جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال  بودن بر اساس روش ویلیام رومی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال  بودن بر اساس روش ویلیام رومی  را برای شما قرار داده ایم.

این تحلیل محتوا مربوط به کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی می باشد که از منظر فعال و غیر فعال بودن مورد بررسی قرار گرفته است و بر اساس  روش ویلیام رومی بررسی شده است.

تعداد صفحات: 11 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال  بودن بر اساس روش ویلیام رومی .

 

چکیده:


هدف از نوشتن این مقاله، بررسی کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال یا غیر فعال بودن است. در تحلیل این کتاب از روش ویلیام رومی استفاده شده است. در این پژوهش متن اصلی، تصاویر و تعداد فعالیت های کتاب مورد بررسی قرار گرفت.

در این تحقیق متن اصلی بخش های مختلف کتاب )جامعه شناسی، جغرافیا و تاریخ( به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفته و نتیجه به دست آمده نشان دهنده آن است که بخش جامعه شناسی نسبت به دو بخش دیگر از ضریب درگیری بالاتری برخوردار است و بخش تاریخ ضریب درگیری بسیار پایینی دارد.

ضریب درگیری متن، تصاویر و فعالیت ها به ترتیب 0.14 ، 0.25 و 0.96 به دست آمد. کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی در بخش های متن اصلی و تصاویر از ضریب درگیری پایینی برخوردار است ولی تعداد فعالیت های آن مناسب است .
 
واژگان کلیدی: مطالعات اجتماعی، روش ویلیام رومی، ضریب درگیری، ششم ابتدایی
 
 

 مقدمه:  


محتوای کتاب درسی بیشترین اهمیت را در زمینه آموزش دانش آموزان داراست و اگر بدانیم که در سیستم آموزشی، همه دستورها از مرکز به تمام مناطق فرستاده شده و لازم الاجراست (سیستم آموزش و پرورش متمرکز)، اهمیت آن را چند برابر احساس می کنیم

(سیدی ،1389) ازآن جا که نظام آموزش وپرورش متمرکز است و تمام دستورات از مرکز صادر می شود، انتظار می رود که محتوای کتاب درسی با دقت زیاد نگاشته شود، چون کاستی در آن برای کل سیستم عواقب ناگواری به همراه خواهد داشت.

تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال  بودن بر اساس روش ویلیام رومی. تحلیل محتوای رایگان به روش ویلیام رومی. تحلیل محتوای کتاب از منظر فعال و غیر فعال بودن

محتوا باید جذاب و متناسب باشد و دانش آموزان را به کنکاش واداشته و بهترین نتیجه را تضمین کند. کتاب درسی یکی از عوامل  اساسی رشد و توسعه یادگیری شناختی کودکان درجهان امروز است ( ایمانی و مظفر، 1383) . براین اساس لازم است محتوای کتاب درسی را تحلیل کرده و کاستی های آن  را متذکر شویم .
تحلیل محتوا یک علم و روش تحقیق است که در زمینه کتب درسی به دلیل اهمیت موضوع، طرفداران زیادی پیدا کرده است. "هدف از تحلیل محتوا، یافتن نسبت بین اهداف و محتوا به منظور بهبود محتوای موجود می باشد"(سمیعی واقضل خانی، 1392 ) .

"بررسی کتاب های درسی به دلایلی همچون شناسایی نقاط قوت و ضعف ضروری است" (جعفری هرندی و میرشاه جعفری ،1389 ) . کتب درسی به دلایل مختلف به صورت کمی یا کیفی مورد تحلیل قرار می گیرد، البته این تحلیل نوعی تحلیل ظاهری است و ما نمی توانیم پیام نهفته متن را تحلیل کنیم. "بولا معتقد است که تحلیل گر با ظاهر پیام درگیراست و نمیتواند انگیزه نویسنده و  واکنش خواننده متن پیام دریافتی راحدس بزند" ( بولا، 1362؛ به نقل از حسن مرادی، 1388، ص 116 ).  
نرگس حسن مرادی از جمع بندی تعاریف تحلیل محتوا به این نتیجه رسیده است که "تحلیل محتوای کتاب درسی یک شیوه پژوهشی، دقیق، عمیق و پیچیده است که از طریق تجزیه متون تعیین تعداد مفاهیم و واژهای درون متن می پردازد تا ارتباط بین مفاهیم، معانی، تاکیدات و دلالت ها را مشخص کند و در ورای توصیف و طبقه بندی مقوله های موجود در پیام آشکار از طریق درک موقعیت و شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نویسنده به تفسیر آثار و پیامدهای پیام در فراگیر بپردازد" (حسن مرادی، 1388، ص 117).  

"تحلیل محتوای کتاب مطالعات اجتماعی ششم ابتدایی از منظر فعال و غیرفعال  بودن بر اساس روش ویلیام رومی. تحلیل محتوای رایگان به روش ویلیام رومی. تحلیل محتوای کتاب از منظر فعال و غیر فعال بودن"
در این مقاله، محتوا از منظر فعال بودن و غیر فعال بودن مورد بررسی قرار گرفته است. ویلیام رومی معتقد است چنانچه محتوا به گونه ای ارئه شود که روحیه ی کشف را در فراگیر به وجود آورد تا او خود به دنبال پاسخ سوالاتش باشد، نتایجی را که به دست می آورد فعالیت او را  برای یادگیری بیشتر تقویت می کند.

وی چنین محتوایی را فعال می نامد و در مقابل محتوایی که صرفاً با ارائه دانش و اطلاعات، حقایق  و مفاهیم را معرفی و سپس نتایج و اصول کلی را مطرح  می سازد، محتوای غیر فعال  می نامد (رومی، 1968؛ به نقل از حسن مرادی، 1388، ص 139).  

 

بقیه در فایل دانلودی....

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید