
The mean of age , height and weight for fat group were 26 years , 171/5 centimeters and 96/4 kilograms and this factors for nonfat group were 28/12 years , 176/8 centimeters and 70/2 kilograms.
The fat group and nonfat group were participated in an exercise program for 8 weeks. Each week included of 3 session for 60 minutes . The protocol of one session training included 10 minutes warm up, running with 60-75% HRR with treadmill , 5-10 minutes active recovery , running with 60- 75% HRR with treadmill, 5-10 minutes cool down . 24 hours before and after exercise program the samples of blood  was taken and serum selected immunoglobulin measured by body composition analyzer set. Finally , the data were calculater according to spss software and following results were obtained :
•    Selected aerobic training program affected fat middle – aged men BMI
•    Selected aerobic training program affected fat middle – aged men's serum IgA
•    Selected aerobic training program didn't effect  fat middle – aged men's serum IgG
•    Selected aerobic training program didn't effect  fat middle – aged men's serum IgM
•    Selected aerobic training program didn't effect nonfat middle – aged men BMI
•    Selected aerobic training program affected nonfat middle – aged men's serum IgA
•    Selected aerobic training program affected nonfat middle – aged men's serum IgG
•    Selected aerobic training program affected nonfat middle – aged men's serum IgM

 

-------------

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید