جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت  دانش آموزان شهری و روستایی  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق در رابطه با راهبردهای فراشناختی و موفقیت را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)

جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954  از طریق پیامرسان های  ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت  دانش آموزان شهری و روستایی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:  90صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت  دانش آموزان شهری و روستایی

. جهت اخذ .....

تکه ای از این تحقیق در رابطه با میزان موفقیت و راهبردهای فراشناختی و شناختی را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

فهرست شکل‌ها


عنوان     صفحه
شکل (2-1) طبقه‌بندی انواع راهبردهای یادگیری    13
شکل (2-2) نمونه‌ای از نقشه مفهومی    30
شکل (2-3) طرح شعاعی    31
شکل (2-4) طرح هرمی    32
شکل (2-5) طرح همپوشی    32
شکل (2-6) الگوی پیشنهادی تنظیم فعالیتها و راهبردهای یادگیری    44
 
فهرست جداول
عنوان     صفحه
جدول (2-1) تاکتیک‌های راهبرد تکرار و مرور    21
جدول (2-2) تاکتیک‌های راهبرد بسط و گسترش معنایی    27
جدول (2-3) تاکتیک‌های راهبرد سازمان‌دهی    28
جدول (4-1) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس جنسیت و محل سکونت    59
جدول (4-2) فراوانی و درصد دانش‌آموزان براساس رشته تحصیلی و کلاس     60
جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و فراشناختی براساس محل سکونت    60
جدول (4-4) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای فراشناختی با معدل    61
جدول (4-5) آزمون همبستگی پیرسون برای مقایسه راهبردهای شناختی با معدل    62
جدول (4-6) آزمون t (تی) برای مقایسه معدل دانش‌آموزانی که بصورت توأم از راهبردهای یادگیری استفاده می‌کنند با معدل سایر دانش‌آموزان     63
جدول (4-7) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان دختر با دانش‌آموزان پسر    64
جدول (4-8) آزمون t برای مقایسه راهبردهای شناختی و فراشناختی دانش‌آموزان شهری با دانش‌آموزان روستایی    65
 
فهرست مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول
موضوع پژوهش
1ـ1 مقدمه    2
1ـ2 بیان مسئله    3
1ـ3 ضرورت و اهمیت پژوهش    4
1ـ4 اهداف پژوهش    5
1ـ5 فرضیات و سوال پژوهش    6
1ـ6 تعریف متغیرهای پژوهش    6
فصل دوم
پیشینه نظری و عملی پژوهش
2ـ1 مقدمه    10
2ـ2 تعریف راهبردهای یادگیری    13
2ـ3 راهبردهای شناختی    15
2ـ3ـ1 راهبردهای تکرار یا مرور    16
روش ها و راهکارهای راهبردهای تکرار    17
2ـ3ـ2 راهبرد بسط و گسترش معنایی    21
روش‌ها و تاکتیک‌های گسترش معنایی    22
2ـ3ـ3 راهبرد سازمان دهی    28
روش‌ها و راهکارهای سازمان‌دهی     28
2ـ4 راهبردهای فراشناختی    33
2ـ5 دانش ویژه راهبرد    40
2ـ6 دانش راهبرد اسنادی    40
2ـ7 تفاوت‌های جنسی در استفاده از راهبرد    41
2ـ8 راهبردهای یادگیری و رشد    41
 
عنوان     صفحه
2ـ9 پیشینه عملی تحقیق    45
2ـ10 پژوهش‌های خارجی     45
2ـ11 پژوهش‌های داخلی    48
فصل سوم
3ـ1 مقدمه    53
3ـ2 نوع و روش انجام پژوهش    53
3ـ3 جامعه آماری    54
3ـ4 حجم نمونه     55
3ـ5 روش نمونه‌گیری    55
3ـ6 ابزار اندازه‌گیری پژوهش    55
3ـ6ـ1 پایایی    56
3ـ6ـ2 اعتبار    56
3ـ7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها     57
فصل چهار
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهشی
4ـ1 مقدمه    59
4ـ2 ویژگی های جمعیت شناختی نمونه     59
4ـ3 آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق    61
مقدمه    61
آزمون فرضیه اول     61
آزمون فرضیه دوم    62
آزمون فرضیه سوم     62
آزمون فرضیه چهارم     63
آزمون سوال تحقیق    64

 
عنوان     صفحه
فصل پنجم
تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها و سوال تحقیق
5ـ1 مقدمه    67
5ـ2 فرضیه اول    67
5ـ3 فرضیه دوم    69
5ـ4 فرضیه سوم    71
5ـ5 فرضیه چهارم     72
5ـ6 سوال تحقیق    72
5ـ7 نتیجه کلی    73
5ـ8 محدودیت های محقق    73
5ـ9 پیشهادات     73
فهرست منابع فارسی    75
فهرست منابع انگلیسی    77
ضمیمه    79
 
چکیده


تحقیق حاضر به بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان شهری و روستایی می‌پردازد.

در این تحقیق نقش جنسیت و محل سکونت (شهر و روستا) که در تحقیقات پیشین نتیجه قطعی در مورد نقش آنها بدست نیامده است مورد توجه قرار گرفته‌ است.

تحقیق حاضر از نوع همبستگی است و از جمله تحقیقات کاربردی محسوب می شود. جامعه مورد نظر که دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان (شهر و روستاهای) گیلانغرب می باشد برابر 1500 نفر است که نهایتا نمونه ای 278 نفری از آن بصورت تصادفی انتخاب و مورد پژوهش قرار گرفت.

تعداد نمونه براساس جدول مرگان مشخص شده است . در این پژوهش از روشهای آماری همبستگی پیرسون و آزمون t برای دو گروه مستقل استفاده شده است.

نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده است نشانگر آن است که هم راهبردهای شناختی و هم راهبردهای فراشناختی در موفقیت تحصیلی مؤثر می باشند و جنسیت و محل سکونت نیز در استفاده از این راهبردها مؤثر می باشد، بطوری که دانش آموزان دختر بیش از دانش آموزان پسر و دانش آموزان شهری بیش از دانش آموزان روستایی از هر دو نوع راهبرد استفاده می کنند.
 

 

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت  دانش آموزان شهری و روستایی
***************
1ـ1ـ مقدمه


هدف از آموزش کمک به ارتقاء سطح یادگیری در دانش‌آموزان است. اما یادگیری موضوع مشخص واحدی نیست. بلکه تقریباً همه فعالیت‌هایی که ما در طول زندگی انجام می‌دهیم از تجارب یادگیری‌مان سرچشمه می‌گیرد.

ما موضوع‌های مختلف درسی و غیردرسی مانند ریاضی، ادبیات، هنر، علوم دینی و طرز معاشرت را یاد می‌گیریم. علاوه بر این ما عواطف مختلف را نیز یاد می‌گیریم.

تهیه فهرست کاملی از آنچه که انسان در طول زندگی یاد می‌گیرد بسیار مفصل و شاید غیرممکن است. اما به طور کلی در مورد راهبردهای مختلف یادگیری به دو نوع از راهبردها یعنی راهبرد شناختی و راهبرد فراشناختی تأکید شده است.

در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت عظیم روانشناسی پرورشی به سوی کشف این راهبردها یعنی راههای یاد گرفتن و مطالعه کردن بوده‌ایم (سیف 1379).
در سالهای اخیر در مورد تأثیر راهبردهای شناختی و فراشناختی تحقیقات گوناگونی صورت گرفته است و سعی بر آن بوده است در مورد اهمیت و تأثیر هرکدام از راهبردها اطلاعات لازم به معلمان ارائه شود تا نحوه یادگیری به نحوه مطلوب‌تری امکان‌پذیر گردد.

نخستین بار هارلو  (1949) مفهوم فراشناخت (دانستن درباره دانستن) را در یک رشته آزمایشی که با میمونها انجام داد مطرح ساخت. براون  (1978) فراشناخت را به دو صورت زیر معرفی کرده است:
1ـ آگاهی فرد از فعالیت‌ها یا فرایندهای شناختی خود
2ـ روشهای مورد استفاده فرد برای تنظیم فرآیندهای شناختی خودش.
به سخن دیگر، فراشناخت از یک سو شامل روشهای کنترل و نظارت بر یادگیری است. بنابراین آموزش راهبردهای فراشناختی در پیشرفت تحصیلی آموزش گیرندگان موثرتر از آموزش صرف راهبردهای شناختی می‌باشد (براون 1978).

****************
5ـ روش کلمة کلید
روش کلمة کلید یا کلید واژه یکی از قوی‌ترین و پرکاربردترین روش‌های یادگیری لغات خارجی است. این روش از دو مرحله تشکیل شده است، در ابتدا باید کلمه از واژگانی که یادگیرنده با آن آشنایی دارد انتخاب شود

به نحوی صدایش یا بخشی از صدایش شبیه کلمه‌ای باشد که قصد یادگیری آن را داریم، البته بهتر است از واژگان عینی و غیرانتزاعی استفاده شود. سپس به وسیله یک تصویر ذهنی یا جمله، بین این دو کلمه تداعی ایجاد شود.

بعنوان مثال فرض کنید می‌خواهید کلمه انگلیسی bill (به معنی قبض آب، برق، و امثال آن) را بیاموزید. ب

ا استفاده از روش کلمه کلید، به شما گفته می‌شود که یک کلمه در زبان فارسی پیدا کنید که کلمه فارسی بیل کشاورزی باشد. سپس شما یک بیل را که قبض بر روی آن قرار دارد مجسم می‌کنید و می‌گوئید معنی آن کلمه قبض است.
از سال 1975 تحقیقات فراوانی درباره روش کلید واژه انجام گرفته است. به طور کلی نتایج آن به دانش‌آموزان همه سنین، و در مورد چند زبان مختلف مثبت بوده است (لوین 1986، پرسلی 1982 به نقل از مصرآبادی 1380).

همچنین این روش در بهبود یادگیری دانش آموزانی که کمی عقب مانده و از نظر یادگیری ناتوان بوده‌اند بصورت چشمگیر مؤثر بوده است. بعلاوه، این روش ابزار مؤثری برای تقویت حافظه مربوط به مطالب غیر از واژگان است (لوین1986 همان منبع).
ب) روش‌ها و تاکتیک‌های راهبرد گسترش معنایی ویژه تکالیف پیچیده و معنی‌دار
یادداشت برداری:  منظور از یادداشت‌برداری یعنی انتخاب و ثبت نکات مهم و کلیدی یک مطلب شنیداری، از جمله توضیحات شفاهی معلم هنگام آموزش دادن، به گونه‌ای که بعداً و در سر فرصت بتوان مطالب یادداشت‌برداری شده را مرور و بازنگری کرد.

در صورتی می‌توان یادداشت‌برداری را در ردیف راهبردهای گسترش معنایی قرارداد که به یادگیرنده کمک کند تا اطلاعات جدید را سازمان دهد و بین آنها و دانش موجود خود پیوند برقرار نماید. آرندرز (1998) می‌گوید در یادداشت‌برداری باید تنها نکات مهم و کلیدی ثبت شوند، آن هم به زبان خود یادگیرنده و به طور خلاصه.

دمبو (1994) یادداشت‌ها را در صورتی مفید دانسته که همراه با توضیح و تفسیرهای خود یادگیرنده باشد. او این گونه یادداشت‌برداری را یادداشت‌سازی  نامیده و درباره آن گفته است

«به زبان خود یادداشت‌های مختصر بردارید به گونه‌ای که در آن نکات مهم خلاصه شوند و سازمان یابند و برای شما معنی‌دار باشند» (به نقل از سیف 1380)
یادداشت‌برداری شامل چندین مهارت مهم پردازش اطلاعات است و توجه دانش‌آموزان را به مطالب جلب و ترغیب می‌کند. زیرا اگر قصد نوشتن مطلب را داشته باشند بایستی به آنها توجه کنند.

همچنین یادداشت‌برداری دانش‌آموزان را ترغیب می‌کند که اطلاعات را بسط دهند، یعنی دانش‌آموزان می‌توانند تفکرات و اندیشه‌های خود را به نوشته‌هایشان اضافه کنند.

در نهایت دانش‌آموزان را به سازمان‌دهی اطلاعات ترغیب می‌کند و آنها می‌توانند چگونگی ارتباط مفاهیم و ایده‌ها را با یکدیگر جستجو کنند.

اینها امتیازات بسیار مهمی هستند و معلمان بایستی دانش‌آموزان را ترغیب کنند که از یادداشت‌برداری استفاده کنند (بایلر و اسنومن 1993)
قیاس‌گری : در قیاس‌گری، یادگیرنده با استفاده از شباهت بین امور مختلف یاد می‌گیرد.

به عنوان مثال، کار قلب را با یک تلمبه قیاس می‌کند و از شباهت بین این دو استفاده می‌کند و به یادگیری ویژگی‌های قلب می‌پردازد. یک نمونه از کاربرد راهبرد قیاس‌گری، شبیه دانستن ذهن آدمی با کامپیوتر است که در نظریه خبرپردازی مورد استفاده قرار گرفته است.

****************
2ـ11ـ پژوهش‌های داخلی


عباباف (1375) در پژوهش خود که با 64 دانش‌آموز قوی و ضعیف دختر و پسر دبیرستانی از مناطق 4، 2 و 12 تهران انجام گرفت، نشان داده است که یادگیرندگان موفق از مهارت‌های شناختی و فراشناختی حداکثر استفاده را می‌برند.

در این پژوهش دانش‌آموزان قوی و ضعیف براساس میانگین سه معدل درسی از هم متمایز شدند (دانش‌آموزان قوی با متوسط میانگین 97/18 و دانش‌آموزان ضعیف با متوسط میانگین 43/11).

نتایج پژوهش حاکی از آن است که: 1) بین استراتژی‌های یادگیری دانش‌آموزان دو گروه، تفاوت وجود دارد؛ 2) دانش‌آموزان قوی بیشتر از دانش‌آموزان ضعیف از راهبردهای شناختی سازمان‌دهی، بسط و گسترش، و تکرار و تمرین استفاده می‌کنند؛

3) دانش‌آموزان قوی بیشتر از دانش‌آموزان ضعیف از راهبردهای فراشناختی به ویژه راهبرد فراشناختی کنترل و نظارت بر درک مطلب، سود می‌برند؛ 4) دانش‌آموزان قوی بیشتر از دانش‌آموزان ضعیف در حین یادگیری بر دروس خود تمرکز و توجه دارند.
مشهدی میقانی (1375) پژوهشی با عنوان تأثیر آموزش مهارت‌های مطالعه بر درک مطلب و سرعت خواندن دانش‌آموزان را با 44 دانش‌آموز دختر از پایه دوم راهنمایی و 56 دانش‌آموز دختر از پایه دوم دبیرستان انجام داده است.

در این پژوهش در هر پایه بطور تصادفی یک کلاس به گروه آزمایشی و یک کلاس به گروه گواه اختصاص داده شده.

پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش تح
*****************
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول (4-2) دانش‌آموزان سال دوم انسانی بیشترین فراوانی را دارند که 44/42 درصد نمونه تحقیق را شامل می‌شوند.

جدول (4-3) میانگین و انحراف معیار راهبردهای شناختی و راهبردهای فراشناختی براساس محل سکونت

*****************
5ـ2ـ فرضیه اول:
بین راهبردهای فراشناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار وجود دارد.
 با توجه به نتیجه آزمون همبستگی پیرسون که در فصل چهار گزارش شد بین راهبردهای فراشناختی و موفقیت تحصیلی رابطه مثبت معنی‌دار قوی وجود دارد.
نک، براون و اسمیلی (1977 به نقل از گلاور و همکاران 1990 ترجمه خرازی 1357) بر روی چهار گروه سنی دانش‌آموزان دربارة دانش فراشناخت، پژوهشی انجام دادند.

دانش‌آموزان هجده ساله که درخواندن کاملاً مسلط بودند توانستند مطالب متن را به چهار درجه ـ از مهم‌ترین تا کم اهمیت‌ترین ـ تقسیم کنند. ولی دانش‌اموزان دوازده ساله که خوانندگان خوبی هستند فقط می‌توانستند مهمترین و کم اهمیت‌ترین را انتخاب کنند و کودکان هشت ساله هنوز اساساً در تمیز بین مطالب موجود در متن با مشکل مواجه بودند.
لیل (1996) به بررسی رابطه بین فراحافظه (از زیر مجموعه‌ی فراشناخت) و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان و مقایسه فراحافظه در دانشجویان قوی و ضعیف پرداخته و وجود رابطه مثبت بین راهبردهای فراشناختی و پیشرفت تحصیلی را نشان داد.
دی‌گارت (2001) در مطالعه‌ای روی دانش‌آموزان پایه هفتم در درس‌های این پایه به این نتیجه رسید که فراشناخت با عملکرد دانش‌آموزان همبستگی مثبت دارد. همچنین
*****************

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه راهبردهای شناختی و فراشناختی با میزان موفقیت  دانش آموزان شهری و روستایی.

*******************************

با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.