جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 7 بهمن 1400
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسترسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش پایانی کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان را برای شما قرار داده ایم. گزارش پایانی کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان در قالب فایل پی دی اف آماده  استفاده می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی گزارش پایانی کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان را مشاهده می کنید.

آی دی محصول: 19 .

تعداد صفحات: 28 صفحه.

فرمت فایل: پی دی اف pdf.

موضوع: گزارش پایانی کارورزی 2 دانشگاه فرهنگیان .

فهرست مطالب این کارورزی :

ﭘﯿﺸﮕﻔﺘﺎر
ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎي ﻋﺎﻃﻔﯽ
ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي درس)ﻫﺮﮐﺪام ﺟﺎي ﺧﻮد(ﮐﺘﺎب ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ  ........................
ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي رﻓﻊ ﺑﺪﻓﻬﻤﯽ  ﻫﺎي داﻧﺶ آﻣﻮزان.

ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮور ﻣﺒﺎﺣﺚ)درس ﻧﯿﺮو،ﻫﻤﻪ ﺟﺎ.
ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي درﮔﯿﺮﮐﺮدن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ داﻧﺶ اﻣﻮزان.

ﻃﺮح ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي ﺗﻔﮑﺮ)ﻣﻔﻬﻮم آزادي.
رواﯾﺘﯽ ﮐﻮﺗﺎه ازﮐﺎرورزي2
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎرورزي
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺎرورزي 2
ﻧﻘﺪ وارزﯾﺎﺑﯽ داﻧﺸﺠﻮ ﻣﻌﻠﻢ

 

 

????????گزارش پایانی کارورزی2????????

????⚡️⚡️فرستنده : آقای حجت اکبری⚡️⚡️????????

????????????????????رشته علوم تربیتی????️????️????


✍️????دانشجوی محترم دانشگاه فرهنگیان سلماس????

تمامی کارورزی های سایت را فقط با خرید اشتراک ویژه بصورت کاملا رایگان دانلود کنید.