جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 86-87. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی . . را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد فرسودگی شغلی معلمان  هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 101صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 86-87.  . .

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره فرسودگی شغلی معلمان زن  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
پايان نامه
جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

موضوع:
بررسي فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي شهر تهران در سال تحصيلي 87-86

 

5-1مقدمه


در فصل چهارم نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفت . در اين فصل ابتدا به بحث در مورد يافته هاي پژوهش خواهيم پرداخت و در نهايت به نتيجه گيري لازم خواهيم رسيد . پژوهش حاضر با هدف بررسي  فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران انجام پذيرفت  به منظور بررسي سوالهاي پژوهش از آمار استنباطي (t تك گروهي ، t دو گروه  مستقل ، و تحليل واريانس يك طرفه ) استفاده شد .
5-2 بحث و نتيجه گيري
سوال 1-  آيا تدريس در دوره پيش دانشگاهي موجب فرسودگي بيشتر مي شود ؟
در مولفه اول، يعني خستگي عاطفي، با توجه به ميزانt   بدست آمده،با  99%  اطمينان مي توان گفت كه دبيران احساس خستگي عاطفي نمي كنند، در مولفه دوم،مسخ شخصيت،  با توجه به ميزان t بدست آمده، با    99% اطمينان مي توان گفت كه ميزان مسخ شخصيت دبيران پايين تر از حد انتظار است. و در مولفه سوم يعني عدم موفقيت فردي، با توجه به ميزان t بدست آمده، با  99% اطمينان مي توان گفت كه  معلمان احساس عدم موفقيت فردي ندارند .بنابراين فرسودگي شغلي دبيران، كه از اين سه مولفه نتيجه گرفته مي شود ، پايين تر از حد انتظار است.( جدول شماره 10 ، 11 و 12 )
اين يافته با يافته هاي رسوليان 1383 ، احمدي و سلطاني 1386 ،  سارس 1988 ، مارتين 1989، همسو ست .
توضيح كوتاهي در مورد گويه شماره 28 در مولفه مسخ شخصيت مهم به نظر مي رسد. در اين قسمت ميانگين تجربي بالاتر از ميانگين نظري است و تفاوت در سطح 001/0 معني دار است . اگر دقت كنيم
درگويه شماره 6  بين ميانگين تجربي و ميانگين نظري تفاوت معني دار نيست. با دقت بيشتر دليل بدست آمدن اين نتيجه احتمال دارد عدم توجه درست به سوالات، پاسخ گويي نامناسب و پنهان كردن احساسات واقعي خود باشد.
 در گويه شماره 29 در مولفه عدم موفقيت فردي، در اين قسمت ميانگين تجربي بالاتر از ميانگين نظري است و تفاوت در سطح 001/0 معني دار است.و اين نشاندهنده اين است كه معلمان اين دوره از حمايت بيشتري برخوردارند و اين موضوع به احتمال زياد در پايين بودن ميزان عدم موفقيت فردي و در كل فرسودگي آنها تاثير داشته است. با توجه به پايين بودن ميزان هر سه مولفه فرسودگي، به اين نتيجه در سوال شماره يك مي رسيم كه فرسودگي دبيران پيش دانشگاهي پايين تر از حد متوسط مورد انتظار بوده است،  كوتاه بودن مدت زمان تحصيلي نسبت به دوره هاي ديگر و داشتن تعطيلات بيشتر شايد مانع از خستگي آنها مي گردد.

اشتياق به تدريس معلمان مي تواند عاملي باشد كه آنها با علاقه و انگيزه لازم فعاليت كنند و حتي تاثيرات مثبت و مناسبي در تدريس خود بوجود آورند

و مشكلات و سختيهاي كار را اندك ديده و نسبت به همكاران و شاگردان خود با آرامش برخورد كرده و با صميميت و دلسوزي رفتار كنند، علاقه مندي به دانش آموزان و موفقيت آنها در كنكور باعثمي شود كه دبيران احساس فرسودگي نمي كنند و بلكه به خاطر اهميت اين دوره و نقشي كه در سرنوشت بچه ها در كنكور دارند احساس رضايت هم داشته باشند

و در كار خود از خود گذشتگي نشان دهند، ايمان و اعتقاد به اينكه شغلي مهم و ارزشمند به نام معلمي دارند، روابط حسنه و توام با دوستي، حمايت و اعتماد به يكديگر مي تواند در آنها تاثير مثبتي داشته باشد و همچنين محيط و فضاي آموزشي مناسب ، رهبري و جو سازماني مطلوب مي تواند در پايين بودن فرسودگي شغلي موثر باشد.


سوال 2-  آيابين سن و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر             تهران ارتباط وجود دارد ؟
با توجه به ميزان F   بدست آمده ، بين مولفه هاي فرسودگي شغلي يعني خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي با توجه به سطوح سني مختلف در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود ندارد، به عبارت ديگر فرسودگي شغلي با  توجه به سطوح سني ديده نشده است . (جدول شماره 15 )  


اين يافته با يافته هاي رسوليان و الهي و ابراهيمي 1383 ، شيركول 1382 ، پاكي1380، آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 2006 ، هبرتي و هيونبر 1988 ، استر  1977 ، ماسلاچ و جكسون 1989 ، همسو نيست . زيرا اينها تفاوت معناداري  بين سن و فرسودگي شغلي گزارش دادند .

هبرتي و هيونبر 1988 ، عنوان كردند سرويس هاي خدمات انساني به عنوان پيش بيني كننده هايي هستند كه با مسن تر شدن افراد نوعي از الگوي تجربه نگرشي و رفتاري افزايش پيدا مي كنند كه     احتمال تجربه كردن ابعاد ويژه اي از فرسودگي شغلي را كاهش مي دهد .

و با يافته هاي اكرلي و همكاران 1988 ، شادوك 1977 ، كشاني 1377 و بهمني 1378 ، همسوست . زيرا آنها تفاوت معني داري بين سن و فرسودگي شغلي  مشاهده نكرده اند .
سن يكي از عواملي است كه مي تواند بروز فرسودگي نقش داشته باشد . معلمان جوانتر شايد در اوايل كار تدريس از شور و هيجان بالايي برخوردار باشند اما به دليل كم تجربگي نگران اين موضوع هستند كه اگر كار خود را درست و به موقع انجام ندهند چه پيش مي آيد و چه بايد بكنند.

اما با افزايش سن و پختگي بيشتر، بهتر و راحت تر مي توانند با موانع برخورد كنند و واكنش مناسبي نشان دهند . اما در نتيجه اين تحقيق يافته اي مرتبط به اينكه بالا بودن و يا پايين بودن سن تاثيري در فرسودگي دارد ، بدست نيامد.
سوال 3- آيا بين ميزان تحصيلات و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي               دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟
با توجه به ميزان t بدست آمده ، بين مولفه هاي فرسودگي شغلي يعني خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي ، با توجه به مدارك تحصيلي مختلف در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود ندارد. به عبارت ديگر فرسودگي ديده نشده است.
  (جدول شماره 14 )  كه اين يافته با يافته هاي كشاني 1377 ، مقدم و طباطبايي 1385 ، ماسلاچ و جكسون 1989 همسويي ندارد،زيرا آنها بين ميزان تحصيلات با فرسودگي شغلي تفاوت معني داري ارائه كردند. و با يافته خاكپور 1377 ، شيركول 1382 همسوست.
افزايش تحصيلات به افزايش اطلاعات و به تبع آن گسترش انتظارات منجر مي شود.

آگاهي ها و توقعات افراد موجب مي شود كه استرسها و فشارهاي عصبي بيشتري بر آنها وارد شود و در نتيجه به فرسودگي شغلي دچار شوند. افرادي كه ميزان تحصيلات پايي تري دارند امكان دارد به خاطر راحت تر كنار آمدن با بعضي شرايط كاري كمتر دچار تنش شوند. ولي نتيجه بدست آمده از اين تحقيق ارتباطي بين ميزان تحصيلات با فرسودگي نشان نمي دهد.  
سوال 4-  آيا بين تعداد سالهاي تدريس و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي
دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟ با توجه به ميزان F بدست آمده ، بين مولفه هاي فرسودگي شغلي يعني ، خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي با توجه به تعداد سالهاي تدريس مختلف، در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود ندارد ، به عبارت ديگر فرسودگي
ديده نشده است .( جدول شماره 16 ) اين يافته با يافته هاي الهي و ابراهيمي و رسوليان 1383، ماسلاچ و جكسون 1984،شواب و ايوانچكي 1991 ، سارس 1988 ، آنتونيو و پلي كروني و ولاچاكيس 2006، دميرل و توكتاميس و سزر 2005 ، همسو نيست، زيرا تفاوت معني داري بين سابقه تدريس با فرسودگي شغلي ارائه كردند. ماسلاچ و جكسون 1984 ، شواب و ايوانچكي 1991 ، معتقد بودند كه افراد با سابقه شغلي بيشتر به دليل توانايي بيشتر در حل مشكلات از فرسودگي شغلي كمتري برخوردارند. و با يافته پاكي 1380 و بهمني 1378 همسوست .
سابقه تدريس بيشتر تجربه بيشتر را به دنبال دارد و باعث مي شود شرايط متعدد و گاه پيچيده تاثير منفي روي معلمان نداشته باشد، به نظر محقق اگر فرسودگي شغلي در بين آنها وجود داشته باشد  احتمال مي رود، دوره اي كه تدريس مي كنند را تغيير دهند. در اين تحقيق ارتباطي بين سوابق تدريس مختلف با فرسودگي شغلي بدست نيامد.
سوال 5- آيا بين تعداد سالهاي تدريس در پيش دا نشگاهي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟
با توجه به ميزان F  بدست آمده ، بين دو مولفه فرسودگي شغلي يعني خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت با توجه به تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي در سطح 05/0 تفاوت معني داري بدست نيامد.

اما بين مولفه سوم ، يعني عدم موفقيت فردي با تعداد سالهاي تدريس در پيش دانشگاهي در سطح 05/0 تفاوت معني دار بوده و با رجوع به ميانگين ها مشخص شد افرادي كه به ترتيب بين 1-3 ، 3-5 و 7-9 سال سابقه تدريس در اين مقطع را دارند بيش از ديگر افراد با سابقه تدريس متفاوت احساس  عدم موفقيت فردي مي كنند . ( جدول شماره 17 )
آزمون تعقيبي LSD انجام شد و مشخص شد كه بين سابقه تدريس 1-3 سال با گروههاي 5-7 سال، 7-9 سال، 9-11 سال، 11-13 سال تفاوت معني دار است و فرسودگي اندكي در گروه 1-3 سال وجود دارد كه مربوط به شدت فرسودگي مي باشد.
گروه 1-3 سال بواسطه تجربه كم در اين مقطع و شرايط خاصي كه وجود دارد و اينكه در آغاز راه تدريس هستند احساس فرسودگي مي كنند. در اين سوال يافته اي كه بتوانم نتيجه را با آن مقايسه كنم بدست نياوردم.
سوال 6- آيا بين نوع ماده درسي و فرسودگي شغلي دبيران زن مراكز پيش دانشگاهي دولتي شهر تهران ارتباط وجود دارد ؟
  با توجه به ميزان F بدست آمده ، بين مولفه هاي فرسودگي شغلي يعني خستگي عاطفي ، مسخ شخصيت ، عدم موفقيت فردي با توجه به نوع ماده درسي  رشته هاي ( رياضي- فيزيك ، انساني ، تجربي )، در سطح 05/0 تفاوت معني داري وجود ندارد، به عبارت ديگر فرسودگي ديده نشده است . ( جدول شماره 18 ) در اين سوال يافته اي كه بتوانم نتيجه را با آن مقايسه كنم بدست نياوردم.
شايد حجم بالاي دروس و تعداد زياد دانش آموزان در هر سه رشته تحصيلي( رياضي-فيزيك، تجربي، انساني)و همزماني دروس پيش دانشگاهي با آمادگي براي كنكور باعث شود شرايطي بوجود آيد كه منتهي به فرسودگي شود. ولي نتيجه بدست آمده رابطه اي بين نوع درس با فرسودگي شغلي را نشان نمي دهد.


        
5-3 پيشنهاد ها :


1-    در كنار استفاده از ابزار پرسشنامه بهتر است از ابزار مصاحبه با معلمان نيز بهره برد
زيرا كمك مي كند اطلاعات دقيق تري بدست آوريم.
2- تأثير فرسودگي شغلي معلمان بر ساير اجزاء سازمان همواره دست اندر كاران تعليم وتربيت گوشزدشود، دراين رابطه پيشنهاد مي شود ، كنفرانسها وسمنيارهاي علمي – آموزشي برگزار شود تا راههاي پيشگيري از اين مسأله در صورت بروز به معلمان ارائه گردد.
5-4 محدوديت :
1-    اين تحقيق مربوط به دوره پيش دا نشگاهي است و قابل تعميم به دوره هاي تحصيلي ديگر نمي باشد.  
2-    در اين تحقيق جامعه آماري فقط دبيران زن بودند .
3-    تمايل كم افراد در پاسخ گويي به پرسشنامه، به دليل مراجعه زياد دانشجو و عدم بازخورد نتايج تحقيقات به آنها باعث مي شود همكاري مناسبي در تكميل پرسشنامه ها صورت نگيرد .

 

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی فرسودگی شغلی دبیران زن مراکز پیش دانشگاهی شهر تهران در سال تحصیلی 86-87. . .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید