جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت. " .اقدام پژوهی جذاب کردن کتاب حرفه و فن سوم راهنمایی درس خودرو برای دانش آموزان"

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست از سایت غنی فایل، اقدام پژوهی چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم .اقدام پژوهی جذاب کردن کتاب حرفه و فن سوم راهنمایی درس خودرو برای دانش آموزان در قالب فایل ورد و قابل ویرایش .

تعداد صفحات: 37 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم .اقدام پژوهی جذاب کردن کتاب حرفه و فن سوم راهنمایی درس خودرو برای دانش آموزان.

فهرست مطالب
چکیده    3
کلمات کلیدی :    3
مقدمه:    4
توصیف وضعبت موجود:    7
بیان مسائل:    8
فرضیه:    8
شواهد(1)    9
توضیح تعاریف وواژگان:    9
ابزارهای اطلاعاتی:    9
یافته های علمی:    10
- ویژگی های وسایل کمک آموزشی    15
- فوايد استفاده ازوسايل كمك آموزشي :    16
-نقش مواد و وسایل کمک آموزشی در تدریس    17
-مزایای استفاده از وسایل کمک آموزشی    18
عمده ترین دلایل و موانع  عدم کاربرد معلمان از وسایل کمک آموزشی درکلاسهای درس    20
وضعیت اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،تحصیلات والدین:    21
تاثیروضعیت مالی والدین دریادگیری کودکان    22
نتیجه‌:    25
پیشینه تحقیق:    28
تحلیل وتفسیر داده ها    28
الگوی شش پرسش:    29
ارائه راه حل موقت :    29
اجرای راه حل:    30
شروع تدریس:    30
شواهد(2) ابزارهای اطلاعاتی:    31
گرد آوری اطلاعات:    31
ارزیابی تأثیر اقدامات وتعیین اعتبار:    32
راهکارها وپیشنهادات :    34
منابع    35


چکیده  


باتوجه به اهمیّت  وضرورتی که شناخت خودرو در زندگی دارد به عنوان دبیر حرفه وفن کسی که باید در دانش آموزان این انگیزه رابوجود آورد که آنها توانائی هائی دارند که باید ره گشای زندگی آینده آنان باشد، برخودم لازم دیدم که به دنبال راههای جذابیّت ،درک بیشتر این بخش وبخشهای شبیه  آن درکلاس وفوائد آن  در زندگی باشم.
کلمات کلیدی :
حرفه و فن – خودرو- جذابیت


مقدمه:
آنچه یک دیدن کند ادراک آن               سالها نتوان نمودن بابیان
وسایل کمک آموزشی از حیث این که تئوری و عمل را هماهنگ می کند جایگاه ویژه ای دارد.استفاده از وسایل کمک آموزشی توسط معلم در جریان تدریس،باعث می شود که مطالب مطرح شده در ساخت شناختی دانش آموزان جا بگیردو دانش آموز به یادگیری معنی دار نائل شود.

متاسفانه استفاده منظم و اصولی از وسایل کمک آموزشی تحت هر عنوان در مدرسه به بوته فراموشی سپرده می شود و اغلب عدم استفاده از وسایل کمک آموزشی را از طریق کمبود وقت و نبود وسایل توجیه می کنند.

استفاده از وسایل کمک آموزشی باعث تحرک و پویایی در نظام آموزشی می شود. (قهرمانی ،جعفر (1383) : تأثیر وسایل کمک آموزشی در تدریس ویادگیری , ماهنامه پیوند , شماره 295-294انتشارات انجمن اولیاء ومربیان)
تحقیقاتی که تا به حال به عمل آمده است نشان می دهد که از طریق تدریس معمولی تنها30  %مطالب از مطالب مورد تدریس یاد گرفته می شود در حالی که اگر یادگیری با استفاده صحیح از وسایل ارتباطی به عمل آید میزان یادگیری افراد را تا  75  % بالا می برد .         
تحقیقات نشان داده است که 75%یادگیری ها از طریق بینایی 13% شنوایی 6% لامسه 3% بویایی 3% چشایی صورت می گیردوضروری است که به این امر توجه لازم معطوف گردد همچنین از دیدگاه روانشناسی استفاده از وسایل آموزشی نوعی رغبت وعلاقه در دانش آموزان جهت یادگیری صحیح واصولی به وجود می آورد .

بنابراین ضروری است که در جهت استفاده بیشتر وبهینه از وسایل کمک آموزشی راه حل ها وطرق مفیدی را که برپایه علمی باشد وبراساس تحقیقات علمی صورت گرفته باشد ارائه داد. (سيف علي اکبر- روانشناسي پرورشي- انتشارات آگاه- چاپ سوم 1379)
استفاده بهینه ازفناوری آموزشی در جریان تدریس به سبب فعال کردن حواس فراگیران امرآموزش را واقعی ترکرده ، ضمن غنی کردن کیفیت تدریس ویادگیری، کارایی تعلیم وتربیت را ارتقا می بخشد (پیری ، 1382،ص 43)

چگونه توانستم قسمت آشنایی با خودرو  کتاب حرفه و فن سال سوم راهنمایی باوسایل کمک آموزشی  برای دانش آموزان جذاب کنم .اقدام پژوهی جذاب کردن کتاب حرفه و فن سوم راهنمایی درس خودرو برای دانش آموزان.