جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  نمونه گزارش کارورزی 4 درس پژوهی رشته علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

(................................................................)

در این پست، دانلود  نمونه گزارش کارورزی چهار 4  درس پژوهی رشته علوم تربیتی  را برای شما قرار داده ایم.

این     گزارش کارورزی 4 چهار که  با رویکرد درس پژوهی می باشد در قالب فایل پی دی اف آماده دانلود می باشد.

تعداد صفحات: 51 صفحه.

فرمت فایل: pdf.

موضوع: دانلود  نمونه گزارش کارورزی 4 علوم تربیتی و درس پژهی. به همراه نقشه ذهنی کارورزی 4

????کارورزی4 درس پژوهی❤️

????دانشجومعلم:راضیه رحمانی❤️

????رشته علوم تربیتی ورودی91????☺️

????پردیس نسیبه تهران????

heart

 

چکیده
یکی از روش هایی که امروزه اثر نظام های آموزشی دنیا بر آن متمرکز شده اند فرآیند درس پژوهی است که موجب پرورش حرفه ای معلم میشود.درس پژوهی الگوی عملی بازبینی مداوم الگوهای ذهنی و بازاندیشی مشارکتی عمل کارگزاران آموزشی و الگویی موثر برای بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب میشود.
در این پژوهش سعی بر این بود که مسئله بدفهمی دانش آموزان کلاس دوم ابتدایی در درس فارسی )روباه و خروس(و درس علوم )برای جشن آماده شویم( با استفاده از فرآیند درس پژوهی مورد بررسی قرار بگیرد که پژوهشگر در ابتدا با کمک گروه درس پژوه به بررسی مسئله مورد نظر پرداخته

و سپس سوالات پژوهش در کلاس درس را تبیین نموده و پس از تشکیل جلسات متعدد با گروه درس پژوه و راهنمایی و هدایت معلم واستاد راهنما نقشه ذهنی محتوا تهیه گردید و پس از آن طرحی برای اجرای پژوهش مشارکتی در آموزش دو درس مذکور, به دانش آموزان پیشنهاد شد.


پس ازبررسی طرح پیشنهادی و رفع اشکالات احتمالی آن را به اجرا گذارده و در نهایت به ارزیابی و بازبینی فرآیند عمل پرداخته شد.
در ارزیابی و نقد اشکالات و ایراداتی از سوی گروه درس پژوه مطرح گردید که برای درس روباه و خروس اشکالی جزئی بود اما در درس علوم مشکل از اداره کلاس بود. ودر نهایت در این پژوهش بر اساس درس پژوهی تلاش شده است که مسائل و مشکلاتی که دانش آموزان با آن مواجه هستند مورد بررسی قرار بگیرد.

و بتواند از دغدغه های معلمان عزیز بکاهد و زمینه آموزش بهتر دانش آموزان را فراهم کند.
فهرست
مقدمه............................................................................................................. 1
درس پژوهی 1/فارسی/خروس و روباه...................................................... 2
فصل اول: فرآیند درس پژوهی.......................................................................... 2
1.تعیین هدف................................................................................................... 3
2.طراحی واحد یادگیری....................................................................................... 4
الف( طراحی نقشه ذهنی...................................................................................... 4
ب( استخراج ایده کلی ........................................................................................ 6
ج(شایستگی مورد انتظار..................................................................................... 6
د(طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها ................................................. 6
ه(تعیین تکلیف عملکردی..................................................................................... 6
و(طرح پرسش اساسی....................................................................................... 7
ی( طراحی تکلیف یادگیری .................................................................................. 7
8............................................................................................. طرح درس فردی 1
11........................................................................................... طرح درس فردی 2
طرح درس گروهی.......................................................................................... 14
3. اجرای واحد یادگیری ................................................................................... 19
الف( تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری.......................................
ب( هدایت فرآیند یادگیری. .................................... 19
4. ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان........................................ 19
5.تامل و بازنگری......................................................................................... 22
21.............................................................. فصل دوم: روایت من از کارورزی 4
1 روایت فرآیند درس پژوهی............................................................................ 22
2 کد گذاری................................................................................................. 24
درس پژوهی 2/ علوم / برای جشن آماده شویم....................................................... 32
فصل اول: فرآیند درس پژوهی........................................................................ 32
1.تعیین هدف.............................................................................................. 31
2.طراحی واحد یادگیری.................................................................................. 31
الف( طراحی نقشه ذهنی................................................................................. 31
ب( استخراج ایده کلی .................................................................................... 34
ج(شایستگی مورد انتظار................................................................................. 34
د(طراحی ملاک های شایستگی و سطوح هریک از آنها ............................................ 34
ه(تعیین تکلیف عملکردی................................................................................ 34
و(طرح پرسش اساسی..................................................................................... 35
ی( طراحی تکلیف یادگیری ............................................................................... 35
36............................................................................................. طرح درس فردی 1
42...........................................................................................
رح درس گروهی. 43
3. اجرای واحد یادگیری ................................................................................ 46
الف( تولید مواد آموزشی مورد نیاز برای اجرای واحد یادگیری..................................... 46
ب( هدایت فرآیند یادگیری............................................................................... 46
4. ارزیابی از شایستگی های کسب شده توسط دانش آموزان...................................... 47
5.تامل و بازنگری....................................................................................... 47
.48............................................................. فصل دوم: روایت من از کارورزی 4
. 1 روایت فرآیند درس پژوهی............................................................................ 49
2 کد گذاری............................................................................................... 51
تحلیل و تفسیر یافته ها.................................................................................. 57
منابع.........................................................................................................

 

موضوع: دانلود  نمونه گزارش کارورزی 4 علوم تربیتی با رویکرد درس پژهی. به همراه نقشه ذهنی کارورزی 4

 

---

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید