جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86 و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود مقاله با موضوع پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86. را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه درباره رابطه بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی  را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 65 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با سلامت روانی خانواده  را مشاهده می نمایید.

چكيده
اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دورة دبيرستان شهرستان بيجار صورت گرفته است.
جامعة آماري، دانش‌آموزان دوره دبيرستان شهرستان بيجار كه جمعاً 610 نفر دانش‌آموزاعم از دختر و پسر را شامل مي‌شود، مي‌باشد.


40 نفر به عنوان نمونه آماري از بين اين دانش‌آموزان به روش نمونه‌گيري تصادفي ساده انتخاب شد كه 20 نفر پسر و 20 نفر دختر مي‌باشد.
آزمون ارزيابي عزت نفس آنها، پرسشنامه 58 سؤالي عزت نفس كوپر اسميت و نمره معدل ترم قبل بيانگر نمره پيشرفت تحصيلي آنهاست.


هدف از تحقيق حاضر آزمودن اين فرضيه است كه در بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در بين دانش‌آموزان رابطه وجود دارد.
همچنين بين عزت نفس با جنسيت رابطه وجود دارد.
پس از اجراي آزمون و تجزيه و تحليل آماري و برآورد نتايج زير بدست آمد:
1-ضريب همبستگي در پسران 96/0 و در دختران 93/0 مثبت مي‌باشد و ضريب همبستگي بسيار بالايي است بنابراين فرضيه اول تأييد مي‌شود و عزت نفس با پيشرفت تحصيلي رابطه معني‌داري دارد.
2-ضريب همبستگي در دختران با پسران تفاوت معني‌داري ندارد زيرا در هر دو همبستگي خيلي بالاست بنابراين عزت نفس با جنسيت رابطه ندارد.

موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.

فهرست مطالب
 عنوان                                                                                                                         صفحه
بسم الله الرحمن الرحیم    الف
تقدیر و تشکر    ب
چکیده    ت
فهرست مطالب    ث
فهرست جدواول    ح

فصل اول: طرح تحقيق
مقدمه    2
بیان مسأله    4
اهمیت و ضرورت مسأله    5
اهداف    6
سؤالات و فرضيه‌ها    6
متغيرها و تعاریف عملیاتی    7

فصل دوم: پیشینه تحقیق
مبانی نظری    9
مبانی تجربی    18
مدل تحليلي    21

فصل سوم: رو‌ش‌شناسي
روش تحقيق    23
جامعه آماری    23
نمونه آماری    23
ابزارها    23
روشهاي  آماری    24

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

فصل پنجم: نتیجه‌گیری
بحث بر یافته‌ها    39
محدودیت‌ها    40
پیشنهادات    41

منابع و مأخذ    42

ضمائم
پرسشنامه    43

-موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.

--------************
بیان مسأله:
عزت نفس، احساس ارزش، درجه تصویب تأیید، پذیرش و ارزشمندی است که شخص نسبت به خویشتن احساس می‌کند (شاملو، 1372). وقتی سخن از عزت نفس به میان می‌آید ارزش شخصی یا احساسی که از فرد در نظر اعضای گروه مجسم می‌شود مطرح می‌گردد.

یکی از پیچیده‌ترین و ناراحت کننده‌ترین مسائل شخصیتی عقده حقارت است. کودکانی که احساس بی‌لیاقتی و عقب‌ماندگی می‌کنند کمتر برای موفقیت و انجام دادن کارها به تلاش و کوشش دست می‌زنند.

رشد سالم شخصیت ایجاب می‌کند که شخص نه فقط برای شناخت خود، بلکه بیشتر برای پذیرش خود فعالیت کند پژوهش‌های ارزشمندی درباره‌ی ارتباط خودشناسی فرد در رابطه با رشد سالم و سازگاری‌های شخصیتی افراد انجام گرفته و نتایج مثبت و سودمندی به بار آورده است(پارسا، 1376).

موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.
در زمینه رابطه‌ی بین احساس ارزشمندی و عزت نفس با پیشرفت تحصیلی، نظر مربیان و اساتید و متخصصان تعلیم و تربیت بر این است که عوامل روحی و روانی تأثیر بسیار بالایی در موفقیت یا عدم موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دارد پژوهش‌های زیادی در زمینه پی بردن به رابطه عزت نفس و پیشرفت تحصیلی صورت گرفته است.

گسترده‌ترین این تحقیقات پژوهشی است که به وسیله گیل دات انجام شده نتایج تحقیق مؤید رابطه بالا بین انگیزه پیشرفت و عزت نفس است. یکی دیگر از این پژوهش‌ها در زمینه‌ی عزت نفس یافته‌های کوپر اسمیت است که در سال 1967 منتشر شد. به نظر کوپر اسمیت منابع عزت نفس شامل موارد ذیل‌اند:

**************************
تأثير اعتماد به نفس در موفقيت‌هاي تحصيلي:
نتايجي كه از پژوهش‌هاي اخير بدست آمده، نشان مي‌دهند دانش‌آموزاني كه نسبت به توانايي‌هاي خود در دوران مدرسه اعتماد و اطمينان بيشتري دارند و هدفشان نيز يادگيري و آموختن است در مدارج عالي دانشگاهي نيز موفق‌تر عمل مي‌كنند

اين تحقيقات خاطرنشان مي‌سازند كه كاهش نمره در علوم رياضي و علوم اجتماعي به ميزان اعتقاد دانش‌آموزاني كه نتوانند در دوران مدرسه آن دروس را خوب ياد بگيرند بستگي مستقيم دارد.
روش‌هاي زير كودكان را در انجام كارهاي درسي خود راهنمايي مي‌كند:
1-ايجاد حس تعلق
2-انتخاب الگوهاي برتر
3-ايجاد حس پيشرفت مشاركت
4-نياز به داشتن شادي و هيجان
5-رشد خلاقيت و كنجكاوي
6-تقويت تدريجي، روحيه ماجراجويي
7-رهبري و مسئوليت
8-اعتماد به فعاليت‌هاي كودكان (سلحشور، 1379).

مباني تجربي:
1-پژوهش‌هاي انجام يافته در خارج از كشور:
-مارش (1990) طي تحقيقي در اين زمينه نشان داد كه موفقيت‌هاي تحصيلي در اصل تأثير بيشتري بر روي عزت نفس تحصيلي دارند تا بر روي عزت نفس عمومي و نيز به همان نسبت كه عزت نفس تحصيلي بر روي موفقيت‌هاي تحصيلي تأثير مي‌گذارند موفقيت‌هاي تحصيلي نيز باعث بوجود آوردن عزت نفس تحصيلي مي‌شوند (بوشهري، 1373).
-اپسيتن و كوموريتا (1971) با انجام تحقيقي دريافتند آزمودني‌هايي كه داراي عزت نفس پايين و متوسط هستند، به طور معناداري داراي منبع كنترل بيروني و آنان كه داراي عزت نفس بالا هستند داراي كنترل دروني هستند (اپسيتن، 1971).


-لوي در سال 1988 مشخص ساخت دانش‌آموزاني كه از عزت نفس پايينري برخوردارند هيجان‌هاي منفي بيشتري را گزارش مي‌دهند بيشتر مضطرب و افسرده مي‌شوند افت تحصيلي دارند و سازگاري روان‌شناختي آنها اندك است

اما دانش‌آموزاني كه از عزت نفس بالايي برخوردارند از عملكرد تحصيلي بهتري برخوردارند و از نظر روان‌شناختي بهتر سازگاري دارند و ترس كمتري از شكست تحصيلي دارند و رفتارهاي خود را كارآمدتر مي‌دانند و در نهايت هيجان‌هاي خود را به طور متناسب تجلي مي‌سازند (مايرز، 1988).
2-پژوهش‌هاي انجام يافته در داخل كشور:
-در مورد بررسي رابطه بين مفاهيم كنترل، عزت نفس و پيشرفت تحصيلي در مورد دانش‌آموزان سال سوم دبيرستان در سال تحصيلي 1370 تحقيقي توسط آقاي اسماعيل بيابانگرد ‌صورت گرفت كه نتايج نشان دهنده آن است كه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي از نظر آماري همبستگي مثبت معناداري وجود دارد.

************************
-ابزارها:
ابزار اندازه‌گيري پرسشنامه عزت نفس كوپر اسميت است كه آن را در سال 1966 براساس تجديدنظري كه بر روي مقياس راجرز ديمونه (1945) انجام داده تهيه و تدوين كرد اين پرسشنامه شامل 5 موضوع است.
1-انجام تكاليف آموزشي
2-روابط اجتماعي
3-خانواده
4-خود
5-آينده
اين مقياس داراي 58 ماده است كه 8 ماده آن، يعني شماره‌هاي 6، 13، 20، 27، 34، 41، 46، 48، و 55 دروغ‌سنج است كه اثر خنثي در تصحيح سياهه دارد. چنانچه پاسخ دهنده از 8 ماده مذكور بيش از 4 نمره بياورد بدان معني است كه ارتباط آزمون پائين است و آزمودني سعي كرده است خود را بهتر از آن چيزي كه هست جلوه دهد.
دامنه پاسخ‌هاي آزمودني به صورت بلي، خير است كه هر فرد متناسب با وضعيت خود يكي از گزينه‌ها ر انتخاب مي‌كند.
در سؤالات: (2، 4، 5، 10، 11، 14، 18، 19، 21، 23، 24، 28، 29، 30، 32، 36، 45، 47، 58) به پاسخ بلي يك نمره و به پاسخ خير صفر نمره تعلق مي‌گيرد با توجه به مجموع نمره حاصله سطح عزت نفس هر فرد تعيين مي‌گردد. بديهي است حداقل نمره‌اي كه هر فرد بگيرد صفر و حداكثر 50 خواهد بود (بيابانگرد، 1372).
از ميان معدل نمرات دانش‌آموزان نيز به عنوان ملاك پيشرفت تحصيلي استفاده شد.

-روايي و پايايي پرسشنامه:
براي تعيين روايي و پايايي آزمون، تحقيقاتي از جانب پانچر (1967) كمپل (1965) كوپر اسميت (1967) هورمن (1965) و مورسن (1971) انجام گرفته كه روايي و پايايي آزمون را مورد تأييد قرار مي‌دهد.

-روش‌هاي آماري:
از آمار توصيفي و استنباطي براي تجزيه و تحليل داده‌هاي جمع‌آوري شده استفاده مي‌گردد.

موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.

-*******************************
با توجه به جدول 5-4: نتيجه جدول فوق نشان مي‌دهد كه واريانس عزت نفس در دانش‌آموزان دختر 85/73 و انحراف استاندارد 59/8 است
**************************
بحث بر يافته‌ها:
يافته‌هاي حاصل از اين تحقيق نشان مي‌دهد كه همبستگي خيلي بالا بين پيشرفت تحصيلي و عزت نفس وجود دارد و نتيجه مي‌گيريم كه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي همبستگي مثبت معناداري وجود دارد همچنين در اين تحقيق عزت نفس در پسران و دختران تقريباً يكسان است و تفاوت معناداري در اين مورد وجود ندارد زيرا در هر دو گروه همبستگي خيلي بالاست.
از ميان هماهنگي بين يافته‌هاي تحقيق حاضر و تحقيقات قبلي بر مي‌آيد كه بين عزت نفس و پيشرفت تحصيلي رابطه معني‌داري مستقيمي وجود دارد.
چنانچه خانم فاطمه سيف‌پناهي دربارة رابطه عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان .................

--------موضوع:پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس با پیشرفت تحصیلی در میان دانش آموزان مقطع دبیرستان شهرستان بیجار در سال تحصیلی 87-86.

-----------------------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید