جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برایدانلود این پایان نامه و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

در این پست از سایت غنی فایل، اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس  را برای شما قرار داده ایم. اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس  در قالب فالی ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 12 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: اقدام پژوهی پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب  دانش آموزان در کلاس .

فهرست مطالب
چکیده    3
واژگان کلیدی :    3
مقدمه    4
اهداف:    4
گردآوری اطلاعات(شواهد اول):    6
تجزیه وتحلیل داده ها:    7
خلاصه یافته های اولیه:    7
چگونگی ایجادراه حلها:    8
اقدامات لازم برای پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان:    8
اقدامات پیشگیرانه مطلوب دارای این ویژگی هستند:    8
ارائه پاسخهای راهبردی به رفتارهای نامطلوب دانش آموزان:    9
گردآوری اطلاعات(شواهد دوم):    10
نتیجه گیری:    11
منابع وماخذ:    12

 

چکیده
توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس.
این مدیریت باعث تسهیل امراموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دردانش اموزان می شود.برای کمک به معلمان برای ایجادجوی آرام ومطلوب درکلاس،چهارراهبرد پیشنهادمیشود:
الف)پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس،
ب)برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ،
ج)استفاده ازروش یادگیری مشارکتی درکلاس
د)فراهم کردن جومثبت ومطلوب برای یادگیری وآموزش.
 واژگان کلیدی :
دانش آموزان – رفتار مطلوب – ارتباط موثر