جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار     را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که مورد روش های تامین مالی و بورس  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته اقتصاد را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 141 صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق. در فایل دانلودی همه چیز منظم و مرتب هست

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات


مقدمه :

در این بخش سعی می شود نتایجی را که محقق با آزمون فرضیه های تحقیق به آن رسیده است ، تشریح کند همچنین بر پایه نتایج حاصل از تحقیق پیشنهاداتی در جهت  عملکرد بهتر شرکتها و کمک به تحقیقات آتی ارائه گردد .
نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :
فرضیه اصلی 1 -  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 67/. = P   و 066/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .  

فرضیه فرعی 1 -  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد.
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 799/. = P   و 052/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش انتشار سهام  بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .  
 
فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 872/. = P   و 075/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده بزرگتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق افزایش سرمایه با روش سود سهمی  بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت ندارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد می شود .

فرضیه اصلی 2 – تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 000/. = P   و 587/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده کوچکتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق وام بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .

فرضیه فرعی 1 – تامین مالی از طریق وام کوتاه مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 048/. = P   و 307/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده کوچکتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق وام بلند مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد نمی شود .
فرضیه فرعی 2 – تامین مالی از طریق وام بلند مدت بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد .
فرضیه فوق از طریق ضریب همستگی پیرسون در سطح 5 ٪ تست گردید که 002/. = P   و 467/. = r می باشد که نشان می دهد با توجه به اینکه P بدست  آمده کوچکتر از ضریب همبستگی می باشد بنابراین  تامین مالی از طریق وام کوتاه مدت  بر بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت دارد و به عبارتی دیگر فرضیه H0 رد نمی شود .

نتیجه گیری کلی :
با توجه به تجزیه و تحلیل فرضیه ها که در فصل چهار ارائه شد نتیجه گیری کلی تحقیق به شرح زیر می باشد :
نتایج تحقیق نشان می دهد که شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران از تامین مالی  از طریق افزایش سرمایه  ( سود سهمی یا مطالبات آورده نقدی )  استفاده نموده اند بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تاثیر مثبتی ندارند ولی شرکتهایی که در بورس اوراق بهادار تهران از تامین مالی از طریق وام ( وام بلند مدت و کوتاه مدت ) استفاده کرده اند ، بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، تاثیر مثبت دارند .  
به دلايل زير تامين مالي از طريق وام بهتر از افزايش سرمايه  مي باشد .
1-    ارزانترين روش تامين مالي است .
2-    باعث مشارکت  ديگران در اداره  و کنترل نمي شود زيرا دارنده   قرضه  حق حاکميت  و راي در شرکت ندارد.
3-    براي شرکت سپر مالياتي ايجاد ميکند .
4-    در شرايط تورمي  به علت ثابت بودن بهره آن  بهره واقعي که شرکت ميپردازد کاهش مي يابد.
5-    درصورت پايين  بودن هزينه بهره نسبت به بازده سرمايه گذاري تامين مالي از طريق اوراق قرضه باعث افزايش EPS ميشود .
6-    جريان نقدي وارد شرکت مي شود .
به دلايل زير افزايش سرمايه بهتر نيست :
1-    جريان ورودي نقدي براي شرکت نيست .
2-    سهام داران ميتوانند  درتصميم گيري هاي شرکت دخالت کنند.
3-    فقط جا بجايي جريان هاي نقدي داخل شرکت انجام ميشود.
4-    براي افزايش سرمايه  بايد ماليات پرداخت شود .


پیشنهادات تحقیق :
این تحقیق با توجه به شواهد حاصل از مطالعه و نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ، پیشنهاداتی برای سازمانهای قانونگذار و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران ، مدیریت شرکتها ، سهامداران ، بستانکاران ، بانکها و موسسات اعتباری ، دانشجویان و محققین و مراکز آموزشی دارد .
پیشنهادات مبتنی بر نتایج آزمون فرضیه های تحقیق :
با توجه به اثرات مثبت تامین مالی از طریق وام ( وام کوتاه مدت و بلند مدت )  بر بازده سهام شرکتها و اثر منفی تامین مالی از طریق افزایش سرمایه ( سود سهمی و مطالبات آورده ) به  سهام داران ، بستانکاران و سرمایه گذاران توصیه می شود در تصمیم گیری های خود مبنی بر استفاده از روش های تامین مالی  دقت عمل نشان بدهند تا اينکه بتوانند در سرمايه گذاري هاي شرکت موفق عمل کنند.  

پیشنهادات آتی :
1-    راهکارهاي عملي متنوع نمودن بازار سرمايه و ابزارهاي تامين مالي مورد بررسي قرار گيرد .
2-    برررسي شود که نحوه ارزيابي  و معيارهاي تصميم گيري اعتبار دهندگان ( بانک ها در اعطاي وام به شرکتها  چگونه است )‌
3-    بررسي مشکلات شرکتهايي که از طريق افزايش سرمايه  تامين مالي نمودهاند و ارائه راهکارهاي کاربردي .
4-    بررسي مشکلات شرکتهايي که از طريق وام  تامين مالي نمودهاند و ارائه راهکارهاي کاربردي .

 

 

 

محدودیتهای تحقیق :
معمولا در انجام هر تحقیقی محدودیتهایی وجود دارد و این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و تحقیق حاضر نیز محدودیتهایی را در بر داشت :  
1.    تعداد حجم نمونه هاي شرکتهايي که کمتر از افزايش سرمايه استفاده نموده بودند.
2.     تعداد حجم نمونه هاي شرکتهايي که کمتر از وام  استفاده نموده بودند.
3.    عدم دسترسی به موفع و کافی به اطلاعات مالی در سازمان بورس .
4.    عدم وجود یک بانک اطلاعاتی دقیق وکامل صورتهای مالی شرکتها در بورس اوراق بهادار تهران وشهرستا نها
5.    عدم وجود امکانات مناسب رایانه ای و نرم افزاری در سازمان بورس اوراق بهادار.
6.    عدم استفاده از کلیه منابع موجود در زمینه تحقیق . بعنوان مثال علی رغم تلاش فراوان امکان استفاده از پایان نامه های دانشگاه تهران و علامه طباطبائی و .... میسر نگردید .
7.    کمبود منابع مطالعاتی غنی جهت انجام تحقیقات کتابخانه ای به ویژه مقالات خارجی و خلاصه پایان نامه های خارجی مربوط به موضوع تحقیق .

 

 

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی روش های تامین مالی بر ارزش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  .

 پایان نامه  رشته   اقتصاد  پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید