جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 43-84 و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود تحقیق سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی دبیران را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)

جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954  از طریق پیامرسان های  ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با   پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:  130 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 43-84.

. جهت اخذ.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با رضایت شغلی و سبک رهبری مدیران را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

 

 

چكيده


این تحقیق به منظور گردآوری نظرات دبیران در مورد سبک رهبری مدیران مدارسشان بر اساس نظریه لیکرت و رابطه آن با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس می باشد.

فرض اساسی این تحقیق آن است که بین سبک رهبری مدیران براساس نظریه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.
روش تحقیق به صورت پیمایشی است، جامعه آماری این پژوهش کلیه دبیران زن شاغل در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 84-83 به تعداد 201 نفر می باشند

که با استفاده از جدول (تاکمن) از بین 201 نفر دبیر شاغل در 11 مدرسه شاهد تعداد 133 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی تعیین گردید. جهت جمع آوری اطلاعات لازم در مورد مسأله تحقیق، از دو نوع پرسشنامه بسته پاسخ استفاده گردید.

یکی پرسشنامه ای که سبک رهبری مدیران را براساس چهار سبک رهبری لیکرت مورد بررسی قرار می دهد و دیگری پرسشنامه رضایت شغلی (مینه سوتا) می باشد که میزان رضایت شغلی دبیران را از کارشان مورد بررسی قرار می دهد.

روش غالب در این پژوهش روشی همبستگی پیرسون می باشد. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از بسته نرم افزاری رایانه ای (spss)

و با آزمونهای تجزیه و تحلیل واریانس یک طرفه "Anova" و بررسی معنی دار بودن تفاوت میانگین نمرات دو گروه مستقل "t.test" و همچنین آزمون تکمیلی دیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل گردید.
1- بین سبک رهبری مدیران (براساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
2- بین سبک رهبری آمرانه – استثماری لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری موردنظر رابطه معنی داری وجود ندارد
3- بین سبک رهبری آمرانه – خیرخواهانه لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود ندارد
4- بین سبک رهبری مشورتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد
5- بین سبک رهبری مشارکتی لیکرت با میزان رضایت شغلی دبیران در جامعه آماری مورد نظر رابطه معنی داری وجود دارد.

 
فهرست مطالب


عنوان     صفحه
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه    2
بيان مسأله     3
دلايل ضرورت و توجيه انجام تحقيق     3
اهداف تحقيق     5
اهداف كلي تحقيق     5
اهداف ويژه تحقيق     6
فرضيه‌هاي تحقيق     6
فرضهاي تحقيق يا جانشين     6
متغيرهاي اساسي تحقيق     6
تعريف عملياتي واژه‌ها و اصلاحات     7
تعريف رهبري     7
تعريف سبك رهبري ليكرت     8
تعريف رضايت شغلي     9
دبيران     10
مدارس شاهد     11
مشكلات و تنگناهاي تحقيق     11
فصل دوم: ادبيات تحقيق
بخش اول (رهبري)     14
مقدمه    14
تعريف رهبري     15
تمایز مدیریت و رهبری    16
تعريف سبک رهبری    17
تئوري‌هاي رهبري     18
تئوري‌هاي شخصيتي رهبري     19
نظريه سنتي رهبري     19
نظرية صفات شخصي رهبر    20
تئوري‌هاي رفتاري رهبري     20
مطالعت دانشگاه آيووا     21
مطالعات دانشگاه اُهايو     22
مطالعات دانشگاه ميشيگان     22
شبكه مديريت     23
تحقيقات اسكانديناوي     25
تئوري‌هاي اقتضايي     26
الگوي فيدلر     26
تئوري موقعيتي هرسي و بلانچارد    28
تئوري مبتني برتبادل نظر رهبر با اعضاء     31
تئوري مسير ـ هدف     32
الگوي رهبري مشاركتي     34
متغيرهاي موقعيتي در الگوي تجديدنظر شده رهبري مشاركتي     35
پنج شيوة رهبري در الگوي رهبري مشاركتي     36
سيستمهاي مديريت     37
سبك رهبري ليكرت     37
تئوري‌هاي جديد رهبري     41
جايگزيني رهبري     41
رهبر عملگرا و رهبر ايجاد كنندة تحول     42
رهبر عملگرا     43
رهبرانی كه تحول ايجاد مي‌كنند     43
بخش دوم (رضايت شغلي)    45
ارزشها     45
انواع ارزش     45
نگرشها     46
انگيزش     47
نظريه‌هاي انگيزش     49
تئوري‌هاي محتوايي     50
1ـ تئوري سلسله مراتب نيازها    50
2ـ تئوري دو جنبه‌اي انسان     53
3ـ تئوري دو عامل انگيزش     53
4ـ تئوري سه نياز مك‌كلند     54
5ـ تئوري نيازهاي زيستي، تعلق و رشد     55
تئوري‌هاي فرآيندي     56
1ـ تئوري انتظار و احتمال     56
2ـ تئوري برابري     58
3ـ تئوري اسناد     59
انواع نگرش     60
رضايت شغلي     62
رابطه انگيزش با رضايت شغلي     62
1 تاريخچه مطالعات در مورد رضايت شغلي     62
2 تعريف رضايت شغلي     63
(1-2) تعيين رضايت شغلي     66
3 عوامل تعيين كنندة رضايت شغلي     67
4 عوامل مؤثر بر رضايت شغلي     69
5 فاكتورهاي مؤثر در رضايت شغلي از نظر «جنيفر»     70
6 پيامدهاي رضايت شغلي و عدم رضايت شغلي     71
7 نظريه‌هاي رضايت شغلي     72
- نظريه «بروفي»    72
- نظريه «كورمن»     73
- نظريه «پارسون»     74
اندازه‌گيري رضايت شغلي     75
بخش سوم (سابقه تحقيقاتي موضوع)     77
تحقيقات خارجي     77
تحقيقات داخلي     80
خلاصه فصل     84
فصل سوم: روش انجام تحقيق
روش تحقيق     87
جامعه و نمونه آماري     88
تعداد و روش نمونه‌گيري     89
روش و ابزار گردآوري اطلاعات     90
روايي و اعتبار پرسشنامه‌ها     93
روش تجزيه و تحليل اطلاعات     95
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
بخش اول ـ توصيف داده‌ها     97
بخش دوم ـ تحليل استنباطي داده‌ها     120
آزمون فرضيه‌ها     121
فصل پنجم: نتایج و پیشنهادها
خلاصه یافته های پژوهشی     125
یافته های دیگر پژوهش     128
محدودیتهای تحقیق     130
الف – محدودیتهای خارج از کنترل محقق     130
ب – محدودیتهای در اختیار محقق     131
پیشنهادها     131
فهرست منابع فارسی     133
فهرست منابع خارجی    137
ضمائم    138
 
**************
فهرست جدول‌ها
عنوان     صفحه
1-2: عوامل مؤثر در رضايت شغلي     70
1-3: تعداد نمونه در هر ناحيه از شهر تهران    89
1-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن    97
2-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات    98
3-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس    99
4-4: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سابقه تدريس درمدارس شاهد    100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل     101
6-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران    102
7-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه
        سبك رهبري ليكرت    103
8-4: توزيع فراواني پاسخ آزمودني‌ها به كل پرسشنامه رضايت شغلي    105
9-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شمال     106
10-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه جنوب    107
11-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه شرق    108
12-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه غرب    109
13-4: توزيع فراواني سبك‌هاي رهبري مديران از ديدگاه دبيران در ناحيه مركز    110
14-4: توزيع فراواني سؤال يكم پرسشنامه رهبري    111
15-4: توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري    111
16-4: توزيع فراواني سؤال سوم پرسشنامه رهبري    111
17-4: توزيع فراواني سؤال چهارم پرسشنامه رهبري    111
18-4: توزيع فراواني سؤال پنجم پرسشنامه رهبري    112
19-4: توزيع فراواني سؤال ششم پرسشنامه رهبري    112
20-4: توزيع فراواني سؤال هفتم پرسشنامه رهبري    112
21-4: توزيع فراواني سؤال هشتم پرسشنامه رهبري    113
22-4: توزيع فراواني سؤال نهم پرسشنامه رهبري    113
23-4: توزيع فراواني سؤال دهم پرسشنامه رهبري    113
24-4: توزيع فراواني سؤال يازدهم پرسشنامه رهبري    114
25-4: توزيع فراواني سؤال دوازدهم پرسشنامه رهبري    114
26-4: توزيع فراواني سؤال سيزدهم پرسشنامه رهبري    115
27-4: توزيع فراواني سؤال چهاردهم پرسشنامه رهبري    115
28-4: توزيع فراواني سؤال پانزدهم پرسشنامه رهبري    115
29-4: توزيع فراواني سؤال شانزدهم پرسشنامه رهبري    115
30-4: توزيع فراواني سؤال هفدهم پرسشنامه رهبري    116
31-4: توزيع فراواني سؤال هجدهم پرسشنامه رهبري    116
32-4: توزيع فراواني سؤال نوزدهم پرسشنامه رهبري    116
33-4: توزيع فراواني سؤال بيستم پرسشنامه رهبري    117
34-4: توزيع فراواني سؤال بيست و يكم پرسشنامه رهبري    117
35-4: توزيع فراواني سؤال بيست و دوم پرسشنامه رهبري    118
36-4: توزيع فراواني سؤال بيست و سوم پرسشنامه رهبري    118
37-4: توزيع فراواني سؤال بيست و چهارم پرسشنامه رهبري    118
38-4: توزيع فراواني سؤال بيست و پنجم پرسشنامه رهبري    119
39-4: توزيع فراواني سؤال بيست و ششم پرسشنامه رهبري    119
40-4: توزيع فراواني سؤال بيست و هفتم پرسشنامه رهبري    119
41-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري ليكرت با رضايت شغلي     120
42-4: ضريب همبستگي بين سبك‌هاي رهبري با هر يك از عوامل رضايت شغلي     120
43-4: آزمون فرض اول    122
44-4: آزمون فرض دوم    122
45-4: آزمون فرض سوم    122
46-4: آزمون فرض چهارم    123
47-4: آزمون فرض پنجم    123

 

فهرست نمودارها
عنوان     صفحه
1-2: شبكة مديريت     24
2-2: پيش‌بيني‌هاي نظرية اقتضايي رهبري    27
3-2: الگوي موقعيتي رهبري هرسي و بلانچارد     30
4-2: تئوري مسير ـ هدف     33
5-2: سلسله مراتب نيازها     52
6-2: مدل رضايت شغلي     72
1-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سن    97
2-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك ميزان تحصيلات    98
3-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس    99
4-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك سابقه تدريس در مدارس شاهد    100
5-4: توزيع فراواني دبيران به تفكيك تأهل     101

***********************

موضوع:پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 43-84.
مقدمه


اساساً نياز به مديريت در همه زمينه‌هاي اجتماعي امري لازم و ضروري است. منابع انساني و مادي عظيم بدون هدايت و رهبري لايق، بزودي رو به نابودي مي‌رود.

اما در اين بين مديريت آموزشي به دليل تأثيري كه عملكرد آموزش و پرورش بركليه اركان جامعه دارد از حساسيت ويژه‌اي نسبت به ساير مديريت‌ها برخوردار است.

از طرفي مراكز آموزشي بيش از هر نهاد ديگربا انسان سروكار دارد و از سوي ديگر در انتقال ميراث فرهنگي جامعه از نسلي به نسل ديگر و آماده‌سازي زمينه براي باروري ميراث فرهنگي، هيچ يك از عناصر جامعه به اندازه معلم سهم و نقش اساسي ندارد.
كارايي و اثربخشي نظام آموزشي در گرو مديريت اثربخش و كارآمد اين نظام است.

امروزه با توجه به تغييرات شگرف و بي‌سابقه‌اي كه در اقتصاد، سياسيت، علم و تكنولوژي بخصوص در چند دهه اخير به وقوع پيوسته، وظايف و كاركردهاي مديريت به مراتب
*******************
متغيرهاي اساسي تحقيق
متغيرملاك: سبك‌هاي رهبري مديران براساس نظريه ليكرت شامل آمرانه/ استثماري،آمرانه/ خيرخواهانه، مشورتي و مشاركتي
متغير پيش بين : ميزان رضايت شغلي دبيران مدارس دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصيلي 84-83
متغيرهاي ناخواسته : سن دبيران و ميزان حقوق و ميزان تشويقات و قوانين و ضوابط و بخشنامه‌هاي آموزش و پرورش و همكاران مدرسه و سطح تحصيلات و جنسيت
متغير تعديل کننده: جنسينت/ دبيران زن و سال تحصيلي 84-83

تعريف عملياتي واژه‌ها و اصطلاحات
تعريف رهبري
1.    رهبري عبارت است از هنر يا علم نفوذ در اشخاص به طوري كه با ميل و خواسته خود در جهت حصول به هدفهاي تعيين شده گام بردارند.(عباس زادگان،1376،ص28)
2.    «جرج تري » رهبري عبارت است از عمل تاثير گذاري بر افراد به طوريكه از روي ميل و علاقه براي هدفهاي گروهي تلاش كنند. (هرسي و بلانچارد ، 1375، ص71)
3.    رهبري يعني قدرت جذب افراد و تاثير و نفوذ در آنها آنچنان كه افراد بطور داوطلبانه شخصيت و رهبري فردي را در يك شرايط معيني بپذيرند. (مير كمالي،1378،ص74)
4.    براي درك معني رهبري بايستي سه متغير اصلي را در نظر گرفت:
الف: رهبر (شخصي كه رفتار ديگران را به نفع سازمان و انجام هدف تغيير مي‌دهد)

**************
نظرية صفات شخصي رهبر
بررسي صفات رهبري سلسله مطالعات گسترده اي را از سال 1920 تا 1950 در بر مي‌گيرد، در اين مطالعات پژوهشگران كوشش كردند كه فهرست طولاني كه به نظر مي‌رسيد

به رهبري اثربخش مي‌انجامد فراهم سازند، براي نمونه در انتخاب افراد براي مقامات رهبري، نظرية صفات شخصي بر تعدادي خصلت هاي جسمي‌، رواني و ويژگي‌هاي شخصي چون ساختمان بدني، هوش و شخصيت تأكيد مي‌ورزد. (پورآمن، 1381، ص 12)
رابينز در كتاب فرآيند مديريت مي‌گويد كه يك مدير يا رهبر بايد يك قسمت از وجودش يك پيشاهنگ و دو قسمت ديگر آن يك عيسي مسيح(ع) باشد منظور رابينز از پيشاهنگ بودن داشتن توانائيها، مهارتهاي فني، اكتسابي و تربيتي است كه مدير بايد مثل يك پيشاهنگ آمادة خدمت و كمك به ديگران در پيشاپيش همه باشد.

هدف او از عيسي مسيحي بودن، توجه به جنبة رهبري، نفوذ، قدرت و قابل قبول بودن مدير مي‌باشد. ( ميركمالي، 1375، ص 81 ـ 80 )
«گيزه لي»  در آخرين اثر خود، هفت صفت شخصيتي و پنج صفت انگيزشي را به لحاظ اهميت احتمال آنها براي موفقيت رهبري مورد مطالعه قرار داده است.

صفات شخصيتي شامل هوش، ابتكار، توان سرپرستي، اعتماد به نفس، وابستگي و نزديكي به طبقة كارگر، قاطعيت، بلوغ و كمال، صفات انگيزشي شامل نياز به پيشرفت حرفه‌اي، نياز به خود شكوفايي، نياز به قدرت بر ديگران، نياز به پاداشهاي مالي، نياز به امنيت شغلي. (عباس زادگان، 1376، ص ص 288 ـ 287)
ـ تئوري هاي رفتاري رهبري
اگر رفتارهاي مشخصي در مورد رهبران قابل شناسائي باشد، در آن صورت ميتوان ويژگيهاي رهبري را به افراد آموخت، يعني برنامه هايي را طرح ريزي كرد و به افراد آموزش داد كه بدانند چگونه بايد به صورت يك رهبر موفق درآيند. تر
**********************
بخش دوم
رضايت شغلي
ارزشها
ارزشها نمايانگر عقايد اصولي هستند كه از نظر فردي يا اجتماعي نوعي رفتار ( نسبت به رفتار مخالف ) برتر شمرده مي‌شود.

آنها نمايانگر ايمان و اعتقاد راسخ هستند مبني بر اين كه (( از نظر شخصي يا از ديد اجتماع، يك شيوة خاص رفتاري يا حالت غايي وجود، نسبت به شيوة مخالف آن رفتار با حالت غايي وجود ديگري، برتري دارد. ))

ارزشها در وجود خود، رگه هايي از عنصر متفاوت يادآوري دارند. كه حامل نظرها و عقايد فرد مي‌باشند مبني بر اين كه چه چيز درست، نادرست يا مطلوب است.

ارزشها از نظر محتوايي و شدت، ويژگي هاي خاص خود را دارند. ويژگي محتوايي ارزشي نشان دهندة اين مطلب است كه نوع رفتار مورد نظر اهميت زيادي دارد.

موضوع:پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 43-84.

ولي شدت تنها نشان دهندة درجه يا ميزان آن اهميت مي‌باشد. هنگامي‌كه ارزشهاي فردي را برحسب ميزان شدت فهرست مي‌كنيم سيستم ارزشي شخصي بدست مي‌آيد.

همة افراد داراي سلسله مراتبي از ارزشها هستند كه تشكيل دهنده سيستم ارزشي آنها مي‌باشند.

اين سيستم، با توجه به اهميت نسبي كه به چيزهاي با ارزش، مثل آزادي، تفريح، احترام به نفس، فرمانبرداري، برابري و از اين قبيل چيزها مي‌دهيم، مشخص مي‌شود. (رابينز، 1384، ص272)
انواع ارزش
مهمترين كاري كه در زمينة طبقه بندي ارزشها انجام شد بوسيلة «ال‌پرت»  و همكارانش صورت گرفت. آنان شش نوع ارزش را شناسايي كردند.
1 ـ نظري : صاحبان اين ارزش به مسأله كشف حقيقت ( از طريق روش منطقي ) اهميت زيادي مي‌دهند.
2 ـ اقتصادي : دارندگان اين ارزش بر مسأله مفيد بودن و عملي بودن تأكيد مي‌كنند.
3 ـ زيبايي : دارندة اين احساس به شكل و هماهنگي ارزش زيادي مي‌دهد.
4 ـ اجتماعي : كسي كه چنين ارزشي دارد، عشق ورزيدن به مردم را مهم مي‌شمارد.
5 ـ سياسي : دارندگان اين ارزش به مسأله كسب قدرت و اعمال نفوذ توجه زيادي مي‌كنند.

******************
روش تحقيق
در اين تحقيق با توجه به عنوان پژوهش كه بررسي رابطه بين دو متغير مي‌باشد از تحقيق زمينه‌يابي استفاده خواهد شد.
تحقيق زمينه‌يابي به منظور كشف داده‌ها يا اطلاعاتي به كار برده مي‌شود كه از طريق آنها مي‌توان روابط بين متغيرها را مورد بحث و بررسي قرار داد. (دلاور، 1379، ص117)
اين تحقيق ارتباط بين دو متغير را بررسي مي‌كند و اين كه با حصول يك متغير چند درصد احتمال دارد كه متغير دوم پديد آيد

بنابراين بهترين روش براي بررسي رابطه بين دو متغير در يك گروه معين كه همان روش همبستگي است براي اين تحقيق در نظر گرفته شده است و محقق در اين پژوهش از روش همبستگي براي انجام پژوهش استفاده مي‌كند.
به منظور بررسي موضوع مورد تحقيق از روش‌هاي آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است.

تحليل آمار استنباطي همواره مستلزم فرآيند نمونه‌گيري و انتخاب گروهي كوچك است كه فرض مي‌شود اين گروه به گروه بزرگتري كه از ميان افراد آن انتخاب شده‌اند مربوط است.

گروه كوچك را نمونه وگروه بزرگتر را جامعه مي‌نامند. هدف آن است كه براساس مشاهدات انجام شده
**********************
فصل چهارم


در اين فصل روي داده‌هاي جمع‌آوري شده دو نوع بررسي آماري انجام مي‌گيرد در بخش اول توصيف داده‌ها شامل توزيع فراواني فاكتورهاي مشخصات فردي (سن، ميزان تحصيلات، سابقه تدريس و.‌..)،

درصدها، ميانگين رسم جداول و نمودارها انجام گرفته و در بخش دوم به تحليل داده‌ها شامل محاسبه ضريب همبستگي و آزمون فرضيه‌ها و.‌.. مي‌پردازيم.
بخش اول: توصيف داده‌ها
تجزيه و تحليل فاكتورهاي مشخصات فردي
الف ـ سن: مشخصات آماري دبيران به تفكيك سن در جدول و (1-4) به شرح ذيل مي‌باشد.

******************
آمار جدول فوق نشان مي‌دهد كه بيشترين فراواني مربوط به سبك رهبري مشورتي مي‌باشد چرا كه بيش از 87 درصد گويه زياد به بالا را انتخاب كرده‌اند و

كمترين فراواني مربوط به سبك رهبري آمرانه/ خيرخواهانه مي‌باشد كه حدود 61 درصد گويه زياد به بالا را انتخاب كرده‌اند سبك‌هاي ديگر رهبري به ترتيب با سبك رهبري مشاركتي حدود 81 درصد و سبك رهبري آمرانه/ استثماري با 64 درصد مي‌باشند.

در مجموع مي‌توان گفت كه مديران از تمام سبك‌هاي رهبري به طور متناوب و اقتضايي استفاده كرده‌اند.
******************
آمار جدول فوق نشان مي‌دهد كه تعداد افرادي كه گويه بسيار زياد و بسيار كم را انتخاب كرده‌اند تقريباً به يك تعداد مي‌باشند

اما در مجموع گويه‌هاي بسيار زياد و زياد نشان مي‌دهد كه مديران نسبتاً علاقه‌مند هستند كه به عنوان سخنگوي دبيران عمل نمايند.

سوال 2: مدير شما تا چه حد از تشويق‌هاي اتفاقي استفاده مي‌نمايد.
جدول (15-4) توزيع فراواني سؤال دوم پرسشنامه رهبري

***********************
الف ـ بين سبك رهبري آمرانه استثماري با عوامل ماهيت كار و ارتقاء رابطه معني‌دار ومثبت وجود دارد و باعوامل حقوق، سرپرستي همكاران و شرايط رابطه معني‌داري وجود ندارد.
ب ـ بين سبك رهبري آمرانه خيرخواهانه با عامل ارتقاء رابطه كم و در سطح معني‌داري 05/0 وجود دارد و با عوامل ديگر رابطه‌اي وجود ندارد.
ج ـ بين سبك رهبري مشورتي با عوامل سرپرستي، همكاران، ماهيت كار، شرايط و ارتقا رابطه معني‌دار و مثبت و در سطح معني‌داري 01/0 وجود دارد و با عامل حقوق رابطه كم و در سطح معني‌داري 05/0 وجود دارد.
د ـ بين سبك رهبري مشاركتي با حقوق رابطه معني‌داري وجود ندارد و با عوامل سرپرستي، همكاران ماهيت كار، شرايط و ارتقا رابطه معني‌داري وجود دارد و با اطمينان 99 درصد مي‌توان گفت بين سبك رهبري مشاركتي با اين عوامل رضايت شغلي رابطه معني‌داري وجود دارد.
بررسي رابطه بين مشخصات فردي دبيران با ميزان رضايت شغلي
طبق نتايج بدست آمده از نرم‌افزار spss بين مشخصات فردي دبيران شامل ميزان تحصيلات» سابقه تدريس، سابقه تدريس در مدارس راهنمايي شاهد، سن و وضعيت تأهل با رضايت شغلي هيچ رابطه معني‌داري وجود ندارد به اين معني كه در بين دبيران زن مدارس شاهد متأهل بودن و يا مجرد بودن، جوان بودن و يا با تجربه بودن، سابقه تدريس پايين و يا بالا و ميزان تحصيلات در ميزان رضيت شغلي آنان تأثيري ندارد.

آزمون فرضيه‌ها
فرضيه اول: بين سبك رهبري مديران براساس نظريه ليكرت با ميزان رضايت شغلي دبيران در جامعه آماري مورد نظر رابطه معني‌داري وجود دارد.

*********************
محدوديتهاي تحقيق
الف ـ محدوديتهاي خارج از كنترل محقق
ـ پراكندگي جغرافياي مدارس در شمال و جنوب و شرق و غرب كلان‌شهر تهران با توجه به فاصله زياد مدارس از يكديگر و مشكلات رفت‌وآمد و اين كه دبيران فقط در زنگ‌هاي تفريح در اختيار بودند كه آن هم به دليل استراحت و يا جوابگويي به اولياء دانش‌آموزان به طور كامل در اختيار نبودند.
ـ تعداد دبيران در يك روز كاري محدود بود و اين امر باعث مي‌شد كه جهت هماهنگي‌هاي لازم چندين مرتبه به يك مدرسه مراجعه شود.
ـ مشكل اعمال اغراض

 

موضوع:پایان نامه بررسی سبک رهبری مدیران(بر اساس نظریه لیکرت) با میزان رضایت شغلی دبیران در مدارس راهنمایی دخترانه شاهد شهر تهران در سال تحصیلی 43-84.

*******************************

با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.