جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده.. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده. را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درمورد مشکلات اجتماعی روانی کودکان تحت نظر بهزیستی هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 111صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده..

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره بررسی مشکلات اجتماعی روانی   هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.

اثبات فرضيه ها
-    فرضيه
مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده
-    اثبات فرضيه
اين فرضيه با توجه به مطالعات و داده ها از طريق مقياس خودپنداري راجرز به عمل آمده است. بين ميانگين نمرات مشكلات رواني نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت معني داري وجود ندارد. پس بنابراين فرضيه HO تأييد و فرضيه HA مردود است.
اما در مورد ميانگين نمرات مشكلات اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت معني داري وجود دارد. بنابراين فرضيه HA تأييد و فرضيه HO مردود است.

-    فرضيه
خودپنداري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

-    اثبات فرضيه
اين فرضيه بر اساس داده ها و تجزيه و تحليل داده هاي آماري جدول 1 و 2 بين ميانگين نمرات خودپنداري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده ، تفاوت معني داري وجود ندارد، لذا فرضيه HO و فرضيه HA مردود است.

-    فرضيه
عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده

-    اثبات فرضيه
اين فرضيه بر اساس داده ها و تجزيه و تحليل داده هاي آماري جدول 3 و4 چون بين ميانگين نمرات عزت نفس تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده ، تفاوت معني داري وجود ندارد، لذا فرضيه HO و فرضيه HA مردود است.

-    فرضيه
پرخاشگري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.

-    اثبات فرضيه
اين فرضيه بر اساس مطالعات و داده ها از طريق مقياس خودپنداري راجرز كه به عمل آمده است بين ميانگين نمرات پرخاشگري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده ، تفاوت معني داري وجود دارد، بنابراين فرضيه HA تأييد و فرضيه HO مردود است.

نتيجه گيري كلي
براي تهيه هر پروژه اهدافي وجود دارد كه هدف من از تهيه اين پروژه تحقيقاتي شامل موارد زيراست:
الف – علاقه داشتن به اين موضوع تحقيق و بدست آوردن اطلاعات دقيق و لازم در اين زمينه مراكز بهزيستي و آشنايي با اين مراكز كه در هر جامعه اي وجود دارد و همچنين به دست آوردن اطلاعات در زمينه رواني – اجتماعي نوجوانان پسري كه تحت سرپرستي نيز مراكز هستند.
ب – به دليل اهميتي كه دوران نوجواني و بلوغ در تكامل شخصيت دارد، بسياري از دانشمندان اسلامي و علوم تربيتي و روان شناسي توصيه هاي زيادي در مردود تربيت، مشاوره، معالجه و هدايت و رهبري نوجوانان كردند.

پس از شناخت روحيه و طرز تفكر نوجوانان، به خصوص امروزه مورد توجه است شناخت نيازها و مشكلات و مسائل نوجوانان و راه حلها و احياناً راههاي مبارزه است هر چند نوجواني مشكلات زيادي دارد، ولي در شرايط آرام و مطابق با راهنماييهاي والدين و مربيان ، نوجوانان خواهند توانست اين دورة پر آشوب، تلاطم را با آرامش و بدون منشأ رواني – اجتماعي طي كنند.
سؤالاتي كه در اين پروژه براي ما مطرح شده است:
الف – نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجواني كه تحت سرپرستي خانواده خويش هستند چه مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي دارند؟
ب – آيا نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده از عزت نفس كمتري برخوردارند؟
ت – آيا نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده از پرخاشگري بيشتري برخوردارند؟

فرضيه هايي كه در اين پروژه داريم:
الف – بررسي مسائل و مشكلات رواني –اجتماعي نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.
 ب – بررسي ميزان خودپنداري در ميان نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.
پ – بررسي ميزان عزت نفس در ميان نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.
ت – بررسي ميزان پرخاشگري در ميان نوجوانان بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده.

فرضيه هايي كه در اين پروژه تأييد شده است:
الف – بين ميزان مشكلات اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تاحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود دارد؟ بنابراين فرضيه HA تأييد شده است.
ب – بين ميزان پرخاشگري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجوددارد؟ بنابراين فرضيه HA تأييد شده است.
فرضيه هايي كه در اين پروژه تأييد نشده است:
الف – بين ميزان مشكلات رواني نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود ندارد، بنابراين فرضيه HO تأييد نشده است.
ب – بين ميزان خودپنداري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود ندارد، بنابراين فرضيه HO تأييد نشده است.
پ – بين ميزان عزت نفس نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود ندارد، بنابراين فرضيه HO تأييد نشده است.

توصيف نوع روش تحقيق
در اين پروژه از دو روش كتابخانه اي و مقايسه اي – نيمه تجربي استفاده شده است.

 
جامعه آماري
در اين پروژه تعداد 40 نفر از نوجوانان پسر در سنين 13 تا 18 سال انتخاب شده اند كه در دو مركز تحت سرپرستي بهزيستي و تحت سرپرستي خانواده هستند.
20 نفر آن را نوجوانان پسر تحت سرپرستي مركز شبانه روزي هاجر 2 منطقه تجريش تهران و 20 نفر آن را نوجوانان پسر تحت سرپرستي خانواده مدرسه راهنمايي، دبيرستان شهيد رهنما منطقه ده تهران تشكيل داده اند . اين دو گروه آزمايش و گواه به صورت تصادفي جمع آوري و انتخاب شده اند.

روش آماري
در اين پروژه آماري به دو صورت آمار توصيفي استنباطي استفاده شده است در آمار توصيفي از جدول نمره و مجذور نمرات هر دو گروه استفاده شده است.
در آمار استنباطي از روش مجذور نمرات t/student تحليل واريانس ، ميانگين استفاده شده است و براي اثبات فرضيه ها از همين روش بهره گرفتيم.
متغيرهاي حاضر در اين پروژه
مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان – خودپنداري نوجوانان –عزت نفس نوجوانان متغيرهايي كه توانسته ايم در اين پروژه كنترل كنيم، عبارتند از:
1.    بررسي عمل مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانان
2.    بررسي ميزان خودپنداري بين نوجوانان
3.    بررسي ميزان عزت نفس بين نوجوانان
4.    بررسي ميزان پرخاشگري بين نوجوانان
متغيرهايي كه نتوانسته ايم در اين پروژه كنترل كنيم، عبارتند از:
1.    عدم امكان بررسي تمام و كمال علل رواني – اجتماعي نوجوانان بهزيستي
2.    عدم بررسي و علل جو عاطفي نوجوانان هر دو گروه
3.    ميزان تحصيلات والدين هر دو گروه
4.    ميزان درآمد و وضعيت اقتصادي هر دو گروه
5.    عدم همكاري مسئولان و كارشناسان اداره عمومي بهزيستي استان تهران
6.    عدم همكاري رئيس مركز شبانه روزي هاجر 2
نتيجه اي كه از اين پروژه به دست مي آيد همان فرضيه هايي است كه تأييد شده است.
1.    بين ميزان مشكلات اجتماعي نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود دارد.
2.    بين ميزان پرخاشگري نوجوانان تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده تفاوت وجود دارد.

محدوديتهاي تحقيق
متأسفانه همان طور كه در تمامي كارها، يكسري محدوديت هايي وجود دارد ، در كارهاي اين پروژه نيز با يك سري محدوديتها رو به رو شديم. اميد بر اين است كه با رفع محدوديتها بتوان مسائل و مطالعات بيشتري از طريق تحقيقات حل و بررسي شود و راه بازتري از اين پس براي تحقيقات علمي و فرهنگي و تربيتي انجام گيرد تا در اين راه تحقيقات جامعه اسلامي ما به پيشرفتها و موفقيتهاي بزرگتري دست پيدا كند.

هر اجتماعي بر اساس موازين خود داراي حركتي طبيعي است كه پيوند اجتماعي مردم را براي ادامه به زندگي اجتماعي حفظ مي كند و اگر عملي اتفاق افتد و اين پيوند را بر هم زند و مشكلي براي حركت طبيعي جامعه ايجاد كند، آن عمل را يك مسئله اجتماعي و يااينكه يك محدوديت مي گويند .

در جوامع صنعتي يا پيشرفته تغييرات اجتماعي نظام روز است. رشد صنعت و تجارت و توسعه و پيشرفت در امر حمل و نقل و ارتباطات اجتماعي به تغيير و تحول نظام اخلاقي و فرهنگي جامعه منجر مي شود و اين تغيير و تحول مشكلات و مسائل جديدي را براي جامعه به خصوص افراد جامعه فراهم مي كند.
بنابراين در جوامع به اصطلاح پويا تغييرپذيري در هر نسل به صورت يك مسئله اجتماعي در مي آيد و مي دانيم كه در پيدايش هر مسئله عوامل متعددي مؤثر هستند.
محدوديتهاي اين پروژه عبارتند از:
1.    در ابتدا عدم همكاري مسئولان و كارشناسان محترم اداره عمومي بهزيستي استان تهران است كه از حضور دانشجويان در مراكز شبانه روزي خودداري و احساس نارضايتي مي كردند.
2.    مشكلات زماني و در همين رابطه انتخاب جامعه آماري محدودتر و در نتيجه به دست آوردن اطلاعات محدود و كم عمق.
3.    مشكلات اقتصادي و همين طور جامعه آماري كوچكتر و انجام تست‌هاي كمتر و نارساتر روي تعداد محدودي از افراد.
4.    نداشتن منابع معتبر و قابل دسترس با توجه به كلي بودن موضوع تحقيق.
5.    عدم همكاري مسئولان پژوهشكده ها و كتابخانه ها و نشريات.

 

پيشنهادات


با توجه به عنوان پروژه كه بررسي عمل مسائل و مشكلات رواني – اجتماعي نوجوانات تحت سرپرستي بهزيستي در مقايسه با نوجوانان تحت سرپرستي خانواده خويش است.

اميد بر اين است كه اين فاصله ها در جامعه اسلامي امان از بين برود و راه حلهايي براي برطرف كردن مشكلات نوجوانان توسط كارشناسان روان شناس و مشاوران و مددكار اجتماعي در اختيار نوجوانان گذاشته شود. يكي از مهمترين مسائلي كه در هدايت و تربيت نوجوانان بسيار مؤثر است، دادن مسئوليت به آنها است كه نياز به استقلال طلبي و اثبات شخصيت آنان جواب گويد.

بعضي از نوجوانان داراي نقايص جسمي و روحي هستند و به اين نقص حساسيت زياد از حد نشان مي دهند. نبايد به نقايص آنها از طريق سرزنش و تمسخر اشاره شود. چون ايجاد عكس العملهاي شديد رواني مي كند.

بايد آرامش و صفا در محيط خانواده و مراكز شبانه روزي برقرار و نيازهاي عاطفي نوجوانان از طريق پشتيباني – ايمني – استحكام ثبات برآورده شود.
بنابراين برخورد با نوجوانان در خانواده و مراكز شبانه روزي بايد به نحوي باشد كه به شخصيت آنها احترام گذاشته شود تا اينكه در حد تعادل از اوامر منطقي پدر و مادر و مسئولين مراكز شبانه روي اطاعت كند.

در اين زمينه آموزش مذهبي از همان ابتداي كودكي مي تواند روحيه نوجوان را براي اين امر آماده كند. آشنايي نوجوانان از ابتدا با تعليمات مذهبي، آمادگي رواني – اجتماعي بيشتري براي اداي احترام در اين دوره براي نظريات پدر و مادر و مسئولين و كارشناسان و مربيان آنها ايجاد خواهد كرد.
در آخر پيشنهادي كه براي پژوهشگر بعدي دارم اين است كه با كمك استاد راهنما و آشنايي بيشتر با مراكز شبانه روزي وابسته به بهزيستي را بشناسد و سعي و تلاش او بر اين باشد كه بتواند از طريق اجراي تست هاي استاندارد و همكاري صميمانه مسئولان بهزيستي براي شناخت و آگاهي امكانات و محدوديت هاي افرادي كه تحت سرپرستي اين مراكز هستند گام بردارد

و جامعه اسلامي ما را به سوي مراحل عالي تر آموزشي و تربيتي سوق دهد تا اينكه بتوان با همياري و همكاري يكديگر ميهن اسلامي خويش را پر از افراد سعادتمند كنيم و به پيشرفتهاي زياد برسيم.

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی مسائل و مشکلات روانی اجتماعی نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی در مقایسه با نوجوانان تحت سرپرستی خانواده.

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید