جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 5 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای دانلود نمونه گزارش کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی رشته ادبیات در کارورزی دانشگاه فرهنگیان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود نمونه گزارش کارورزی 4 رشته ادبیات فارسی  را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از  گزارش کارورزی چهار 4 را دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه گزارش کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی رشته ادبیات در کارورزی دانشگاه فرهنگیان   را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 27 صفحه.

فرمت فایل: پی دی اف pdf.

طرح درسی که در آن بکار رفته مربوز به کتاب تاریخ ادبیات ایران و جهان 2 درس 16 افسانه بیانیه شعر نیمایی می باشد.

و طرح درس 2 بردار کردن حسنک فارسی 3 می باشد.

فهرست مطالب


مقدمه    4

فصل اول: فرایند درس پژوهی    5

-1× طرح درس    6

-2× طراحی و تدوین، اجرا و ارزیابی واحد یادگیری    12

-3× طراحی نقشه ذهنی    18

×فصل دوم: روایت من از کارورزی 20    4

-1× روایت فرآیند درس پژوهی و کدگذاری    21

-2× تحلیل و تفسیر    25

منابع
******
مقدمه

 

امروزه دیگر نمی توان اهمیت و تناسب آموزش و پرورش را برای آینده جوامع، کم ارزش شمرد و آن را فعالیتی در ردیف و موازی سایر فعالیت ها دانست.

به تعبیر میتچل »اگر تنها یک عرصه از عرصه های حیات بشری نیازمند توجه به آینده باشد، آن عرصه، عرصه آموزش و پرورش است.«

معلم از آن جهت کارگزار و عامل اصلی تعلیم و تربیت به شمار می آید که اهداف اجرایی و نیز متعالی نظام آموزشی، در نهایت توسط وی محقق می شود و به منصه ظهور می رسد.

در نتیجه، معلم به واسطه نقش برتری که دارد، باید به بازنمای تمام و کمال خصوصیات و کیفیت های مطلوب هر نظام آموزشی تبدیل شود.

آموزش، مترادف سازندگی و تحول است و موجب ارتقای توانمندی های نیروی انسانی می شود. آموزش جریانی است که افراد طی آن آگاهی ها، مهارت ها و گرایش های مناسب برای ایفای نقش در موقعیت ها را فرا می گیرند.

این جریان، باعث ارتقای قدرت درک، تجزیه و تحلیل، شناخت، بینش و بصیرت، برای انجام وظایف محوله و نیز رویارویی با چالش های جدید شغلی می شود.

در نظام آموزشی، از جمله عوامل مهم و تأثیر گذار (بدون نادیده گرفتن تأثیر سایر عوامل) کیفیت تربیت، کارآیی و کفایت کسانی است که در سمت معلم، کارگردان اصلی صحنه های تعلیم و تربیت هستند.

این اهمیت به درجه ایست که باید اذعان نمود: »هیچ تعلیم و تربیتی نمی تواند فراتر از سطح توان معلمان خود پیشرفت کند.« بدین لحاظ، در راستای تقویت نظام آموزشی، باید نقش معلم، متحول شود.

نقش معلم این است که امکان تجربی ـ عملی و معنادار، روش های مبتنی بر اکتشاف، کارگروهی، ارتقای نظام های ارزشی سودمند، فرصت هایی برای خلاقیت و ارزیابی مستمر فراهم آورد

و اصلاح معیارهای فردی را امکان پذیر سازد. از این رو، وجود معلم فکور در آموزش و پرورش دموکراتیک و نظامی که بر »خود ـ یادگیری«، »خود ـ آموزی« و »یادگیری چگونه یاد گرفتن«، تأکید می کند،

دارای ارزش زیادی است. علاوه بر آن، به لحاظ حساسیت و ظرافت نقش و عمل معلم در فرایند تربیت و تدریس باید اجرای چنین راهبردهایی با فوریت و جدیت در دستور کار نظام آموزشی قرار گیرد و

در برابر بزرگی و عظمت عمل، تن به انفعال داده نشود، گرچه این توصیه ها ممکن است یک جهت گیری آرمانی تلقی شود، ولی باید باور داشت که:

تا آرمانی وجود نداشته باشد، تصور محقق شدن آن آرمان، دیگر معنایی نخواهد داشت.

****************
چکیده

هر تجربه آموزشی را که با شغل ترکیب شود کارورزی خوانده می شود. این دوره امکان و فرصتی برای آشنایی دانشجویان با محیط کار را فراهم می سازد.

و باعث می شود اصول آموزشهای حرفهای معلمی و شیوههای کاربردی مهارتهای آن به بحث گذاشته شود و نقاط ضعف و قوت شناسایی و رفع شود.

دانشگاه فرهنگیان این امکان را با ارائه واحد درسی به نام کارورزی(تمرین دبیری) در سطوح 1، 2، 3، و 4 میسر می سازد. این گزارش خلاصه ای از یافته های من در کارورزی 4 می باشد که تهیه و تنظیم شده و در بردارنده ی تجارب و دستاورد های من در کارورزی 4 است.
***************
مشخصات کلی طرح درس

روش تدریس مدل کلاسی اهداف کلی

اهداف جزئی
شناختی ی حیطه

رفتاری اهداف    عاطفی س حیطه

حرکتی-روانی ی حیطه

عنوان کتاب: تاریخ ادبیات ایران و جهان 2            
نام درس: 16، افسانه، بیانیه ی شعر نیمایی    طراح: هانیه عبادی        محل اجرا: دبیرستان...
مدت اجرا: 60 دقیقه    تاریخ اجرا: 95/../..    تعداد فراگیر:    30    کلاس: سوم انسانی

توضیحی، پرسش و پاسخ، بحث و گفت و گو نیم دایره آشنایی دانش آموزان با نیما، افسانه

اطلاعاتی درباره ی زندگی نیما و مجموعه افسانه او بداند، شعر نو (نیمایی را بشناسی)، مختصات شعر نیمایی را شناخته و بگوید.

(1دانش: شعر نو را تعریف کند.

(2درک و فهم: معنی و مفهوم این سبک را بیان کند. (3کاربرد: یک نمونه شعر نو پدید بیاورد.

(4تجزیه و تحلیل: نمونه های اشعار نو و نیمایی را بین بقیه ی نمونه ها و سبک ها تشخیص دهد.

(5ترکیب: به خودآزمایی های درس داخل کتاب پاسخ صحیح دهد. (1دریافت یا توجه: الف)دانش آموزان به صحبت های معلم دقت و توجه کند. ب)به درس علاقه نشان دهد.

(2پاسخ دادن: از مطالعه نمونه ها ی شعر نیمایی لذت ببرد.
(3ارزش گذاری: در زمینه ی شعر نوگرا و نیمایی احساس تعهد نماید.

(4سازماندهی ارزش ها: در جهت تشخیص آثار سبک های جدید شعری کوشا باشد و فعالیت داشته باشد.

(5برجسته شدن ارزش ها در رفتار دانش آموز: نسبت به سبک های نو دیدگاه مثبت داشته باشد.

الف)حرکات بدنی: دانش آموز بتواند در بحث های کلاسی شرکت کند.
ب)حرکات هماهنگ ظرف: از گفته ها و صحبت های معلم یادداشت و نکته برداری کند. پ)ارتباط کلامی:-1یک شعر در سبک نیما بنویسد. 2 -در مورد سبک شعر نو و نیمایی و شاعرانی که در این سبک شعر سروده اند مانند خود نیما، سهراب سپهری و ... و آثار و مختصات سبکی آن ها، بحث و گفت و گو کند. -3بتواند در کلاس یا جمع دیگر سخنرانی
*****************
مشخصات کلی طرح درس

روش تدریس مدل کلاسی

اهداف کلی

اهداف جزئی
شناختی ی حیطه


رفتاری اهداف    عاطفی س حیطه

حرکتی-روانی ی حیطه

عنوان کتاب: ادبیات فارسی 3            
نام درس: 7، بر دار کردن حسنک    طراح: هانیه عبادی    محل اجرا: دبیرستان ...
مدت اجرا: 90 دقیقه    تاریخ اجرا: 95/../..    تعداد فراگیر: 30    کلاس: سوم انسانی
توضیحی، پرسش و پاسخ                

سنتی (ردیفی) آشنایی دانش آموزان با کتاب تاریخ بیهقی و سبک و مختصاتش، و با حسنک وزیر، احوالات و عاقبت او


اطلاعاتی درباره ی زندگی ابوالفضل بیهقی و سلاطین غزنوی و حسنک وزیر بداند و بگوید. (1دانش: کتاب تاریخ بیهقی و حسنک وزیر را بشناسد.

(2درک و فهم: مفهوم این درس را بیان کند. (3کاربرد: یک نمونه کوتاه نثر بینابین پدید بیاورد.

(4تجزیه و تحلیل: نمونه های این نوع نثر را تشخیص دهد. (5ترکیب: به خودآزمایی های درس داخل کتاب پاسخ صحیح دهد.

(1دریافت یا توجه: الف)دانش آموزان به صحبت های معلم دقت و توجه کند. ب)به درس علاقه نشان دهد.

(2پاسخ دادن: از مطالعه نمونه ها ی آثار منثور قدیمی لذت ببرد. (3ارزش گذاری: در زمینه ی کتب قدیمی احساس تعهد نماید.

(4سازماندهی ارزش ها: در جهت تشخیص آثار متون منثور بینابین و دیگر سبک ها کوشا بوده و فعالیت داشته باشد.

(5برجسته شدن ارزش ها در رفتار دانش آموز: نسبت به سبک های قدیم دیدگاه مثبت داشته باشد.

الف)حرکات بدنی: دانش آموز بتواند در بحث های کلاسی شرکت کند.
ب)حرکات هماهنگ ظرف: از گفته ها و صحبت های معلم یادداشت و نکته برداری کند. پ)ارتباط کلامی:-1یک جمله در سبک نثر بینابین بنویسد. -2در مورد سبک های قدیم مانند متکلف و بینابین و آثاری که به این نوع سبک ها نوشته شده اند و مختصات و نویندگانشان، بحث و گفت و گو کند. -3بتواند در کلاس یا جمع دیگر سخنرانی کند. -4بتواند متنی در مورد تاریخ بیهقی بنویسد.

 

----

.

موضوع: نمونه گزارش کارورزی 4 با محوریت درس پژوهی رشته ادبیات در کارورزی دانشگاه فرهنگیان .

-------------