جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود پایان نامه منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان  را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  رابطه بین میزان تحصیلات معلمان و منبع کنترل رفتار را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 140 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

پایان نامه کارشناسی رشته مشاوره .

موضوع: پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران.

تکه ای از این تحقیق در رابطه با پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس   را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب
عنوان                         صفحه
فصل اول
مقدمه
بیان مسئله
هدف پژوهش
اهمیت پژوهش
ارائه فرضیه تحقیق
تعریف نظری اصطلاحات
تعریف عملیاتی اصطلاحات
فصل دوم
رفتار
اسناد
فهرست مطالب
عنوان                         صفحه
اسناد کنترل خود
چهره های مشخص رفتار
تعیین کننده های درونی و بیرونی
کنترل
تفاوتهای فردی در درک کنترل
تغییر پذیری ابعاد منبع کنترل
مفهوم منبع کنترل
اندازه گیری منبع کنترل
نظریه های مختلف منبع کنترل
نظریه شخضی شناسی مادی
موضوع رفتار گراها
فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
تصور راتر از ماهیت انسان
پتانسیل رفتار
ارزش تقویت
موقعیت روانی
پژوهشهای راتر
تفاوتهای فردی در درک کنترل
شکل گیری منبع کنترل
مکان کنترل درونی و بیرونی رفتار
خلاصه پژوهشها
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی
پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
تعاریف
پیشینه ی پیشرفت تحصیلی
خود انگاره و پیشرفت تحصیلی
نیاز به پیشرفت تحصیلی
عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی
آزمونهای پیشرفت تحصیلی
هنجار ملی
آزمونهای استاندارد پیشرفت تحصیلی و محدودیتهای آن
محیط و تأثیر آ« در پیشرفت تحصیلی
فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
میزان تحصیلات رابطه بین منبع کنترل و پیشرفت تحصیلی
تحقیقات مربوط به منبع کنترل در آموزشگاه
فصل سوم
جامعه پژوهش
نمونه تحقیق
روش نمونه گیری
ویژگی آزمودنیها
ابراز اندازه گیری
مقیاس کنترل درونی و بیرونی راتر
روش نمره گذاری
اعتبار و پایانی آزمون منبع کنترل راتر
فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
روش جمع آوری اطلاعات
متغیرهای تحقیق
طرح تحقیق
روش آماری
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
جدول توزیع نمرات
رسم نمودار
جدول داده های جمع آوری شده
ارائه تجزیه و تحلیل  داده ها
جدول و تفسیر داده های کلی بدست آمده از انجام تست (تعداد افراد)
فهرست مطالب
عنوان                        صفحه
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
کاربردهای و نتایج پژوهش
پیشنهادات
محدودیتهای پژوهش
منابع و مأخذ
ضمائم
 
چکیده
به منظور بررسی رابطه بین منبع کنترل روتار و میزان تحصیلات به حجم هشتاد تو از جامعه معلمان مدارس پسرانه ی راهنمایی و دبیران دبیرستان دخترانه چهل نفر معلم مرد و چهل نفر دبیر زن با روش نمونه گیری در دسترسی انتخاب آمدند. طرح تحقیق عبارت است از روش علمی مقایسه ای. پس
****************
بیان مسئله :


شناخت  ویژگی ها و خصوصیات افرادی که در زندگی موفق شدند به ما در شناخت خود در شناخت توانایهایمان و دیگران کمک می کند .

همچنین به خاطر اعتقادات غلط که نسبت به دین و خدا در بین جوامع اسلامی و جامعه ای که من در آزمودن آن هستم و

می بینم ایران باعث مشکلات و کند شدن پیشرفت جامعه شده در تحقیقاتی که صورت گرفته بین ویژگی های خصوصیات افراد یک جامعه و پیشرفت رابطه وجود نداشته که یکی از این موارد راجع به شناخت 2 ویژگی کامل متضاد در افراد است و رابطه آن با یک متغیر به نام میزان تحصیلات است.
در این پژوهش  پژوهشگر می خواهد به این پرسش پاسخ بدهد؟
آیا میزان تحصیلات افراد با منبع کنترل درونی بیشتر از افراد با منبع کنترل بیرونی است؟
 
هدف پژوهش :
همه روشهای مشاهده و آزمایش که در روانشناسی به کار می رود، می تواند دو هدف داشته باشد، کسی این روشها را به کار می برد یا می خواهد مسائل نظری را حل کند و یا می خواهد یک راه حل منطقی برای یک مسئله بدست آورد.
همانطور که آبراهام مازلو و کارل را جرز درباره افراد خود شکوفا به ویژگی های این افراد که هر کدام از آنها با داشتن چنین خصوصیات و ویژگی های دنیایی را دگرگون و ترقی بخشیدند تحقیق کردند.
هدف پژوهشگر شناخت یکی از این ویژگی که در افراد موفق بالاخص افرادی که در زمینه ی تحصیلی پیشرفت کردند بوده و ارائه نتایج آن به روانشاسان و
----------------**********

موضوع: پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران.
اعتقاد به کنترل شخصی و سلامتی :
احتمالاً انتظار داشته باشید افرادیکه مرکز کنترل سلامتیشان به طور قوی در درونشان است و با مقیاس محل کنترل اندازه گیری می شود و تمایل دارند که رفتارهایشان را در جهت جلوگیری از بیماری و افزایش سلامتیشان تمرین نمایند.

چرا که افراد اعتقاد دارند که با آنها می توانند بر روی سلامتیشان تأثیر بگذارند.
آنها باید رفتارهای مرتبط با حفظ سلامتی را بیشتر تمرین کنند نسبت به افرادیکه به میزان بالایی کنترل خارجی دارند (ضیایی پور، 1382، ص 28).
حال به بررسی متغیر دومی یعنی میزان تحصیلات می پردازیم.
در ابتدا یادآور می شوم به خاطر قرابت و نزدیکی این متغیر با پیشرفت تحصیلی و اطلاعات زیادی که در این زمینه است به بحث و نتیجه گیری درباره ی پیشرفت تحصیلی و سپس میزان تحصیلات می پردازیم.
پیشرفت تحصیلی :
تعاریف
پیشرفت :

جلو رفتن و ترقی، پیش رفتن، پیشروی، پیروزی (فرهنگ عمید، 1362) معلومات یا مهارتهای اکتسابی در موضوع های درسی است که معمولاً بوسیله ی آزمایشها شیمی یا نشانه ها و یا هر دو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند اندازه گیری می شوند.

فعالیتهای دانش آموزان در موضوعهای مدرسه ای مانند خواندن، حساب و تاریخ که با مهارتهای آموخته علمی و صنعتی و تربیت بدنی همراه است. (حسینیان، 1377

*******************
نقش والدین بر پیشرفت تحصیلی :


نقش والدین نیز در ارتفاع کیفیت آموزش فرزندان خود نقش مهمی را ایفا می نماید تواناییهای ذاتی، محیط خانوادگی و اوضاع اقتصادی – اجتماعی والدین دانش آموزان آثار مستقیمی دارد و هر قدر کیفیت کودکان بهبود یابد کار آموزش و سطح آن ارتفاع بیشتری خواهد یافت.


تأثیر سخت گیری  محبت بیش از حد والدین به فرزندان، موجب عقب ماندگی تحصیلی آنها می شود، با بررسی نتایج  تحقیقات مختلفی که انجام شده است. می بینیم که نقش والدین در پیشرفت تحصیلی فرزندان مؤثر بوده (صادقی، 1379 ، ص 14 و 13 ).


سرانجام والدین باید سعی کنند به دادن مسئولیتهای مختلف در حد توان دانش آموزان احساس مسئولیت پذیری و عزت نفس آنان را تقویت کنند.

با ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیری و استفاده از شیوه های صحیح و تربیتی به راهنمایی فرزندان خود بپردازند، تا مصداق حدیثی از امام صادق به این مضمون شوند که می فرماید.
«بهترین ارثی که والدین از خود باقی می گذارند تربیت صحیح است» (صادقی، 1379، ص 14)
 
محیط و تأثیر آن در پیشرفت تحصیلی :
از مدتها پیش معلوم شده است که تفاوتهای آشکاری بین هوش کودکان بر حسب سطح اجتماعی اقتصادی والدین آنها وجود دارد. هر اندازه در مقیاس شغلی و اجتماعی بالاتر برویم نتیجه متوسط کودکان در آزمودنیهای  هوش به همان اندازه بیشتر خواهد شد.
اگر والدین به موفقیتهای بهتری از نظر اجتماعی ، اقتصادی می رسند به خاطر زیادی هوش آنهاست که به کودکان خود نیز منتقل می کنند.

علت زیادی تعداد کودکان با هوش در محیط های اجتماعی ـ اقتصادی غنی این ست که والدین به راحتی می توانند محیط تربیتی سازمان یافته و رغبت انگیزی را ب

**************
چون t  محاسبه شده (45/2) بزرگتر از ta جدول (658/1) است پس فرض صفر رد می شود. بنابراین با اطمینان 99% یا 95% بین میانگین دو گروه، تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول و تفسیر داده های کلی به دست آمده از انجام تست (تعداد افراد.)

**********************

 

موضوع: پایان نامه رابطه بین منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان مدارس راهنمایی و دبیران دبیرستان های استان تهران.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید