جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

پایاننامه برای کارشناسی ارشد با عنوان بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک را از لینک زیر دانلود نمایید. این  پایان نامه که برای رشته مدیریت اجرایی گرایش استراتژیک نوشته شده است در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می باشد.

لطفا برای خرید این فایل فقط از طریق اشترک ویژه اقدام نمایید...

با خرید اشتراک ویژه ، به تمامی مطالب سایت بصورت کاملا رایگان دسرسی داشته باشید(دیگر نیاز نیست برای تک تک فایل ها هزینه هنگفت بپردازید)

 

 

در این پست از سایت غنی فایل ، پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک را برای شما قرار داده ایم.این پایان نامه  در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت اجرایی(M.A) گرایش استراتژیک.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه بررسی عوامل دخیل بر شایسته سالاری صنعت لاستیک  را مشاهده می نمایید.

شماره پست: 136.

تعداد صفحات: 133صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی عوامل دخیل بر شایسته سالاری صنعت لاستیک.

فهرست مطالب

عنوان    صفحه
چکیده    
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه    3
2-1 بیان مسئله    4
3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    7
4-1 اهداف تحقیق    10
1-4-1 هدف کلی    10
2-4-1 هدف اختصاصی    10
5-1 پرسش تحقیق    10
6-1 مدل مفهومی تحقیق    11
7-1 فرضيه تحقیق    12
8-1 روش تحقیق    12
1-8-1 جامعه آماري و حجم نمونه    12
9-1 قلمرو زماني و مكاني تحقيق    13
10-1 تعریف مفهومي و عملياتي متغيرها و اصطلاحات پژوهش    13
1-10-1: شايسته سالاري    13
2-10-1 شايسته گزيني    14
3-10-1 شایسته پروری    15
4-10-1 شایسته داری    15
11-1 ساختار تحقیق    16
    
    

عنوان    صفحه
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه    17
2-2 بخش اول مفاهیم نظری و تئوریک تحقیق    18
1-2-2- تعريف شایستگی    18
1-1-2-2 ضرورت‏های شایسته سالاری    30
2-1-2-2 مبانی و اصول شایسته سالاری    30
3-1-2-2 محدودیت‏های شایسته سالاری    31
4-1-2-2 ابعاد شایسته‏ سالاری     32
5-1-2-2  شایسته‏خواهی    33
6-1-2-2 شایسته‏یابی    34
7-1-2-2 شایسته گزینی    35
8-1-2-2  شایسته‏گماری    38
9-1-2-2  شایسته‏پروری    39
10-1-2-2 شایسته‏داری    40
11-1-2-2 بررسي و مقايسه فراگرد شايسته سالاري و ناشايسته    44
12-1-2-2 شایسته سالاری و دامنه سازمانی آن    47
3-2 بخش دوم جامعه آماری تحقيق (صنعت لاستیک)    49
1-3-2 معرفي صنعت لاستيك    49
1-1-3-2 شركت لاستيك البرز (كيان تاير)    50
2-1-3-2 شركت ايران ياسا تاير ورابر    50
3-1-3-2 شركت ايران تاير    51
4-1-3-2 لاستيك دنا     51
5-1-3-2 شركت لاستيك پارس    52
6-1-3-2 گروه صنعتي بارز (مجتمع صنايع لاستيك كرمان)     52
7-1-3-2 شركت آرتاويل تاير    52
8-1-3-2 شركت لاستيك يزد (يزد تاير)    53
عنوان    صفحه
9-1-3-2 شركت كوير تاير    53
4-2 پيشينه تحقيق     54
1-4-2 تحقیق های داخلي    54
2-4-2 تحقیق های خارجي    56
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
1-3 مقدمه    59
2-3 روش تحقیق    59
3-3   جامعه آماری و روش نمونه گیری    60
4-3 ابزار گرد آوري و روش جمع‌آوري داده‌ها    61
5-3 روايي (اعتبار)    63
6-3 پایایی (اعتماد پذيري)    63
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده¬ها(یافته¬ها)
1-4 مقدمه    67
2-4 بخش اول: ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان    68
1-2-4 توزیع افراد نمونه برحسب گروه سنی    69
2-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب میزان تحصیلات    70
3-2-4 توزیع افراد نمونه بر حسب سابقة کار    72
4-2-4 بررسی نرمال بودن داده¬ها    73
3-4 آزمون فرضيه اول    76
4-4 آزمون فرضيه دوم    78
5-4 آزمون فرضيه سوم    80
6-4 اولويت¬بندي عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك به ترتيب اهميت    82
فصل پنجم: نتيجه¬گيري و پیشنهادها
عنوان    صفحه
1-5 مقدمه    85
2-5 مرور فصول تحقیق    86
3-5 نتیجه گیری تحقیق    87
4-5 نتایج فرضیه ها و مقایسه آن با تحقیق های پیشین    88
5-5 محدودیت های تحقیق    88
6-5 پیشنهادها    89
1-6-5 پيشنهادهاي مبتني بر نتایج و يافته هاي پژوهش    89
1-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه اول    89
2-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه دوم    90
3-1-6-5 پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه سوم    91
2-6-5 پيشنهادها به پژوهشگران آتي    92
فهرست منابع    95
پیوست ها    101

 

فهرست جدول¬ها
عنوان    صفحه
جدول 1-3 مولفه ها و پرسش های مربوط به هر بعد    60
 جدول 2-3 پایایی پرسشنامه    63
جدول 3-3 ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه به تفکیک متغیرها    64
جدول 1-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت    68
جدول 2-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی    69
جدول 3-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات    70
جدول 4-4 توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار    72
جدول 5-4 بررسي نرمال بودن توزيع داده ها    74
جدول 6-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته گزيني و شايسته سالاري    76
جدول 7-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته گزینی    77
جدول 8-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته پروري و شايسته سالاري    78
جدول 9-4 الویت بندی سوالات مربوط به متغیر شایسته پروری    79
جدول 10-4 آزمون فريدمن بين متغيرهاي شايسته داري و شايسته سالاري    80
جدول 11-4 الویت بندی سوالات مربوط به م تغیر شایسته داری    81
جدول12-4 نتايج حاصل از آزمون فریدمن    82
جدول13-4 مقایسه میانگین رتبه هریک از عوامل     83
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها    85
فهرست شکل¬ها و نمودارها
شکل 5-1 مدل مفهومی تحقیق    11
نمودار 1-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت    67
نمودار 2-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب گروه سنی    68
نمودار 3-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات    70
نمودار 4-4  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سابقه کار    71
جدول(1-5) نتایج آزمون فرضیه ها    84
 
چكيده:             
هدف اصلي این پژوهش، عوامل موثر بر شايسته سالاري در صنعت لاستيك است. به اين منظور، كارشناسان صنعت لاستيك برابر با 2600 نفر به عنوان جامعه آماري لحاظ و مورد مطالعه قرار گرفته‌اند.

با استفاده از فرمول نمونه گيري از جواع محدود، تعداد 335 نفر به عنوان حجم نمونه تعيين شده است.

به لحاظ روش‌شناسي، پژوهش از نوع پيمايشي- كاربردي بوده و مبتني ‌بر روش‌هاي توصیفی است. داده‌هاي مورد نياز، از طريق پرسشنامه محقق¬ساخته و بر اساس
شاخص ها و مدل مفهومي، جمع‌آوري گرديد. در بومی¬سازی این مقیاس¬ها، ادبیات مفهومی ملحوظ شده و سؤالات و عوامل استخراج¬، تنظیم، اعتباریابی، تثبیت و توزیع گردید.

اعتبار محتوای عوامل احصاء¬شده با نظر خبرگان تأیید گردید. پایایی سنجه نیز به روش آلفای کرونباخ محاسبه و تأیید شد.

یافته‌های کمی پژوهش در نرم‌افزارهاي آماري، تأييدكننده فرضیه¬ها و الگوی پیشنهادی پژوهش بودند، به اين معني كه رابطه تمامی عوامل موثر بر شايسته سالاري مورد تأیید بوده، لذا عوامل احصاء¬شده تبیین¬کننده¬های مناسبی از توسعه فرهنگ شايسته سالاري بوده¬اند.

واژگان‌کلیدی: شايسته سالاري، شايسته گزيني، شايسته پروري، شايسته داري

 -------------------

پایان نامه بررسی عوامل موثر بر شایسته سالاری در صنعت لاستیک و سایر مطالب سایت   را با خرید اشتراک ویژه رایگان دانلود کنید

 

 

------------------

تبلیغات:

با عضویت در یاس سل     https://www.yassell.ir/register     بدون پرداخت هیچ گونه هزینه ای فایل های خود را بفروشید و کسب در آمد کنید.