جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  نمونه گزارش کارورزی دو  2 طراحی فعالیت یادگیری رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(درصورتی که فایل متعلق به شماست و ناراضی هستید اعلام کنید از سایت حذف گردد)

در این پست، دانلود  گزارش کارورزی دو  2 طراحی فعالیت یادگیری رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان  را برای شما قرار داده ایم.

این     گزارش کارورزی دو 2  طراحی فعالیت یادگیری در قالب فایلورد  آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 40صفحه.

فرمت فایل: word.

موضوع: دانلود  گزارش کارورزی دو  2 طراحی فعالیت یادگیری رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان

????گزارش کارورزی 2 طراحی فعالیت یادگیری????

????دانشجوی عزیز: محمد مهدی عدالتیان ????????

????ترم پنجم رشته علوم تربیتی/اموزش ابتدایی????

????دانشگاه فرهنگیان پردیس شهیدان پاکنژاد یزد????

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                       صفحه
فصل اول : پیشگفتار
مقدمه .........................................................................................4
چکیده .......................................................................................6
فصل دوم : فعالیت های یادگیری
درگیر نمودن دانش اموزان ...................................................................7
رفع بدفهمی های دانش اموزان ................................................................11
مرور مباحث ................................................................................17
یادگیری مشارکتی 1 .........................................................................21
تقویت/بهبود عملکردهای عاطفی .............................................................24
طراحی فعالیت برای رفع عقب ماندگی های تحصیلی ...........................................27
یادگیری مشارکتی 2 ........................................................................30
طراحی تکلیف یادگیری برای یکی از موضوعات درسی .......................................33
منابع و ماخذ................................................................................37

مقدمه :


آموزش اثر بخش نیازمند آن است که معلمان در طول دوره آموزشی در معرض تجربیات متنوع و غنی قرار گرفته و قادر به مطالعه ، تصمیم گیری و ارزیابی نتایج تصمیمات در موقعیت های پیچیده آموزشی و تربیتی مبتنی بر یافته های علمی و پژوهشی باشند.
برنامه کارورزی فرصت به تجربه گذاشتن آموخته ها و گفت و گو برای تعدیل ، تعمیق تجربیات و توسعه ی شایستگی های حرفه ای را فراهم می کند .

این فرایند از مشاهده تاملی آغاز و به درس پژوهی در سطح مدرسه و کلاس درس جهت کسب مهارتهای یادگیری مادام العمر و قرار گرفتن در چرخه توسعه حرفه ای مداوم ختم می شود .مطالعه مسائل آموزشی ـ تربیتی در سطح کلاس درس و مدرسه زمینه ساز عمل مستقل حرفه ای معتبر و کسب تجربیات دست اول است .

فرصتهای یادگیری تدارک دیده شده باید امکان تلفیق نظر و عمل تربیتی را در موقعیتهای واقعی ، برای یافتن راه حلهای قابل دفاع (با پشتوانه نظری و پژوهشی ) جهت پاسخ به مسئله ای آموزشی و تربیتی تدارک ببیند.
در برنامه کارورزی دانشجو با درک مبانی نظری قادر خواهد بود تصمیمات اتخاذ شده در موقعیتهای تربیتی ـ آموزشی را با ارائه شواهدی از پژوهشها ـ یافته های علمی پشتیبانی نموده و نشان دهند که چگونه این تصمیمات در برنامه ریزی ، اجرا و ارزیابی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان از پشتوانه نظری لازم برخوردار است


آموزش نیز نوعی برقراری ارتباط میان آموزگار و دانش آموز است و تا زمانی که ارتباطی منطقی چه از جهت کلامی و چه از جهت منطقی بین آموزگار و دانش آموز برقرار نشود فرایند آموزش و آموختن محال وغیر ممکن بوده و بی تردید به شکست می انجامد .آن چیزی که دانش آموزان را به فراگیری بیشتر وبهتر تشویق میکند ،اشتیاق او برای حضور در کلاس درس و اطمینان از آزادی عمل در حین فراگیری است در این شرایط دانش آموز حضور در کلاس را آزادی تلقی میکند و برای حضور در کلاس مشتاق می شود.

بهترین روشهای آموزشی که میتواند بین معلم و دانش آموز ارتباط مطلوبی برقرار کند و به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان کمک کند عبارتند از : آموزش گروهی ، آموزش مستقیم ، آموزش مستقل یا غیر وابسته و آموزش ترکیبی یا مختلط که در مورد هر یک از آنها در بخشهای بعدی توضیحاتی داده می شود.
فعالیتهای یادگیری فرصت هایی برای کسب تجربیات مستقیم ، ارزیابی و باز اندیشی درباره یادگیری است. ازانواع یادگیری که میتوان به آن اشاره کرد عبارتند از : درگیری تحصیلی ، مرور مباحث ، سنجش آموخته ها ، یادگیری مشارکتی ،مهارتهای تفکر ، طراحی تکلیف ، رفع بد فهمی ، رفع عقب ماندگی تحصیلی و ارزشیابی از آموخته های دانش آموزان.
بسیاری از مسائل تعلیم و تربیت ، پیچیده و وابسته به زمینه اند دانشجو معلم در کارورزی با ترکیبی از این فعالیتهای یادگیری درگیر می شود که مسائل مختلف آموزشی را از ابعاد مختلف می بیند و برایش نوعی تجربه ی معلمی اتفاق می افتد.
دانشجو معلم باید برای انجام هر فعالیت یادگیری ، به تدوین برنامه ، مشخص کردن نحوه اجرای آن فعالیت و نیز ارزیابی آن بپردازد و با بازاندیشی درباره فعالیت یادگیری ، علت موفقیت یا عدم موفقیت خود را بیابد.


چگیده :
 این مجموعه که شامل 8 فعالیت یادگیری می باشد که مربوط به کارورزی 2 رشته علوم تربیتی(گرایش ابتدایی و پیش دبستانی) است. در این مجموعه سعی شده است که تمامی فعالیت ها بر اساس درسنامه فعالیت های یادگیری کارورزی 2 تهیه و تنظیم شوند.

در این اثرهر فعالیت یادگیری شامل 4 بخش می شود:
1-    تعریف فعالیت یادگیری
2-    مقدمه فعالیت
3-    جدول مراحل و گام های اجرایی فعالیت
4-    نکات تکمیلی و توضیحی (نقشه مفهومی/جداول و نمودارها/مستندات و...)

و در پایان نیز منابع و ماخذ اورده شده است،  بیشتر انها کتاب های روش تدریس می باشند که در طراحی مراحل فعالیت های یادگیری از انها بهره گرفته شده است.


فعالیت اول : درگیر نمودن دانش اموزان

تعریفی از فعالیت :
درگیر نمودن دانش‌آموزان: زمانی است که فرد با توجه به تجارب و دانش پیشین خود با موقعیت‌یادگیری جدید (چالش‌برانگیز) روبرو می‌شود و در نتیجه تعامل با محیط دانش جدید خود را  شکل داده و سعی می‌کند  به صورت مستقیم در دستیابی به نتایج مورد انتظار نقش ایفا کند. درگیر نمودن دارای سه بعد درگیری رفتاری، درگیری شناختی و درگیری انگیزشی است.  
درگیری شناختی: شامل تلاش فرد برای انتخاب و به کارگیری انواع  فرایندها و راهبردهای شناختی و   

            فراشناختی است که برای یادگیری مفید است.
درگیری انگیزشی: شامل سه مؤلفه احساس، ارزش، و عاطفه است و مربوط به این‌است که فرد موقعیت‌های چالش برانگیزی برای یادگیری مورد استفاده قرار می‌دهد.
درگیری رفتاری: شامل رفتارهای قابل مشاهده دانش‌آموزان در برخورد با تکالیف است و مؤلفه‌های تلاش، پایداری و درخواست کمک از دیگران را  هنگام درگیری شناختی و انگیزشی شامل می‌شود.
یک نمونه: فرض کنید دانش‌آموزی بخواهد یک مسئله داستان گونه را حل کند. داستانی که از چندین مسئله گوناگون تشکیل شده است. در چنین شرایطی او بین اطلاعات پیشین و موقعیت جدید، با چالش روبرواست.

او در تجربیات قبلی با مسئله‌های یک جمله‌ای روبرو بوده است و می‌داند چهار عمل اصلی را چگونه برای حل مسئله به کار گیرد( اطلاعات پیشین). اکنون او باید به طور هدف‌مند، تلاش کند تا به حل مسئله دست یابد(هدف  اصلی).

این هدف هر چقدر روشن‌تر و با درجه دشواری بیشتری باشد(با توجه به سطح یادگیرنده) ارزشمندتر خواهد بود و دانش‌آموز احتمالاً تلاش بیشتری برای آن خواهد کرد(درگیری انگیزشی). در چنین مرحله‌ای نوع راهبردهایی که دانش‌آموز به کار می‌گیرد (فرایند تفکر، راهبردهای شناختی و فراشناختی و حل مسئله)، میزان تلاش و پایداری، نحوه کمک گرفتن از دیگران (درگیری رفتاری) درگیری تحصیلی نامیده می‌شود.
برای ایجاد درگیری تحصیلی: موقعیت چالش‌برانگیز ایجاد کنید. هدف‌های روشن و دشوار انتخاب کنید/ دانش‌آموزان را هنگام انتخاب و به کارگیری راهبردها، مشاهده کنید و در صورت نیاز به آن‌ها سرنخ دهید/  به تلاش و پایداری دانش‌آموزان بها دهید نه صرفاً به نتیجه سریع.

---

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید