جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود نمونه گزارش فیزیکی ، عاطفی، اداری و نهایی کارورزی یک1 دانشگاه فرهنگیان رشته الهیات   و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

هدف ما از پرداخت اشتراک، فقط تامین هزینه های سرور نگهدارنده ی سایته و قصد درآمد نداریم.

(درصورت رسیدن به درآمد مازاد، به ساخت و تجهیز مدارس و اشتغال جوانان کمک خواهد شد)

در این پست از سایت غنی فایل، نمونه گزارش فیزیکی، عاطفی، نهایی و اداری کارورزی یک1 دانشگاه فرهنگیان رشته الهیات را برای شما قرار داده ایم. این گزارش کارورزی رشته الهیات در قالب فایل پی دی افpdf می باشد.

4 عدد گزارش کارورزی هست.

در ادامه توضیحاتی از نمونه گزارش فیزیکی ، گزارش عاطفی، گزارش اداری و سازمانی و گزارش نهایی کارورزی یک1 دانشگاه فرهنگیان رشته الهیات را مشاهده می کنید.

تعداد صفحات:

فرمت فایل : پی دی افpdf.

نمونه گزارش فیزیکی ، گزارش عاطفی، گزارش اداری و سازمانی و گزارش نهایی کارورزی یک1 دانشگاه فرهنگیان رشته الهیات

⚡️⚡️نمونه گزارش  فیزیکی کارورزی ۱ ⚡️⚡️

⚡️دانشجومعلم:مرضیه کریمی زارچی ⚡️

⚡️رشته :الهیات پردیس حضرت معصومه قم????

⚡️⚡️نمونه گزارش  عاطفی کارورزی ۱ ⚡️⚡️

⚡️دانشجومعلم:مرضیه کریمی زارچی ⚡️

⚡️رشته :الهیات پردیس حضرت معصومه قم????

⚡️⚡️نمونه گزارش ساختار اداری کارورزی ۱ ⚡️⚡️

⚡️دانشجومعلم:مرضیه کریمی زارچی ⚡️

⚡️رشته :الهیات پردیس حضرت معصومه قم????

⚡️⚡️نمونه گزارش نهایی آموزشی کارورزی ۱ ⚡️⚡️

⚡️دانشجومعلم:مرضیه کریمی زارچی ⚡️

⚡️رشته :الهیات پردیس حضرت معصومه قم????

پیشگفتار . . . . . . 1
............ شرح موقعیت کلی مدرسه: . . . . . 2
...... نکات ایمنی در ساخت مدرسه . . . . . 3
..................... امکانات بهداشتی مدرسه . . . . . 4
........... شرح فضای فیزیکی کلاس ها . . . . . 5
......... شرح فضاهای تکمیلی مدرسه . . . . . 6
..... ......... 1.نمازخانه: . . . . . 6
........ 2.آزمایشگاه . . . . . 7
.......... ........ 3. کتابخانه: . . . . . 8
 توصیف فضاهای تکمیلی مورد نیاز دیگر به اختصار: . . . 4
................. کد گذاری اولیه و ثانویه: . . . . . 11
.......... ....... نتیجه گیری: . . . . . 11
........... بازخورد: . . . . . . 11
..... ...... فهرست منابع . . . . .

پیشگفتار
سپاس بی کران بر آفریدگار جهان با درود فراوان بر ساحت اقدس رسول عالمیان و سلام بی پایان بر پیشوایان
معصوم انس و جان.
یکی از مواردی که در چگونگی یک آموزش خوب و مؤثر تاثیر شگفتی دارد توجه به موقعیت یک مکان آموزشی
اعم از مدارس، کانون ها، آموزشگاه ها و... می باشد. این موقعیت می تواند کل یک مکان و بعد از آن جزء به
جزء آن را شامل شود. که البته چگونگی ساختار فیزیکی کلاس های آموزشی جایگاه خاصی داشته و رابطه
تنگاتنگی با نشان دادن شوق فرد یاد گیرنده و راحتی او دارد که به حواس جمعی او کمک کرده و مدام او را
به چالش هایی نظیر کوچک بودن، گرم یا سرد بودن، فضای کافی نبودن و... سوق نمی دهد.
از آنجا که نقش ما دانشجویان کارورز در آینده معلمی تأثیرگذار خواهد بود به ما این اجازه را دادند که در
حال تحصیل به مدارس اعزام شده و تمامی موارد مؤثر در یادگیری را مورد بررسی قرار داده تا در آینده نقش
کاملی را در آموزش صحیح ایفا کنیم.
در این گزارش سعی بر این شده است تا ساختار فیزیکی مدرسه مورد نظر با استانداردهای جهانی بررسی شده
و به اختصار به قلم درآوریم.

پیشگفتار . . . . . . 1
.......................................... آمادگی برای تدریس . . . . . 2
........................................ ....... نحوه شروع و آماده سازی کلاس . . . . 3
................... ................................ ................... روش های مدیریت کلاس . . . . . 4
................................... چگونگی شروع و پایان کلاس )رفتاری( . . . . 6
................................. ....................... روش های تدریس فعال . . . . . 7
................................ ................................ ........................... اهمیت استفاده از رسانه های آموزشی در فرآیند تدریس . . . 8
................................ ...................... ..... کد گذاری اولیه: . . . . . 4
.............................. . کد گذاری ثانویه . . . . . 11
........................... ....... نتیجه گیری: . . . . . 11
........................... ................ بازخورد: . . . . . . 11
........................... ...... فهرست منابع . . . . .

پیشگفتار...................................................... 1
..................................................... چارت ساختار اداری . . . . . 2
..................... ................... شرح مختصر وظایف مدیر . . . . . 3
.............................. شرح مختصر وظایف معاون آموزشی . . . . 5
........... . شرح مختصر وظایف معاون پرورشی . . . . 7
............ شرح مختصر وظایف آموزگاران و دبیران . . . . 8
شرح مختصر وظایف متصدی امور دفتری، تایپ و تكثیر ) اپراتور ( .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4
شرح مختصر وظایف ............................................. ....... خدمتگزار . . . . 11
......................... .................. ارکان و شوراهای مدرسه . . . . . 11
....................... ............................... 1.مدیر مدرسه: . . . . . 11
................................... 2.شورای مدرسه: . . . . . 11
............................ 3.انجمن اولیا و مربیان: . . . . . 11
.............. 4. شورای معلمان: . . . . . 12
................ ................ 5.شورای دانش آموزان: . . . . . 12
................... شرح مختصر دفاتر موجود در مدرسه: . . . . 13
............................................... .. کد گذاری اولیه: . . . . . 14
.................................... کد گزاری ثانویه: . . . . . 15
.............................. ....... نتیجه گیری: . . . . . 11
................... ................ بازخورد: . . . . . . 11
.................. ...... فهرست منابع . . . . .

 


پیشگفتار: . . . . . . 1
............ رفتار عاطفی مدیر با معلمان و کادر آموزشی . . . . 2
..................... رفتار عاطفی معاونین با دانش آموزان . . . . 4
.................. . چگونگی رفتار معلم با دانش آموزان . . . . 5
...................... رابطه متقابل کادر آموزشی و معلم با والدین . . . . 7
...رابطه متقابل دانش آموز با معلم . . . . 8
........ دانش آموزان در ارتباط با یکدیگر . . . . 4
........... .. کد گزاری اولیه: . . . . . 11
......... کد گزاری ثانویه: . . . . . 12
............................. ....... نتیجه گیری: . . . . . 12
............ بازخورد: . . . . . . 12
................... ...... فهرست منابع . . . . .

 

 

Sample physical report of an internship at Farhangian University in the field of theology

--------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید