جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق درباره مددکاری  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود تحقیقی درباره مددکاری را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه درمورد مددکاری را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 100 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق درباره مددکاری.

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با مددکاری را مشاهده می نمایید.

فهرست کلی مطالب
عنوان                                         صفحه
پیشگفتار                     
فصل اول : مبانی مددکاری اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
فصل سوم: ابزارهای مورد نیاز در مددکاری اجتماعی
فصل چهارم: روشهای مددکاری اجتماعی
 
فهرست تفصیلی مطالب
عنوان صفحه:
فصل اول: مانی مددکار اجتماعی
-    تعریف مددکاری
-    حرفه مددکاری
-    تاریخچه مددکاری
-    نقش های مددکار اجتماعی
فصل دوم : اصول مددکاری اجتماعی
-    پذیرش
-    فردیت
-    رازداری حرفه ای
-    مشارکت
-    خود آگاهی
فصل سوم : ابزارهای مورد نیاز مددکاری اجتماعی
-    مشاهده
-    مصاحبه
-    بازدید (محیط زندگی ، محل کار و ...) ، اهداف بازدید
-    گزارش نویسی
-    پرسش نامه و غیره
فصل چهارم : روشهای مددکاری اجتماعی
الف- روشهای اصلی
1- مددکاری خودی
2- مددکاری گروهی
3- مددکاری جامعه ای
ب- روشهای فرعی
1- تحقیق و پژوهش
2- مدیریت کاری
3- اقدامات اجتماعی
-  تارخچه مددکاری در ایران
- اهمیت مددکاری فردی
- عمده مهارتهای مددکاران فردی
- تعریف گروه و انواع گروه
- تاریخچه مددکاری گروهی
- مهات ها مددکاری گروهی
- انواع رهبری در گروه مددکاری گروهی
- تفاوتهای ویژگیهای گروههای کارآمد و غیر کارآمد
- اصول مددکاری گروهی
- وظایف مددکار در مصاحبه انفرادی
- مهارت های مددکاری گروهی
- فواید خود افشایی
- تعریف مددکاری جامعه ای
- مفهوم اجتماع
- اهداف مددکاری گروهی
- نقشهای مددکار اجتماعی در مدل توسعه محلی
با تشکر از استاد ارجمند
جناب آقای  دکتر قجاوند – دکترای مددکاری
 
فصل اول:


مباني مدد كاري اجتماعي :
1-    تعريف مدد كاري اجتماعي : مدد كاري اجتماعي حرفه ايست مبتني بردانش مهارت ، استعداد  مانند عقيده ، باور وتفكر كه به افراد گروهها وجوامع كمك مي نمايد تا آنها بتوانند ضمن  تشخيص مشكل وشناختن مشكل به گونه اي  كار آمد وتاثير گذار با مشكل خود مواجه گردند ودر نهايت ضمن  سازگاری باوضعيت موجود رضايت خاطر وتوانمندي  در آنان بوجود آيد . ( تعريف كامل ) در همه مشاغل
2-    مدد كاري عبارت از ايجاد تغيير ( كل معاني مدد كاري  را در بر دارد )
( تغيير درفكر مدد جو ،تغيير در رفتار وروحيه وطرز تفكر )
3-    مدد كاري اجتماعي به كليه اقدامات وفعاليتهايي اطلاق مي گردد كه در آن سعي مي شود  مشكلات مددجويان از روشهاي مختلف نظير مشاهد    ÷ه ، مصاحبه ، بازديد منزل ، ومطالعه  پرونده مددجويان مشكلات آنان حل گردد .
4-    مدد كاري اجتماعي ، دانشي است سودمند كه براي حل مشكل گروههاي آسيب پذير ومحروم درجامعه توسط  افرادي كه مجهز به دانش مدد كاري هستند به كارگرفته مي شود .
* اهداف مدد كاري اجتماعي با تاكيد بر بنياد شهيد  وامورايثارگران
1- كمك به خانواده هاي معظم شهدا در جهت حل مشكلات اقتصادي ، معيشتي ونيازهاي روان شناختي ومشاوره اي آنان .
2- كمك به بهبود ارتباطات ميان اعضاي خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان.
3- تشخيص مشكلات ومسائلي نظير بيماريهاي رواني درخانواده ها ،افت تحصيلي فرزندان  ،فرار از منزل، اعتياد درخانواده ها ونظاير آن .
4- كمك به مددجويان براي شناختن بهتر خودشان  هم دربعد مادي وهم دربعد معنوي .
5- كمك به مدد جويان  براي توان  مند سازي وقادر سازي آنان .
6- كمك به پيشگيري از بوجود آمدن مشكلات  وآسيب هاي اجتماعي  در خانواده
7- كمك به افراد منظور شناختن  استعدادها وتوانمندي آنان  تا بتوانند ضمن شناختن  استعدادها  و توان منديها  زندگي موفق وكار آمدي داشته باشند .
مددكاري  گروهي : به مشابه يك حرفه اجتماعي چه فردي وچه گروهي :

********************
كنند . 4- مرحله ايفاي نقش: وظيفه مددكار  اين است كه براي رسيدن  به هدف تكاليفي  به اعضاي گروه  بدهد  واز آنان  تكليف  بخواهد  دراين مرحله  تكليف  گروه متناسب  با توانائي  گروه باشد 

چون فرد  درغير اين صورت  دچار حقارت مي گردد به همه  گروه فهمانده ميشود كه انجام همه كارها بايكديگر  است كه منجر به موفقيت  درگروه مي شود .وهیچ كس فكر نميكند كه نقش وكاريكي مهم تر از نقش ديگري  است

5-  اختتام: دراين مرحله اعضاء  بايستي ياد بگيرند  هر شروعي  يك پاياني  خواهد داشت ، وزمان خاتمه  مي يابد درمددكاري گروهي  دوره  زمان آن مشخص  است وگروه  مي داند كه جلسه گروهي  در چه تاریخی تمام می گردد.

  زمان هركار گروهي 60 تا 70دقيقه است . 72 ساعت  عملي براي كار گروهي دانشجويان است وبه اعضاء در روزهاي پاياني  به ياد آوری كنيم  كه كم كم  به پايان مرحله داريم مي رسيم  بعضي افراد پايان دوره رانمي پذيرند خيلي به هم وابسته ميشوند  ودوست ندارند ترك كنند .

بعد از اتمام كارگروه جلسات  پيگيري  هم بگذاريم وگاهگاهي مشكل مددجويان را بررسي كنيم حالي از آنان بپرسيم دراين مرحله اگرجدايي  براي اعضاي  گروه مشكل  است 2 يا 3 جلسه اضافه كنيم تا اعضاء براي جدايي آماده مي شوند،

امكان دارد نتيجه در آخر  فقط  بردن آگاهي بالاتر است  امكان موفقيت  شايد نباشد مثل بيماران  ايدزي درپايان دوره گروه پرسش نامه به اعضاء می دهيم وميزان رضايت گروه از تشكيل آن كتباً ارزيابي كنيم وسوالات  مختلفي رادر آن بيان می كنيم .

انواع رهبري درگروه  مددكاري گروهي
1-    رهبري  آزار مشانه  2- رهبري مستبدانه  3- رهبري هرج ومرج
درنوع اول  رهبري مشاركتي  هم ميگويند  معمولا اداره يك گروه توسط مددكار با مشاركت كليه اعضاي گروه انجام مي شود دراين شيوه تصميم گيريهاي اشتراكي وجود دارد كه مددكار به تنهايي تصميم گيرنده نيست

اعضا بر روي تصميمات نقطه نظر خود را مطرح مي كنند  در رهبري  آزاد منشانه اعضاي گروه اصراري در مورد اينكه  نظر آنان به عنوان نظر اصلي وپاياني  مورد قبول  قرار بگيرد ندارند.

دررهبري مشاركتي  اهداف واهميت  كار گروهي  به روشني  قابل توصيف  واندازه گيري  است دررهبري مشاركتي  يا آزاد منشانه  اعضا احساس مي كند نظرات آنان درپيشبرد  كارگروهي  جايگاه خاصي  داردبنابراين  با انگيزه  كافي درگروه  شركت مي كند.  انرژي
****************
نكته : انسان از بدوتولد  تا مرگ از 2 مرحله  عبور مي كند  1- چيستي؟ مرحله اي است كه انسان مي خواهد  محيط اطراف  خودش را بشناسد وشروع به عكس العملهايي مي کند که بامحيط اطراف آشنا شود مثل نوزادی که تازه متولد می شود و بعد از مدتي دست وپاها را حركت  مي دهد وبعد كم كم  راه مي افتد به تكلم عادت مي كند  وسوال وغيره .

تا اينكه به سن پنج يا شش سالگي مي رسد و 2- مرحله چرائي ( چون )؟ مير سد وديگر اين كودك 6 ساله طرز سوالات او عوض مي شود وفلسفه اشياء را مي پرسد وبه پاسخ ساده اكتفا نمي كند  مثلا من چگونه به دنيا آمده ام؟ 

دنبال علت يابي پديده هايي كه شناخته است مي باشد .وانسان تاپايان عمر به دنبال علت پديده ها وپاسخ  سوالات جديدهست .
تعريف انحرافات  اجتماعي : رفتاري كه به هرطريقي  با انتظارات مشترك  يك گروه يا جامعه ناسازگار بوده وافراد جامعه  آن را نادرست  وناپسند بدانند . ( تعريف جامع وكامل )

موضوع: تحقیق درباره مددکاری
قبل از اینکه متغيرهاي انحرافات اجتماعي ،
ارزش عبارت  از الگوي استاندارد  شده احساس وخواستن مثل ثروت ، تحصيل ، قدرت ، احترام به ديگران .
وقتي ارزش تبديل به هنجار مي گردد كه الگوي  استاندارد شده كردار ورفتار در برابر انسان  قرار بگيرد. مثلا هنجار  ثروتمند شدن  كاروكوشش است نه دزدي  وغيره یا هنجار  انسانیت منزلت است نه زور. وموارديكه  بعضي از ارزشها  درحد ارزش باقي مي ماند  وتبديل به هنجار نمي شودمثل سفره هفت سين .

اگرارزش  به الگوي  استاندارد شده كردار  ورفتار تبدیل شود  مجازات  داردمثل: 

قوانين مربوط  به تخلفات  رانندگي  وراهنمايي، در واقع ارزش ضمانت  اجرائي ندارد ولي هنجار ضمانت اجرائي دارد واگر فرد تخطي كند مجازات  وپيگرد قانوني دارد . اما در ومورد برگزار نکردن سفره هفت سین مجازاتی برای فرد وجود ندارد.
«متغيرهاي انحرافات اجتماعي »
1-    اهميت نسبي هنجارها ، بعضي از هنجارها هستند كه اگراز حد آنها  تخطي كنيم مشكلي پيش نمي آيد ولي بعضي هنجارها  اگرتخطي كنيم مشكل پيش مي آيد .

موضوع: تحقیق درباره مددکاری

مثلاً عدم  رعايت  در اصول ساختمان  سازي اگر رعایت نشود باعث میشود نظم جامعه به هم بخورد  يا برفرض  مثال اگر  مراسم عروسي را درايام  سوگواري  برگزار كند نظم جامعه  به هم نمي خورد  .
2-    موقعيت خاص عمل : موقعيت  فردرا درموقع عمل  بسنجيم  وبعد برچسب  انحراف بزنيم  زيرا بعضي  رفتارها اگر درموقعيتي انجام شود انحراف  نيست  وبالعكس  هم است .مثل بچه اي
*********

موضوع: تحقیق درباره مددکاری

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید