جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای دانلود طرح درس طراحی آموزشی ریاضی سوم محیط چند ضلعی و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی فصل محیط و مساحت - درس محیط،اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی + طرح درس روزانه محیط چند ضلعی ریاضی سوم ابتدایی را قرار داده ایم.

طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی فصل محیط و مساحت - درس محیط،اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی + طرح درس روزانه در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی فصل محیط و مساحت - درس محیط،اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی + طرح درس روزانه را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 7  صفحه با کیفیت فوق العاده.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش.

موصوع: طراحی آموزشی ریاضی سوم ابتدایی فصل محیط و مساحت - درس محیط،اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی + طرح درس روزانه.

پایه ی سوّم ابتدایی        درس ریاضیات     فصل :  پنج   (  محیط ومساحت  )

درس محیط،اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی.

عرصه های: دررابطه با خود(خویشتن)    دررابطه باخلق(سایرانسان ها)    دررابطه با خلقت(طبیعت)    دررابطه با خدا.

عناصر: تفکّروتعقّل ایمان وباور علم عمل اخلاق.

الف) هدف کلّی:آشنایی با محیط ، اندازه گیری ومحاسبه ی محیط چندضلعی
ب) اهداف جزئی:
1- حیطه ی شناختی: دورتادورشکل را به عنوان محیط آن شکل نام ببرد.ابزاراندازه گیری محیط را به درستی نام ببرد.نحوه ی محاسبه محیط چندضلعی را به درستی بیان کند.
2- حیطه ی مهارتی:محیط چندضلعی های مختلف را با خط کش و... به درستی اندازه بگیرد. تمرینات کتاب را به درستی حل کند.محیط چندضلعی ها را به درستی محاسبه کند.
3- حیطه ی نگرشی:به اندازه گیری محیط چندضلعی هاباحالات چهره و... علاقه نشان دهد.به انجام کار گروهی ضمن کمک به دوستانش،علاقه نشان دهد.
ج) اهداف رفتاری:
1- حیطه ی شناختی: دورتادورشکل را به عنوان محیط آن شکل به درستی توضیح می دهد.حداقل دووسیله یاابزاراندازه گیری محیط چندضلعی ها را درزمان مشخص شده به درستی نام می برد. نحوه ی محاسبه محیط چندضلعی رادرزمان مشخص شده به درستی  توضیح می دهد.
2- حیطه ی مهارتی: محیط حداقل دوچندضلعی مختلف را با خط کش و... درزمان مشخص شده به درستی اندازه می گیرد. حداقل دوتمرین کتاب رادرزمان مشخص شده به درستی حل می کند.حداقل سه محیط مختلف ازچندضلعی ها  را درزمان مشخص شده به درستی محاسبه می کند.
3- حیطه ی نگرشی: درفرآیند تدریس به اندازه گیری محیط چندضلعی هاباحالات چهره و... علاقه نشان می دهد.درطول فرآیندبه انجام کار گروهی ضمن کمک به دوستانش،علاقه نشان  می دهد.