جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 5 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل ، گزارش فیزیکی کارورزی، گزارش آموزشی، گزارش ساختاری، گزارش عاطفی و.... را برای شما قرار داده ایم. رشته علوم تربیتی.

گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل را مشاهده می کنید.

تعداد صفحات: 150 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل.

#گزارش_کارورزی_1

دانشجوی گرامی: زهرا هادی نسب

پردیس: زینبیه پیشوا


فهرست گزارش کارورزی 1:

مقدمه....................................... ........................................... صفحه ۵
گزارش روز اول کارورزی..........................................................صفحه ۶
گزارش فیزیکی ......................................................................صفحه ۱۰
گزارش آموزشی......................................................................صفحه ۳۳
گزارش چارت سازمانی...... .............. ............................. .............صفحه ۴۲
گزارش عاطفی.......................................................................صفحه ۵۷
منابع........ .......... ............................................................. ...صفحه

 

فهرست کد گذاری :


مقدمه........................................................................ صفحه ۵
گزارش روز اول کارورزی................................................صفحه ۶
گزارش فیزیکی ............................................................صفحه ۱۰
گزارش آموزشی............................................................صفحه ۱۶
چارت سازمانی..............................................................صفحه ۱۸
گزارش عاطفی..............................................................صفحه

 

گزارش کارورزی 1 یک دانشگاه فرهنگیان همراه با کدگذاری کامل . گزارش اموزشی دانشکاه فرهنگیان. گزارش ساختاری  گزارش عاطفی . کدگزاری .چارت آموزشی و سازمانی

ترجمه:

 

In this post from Ghani File site, we have provided you with an internship report 1 of Farhangian University along with complete coding, physical internship report, educational report, structural report, emotional report, etc.

Internship report 1 of Farhangian University is ready to download along with complete coding in word format and editable file.

In the following, you will see additional explanations of Internship Report 1 of a Farhangian University with complete coding.

Number of pages: 150 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Internship Report 1 of a Farhangian University with complete coding.

# Report_workout_1

Dear student: Zahra Hadi Nasab

Campus: Zeinabia Pishva

Internship Report List 1:

Introduction....................................... .......... ................................. Page 5
Report of the first day of internship .............................................. ............ Page 6
Physical Report ................................................ ...................... Page 10
Educational report ................................................ ...................... Page 33
Organizational Chart Report ...... .............. ........................... .. ............. صفحه 42
Emotional report ................................................ .......................... Page 57
Resources........ .......... ............................... .............................. ...Page


Coding list:


Introduction................................................. ....................... Page 5
Report of the first day of internship .............................................. ..Page 6
Physical Report ................................................ ............ صفحه 10
Educational report ................................................ ............ صفحه ۱۶
Chart................................................ .............. صفحه ۱۸
Emotional report ................................................ ..............Page

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید