جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم رشته زبان و ادبیات عرب  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم رشته زبان و ادبیات عرب را برای  شما قرار داده ایم.

رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم رشته زبان و ادبیات عرب را مشاهده می کنید.

تعداد صفحات: 277 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: رساله دکتری بررسی مصطلحات اسلامی در شعر از آغاز تا قرن پنجم رشته زبان و ادبیات عرب.

Doctoral dissertation on the study of Islamic terminology in poetry from the beginning to the fifth century in the field of Arabic language and literature .

چكيده


تحولات اجتماعي، فرهنگي، عقيدتي و سياسي كه در پي ظهور اسلام در جامعه عربي، ايجاد شد به خودي خود، عرب را با مفاهيمي نو روبرو ساخت. و طبيعي است كه به تبع نياز جامعه، موضوعات جديدي شكل گرفت و به دنبال آن نياز به تولد لغاتي نو، جهت پاسخگويي به اين نياز ايجاد شده در سطح وسيع، در جامعه عربي، احساس شد.

ايجاد واژگان جديد تنها راه پاسخگويي به اين نياز نبود، بلكه بهترين راه، بارور كردن و تلفيق واژگان و عبارات با يكديگر، به قصد بيان مفاهيم نو بود.
بنابراين مادة اولية مصطلحات اسلامي، همان ريشه‌هاي لغوي موجود در عصر جاهلي است كه قالب‌هاي اسلامي، در پي نياز جامعه آن را وسعت داد.
البته نظر به اهميت بالاي مفاهيم اسلامي موجود در واژگان مولد، مجموعه‌هاي مختلفي در قالب فرهنگ نامه‌هاي گوناگون، در زمينه علوم اسلامي، به طور تخصصي شكل گرفت. از اين‌رو فرهنگ‌هاي متنوعي در زمينه اصطلاحات فقهي يا لغات و مصطلحات اصول اسلامي و يا در باب حقوق اسلامي و... تأليف گرديد.


اما كيفيت كاربرد مصطلحات اسلامي در اشعار شعراء و اساساً ميزان تأثيرپذيري شعر از آن، امري است در خور بررسي، كه كمتر بدان پرداخته شده؛ از اين رو به آن شديم كه پژوهشي در اين باب انجام دهيم، تا نه به عنوان كاري كامل و در خور تقدير بلكه در حد تحقيقي قابل نقد و بررسي، خدمت اهل نظر ارائه شود.
از آنجا كه دامنه موضوع و حيطه زماني مورد بررسي، وسيع بود، در انتخاب مصطلحات اسلامي، دست به گزينش زديم؛ به اين ترتيب معيار را در اين گزينش، اصول و فروع دين و مباحث مربوط به آن قرار داديم و همين معيار نيز، در طبقه‌بندي ارائه شده در خصوص مصطلحات، در نظر گرفته شد.
كليد واژه‌ها: مصطلحات، اصطلاحات، وضع، معني، نقل، مخضرم، اموي، عباسي، اسلامي.

رساله و پایان نامه رایگان دکتری رشته ادبیات عرب بررسی مصطلحات اسلامی در شعر تا قرن پنجم

ترجمه انگلیسی:

 

Abstract
Social, Cultural, Doctrinal and Political Developments, which appeared followed by the Emergence of Islam in Arab society, have caused Arabian to encounter new concepts and it is usual that new subjects were formed in accordance with the requirement of society, and then the necessity of making new words, in reply to this requirement made in extensive level, was felt in Arabian Society. Making new words was not the only answer to this requirement, but the est method was enriching and combining the words and phrases together in order to express new concepts.
Therefore, to initial object of Islamic expressions is the lexical origins, which existed in the ignorance era and the Islamic patterns have extended it according to the requirements of society.
Certainly, in the view of the great significance of Islamic concepts, which exists in generated words, different collections were generated professionally in the form of various encyclopedias, in the field of Islamic Sciences. In this respect, various dictionaries were written in the field of religious rule's expressions and words & expressions of Islamic principles or in the field of Islamic Law.
But the application of Islamic expressions in the poets' poetries and consequently finding the level of its impact on poetry is a matter of investigation, which have not been considered very much. In this regard we decide to do a research in this field in order to be presented to the insightful people not as a complete and commendable work, but as a research to be criticized and investigated.
Since the investigated subject area and time period were extensive, so we decided to select among the Islamic expressions  and our criterion in this selection were the principles and secondary rules of religion and related discussions and so this criterion was considered in presented categorization of the expressions.
Key word: Expressions, Status, Meaning, Quotation, Mokhazram, Omavi, Abbasi, Islamic

 

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید