جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران .. سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

در این پست از سایت غنی فایل پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران را برای شما قرار داده ایم.

این تحقیق که درموردبررسی میزان بروز اختلالات روانی هست ، در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این پایان نامه رشته  روانشناسی و علوم تربیتی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 105صفحه.

فرمت فایل: word ورد و قابل ویرایش.

 

موضوع:  پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران

برای دانلود فهرست این تحقیق که درباره میزان شیوع اخلالت روانی در بین مدیران  هست بر روی لینک زیر کلیک کنید

 

 

تکه ای از اواخر و اواسط این تحقیق.


بررسي ميزان شيوع هيپوماني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران برحسب سابقه کاری:
در اين پژوهش  سابقه کاری افراد شرکت کننده به پنج گروه تقسيم بندي شد که به ترتيب عبارتند:
 از گروه 1 افراد بين 10 تا 14سال ،گروه 2 افراد بين 15 تا 19 سال ،گروه 3 افراد بين 20 تا 24 سال و گروه 4 افراد بين 25 تا 29سال،گروه 5افراد بين30تا 34

 
 
     گروه بندی سابقه کاری    جمع
 
    1    2    3    4    5    
هیپومانی    نرمال
    تعداد    7    11    23    8    1    50
        درصد از جمع    14.0%    22.0%    46.0%    16.0%    2.0%    100.0%
جمع
     تعداد    7    11    23    8    1    50
    درصد از جمع    14.0%    22.0%    46.0%    16.0%    2.0%    100.0%

جدول شماره 36

با توجه به نتايج جدول شماره 36 هيچ يک از مديراني جامعه آماري داراي عامل پسيکاستني نيستند. و در واقع کل مديران جامعه آماري( 100 درصد) در حد نرمال بوده اند .
اين آمار به تفکيک گروه بندی سابقه کار عبارتند از:
-    14 درصد از گروه سابقه کاری اول،22 درصد از گروه سابقه کاری دوم،46 درصد گروه سابقه کاری سوم،  16 درصد گروه سابقه کاری چهارم،2 درصد گروه سابقه کاری پنجم امتياز نرمال کسب کرده اند
نتيجه گيري
از انجام بررسي ميزان شيوع اختلالات رواني در مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران اين نتايج بدست آمد: اختلال هيپوكندري (6 درصد)، اختلال هيستري (18 درصد) و اختلال پارانويا (2 درصد) و در ديگر موارد نيز هيچگونه اختلالي مشاهده نشده است.
تفسير و تحليل اختلالات بر حسب سه فاكتور (سن، ميزان تحصيلات و سابقه كاري)
سن: در اين پژوهش كه بر روي نمونه 50 نفري از مديران دبيرستانهاي دخترانه شهر تهران انجام گرفت سنين افراد شركت كننده با توجه به (جدول شماره 1) به پنج گروه سني تقسيم بندي شد كه اين نتايج بدست آمد:

(در گروه دوم اختلال هيپوكندي و اختلال هيستري 4 درصد، در گروه سوم اختلال هيستري 8 درصد و در گروه چهارم اختلال هيپوكندري و اختلال پارانويا 2 درصد و در ديگر گروههاي سني هيچگونه اختلالي مشاهده نشد.

بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه بالاترين ميزان شيوع اختلال رواني مربوط به مديراني است كه در دامنه سني 49-45 سال قرار دارند.
ميزان تحصيلات: طبق (جدول شماره 2) ميزان تحصيلات مديران شركت كننده در اين پژوهش به سه گروه 1- فوق ديپلم 2- ليسانس 3- فوق ليسانس تقسيم شد كه طبق نتايج بدست آمده؛ در گروه دوم اختلال هيپوكندري 6 درصد، اختلال هيستري 12 درصد و اختلال پارانويا 2 درصد مشاهده شد. در گروه سوم اختلال هيستري 6 درصد و در گروه اول نيز هيچگونه اختلالي مشاهده نگرديد.

بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه بالاترين ميزان شيوع اختلال رواني مربوط به مديراني است كه در گروه دوم قرار دارند.
سابقه كاري: طبق (جدول شماره 29) سابقه كاري افراد شركت كننده به پنج گروه تقسيم شد كه طبق نتايج به دست آمده؛ در گروه اول اختلال هيپوكندري 2 درصد و اختلال هيستري 4 درصد، در گروه دوم اختلال هيپوكندري 2 درصد و اختلال هيستري 4 درصد، در گروه سوم اختلال هيپوكندري 2درصد و اختلال هيستري 6 درصد و در گروه چهارم اختلال هيستري 4 درصد و اختلال پارانويا 2 درصد مشاهد گرديد.

بدين ترتيب مي توان چنين نتيجه گرفت كه بالاترين ميزان شيوع اختلال رواني مربوط به مديراني است كه در گروه سوم (20 تا 24 سال سابقه كاري) قراردارند.

مقايسه داده هاي پژوهش حاضر با تحقيقات گذشته
در بررسي بختيار پوردشت بزرگ (1380) انجام داد شايعترين اختلال، اختلال اضطرابي با 62/9 درصد و كمترين اختلال، اختلال اسكيزوفرن با 35/0 درصد بود. در بررسي كه اكبري (1384) انجام داد شايعترين اختلال را اختلال افسردگي با (85/5) درصد در معلمان و (97/4) دركاركنان گزارش داده است.
بارت و همكاران نيز پژوهشي در سال (1999) انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند كه ميزان شيوع اختلالات رواني (7/19درصد) مي باشد كه شايعترين اختلال، اختلال افسردگي اساسي با 6/5 درصد است.

و همچنين دراكوليوس و همكاران (1998) به نقل از بارت و همكاران (1999) در بررسي خود نشان دادند كه افسردگي و اضطراب شايعترين اختلالها در نمونه مورد بررسي است.
در صورتي كه در پژوهش حاضر يكي از شايعترين اختلالات، اختلال هيستري با 18 درصد مي باشد.
همچنين در تحقيقي كه بختيار پوردشت بزرگ (1380) انجام داد بالاترين ميزان شيوع مربوط به معلمان و كاركناني بود كه در دامنه سني (33-29) قرار داشتند و به ترتيب داراي سابقه خدمت (11-5 سال)، (30-26 سال) بودند.

در صورتي كه در تحقيق حاضر، بالاترين ميزان شيوع مربوط به مديراني است كه در دامنه سني (49-45) سال قرار دارند و داراي سابقه خدمت (24-20 سال) هستند.


پيشنهادات پژوهش


1-    به آموزش و پرورش پيشنهاد مي گردد كه به محققين و دانشجويان در زمينه هاي مختلف علمي حمايت و توجه بيشتري مبذول دارد.
2-    سعي شود اين آزمون در سطح بالاتري و در بين مديران مقاطع مختلف كاري انجام شود.
3-    پيشنهاد مي شود كه اين پژوهش در سطح وسيعتري انجام گيرد تا نتايج قابل استنادتري بدست آيد.
4-    بعضي از جملات پرسشنامه را كه براي برخي افراد قابل درك نيست بايد تشريح نمود تا پاسخ صحيح بدست آورد.

محدوديتهاي پژوهش
در پژوهش حاضر محقق با موانع متعددي روبرو بوده كه در ذيل به تعدادي از آنها اشاره مي شود:
1-    عدم همكاري آموزش و پرورش براي انجام پژوهش
2-    عدم همكاري مديران مدارس در اجراي تحقيق
3-    مفهوم نبودن تعدادي از سؤالات براي آزمودنيها
4-    عدم دسترسي به مقالات و تحقيقات كاملا مرتبط با موضوع پژوهش كه باعث شد پژوهشگر نتايج تحقيق خود را با تحقيقاتي كه در ديگر مقاطع و موارد آموزشي انجام شده است مقايسه كند.
شط

 

 

موضوع:  پایان نامه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران .

 پایان نامه رشته روانشناسی و علوم تربیتی پرداخته است.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید