جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود نمونه گزارش کارورزی 2 دو رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(درصورتی که فایل متعلق به شماست و ناراضی هستید اعلام کنید از سایت حذف گردد)

در این پست، دانلود نمونه گزارش کارورزی 2 دو رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.   را برای شما قرار داده ایم.

ایننمونه گزارش کارورزی دو رشته اجتماعی  در قالب فایل ورد آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 22صفحه.

فرمت فایل: ورد و قابل ویرایش

موضوع: نمونه گزارش کارورزی دو  رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.

????نمونه کارورزی 2????????

✨دبیری علوم اجتماعی، ترم پنج✨

 

فهرست مطالب
                                     
    موضوع                                                                       صفحه
                                                                                                                                     
1-مقدمه...........................................................................5

     طراحی تدریس

2-طراحی تدریس مشارکت استفاده ازالگوی طرح شبکه ای(بدیعه پردازی)....................6

3-طراحی تدریس برای یادگیری تعمقی یکی ازموضوعات درسی..............................15

4-طراحی تدریس برای یادگیری یک موضوع درسی براساس همکاری تیمی......................18

5-نتیجه گیری.....................................................................21

6-منابع ومآخذ....................................................................21

موضوع: نمونه گزارش کارورزی دو  رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.

مقدمه:
ازان جاکه می توان گفت نیروی انسانی سرمایه ی عظیمی برای پیشرفت علم وفناوری درجهان است،اگثرکشورهاازهمان ابتداکودکان خودراباروش های صحیح تعلیم وتربیت برای اینده اموزش می دهندگه هرگونه سهل انگاری دراین موردنه تنهاباعث می شودکه ان نیروها ی باارزش تباه بشوندبلکه ممکن هست که اموزش های ناصحیح انهارابه عاملی برای شکست ونابودی تبدیل کند.

مسئولان کشوری مابه خصوص نهاداموزش وپرورش هم به تبعیت ازانها سعی دارندتااموزش صحیح راازهما ن دوران کودکی به فرزندان این مرزوبوم ارائه دهندتااین که هم برای خودشان هم برای جامعه ودراخربرای کل جهان سودمندباشد،البته دراین مسیرهم کارهای سودمندی صورت گرفته که نتیجه ان هم درجاده هایی که اموزش به خوبی داده شده است نمایان هست،امامتاسفانه دیده می شود که دربعضی موارددربعضی ازنقاط کشوران گونه که بایدبه اموزش دانش اموزان توجه شوددقت صورت نمی گیرد.

وباعث دلزدگی بسیاری ازانها ازدرس مدرسه گشته است که نتایج زیا ن باران اشکاروملموس است که ازجمله این عوامل دلزدگی می توان شیوه های سنتی اموزش های معلمان نظیرسخنرانی ،پرسش وپاسخ ،گاهی اوقات تنبیه،شیوه ی کلاس داری معلم محور،عدم استفاده ازتکنولوژی اموزشی دریادگیری و...رانام بردومابران هستیم که باارائه ی چندطراحی اموزشی برای برطرف کردن پاره ای ازاین موانع ومشکلات بتوانیم قدمی مثبت دراین مسیریادگیری بروزبرداریم.

 

طرح درس اول.

بیان مسئله:
طراحی اموزشی برای یادگیری یکی ازموضوعات درسی ازطریق مشاکت گروهی(استفاده ازالگوی طرح شبکه ای)     ازان جایی که طریقه ی تدریس اقای قدیری مبتنی برشیوه ی سنتی تدریس یعنی معلم محورمی باشدودانش اموزان درامرتدریس کمترین نقش راداشته وگاه درهنگام تدریس معلم به علت خشک بودن کلاس یابه خواب می روندیاکلاس رادچارشلوغی وهرج ومرج می کنند،

درنتیجه لازم دیدم باطراحی اموزشی به شیوه ی یادگیری درس ازطریق مشارکتی ان هم به شکل گروهی نقش دانش اموزان رادرفرایندیادگیری ازمعلم بیشترکرده تاشاهدان باشیم که ایااین شیوه ی اموزش ازاشتباهات شیوه ی سنتی اموزش کاهیده وسبب افزایش یادگیری شده وهم چنین دانش اموزان رادرکلاس فعال نموده تاان فضای خشک کلاس درسکوت شکسته شود.

موضوع: نمونه گزارش کارورزی دو  رشته دبیری علوم اجتماعی دانشگاه فرهنگیان.

 

---

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید