جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1386. و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه درمورد تفاوت بلوغ عاطفی   را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با تحقیق بلوغ عاطفی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 71 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1386.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با موضوع تفاوت بلوغ عاطفی زنان مجرد و متاهل را مشاهده می نمایید.

 

 

چکیده:

پژوهش حاضر بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در میان خانم های مجرد و متأهل در مقطع کارشناسی دانشگاه سیستان وبلوچستان است.

جامعه این پژوهش که نمونه ما از آن انتخاب شده کل دانشجویان خانم دانشگاه سیستان و بلوچستان است.

نمونه این پژوهش شامل 160 نفر می باشد که 80 نفر مجرد و 80 نفر متأهل می باشد که به روش تصادفی انتخاب شده است. پژوهش حاضر به این سئوال محقق پاسخ می دهد که آیا بین دانشجویان خانم مجرد یا متأهل از نظر بلوغ عاطفی تفاوت معناداری وجود دارد یا نه؟

ابراز تحقیق پرسشنامه مقیاس بلوغ عاطفی از بهارگاوا می باشد که مشتمل بر 48 سؤال است بعد از اجرای پرسشنامه و تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده با استفاده از آمار توصیفی شامل محاسبه جداول فراوانی و نمودارها می باشد

و آمار استنباطی که شامل آزمون خی 2 می¬باشد پژوهش به صورت زیر بدست آمد:

«در بین دانشجویان خانم مجرد و متأهل دانشگاه سیستان و بلوچستان تفاوتی از نظر بلوغ عاطفی وجود ندارد و تفاوت بی معنی است»

 

1-1- مقدمه

دوره بلوغ دورانی مبهم از نظر شناخت خصایص و دوران تمایلات متضاد است. با ورود کودک به دنیای نوجوانی و بلوغ، ولادتی تازه و مرحله ی ویژه و مستقل از دوره های قبل و بعد پدید می آید

که آن را مرحله انتقال، مرحله نجات از کودکی دوران تحولات همراه با دگرگونی های سریع و غافلگیر کننده، مرحله طوفان حیات و مرحله نجات از طفیلی گری نیز می نامند.

افراد در این دوران احیاناً‌ با ترس و بیم هایی مواجه می گردند که رفع و تعدیل آن  نیازمند به حمایت از سوی والدین و مربیان است. (قائمی، 1380، ص 22)

موارد زیر از جمله تغییرات دوران بلوغ است:

-           تحولی در اندام او ایجاد شده و شرایط جدید، تعادل اندامی او را بهم می زند.

-           در عواطف و احساسات

****************

 

2-1- پیشینة تاریخ ما به دو دستة نظری و عملی تقسیم می شود.

 

2-2- «پیشینه نظری»

تعریف بلوغ  عاطفی: زمانی می توانیم فردی را از لحاظ عاطفی بالغ بدانیم که فرد کلیه عواطف و احساسات خود را به درستی بشناسد

و نحوه ابراز صحیح و کنترل آنها را بداند. افسردگی از جایی آغاز می شود که فرد عواطف خویش را به درستی نمی شناسد و بالطبع نحوه کنترل و ابراز آنها را نمی داند پس یا آنها را به شکل نادرست ابراز می کند و یا آنها را انکار و سرکوب می کند.

جهت پیشگیری و کاهش این دسته از افسردگی ها چنانچه ایجاد عدالت مطالعه در خانواده و جامعه بسیار مهم است که این کار یکی از وظایف اساسی آموزش و پرورش و رسانه هایی چون مطبوعات، صدا و سیما است که متأسفانه این ارگانها نه تنها کاری در این زمینه انجام نمی دهند.

بلکه در بسیاری موارد خوراکهای اطلاعات بسیار مسمومی را نیز در اختیار مخاطبین قرار می دهند و این به دلیل اهمال کاران متخصصان و نداشتن قدرت مانور آنها در این سازمانها در این رسانه ها می باشد.

 

تاریخچة روانشناسی بلوغ

در مطالعات تغییرات مربوط به بلوغ «ارسطو» تغییرات خاص از بلوغ جنسی را شرح داده و همچنین به تغییرات روانی همزمان با این تغییرات اشاره کرده است.«ژان ژاک روسو» در قطعه ای از خطابه

***************

رشد و تکامل هیجانی و عاطفی

انسانیت انسان عمدتاً با عواطفش شناخته می شود هر فرد عادی می داند که دارای عواطفی است و زندگی بدون عواطف، زندگی تیره و مکانیکی و بی رنگ خواهد بود.

از طرف دیگر سلامت روانی و عقلی شخص به علامت روانی او بستگی دارد. زیرا نظر شخص نسبت به خودش، دیگران، اوضاع اجتماعی، وزندگی به طور کلی از چگونگی رشد و تکامل عواطف وی متأثر می شود.

داوریهای هر فرد به کیفیت عواطف او بستگی دارد و شخصی که از رشد عالم هیجانی و عاطفی بهره مند نباشد هرگز فردی واقع بین، نیک اندیش، درست کردار نخواهد بود. در واقع زندگی سعادتمندانه با رشد سالم و طبیعی عواطف شخص رابطه مستقیم دارد.

 

رشد هیجانی و عاطفی در نوجوان:

هیجان فرد با دو عالم خارجی و داخلی فرد بستگی دارد هیجانها و عواطف نوجوان غالباً با خصایص زیر مشخص می شوند:

1- شدت: هیجانها و عواطف نوجوان به صورت شدید ظاهر می شود.

2- سرعت: نوجوان از محرکهای هیجانی به سرعت متأثر می شود و علت آن تأثر سریع، پیدایش اختلال در تعادل غدد داخل و تغییر گرایش او نسبت به محیط است.

3- افسردگی: گاهی نوجوان در بیان و تعبیر هیجانهایش شک می کند آن ها را از ترس انتقاد و سرزنش مردم

 

*****************

بحرانهای دوران نوجوانی:

بحثی از فقدان فرصتهای مطلوب زندگی نوجوانان شاید به علت رشد سریع آنان باشد. هر چند آنها هنوز فرصت کافی یا تجارب بزرگسالان در مهارتهای حل مسأله یا منابع مقابله با مشکلاتی که با آن رو به رو هستند را ندارند.

بسیاری از افراد به علت مشکلات عاطفی از دست والدین خود فرار می کنند. مشکلات ارتباطی، عاطفی، ‌اقدام به خودکشی و رفتار ضد اجتماعی در سالهای نوجوانی به اوج خود می رسد.

مشکلات شدید عاطفی و رفتاری بر مهارتهایی اجتماعی  که برای داشتن زندگی سالم لازم است تأثیر می گذارد. نوجوانانی که با مشکلات سازگاری روبرو هستند اگر ملاحظات یا درمان صورت نگیرد در دوران بزرگسالی نیز با این قبیل مشکلات مواجه خواهند بود.

با بررسی سازگاری نوجوانان و بهداشت روانی آن ها می¬توان به پاسخهای پیچیده دست یافت. این که چطور می توانیم فراوانی و اشکال مختلف اختلالات عاطفی و روان شناختی را بررسی کنیم؟

نوجوانی دوران بی ثباتی خلق و همکاری و بی اعتنایی،‌ اعتماد به نفس و کمرویی است. لوین معتقد است که در پدید آمدن مشکلات عاطفی و رفتاری نوجوان دوران کودکی تأثیری ندارد.

اکثریت نوجوانان بدون بروز اختلالات عاطفی و روان شناختی وارد دوران بزرگسالی می شوند و ناسازگاری در دوران نوجوانی غیر قابل اجتناب و همگانی نیست اگر چه نوجوانی دوره سختی برای نوجوانان محسوب می شود اما عمدتاً با این قبیل احساسات (ناامیدی، پریشانی، تنهایی)

به مقابله برمی خیزند و سعی دارند تا موقعیتها و شرایطی که این حالتها در آنها پدید می آورند را تصحیح کنند در نهایت بیشتر نوجوانان هویت یک بزرگسال واقع گرا را کسب می کند و بهداشت و سلامت روان فرد در امان می ماند.

 

2-3-پیشینه عملی

زندگی دور از خانه: یکی از ابتدایی ترین مسائل برای دانشجویان زندگی دور از خانواده است. در دوره کودکی جدا شدن کودک و والدین بیشتر رواج دارد اما بسیاری از نوجوانان که در خوابگاههای دانشجویی زندگی می کنند تنها چند هفته در سال والدین خود را می بینند.

هنگامی که این وضع پیش می آید جدایی طولانی است اضطراب قابل توجهی را در تمام والدین ایجاد می کند با وجود این زندگی دور از والدین برای نوجوان فرصتهایی را برای زندگی هر چه خصوصی تر و تصمیم گیری و بیشتر مستقل بودن فراهم می کند.

والدین که بیش از حد وابسته فرزندانشان هستند نیز از جدایی های کوتاه مدت سود می برند. فاصله های فیزیکی کمک می کند تا رابطه والدین نوجوان

****************

 

5-2- محدودیتها:

1- محدودیت در تعداد آزمودنیها، آزمودنیها پژوهش حاضر جمعاً 160 نفر که 80  نفر مجرد و 80 نفر متأهل انتخاب شدند. با توجه به کوچک بودن نمونه نتایج قابل تعمیم به کل جامعه نبود و باید احتیاط شود.

2- عدم همکاری تعدادی از آزمودنیها

3- محدود بودن منابع تحقیق در دسترس برای این منظور و امکان تهیه آزمونهای معتبر برای به دست آوردن نمره واقعی بلوغ عاطفی. در صورت نبودن حمایتها و فرصتها فقط به خانمهای ساکن در خوابگاه ادبیات و متأهلین اکتفا کردیم.

 

5-3- پیشنهادات:

1- پیشنهاد می شود که محققان دیگر مسئله تعداد آزمودنی را در نظر قرار دهند و تا آن جا که امکان دارد افراد بیشتری را در پژوهش شرکت دهند.

2- برای کسب اطلاعات دقیق تر و بیشتر و سنجش درست بلوغ عاطفی پرسشنامه ای با اعتبار بیشتری و هنجار شده با فرهنگ ایران ساخته شود.

3- در زمینه علت شناسی عدم بلوغ عاطفی مطالعاتی صورت گیرد.

پرسشنامه بلوغ عاطفی

 

لطفاً‌ اطلاعات زیر را تکمیل نمایید:

 

***********

 

عنوان                                 صفحه

 

چکیده                                                                     2

فصل اول: طرح تحقیق                                                                                            

1-1-      مقدمه                             3

1-2-      بیان مسئله                                4

1-3-      اهمیت و ضرورت پژوهش                                                                6

1-4-      اهداف پژوهش                                                                               9

1-5-      سؤالهای پژوهش                                                                            9

1-6-      تعاریف نظری                                                  10

1-7-      تعاریف عملیاتی                                                                             11

 

فصل دوم: پیشینة تحقیق

2-1- پیشینة تحقیق                                                                                    

2-2 پیشینة نظری                                             12

تاریخچه روانشناسی بلوغ                                      13

مفهوم بلوغ و تفاوت آن با نوجوانی                                13       

عوامل مؤثر در بلوغ                                                                   14

بلوغ از دیدگاه روانشناسان                                               14

عاطفه چیست                                 17

جایگاه عاطفه در مغز از نظر زیستی                                                                            18

مراحل تشکیل هویت در جوانان دانشگاهی                                                                      19

الگوی تحور روانی- اجتماعی                                                                                     19

تکالیف تحولی هویهورست برای نوجوانان                                                                                   21

رشد و تکامل هیجانی- عاطفی                                                                                     22

 رشد هیجانی و عاطفی در نوجوانان                                                                              23

نیازهای عاطفی فرد و اهمیت آنها                                                                                             24

رشد و تکامل اجتماعی                                                                                                         25

ترک خانه پدری                                                                                                                 26

تأثیر روانی وارد شدن به دانشگاه                                                                                             26

تعادل عاطفی روانی نوجوان                                                                                       27

خودمحوری نوجوانان                                                                                                           28

خود پنداره و انواع خود                                                                                                        29

الگوی اریک اریکسون درباره هویت                                                                            31

آسیب پذیری و انعطاف پذیری در فرد                                                                            32

عوامل حفاظتی انعطاف پذیری                                                                                    33

انواع هویت                                                                                                                      34

بحرانهای دوره نوجوانی                                                                                                        38

2-3- پیشینه عملی  39

موضوع: پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1386.

فصل سوم: اجرای تحقیق

3-1- جامعه آماری                                                                                     42

3-2- نمونه آماری و روش نمونه گیری 42

3-3- ابزار گردآوری داده ها  43

3-4- روش گرد آوری داده ها 45

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها

4-1- تجزیه و تحلیل یافته ها                                                              46

4-1-1- اطلاعات مربوط به سؤال اول پژوهش    47

4-1-2- اطلاعات مربوط به سؤالهای 2 تا 5 پژوهش         47

4-2- داده های جانبی                                                                 48            

نمودار چند ضلعی فراوانی مشاهده شده                                                      50

نمودار ستونی فراوانی مشاهده شده                                                                       51

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- بحث و نتیجه گیری                                                                                  52

5-2- محدودیت ها                                                                                          55 

5-3 پیشنهادات                                                                                              55

 

پیوست               

منابع و مآخذ


منابع و مآخذ

 

**********************

 

موضوع: پژوهش بررسی تفاوت بلوغ عاطفی در بین دانشجویان خانم مجرد و متاهل 18 تا 30 سال دانشگاه سیستان و بلوچستان در سال 1386.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید