جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برای دانلود این پایان نامه  و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی را برای شما قرار داده ایم.

پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانولد می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات این پایاننامه: 144 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی.

دانشكده حقوق
پايان‌نامه جهت اخذ مدرك كارشناسي ارشد حقوق بين‌الملل عمومي

رژيم حقوقي قراردادهاي منعقده ميان دولت و شركت‌هاي خارجي راجع به منابع طبيعي نفتي

 

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

مقدمه    1

فصل يكم: سوابق و مفاهيم راجع به قراردادهاي نفتي

بخش يكم : مفاهيم اساسي راجع به قراردادهاي نفتي    5
گفتار يكم- تعريف نفت و قراردادهاي نفتي بين المللي    5
گفتار دوم- منابع طبيعي در متون حقوقي بين‌المللي    10
بند يكم ـ منشور ملل متحد:    10
بند دوم ـ قطعنامه‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل:    10
بند سوم ـ حقوق درياها    14
گفتار سوم- شركت‌هاي فرامليتي و شخصيت حقوقي آنان در حقوق بين‌الملل    15
بخش دوم : تاريخچه قراردادهاي نفتي    26
گفتار يكم- پيشينه تاريخي قراردادها در فقه اماميه و ساير مذاهب اسلامي    26
گفتار دوم- قراردادهاي نفتي از ابتدا تا دهه 1950 ميلادي    31
گفتار سوم- قراردادهاي نفتي از دهه 1950 به بعد    34
بخش سوم : وضعيت حقوقي قراردادي نفتي امروزين    37
گفتار يكم- مراحل و مدت قراردادهاي نفتي جديد    37
گفتار دوم- قراردادهاي امتياز    38
گفتار سوم- قراردادهاي مشاركت    41
          مبحث اول: قراردادهاي مشاركت در توليد    41
          مبحث دوم: قراردادهاي مشاركت در سود    43
              مبحث سوم: قراردادهاي مشاركت در سرمايه گذاري    43
گفتار چهارم- قراردادهاي خريد خدمت    45
          مبحث اول- قراردادهاي خريد خدمت مخاطره پذير:    45
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                            صفحه

          مبحث دوم- قراردادهاي خريد خدمت صرف    46
گفتار پنجم- قراردادهاي بيع متقابل    47
         مبحث اول- خصوصيات كلي قراردادهاي بيع متقابل    47
             بند يكم: تاريخچه    47
             بند دوم: تعريف قراردادهاي بيع متقابل    48
             بند سوم: انواع قراردادهاي بيع متقابل    49
         مبحث دوم- خصوصيات قراردادهاي بيع متقابل در صنعت نفت    50
             بند يكم: نكات مثبت‌حقوقي قراردادهاي بيع‌متقابل براي‌كشور ميزبان    51
             بند دوم: نكات منفي حقوقي قراردادهاي بيع متقابل براي كشور ميزبان    52
         مبحث سوم- قراردادهاي بيع متقابل نفتي در حقوق ايران    54
             بند يكم: منابع و متون قانوني حاكم    54
             بند دوم: تشريفات عقدقراردادهاي‌بيع‌متقابل و الزامات حقوقي‌ آن    57
             بند سوم: آثار نفوذ اسناد بين‌المللي درقراردادهاي بيع‌متقابل نفت وگاز ايران    60

فصل دوم: تئوري‌هاي حقوقي و وضعيت حقوقي قراردادهاي نفتي در حقوق بين الملل
 
بخش يكم: تئوري‌هاي حاكم بر قراردادهاي نفتي    64
گفتار يكم- نظريه قراردادهاي بدون قانون    64
گفتار دوم – نظريه «حقوق عرفي تجاري» (Lex Mercatoria)    66
گفتار سوم: نظريه قراردادهاي اداري    68
گفتار چهارم- نظريه قراردادي بين‌المللي شده Internationlized contracts    78
گفتار پنجم: نظريه اصول حقوق عمومي    79
 
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                           صفحه

بخش دوم: آثار حقوق بين الملل بر قراردادهاي نفتي    81
گفتار يكم: قاعده وفاي به عهد و قاعده ربوس    81
گفتار دوّم: حق ملت‌ها بر توسعه    95
           مبحث اول: ماهيت حق بر توسعه    95
           مبحث دوم: منابع حق بر توسعه    96
گفتار سوم: حاكميت بر منابع طبيعي و تئوري بين‌المللي شدن قراردادها    103
گفتار چهارم : ماهيت متحول قراردادهاي نفتي    115
نتيجه گيري:    120
فهرست منابع فارسي    122
فهرست منابع لاتين    126
فهرست دعاوي    129
فهرست قطعنامه ها و اسناد    130
الحاقات    131