جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود   پایان نامه رشته معماری طرح راه اندازی موزه شهر دماوند    و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، پایان نامه رشته معماری طرح راه اندازی موزه شهر دماوند     رابرای شما قرار داده ایم.

تعداد صفحات این تحقیق :163صفحه.

فرمت: word  ورد و قابل ویرایش می باشد

موضوع تحقیق: پایان نامه رشته معماری طرح راه اندازی موزه شهر دماوند  .

این تحقیق  شامل 163 صفحه می باشد.

برای دانلود فهرست این پایان نامه که درباره پایان نامه رشته معماری طرح راه اندازی موزه شهر دماوند      هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

تحقیق  رشته معماری در قالب فایل ورد قابل ویرایش می باشد.

فهرست منابع :
    پازوکی طرودی، ناصر؛ آثار تاریخی دماوند (جغرافیای تاریخی و معرفی محوطه های باستانی و بناهای تاریخی-فرهنگی)، تهران، اداره کل میراث فرهنگی استان تهران، چاپ اول، پاییز1381.
    نفیسی، نوشین دخت؛ موزه داری، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی(سمت)، سازمان میراث فرهنگی کشور(پژوهشگاه)،چاپ اول، 1380.
    دبیری نژاد، رضا؛ موزه: دیروز، امروز، فردا، ساحت، تهران، چاپ اول، بهار 1383.
    موزه های جدید،
    دایفوکو، هـ ؛ موزه و بازدیدکننده، ترجمه ناصر نقیلی، ادراه کل موزه ها، گروه پژوهش و برنامه ریزی، دی ماه 1363.
    اسکامر، پییر؛ مدیریت موزه ها، ترجمه عبدالرحمن اعتصامی صدری؛ ادره کل موزه ها، گروه پژوهش و برنامه ریزی، بی تا.
    دوگلاس، آ.آلن؛ موزه و وظایف آن، ترجمه عبدالرحمن اعتصامی صدری؛ اداره کل موزه ها، گروه پژوهش و برنامه ریزی، بهمن ماه 1363.
    نصرتی، مسعود؛ دماوند خاستگاه اساطیری ایران زمین، تهران، فیض کاشانی: تربت، چاپ اول، 1381.
    نصرتی، مسعود؛ تاریخ دماوند و آثار تاریخی آن، ج1، تهران، فیض کاشانی: تربت، چاپ اول، 1381.
    علمداری، مهدی؛ فرهنگ عامیانه ی دماوند، تهران، فیض کاشانی، چاپ اول، 1379.
    علمداری، نصرتی؛ گویش دماوندی، تهران، فیض کاشانی، چاپ اول،
    ابن الندیم، محمد بن اسحاق؛ الفهرست، ترجمه رضا تجدد؛ تهران، امیر کبیر، چاپ دوم، 1346.
    بناکتی، فخرالدین ابو سلیمان؛ تاریخ بناکتی، به کوشش جعفر شعار؛ تهران، انجمن آثار ملی، 1348.
    بلعمی، ابو علی محمد بن؛ تکلمه و ترجمه تاریخ طبری، تصحیح محمد تقی بهار(ملک الشعرا)؛ به کوشش محمد پروین گنابادی؛ تهران، زوار، 1353.
    پیرنیا، حسن(مشیرالدوله)؛ ایران باستان(تاریخ مفصل ایران قدیم)، ج1و2، تهران، انتشارات افسون، چاپ دهم، 1380.
    تفضلی، احمد؛ "رساله ی شهرستان های ایران"، در شهرهای ایران، ج2، به کوشش محمد یوسف کیانی؛ تهران، جهاد دانشگاهی، 1368.
    جنیدی، فریدون؛ زندگی و مهاجرت نژاد آریا بر اساس روایات ایرانی، تهران، بنیاد نیشابور، 1358.
    حموی، یاقوت؛ معجم البلدان، ج1و2، چاپ بیروت، 1388ه/1968م.
    حدود العالم الی المشرق الی المغرب، به کوشش منوچهر ستوده؛ تهران، طهوری، 1340.
    دهخدا، علی اکبر؛ فرهنگ فارسی.
    دمورگان، ژاک؛ مطالعات جغرافیایی ایران، ج1، ترجمه کاظم ودیعی؛ تبریز، بی تا.
    سامی، علی؛ خط و تحول آن در شرق باستان، تهران، بی تا.
    مول، ژول؛ شاهنامه فردوسی، ترجمه جهانگیری افکاری؛ تهران، امیر کبیر، 1363.
    طبری، محمد بن جریر؛ تاریخ طبری، تاریخ الرسل و الملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده؛ تهران، بنیاد فرهنگ ایران، 1352.
    عبدی، کامیار؛ "وارسی دوره ی ماد"، مجله باستانشناسی و تاریخ، مرکز نشر دانشگاهی، ش1 سال هشتم، پاییز و زمستان 1372.
    غفاری قزوینی، قاضی احمد؛ تاریخ جهان آرا، به سعی و همت مجتبی مینوی؛ تهران، بی تا.
    کسروی، احمد؛ چهل مقاله، گردآورنده یحیی ذکاء؛ تهران، طهوری، 1335.
    کریستین سن، آرتور؛ ایران در زمان ساسانیان، ترجمه رشید یاسمی؛ تهران، امیر کبیر، 1367.
    کارنامه اردشیر بابکان؛ به اهتمام صادق هدایت، تهران، تابان، 1318.
    گریشمن، رمان؛ هنر ایران در دوران پارت و ساسانی، ترجمه بهرام فره وشی؛ تهران، علمی و فرهنگی، 1370.
    گریشمن، رمان؛ ایران از آغاز تا اسلام، ترجمه محمد معین؛ تهران، علمی و فرهنگی، 1364.
    گوبینو، کنت دو؛ تاریخ ایرانیان، ترجمه ابوتراب خواجه نوریان؛ تهران، چاپ دوم، 1364.
    لوکونین، ولادیمیر گریگورویچ؛ تمدن ایران ساسانی، ترجمه عنایت الله رضا، تهران، علمی و فرهنگی، 1365.
    مارکوات، یوزف؛ ایرانشهر بر مبنای جغرافیای موسی خورنی، چاپ اول، ترجمه مریم میر احمدی؛ تهران، اطلاعات، 1373.
    نورزاده چگینی، ناصر؛ "مازندران در دوره ی ساسانی"، مجله باستان شناسی و تاریخ، سال اول و دوم، پاییز و زمستان1365 و بهار و تابستان1366 و تابستان1367.
    واندنبرگ، لوئی؛ باستانشناسی ایران باستان، ترجمه دکتر عیسی بهرام؛ چاپ دوم، تهران، دانشگاه تهران، 1345.
    مطالعات مدیریت یکپارچه آب و خاک حوزه آبخیز حبله رود، ج9: حیات وحش و آبزیان، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادی و کشاورزی مهندسین مشاور رویان، بی تا.
    مهرابی، علی اکبر؛ غلامی، محسن؛ کشاورزی و بهره برداری زراعی، ج15(حوزه آبخیز دماوند)، شرکت مهندسی جهاد مهندسین مشور منابع طبیعی، 1370.
    ضیائی، هوشنگ؛ راهنمای صحرایی پستانداران ایران، سازمان حفاظت محیط زیست، 1375.
    فیروز، اسکندر؛ حیات وحش ایران، مرکز نشر دانشگاهی، 1378.
    تقی زاده، فیروز؛ تشخیص و طرز مبارزه با جوندگان مضر کشاورزی، مؤسسه بررسی آفات و بیماری های گیاهی، 1360.
    زراعت و باغداری، ج8: تولید(پروژه حبله رود)، مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی اقتصادی و کشاورزی مهندسین مشاور رویان، بی تا.
    کرمی، محمود؛ اعرابی، داریوش؛ طرح جامع آبخیزداری حوزه آبخیز دماوند، ج8: حیات وحش، شرکت خدمات مهندسی جهاد مهندسین مشاور منابع طبیعی، 1370.
    اعرابی، داریوش؛ نبوی، عیسی؛ طرح جامع آبخیزداری حوزه آبخیز دماند، ج9: آبزیان، شرکت خدمات مهندسی جهاد مهندسین مشاور منابع طبیعی، 1370.
    عبدالعلی پور، محمد؛ "گزارش کوتاهی از بیستمین مجمع عمومی شورای بین المللی موزه ها(ICOM)"، مجله موزه ها، ش27، سازمان میراث فرهنگی کشور، بهار 1380.
    لبم براک، مانفرد؛ "موزه، روان شناسی و معماری"، ترجمه فرهاد مالکی؛ مجله موزه ها، ش 29، سازمان میراث فرهنگی کشور، تابستان 1383.
    طبیب جم، منیر؛ "نقش آموزشی موزه ها"، مجله موزه ها، ش17، سازمان میراث فرهنگی کشور، بهار 1376.
    فاینلی، دایانا؛ "تجربه ی فعالیت در واحد گروه های اجتماعی خاص"، ترجمه رضا مصطفی زادگان؛ مجله موزه ها، ش27، سازمان میراث فرهنگی کشور، بهار 1380.
    "موزه و نمایشگاه"، ترجمه و تلخیص رضا مصطفی زادگان؛ مجله موزه ها، سازمان میراث فرهنگی کشور، بی تا.

 

-------

 

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید