جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم :خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه قابل انجام است. برای گزارش کارورزی سه 3  رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان. گزارش پایانی کارورزی 3 سه   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

 

در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارورزی سه 3    را برای شما قرار داده ایم.

در این پست نمونه کامل از  گزارش کارورزی سه 3  رشته الهیات دانشگاه فرهنگیانرا دانلود خواهید گرفت.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود نمونه گزارش پایانی کارورزی و کارآموزی 3 سه  در کارورزی دانشگاه فرهنگیان   را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 29 بیست و نه صفحه.

فرمت فایل: pdf و پی دی اف.

دانشجوی گرامی: ناصر عباس پور❤️

رشته #الهیات

رشته الهیات پردیس شهیدان پاکنژاد یزد❤️❤️

 

در فایل دانلودی همه چیز مرتب است. فقط در انتقال به اینجا مقداری در هم شده است
 

:زمان انجام کارورزی:  پاییز 

 

چکیده

کارورزی یکی از واحد های درسی است که در بعضی از دانشگاه ها وجود دارد دانشگاه فرهنگیان یکی از این دانشگاه ها است که با قرار دادن این واحد درسی این فرصت را به دانشجویان می دهد

که با حضور در مدارس و مشاهده تجارب معلمان با تجربه و حضور در کلاس درس از تجارب کافی بر خوردار بشوند ، هدف کارورزی ۳ بر خالف دو کارورزی ۱و۲ بسیار متفاوت هست زیرا در این کاروزی تمام مشاهدات و مطالبی را که در کاروزی های گذشته

گذارندیم در این واحد درسی بکار می بندیم تا تجربه بیشتری کسب بکنیم ،یعنی اینکه در این کاروزی به تدریس بصورت مسقل مشغول به کار می

شویم.

در این گزارش از کاروزی بصورت مختصر به بیان ویژگیها و اهداف و کار هایی که باید در آن انجام بدهیم پرداخته ایم .


کلید واژه ؛ کارورزی ۳،اخالق مداری ،مسئولیت پذیری،معلمان...

*****
بیانیه ماموریت من

در کارورزی ۳ هدف این بود که با عواملی که در تدریس یک معلم میتواند موثر واقع شود آشنا شویم، این عوامل عبارت بودند از:هر رفتار انسان، از جمله محصل، هدف دارد

یا هدف گردان است. دانشآموزان عملی را بدون هدف انجام نمی دهند بلکه می خواهند با آن عمل خود، نیاز یا نیازهایی را بر طرف کنند.

بنابراین، باید هدفها و نیازهای آنها را شناخت و جدی گرفت. مثل اگر

رفتار نامطلوبی از دانش آموزی سربزند نباید تنها جلب توجه و علت آن رفتار بدانیم. کاربرد اصول و تدابیری می تواند به ما کمک کند که از رخ دادن

مشکالت رفتاری جلوگیری کنیم یا به حداقل برسانیم از جمله، روز اول آغاز کالس، مدیریت کامل را اعمال کنیم، باید در روز اول به دانش آموزان خود بگوییم که مقررات ما در کلاس چگونه است

و از آنها چه انتظاراتی داریم. محیط کالس را از هر لحاظ حتی فضا و تجهیزات سالم گردانیم، باید مطمئن باشیم که دانش آموزان در کالس راحت است و در مدرسه احساس آرامش میکنند.

فعالیت های یادگیری را طوری طراحی کنیم که برای همه دانشآموزان معنادار باشد و با میل و رغبت و توانایی های آنها سازگار باشد.

برای این منظور ناگزیریم اصول رشد و تکامل، ویژگی های رشدی هرسن، محتوای درسی خاص هر کالس و هر مقطع ومراقبتهای ویژه دانشآموزان

خود رادقیقا بدانیم. برای همه دانشآموزان فرصتهای فراهم آوریم که موفقیت را تجربه کنند.

به دیدیم که برخی از دانشآموزان خیلی زود نشان
 

میدهند که پیشرفت درسی دارند در صورتی که بعضی دیگر دیرتر خود را آشکار میکنند. در هرصورت معلم باید تدابیر و راهبردهای به کار ببرد که
همه دانش آموزان به شکلی موفقیت را تجربه کنند.

عالوه بر اینها یک معلم باید اخالق مدار باشد یعنی اینکه در هنگام تدریس اگر یک معلم اخالق نداشته باشد و با دانش آموزان تند برخورد کند دانش آموزان نسبت به معلم دید منفی پیدا می کند

و با بهانه های مختلف سعی می کند داخل آن کالس حضور پیدا کنند. و بر عکس آن اگر معلم اخالق مدار باشد عالوه بر شاگردان

همکاران خانواده ها نیز به آن معلم احترام می گذارند و دانش آموزان مطلب درسی را ب خوبی یاد می گیرند و بی درنگ سعی می کنند بصورت خود
مختار در آن کالس شرکت کنند و غیبت نداشته باشند.

پس می توان گفت اخالق یک معلم تثیر زیادی بر زندگی کاری و شغلی یک ملم دارد یعنی اینکه تاثیر زیادی بر رفتار و اخالق دانش آموزان می گذارد.

مقدمه

اهمیت کارورزی برای دانشجو معلمان از آن جهت می باشد که امکان و فرصت برای آشنایی دانشجویان با محیط کار محسوب میشود،که نه تنها باعث افزایش قابلیت ها وعالقمندی ها و گزینش خود در زمینه های مختلف پی

برده و نقاط ضعف و قوت خود را ارزیابی می کنند و در مرحله ی عمل است که ،کارورز قادر به برقراری ارتباط گفتاری یا کالمی و افزایش مهارت های

ارتباطی و گفتاری و غیرگفتاری خواهد شد.

به نظر من کارورزی به دانشجویان این فرصت را می دهد تا به بهترین نحو از محیط کاری عینی تجربه کنند.

 

----

موضوع: گزارش کارورزی سه 3  رشته الهیات دانشگاه فرهنگیان. گزارش پایانی کارورزی 3 سه.

-------------