جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع و بروز کم رویی در دختران  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با کمرویی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 89 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

پایان نامه  برای دریافت درجه لیسانس رشته روانشناسی عمومی.

موضوع: پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  شیوع و بروز کم رویی در دختران دبیرستانی را مشاهده می نمایید.

 

فهرست مطالب
                                              صفحه
چکیده
فصل اول
موضوع پژوهش                                                       1            
بیان مسأله                                     2
اهداف تحقیق                                      4    
اهمیت مسئله                          4    
پرسش‌های تحقیقاتی                     6     
تعریف مفاهیم پژوهش                      6    
فصل دوم
پیشینه مطالعاتی
کمرویی چیست؟                                 8
دیدگاههای مختلف در مورد کمرویی                         9
کمر و متولد شدن                               10         
علل کمرویی                            12            
شیوع کمرویی                          16
ویژگیهای رفتاری افراد کمرو                      19
عواقب کمرویی                                   20
جنبه مثبت کمرویی                                                 23
علایم جسمانی کمرویی                                            25
خجالتی – اما موفق                                                   26
خجالتی در محیط کار                                                   29   
آیا کمرویی همان درون‌گرایی است                       30          
آیا می‌شود یک آدم خجالتی موفق بود                 31    
درمان                                         32
شناخت خود                                  32        
پایه‌ریزی عزت نفس خود                         35    
پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متکی به نفس       37
پایه‌ریزی اعتماد به نفس                                           40          
رشد مهارتهای اجتماعی خود                                       41  
فصل سوم
روش پژوهش                                                     49   
ساخت و چهارچوب پژوهش                                  49    
مشخصات آزمودنیها                                      49
ابزار اندازه‌گیری                                          50      
روش تحلیل آماری                                           51
شیوة اجرای پژوهش                                       51
فصل چهارم
نتایج پژوهش                                                        52
فصل پنجم
بحث در نتایج                                                  75
انتقادات و پیشنهادات                                               79
منابع                                                                    80       
پیوست

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها
                                                       صفحه
جدول و نمودار شماره 1 = آیا خودرا فرد کمرویی ملاحظه می کنید .                                    53
جدول و نمودار شماره 2 = اگر پاسخ شما مثبت است آیا همیشه کمرو بوده اید                    54    
جدول و نمودار شماره 3 = اگر پاسخ سوال یک منفی است آیا هیچ گاه در زندگی شما یک دوره زمانی وجود داشته  است که کمرو بوده باشید                                55
جدول و نمودار شماره 4 = وقتی احساس کمرویی می کنید چقدر کمرو هستید                    57-56
جدول و نمودار شماره 5 = هر چند وقت یکبار احساس کمرویی می کنید                            59-58
جدول و نمودار شماره 6 = در مقایسه با همسالان خودتان چقدر کمرو هستید                      61-60
جدول و نمودار شماره 7 = آیا هیچ گاه کمرویی شما یک مشکل شخصی برای شما بوده است   62
جدول و نمودار شماره 8 = وقتی احساس کمرویی می کنید آیا میتوانید آن را پنهان کنید ودیگران متقاعد کنید کمرو نیستید                                                                                                   63
جدول و نمودار شماره 9 = آیا هیچ گاه افراد دیگر کمرویی شمارا با خصیصه ای دیگر مانند « بی تفاوتی » «کنارگیری » «مجسمه » اشتباه گرفته اند                                                              64
جدول و نمودار شماره 10= کدام موقعیتها وفعالیتها موجب بروز احساس کمرویی در شما می شوند
                                                                         67-66
جدول و نمودار شماره 11= اگر احساس کمرویی می کنید کدام واکنشهای جسمانی را دارید    69-68
جدول و نمودار شماره 12 = رفتارهای آشکاری که میتواند احساس کمرویی شما را به دیگران نشان دهند کدامند                                                      71 -70
جدول و نمودار شماره 13 =پی آمدهای منفی کمرو بودن کدامند                                            72
جدول و نمودار شماره 14= پیامدهای مثبت کمرویی کدامند                                              73
جدول و نمودار شماره 15 = آیا مایلید بطور جد ی برا ی چیره شدن بر آن کار کنید             74  

 

 

 

 

 


چکیده


بحث دربارة شیوع کمرویی و درصد فراوانی افراد کمرو کار ساده‌ای نمی‌تواند باشد، می‌توان گفت که پدیدة کمرویی فوق‌العاده فراگیرست.

درصد قابل توجهی از کودکان ونوجوانان، جوانان و بزرگسالان هر جامعه دچار کمرویی و چنین ناتوانها و معلولیتهایی اجتماعی هستند.

بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که تمامی افراد کمرو در همة موقعیتها و شرایط اجتماعی یکسان واکنش و رفتار مشابهی از خود نشان نمی‌دهند و میزان و درجات احساس کمرویی ایشان کاملاً متفاوت است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی کمرویی در دبیرستان دخترانه شهرستان شازند می‌باشد که برای این منظور از بین دانش‌آموزان یکی از دبیرستانهای شهرستان شازند 200 دانش‌آموز دختر به تصادف انتخاب کرده و نتایج نشان می‌دهد که 47% خود را فردی کمرو قلمداد کردند .

و 52% گفته‌اند که کمرو نیستند در مورد میزان کمرویی 46% درصد به کمرویی متوسط پاسخ مثبت داده‌اند و همچنین در مورد اوقات کمرویی که چند وقت یکبار احساس کمرویی می‌کنند.

5/38% درصد به گزینه به ندرت یکبار در ماه یا کمتر جواب مثبت داده‌اند و در مورد اینکه کمرویی آیا برایشان یک مشکل شخصی ایجاد کرده است یا نه 5/28% به گزینه بله گاه گاهی پاسخ داده‌اند. در مورد تظاهر نکردن به کمرویی گفته‌اند بعضی اوقات می‌توانم بعضی اوقات نمی‌توانم بیشترین درصد 68% به این گزینه جواب داده‌اند.
37% درصد از دانش‌آموزان کمرو در گروههای کوچک اجتماعی مانند مهمانی ها بیشتر احساس کمرویی می‌کنند و بعد از آن 31% درکنش متقابل یک به یک با فردی از جنس مخالف احساس کمرویی می‌کند

موضوع: پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند.

بیشترین واکنش جسمانی در مورد تپش قلب و سرخ شدن است در مورد پی‌آمدهای منفی کمرویی 47% اشاره کرده اند که مشکلات اجتماعی ایجاد می‌کند ،

در مورد پی‌آمد مثبت کمرویی 52% اعتقاد دارند فردی کاملاً متواضع و قابل اتکاء را پدید می‌آورد و در آخر 49% حاضر بودند بر کمرویی خویش غلبه کنند.

------------------------------
علل کمرویی :
1- علت کمرویی معمولاً فکر غلط است.
شخص کمرو یا خودش برای خودش ارزشی قائل نیست یا تصور می‌کند که دیگران برای او ارزشی قائل نیستند.

هیچ کس دوست ندارد مورد تمسخر دیگران قرار گیرد ترس از چنین وضعی شجاع‌ترین فرد را عقب می‌زند تنها چند فرد استثنایی از افکار عمومی ترس به خود راه نمی‌دهند.

بعضی‌ها نیرومند و دارای منش محکمی می‌باشند که مستقیماً به سوی هدف خود میروند و موانع را از سر راه خود برمی‌دارند بدون آنکه فکر کنند دیگران در این مورد چه خواهند گفت؟

بعضی دیگر افرادی هستند مغرور و متکبر و چنان در احساس برتری خود غرق هستند که قضاوت دیگران را بی‌ارزش و قابل چشم‌پوشی تلقی می‌کنند و چنین نیروی اراده و چنین اعتماد به نفس بندرت مشاهده می‌شود. از کس که خود را مضحک و مسخره تصور می‌کند انتظار نداشته باشید که با اطمینان در جع دیگران حاضر شود.

زیرا این درخواست و انتظار مثل آن است که بخواهید گرة ماه را آسمان پایین بکشدی. ولی باید با صدای هر چه بلندتر تکرار کرد. فرد کمرو فاقد ارزش نمی‌باشد.

چنین فردی نه مضحک و مسخره است و نه دست و پا چلفتی و پخمه فقط تصور می‌کند که چنین است تا موقعی که این فکر غلط را که در مغز و نهادش نقش بسته است از سر بیرون نکرده و اصلاح نکند نخواهد توانست از این ضعف و زبونی نجات پیدا کند.

بنابراین فرد کمرو باید در جداول دقیقاً خود را مورد آزمایش و بررسی قرار دهد تا قضاوتهای غلط و نادرستی که منشأ راحتی‌اش می‌باشند پیدا و کشف کند.
2- اولین علت کمرویی: تحقیر نابجای خود
بعضی افراد خود را از لحاظ فکری ضعیف و حقیر می‌شمارند. آنچه می‌گویند. آنچه می‌نویسند بنظرشان پوچ و بی‌ارزش می‌رسد ترس از آشکار شدن حالت معمولی و متعادل خود و ترس از اینکه با رفتار و گفتار نامعقول خیالی خود مورد تمسخر و استهزاء دیگران قرار گیرند.

دهان آنها را می‌بندد.
3- دومین علت کمرویی: پختگی خیالی
بعضی افراد معتقدند که ظاهرشان فاقد ظرافت رفتارشان ناشیانه و چلمن ورودشان در سالن اجتماعات سبب کنجکاوی مسخره‌آمیز می‌شود این فکر و خیال که مبتنی بر هیچ پایه‌ای نمی‌باشد در طرز رفتار آنان تأثیر می‌کند: نمی‌دانند چه باید کرد و کجا باید نشست.
4- سومین علت کمرویی: ترس بی‌دلیل از مورد تمسخر دیگران بودن.
آنچه معمولاً سبب کمروئی احساس می‌شود ترس است فرد کمرو جرأت نمی‌کند علاقه خود را نسبت به شخص معینی ابراز و به عشق خود نسبت به کسی که دوست دارد اعتراف کند

زیرا می‌ترسد از اینکه نتواند مناسبتی برقرار کند و در نتیجه با تمسخر به عقب رانده شود. بعضی افراد کمرو حتی جرأت نمی‌کنند لطف و محبت خود را نسبت به افراد خانواده‌شان ابراز کنند کلمات دوستی تشکر و سپاس رحم و شفقت و مهربانی که بر حسب موارد مختلف مطرح می‌شوند

در گلوی آنها خفه می‌شوند این نوع افراد اجازه می‌دهند تحت فشار نوعی شرم و حیای پوچ و بی‌مورد فلج شوند و خونسردی ظاهری آنها سبب ناراحتی دیگران شده همانطوریکه خودش هم سبب ناراحتی آنان می‌شود.

5- چهارمین علت کمروئی: عدم اعتماد بعد از شکست
شخصی متوجه می‌شود که منافعش در نتیجة بحران اقتصادی عمومی بمخاطره افتاده است چنین شخصی قربانی اوضاع و احوال است و نه بی‌احتیاطی خود.

ولی با این حال به حالت افسردگی دچار شده و بدبختی خود را به تنها اشتباه خود نسبت می‌دهد و خود را ناتوان از فائق‌ آمدن بر مشکلاتش تصور می‌کند و چنان به ضعف و ناتوانی خود اعتماد پیدا می‌کند که جرأت نمی‌کند برای جلوگیری و جبران فاجعه اقدامات لازم بعمل آورد.
6- پنجمین علت کمروئی: عیبی که در اهمیت آن مبالغه می‌شود
بالاخره گاهی علت کمروئی عیب واقعی است.

زنی که قیافه‌اش در نتیجة بقایای زخمهای التیام یافته یا لک و پیس تغییر یافته و زشت شده است مردی که می‌لنگند کودکی که والدینش در نتیجة خست‌یابی
-------------------
به آنها دست یابد که احتمال دارد نسبت به آن بی‌تفاوت بوده یا مورد علاقه‌اش باشد.
3 ـ عواقب کمرویی در زمینه‌ی کار و شغل
عواقب کمرویی در زمینه‌ی شغل قابل شمارش نیست. هیچ مانعی بیش از کمرویی خصوصا در عصر ما که باید از منافع خود با شدت هر چه تمامتر دفاع کرد.

در عصری که موفقیت قط در سایه‌ی تسلط بر نفس و سعی و کوشش بدست می‌آید از موفقیت جلوگیری نمی‌کند فرد کمرو نسبت به انجام بسیاری کارهائی که در موقعیت‌های مختلف ضرورت دارد ناتوان می‌باشد.

اگر مالک است؟ نمی‌تواند از منافع خود در برابر مستاجرین کارگران و اجاره‌داران ملکش دفاع کند اگر مسئول موسسه صنعتی یا بازرگانی است؟ نمی‌تواند نظرات و اراده‌ی خود را مشکوک جلوه می‌دهد در نتیجه رعایت نظم و دیسیپیلین درهم ریخته و سبب پایین آمدن راندمان موسسه می‌شود.

خلاصه فرد کمرو هدف اولین دسیسه‌ای که از طرف هر احمقی مطرح می‌شود قرار می‌گیرد خصوصا اگر این احمق جسور بوده و با اعتماد به نفس و محکم حرف بزند.
4 ـ عواقب و آثار کمرویی در وجدان:
فرد کمرو تنها در زندگی خانوادگی و اجتماعی از ضعف و ناتوانی خود در عذاب نمی‌باشد بلکه در خصوصی‌ترین جنبه‌ی زندگی شخصی‌اش نیز از این بابت ناراحت است

عواقب ضعف چنین فردی در اعماق وجدانش منعکس شده و تاثیر می‌کند فرد کمرو نه تنها ارزش برای خود قائل نیست بلکه تصور می‌کند که دیگران هم ارزشی برای او قائل نیستند این قضاوت غلط غرور او را جریحه‌دار کرده و با نتیجه‌ای که عجیب و مخالف با افکار و عقاید عمومی بوده و به همان اندازه دارای اثرات چشمگیری می‌باشد غرور او را تشدید می‌کند.

برای تسکین احساسات سرکوفته خود، خصائلی در خود پیدا می‌کند و در مورد آنها مبالغه میکند از تماشای قریحه ی خود که به نظر استثنایی جلوه می‌کند از اینکه می‌بیند این قریحه و استعداد ناشناخته بای مانده است

برانگیخته و عصبانی می‌شود اغلب اوقات نمی‌تواند از ترس استهزاو تمسخر دیگران چیزی در این باره به کسی بگوید و اصلا فاقد چنین جراتی می‌باشد با این حال مواقعی وجود دارد که تحت تاثیر تحریک عصبی، افکار درونی و مخفی  بودن ناگهان و به تندی آشکار میکند و با غرور وقیهانه و لاف‌زنی حیرت انگیزی حرف می‌زند خیلی زود متوجه شگفتی و تعجب دیگران که خود برانگیخته است می‌شود.


جنبه‌ی مثبت کمرپویی:


کمرویی دارای جوانب مطلوب نیز می باشد بین 10 تا 20 درصد کل افرادی که کمرو هستند آنرا دوست دارند. آنان کمرویی را ترجیح می‌دهند زیرا جنبه‌ی مثبت آنرا شناخته‌اند.
«محتاط» ، «گوشه‌گیر

موضوع: پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند.
---------------------------------
می‌باشند.
عزت نفس عبارت است از: سنجش ارزش خودتان بر پایه‌ی اداراک شما از قیاس خودتان با دیگران.

پانزده گام در راه مبدل شدن به فردی متکی به نفس‌تر
1 ـ نقاط ضعف و قوت خود را بشناسید و اهداف خود را بر پایه‌ی آنها تعیین کنید.
2 ـ معین کنید به چه چیزهایی بها می‌دهید، به چه چیزهای معتقدید، واقعا دوست دارید زندگی‌تان چگونه باشد.


3 ـ خود را ریشه‌یابی کنید با مروری بر گذشته خطوط پیوسته و تصمیم‌هایی که شما در موقعیت‌ کنونی قرار داده‌اند، پیدا کنید.

کسانی را که به شما آسیب رسانده‌اند و زمانی که می توانسته‌اند از کمک به شما خودداری کرده‌اند درک کرده و ببخشید.

خودتان را به خاطر اشتباهات، گناهان، شکست‌ها و گرفتاری‌های گذشته عفو کید. تمام خاطرات منفی خود را پس از استخراج هر ارزش سازنده‌ای که می‌توانند به همراه داشته باشند، دفن کنید.

گذشته بد تنها تا زمانی در ذهن شما زنده است که شما به آن اجازه دهید. حکم تخلیه‌ فوری صادر کنید فضا را به خاطرات مربوط به موفقیت‌های هر چند ناچیز گذشته اجاره دهید.


4 ـ خطا و شرمساری ارزشهای فردی محدودی در امر شکل‌دهی به رفتار شما در جهت اهداف مثبت دارند. به خودتان اجازه ندهید تسلیم آنها شوید.
5 ـ  دلایل رفتارهای کنونی خود را در ابعاد جسمانی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و موقعیت کنونی خودتان جستجو کنید و نه در کاستی‌های شخصیتی‌خودتان.


6 ـ به خوتان یادآوری کنید که درباره‌ی هر اتفاق دید‌گاههای دیگران نیز وجود دارد «واقعیت» هیچ‌گاه چیزی بیشتر از توافق مشترک میان افراد برای بیان یک مطلب به جای تکیه بر نقاط افتراق دید‌گاههای آنان نمی‌باشد.

این مطلب شما را قادر می‌سازد تا در نتیجه‌گیریهای خودتان از مقاصد دیگران صبورتر باشید و در حذف آنچه ممکن است در ظاهر موجب طرد یا افت شما گردد خلاقانه‌تر برخورد کنید.


7 ـ هیچ‌گاه چیز بدی درباره‌ی خودتان نگوئید، مخصوصا هیچ‌گاه خصوصیات منفی غیر قابل باز گشت را به خودتان منتسب نکنید مانند: «احمق» ، «زشت» ، «غیر خلاق» ، «یک شکست» ، «اصلاح نشدنی».
8 ـ اجازه ندهید دیگران به عنوان یک فرد از شما انتقاد کنند، اعمال مشخص شما برای ارزیابی در معرض قضاوت قرار دارند و آماده‌ی بهتر شدن هستند. بسخوراندهای سازنده را در صورتی که کمک کننده باشند، بپذیرید.
9 ـ  به خاطر داشته باشید گاهی اوقات شکست و ناامیدی توفیق اجباری هستند، به شما می‌گویند اهدافتان برای شما درست نبوده‌اند آنان تلاش ارزش آن کار را نداشت و از یک شکست بزرگتر بعدی می‌توان اجتناب کرد.


10 ـ  افراد، مشاغل و موقعیت‌هایی را که موجب بروز احساس تابندگی در شما می‌گردند، تحمل نکنید.

اگر نمی‌توانید آنها یا خودتان را به گونه‌ای تغییر دهید که احساس ارزشمندی بیشتری بنمایید، آنها را زیر پا بگذارید یا از کنار آنها بگذرید. زندگی کوتاهتر از آن است که وقت خود را با چیزهایی که موجب افت انسان می‌شوند، تلف کنیم.
11 ـ وقتی برای استراحت، تفکر، گوش کردن به درون خود، لذت بردن از تفریحات و فعالیتهایی که می‌توانید به تنهایی انجام دهید تعیین کنید. بدین ترتیب می‌توانید با خودتان ارتباط برقرار کنید.
12 ـ با تمرین خود را مبدل به موجودی اجتماعی بنمایید. از احساس کردن نیرویی که افراد دیگر منتقل می‌سازند لذت ببرید، خصوصیات یگانه و تفاوت‌هایی که میان همزادان وجود دارد. ترس‌ها و احساس عدم اطمینان آنها در ذهنتان مجسم کنید و فکر کنید چگونه می‌توانید به آنها کمک کنید. معین کنید از آنها چه می‌خواهید و چه چیزی برای اهدا به آنان در اختیار دارید.

سپس بگذارید آنان بدانند که شما آماده‌ی و پذیرای اشتراک هستید.


13 ـ حمایت منوط خود را متوقف کنید، این کار دشوارتر و بازگشت‌تر پذیر‌تر از آن است که تصور می‌کنید. انسان را خرد می‌کند اما هیچ‌گاه نمی‌شکند بهتر است گاه گاهی از جانب یک تعهد عاطفی که طبق برنامه کار نکرده است دید قادر نتیجه‌ی عواطفی عایق گونه که موجبات سردی آنرا پدید می‌آورند کرخت شد.


14 ـ  اهداف داراز مدتی را که اهداف کوتاه مدت بسیار مشخص همراه آن باشند در زندگی خود تعیین کنید.

ابزارهای واقع‌ بینانه برای دستیابی به این اهداف کوچکتر انتخاب کنید. پیشرفت خود را به طور منظم مورد ارزیابی قرار دهید و اولین مشوق و قاضی خودتان باشید.

اگر کس دیگری صدای لاف زدنهای شما را نمی‌شنود لازم نیست بی‌جهت نگران و محجوب باشید.
15 ـ شما موجودی نیستید که فقط اتفاقات بد برایتان رخ می‌دهد، موجودی منفعل و بی‌اهمیت که مانند حلزون باغچه امیدوار است بتواند از له شدن در زیر پا بگریزد شما نقطه‌ی اوج میلیونها سال تکامل نوع بشر رویاهای والدین خود و نشانه‌ای از قدرت خداوند و هستید، شما انسان یگانه‌ای هستید که مانند بازیگری فعال در داستان زندگی می‌توانید پدید آورنده‌ی اتفاقات باشید. شما می‌توانید هر لحظه با اعتماد به نفس داشتن موانع به چالشها مبدل شده و چالشها به کمال می‌رسند.

آنگاه کمرویی نقصان می‌یابد زیرا به جای آنکه همیشه در تدارک و نگران نحوه‌ی گذراندن زندگی خود باشید با غرق شدن در زندگی خویشتن را فراموش خواهید کرد.(به نقل از زیمباردو، ترجمه‌ی پارسا، 1376)


پایه‌ریزی اعتماد به نفس


با انجام موفقیت‌آمیز تکالیف دشوار می‌توانید پایه‌ریزی اعتماد به نفس خود شروع کنید از تکالیف کوچک شروع کرده و سپس در جهت دستیابی به اهداف اصلی‌تر کار کنید.

یکی از این تکالیف این است که هر آنچه شما را خوار می‌سازد، وارد کنید.
برای مدت 2 هفته ردپای عبارات مفی درباره‌ی خودتان را که درذهنتان جاری است دنبال کنید. چه چیزی بارها تکرار
-------------------
احساس کمرویی در آنان می‌گردد و چه افکار و احساسات اعمال و اثار جسمانی‌ای به دلیل احساس کمرویی پدید می‌آیند.

همان‌گونه که در نمونه ی پرسشنامه که در توضیحات بعد آمده ملاحظه می‌کنید سعی کردیم. به شناخت برخی جوانب کمرویی نیز دست پیدا کنیم.
روش تحلیل آماری :
در پژوهش ما روش تحلیل آماری بصورت درصدی است یعنی فراوانی تقسیم بر نمونه مورد نظر ضرب در 100 و نمودار آن به صورت ستونی است که در نمودار ستونی ستون‌ها مجزا از یکدیگر هستند.

ارتفاع هر ستون برابر فراوانی و عرض همان ستون که بر روی محور X  ترسیم می‌شود برای نمایش هر گروه یا طبقه به کار برده می‌شود.
شیوه‌ی اجرای پژوهش :
هدف از تحقیق حاضر بررسی میزان شیوع کمرویی در بین دختران دبیرستانی شهرستان شازند می‌باشد  که از بین دبیرستان‌های شهرستان شازند یک دبیرستان را بصورت تصادفی انتخاب کردیم سپس تعداد 200 دانش‌‌آموز مقطع اول دبیرستان را بوسیله‌ی پرسشنامه کمرویی               استا نفورد بینه ـ مورد ارزیابی قرار دادیم.

موضوع: پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند.

 
فـصل چهارم


نتایج پژوهش
کمرویی یک ناتوانی و معلولیت فراگیر اجتماعی است در هر جامعه‌ای درصد قابل توجهی از کودکان، نوجوانان و بزرگسالان با این اختلال رفتاری و عامل بازدارندة رشد شخصیت اجتماعی مواجه هستند در بسیاری از مواقع کمرویی اصلی‌ترین مانع شکوفایی قابلیتها، خلاقیتها و ایفای مسئولیتهاست.

کمرویی به یک معنا نقیصه جدی در زندگی فردی و خانوادگی و موجب خسران در حیات اجتماعی است، استعدادهای نهفتة خیل نوجوانان و جوانان مستعد و هوشمند را پنهان می‌کند. در این فصل به تجزیه و تحلیل توصیفی با
---------------------
این سئوال مربوط به اوقات کمرویی از میان گزینه‌های بیشتر انتخاب گزینه به ندرت یکبار در ماه یا کمتر با فراوانی 77 در 5/38% است و بعد از آن گزینة گاهگاهی کمتر از هفته‌ای یکباربا فراوانی 40 در 20%است و به این ترتیب که ملاحظه می‌کنید در جدول نشان داده شده است.

 


در مقایسه با همسالان خودتان چقدر کمرو هستید ؟

-------------------------------
فـصل پنجم
بحث در نتایج
هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند می‌یاشد که از بین دبیرستانهای شهرستان شازند یک دبیرستان را به تصادف انتخاب و سپس بوسیله‌ی آزمون کمرویی استانفورد بینه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند.


در پاسخ به سوال شماره 1 پرسشنامه مشاهده می‌شود که %5/47 خود را فرد کمرو ملاحظه کرده‌اند در صورتی که %52 جواب خیر داده‌اند.


در پاسخ به سوال شماره 2 پرسشنامه به زمان کمرویی مربوط می‌شود که مشاهده می‌شود که %34 درصد پاسخ مثبت داده‌اند که همیشه کمرو هستند و %65 درصد جواب داده‌اند که قبلا کمرو بوده‌اند.
در پاسخ به سوال شماره 3 پرسشنامه که گفته‌اند آیا هیچ‌گاه در زندگی شما یک دوره‌ی زمانی وجود داشته است که کمرو بوده باشید که در جواب %61 در دوره‌ی زندگی یک دوره‌ی زمانی وجود داشته است که که کمرو بوده و %39 درصد جز افرادی هستند که کمرویی در آنها وجود داشته است.


در پاسخ به سوال شماره 4 پرسشنامه که میزان کمرویی را می‌سنجد که از میان این گزینه‌ها گزینه کمرو متوسط بالاترین فراوانی 92 را به خود اختصاص داده و بعد از آن گزینه فقط مختصری کمرو فراوانی
--------------------------

 

 

------------------

*********

موضوع: پایان نامه بررسی میزان شیوع کمرویی در دختران دبیرستانی شهرستان شازند.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید