جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در شرکت الکترونیک رازی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

خرید هم بصورت تکی هم اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، دانلود گزارش کارآموزی در شرکت الکترونیک رازی را برای شما قرار داده ایم. این گزارش کارآموزی در  در شرکت الکترونیک در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در شرکت الکترنیکی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 52 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: دانلود گزارش کارآموزی دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در شرکت الکترونیک رازی.

تکه ای از این گزارش کارورزی را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب
عنوان                                        صفحه
موتورهاي القائي                                1
راه اندازي                                    2
ترمز الكتريكي                                    3
كنترل سرعت                                    9
محركه هاي موتور القايي كنترل شده با فركانس                15
بادهي ترانسفورماتور                                21
تنظيم ولتاژ                                    26
مراقبت و نگهداري از ترانسهاي قدرت                        30
روشهاي خشك كردن ترانسها                            35
دژنكتور                                    36
سكسيونرها                                    40
ترانسفورماتور هاي ولتاژ P.T                            45
ترانسفورماتورهاي جريانCT                            47


------
كنترل سرعت :


در اين بخش اصول كنترل سرعت محركه هاي الكتريكي كه در آنها از مبدل هاي نيمه هادي كنترل شده استفاده مي شود. مورد بررسي قرار مي گيرد. روشهاي مرسوم عبارتنداز:
1-    كنترل با منبع ولتاژ متغير فركانس ثابت
2-    كنترل با منبع  ولتاژ فركانس متغير
3-    كنترل مقاومت رتور
4-    كنترل از روش تزريق ولتاژ در مدار رتور
روشهاي 3 و 4 فقط در موتورهاي رتور سيم بندي شده قابل استفاده هستند .
1-    گشتاور فاصه هوايي در موتورهاي القايي منتاسب با مجذور ولتاژ تغذيه است . شكل كلي منحني هاي سرعت گشتاور مشابه است ولي با مجذور ولتاژ تغيير مي نمايد . كنترل سرعت با تغيير ولتاژ تغذيه به گونه اي انجام مي شود كه در سرعت مورد نظر گشتاور بار بوسيله موتور تامين مي شود .

از آنجايي كه افزايش ولتاژ به بالاتر از ولتاژ نامي مجاز نمي باشد بنابراين در اين روش افزايش سرعت تا سرعت نامي امكان پذير است. چون گشتاور در لغزش مشخص با مجذور ولتاژ متناسب است لذا جريان رتور مستقيماً متناسب با ولتاژ تفذيه است.

در نتيجه نسبت گشتاور به جرسان با كاهش ولتاژ تغذيه كاهش مي يابد . همچينين گشتاور موجود براي يكي بارگذاري حرارتي مشخص براي موتور كاهش مي يابد .

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در شرکت الکترونیک رازی

گشتاور شكست نيز با مجذور ولتاژ كم مي شود . بنابراين بهره برداري در سرعت هاي پايين و با شرايط حرارتي طبيعي موتور در صورتي امكان پذير است كه گشتاور بار بار كاهش شرعت تقليل بايد بطور مثال مي توان به بارهاي پنكه اي بعنوان اين دسته از بارهاي متغيير اشاره نمود .

براي داشتن محدوده وسيعي از تغييرات سرعت لازم است از موتورهاي با لغزش نامي بالا استفاده شود . بنابراين موتورهاي كلاس D افقي سنجابي با لغزش بين 10 تا 20 درصد يا بار نامي و يا موتورهاي رتور سيم بندي شده با مقاومت خارجي بالا بكار گرفته مي شوند .

در موتورهاي روتور سيم بندي شده بواسطه آنكه تلفات مسي رتور در مقاومت خارجي ايجاد ايجاد مي شود نسبت به موتورهاي كلاس D مناسب تر مي باشند . لذا مي توان از موتورهاي كوچكتري نيز استفاده نمود .
2-    سرعت سنگرون مستقيماً با فركانس تغذيه متناسب است لذا با تغيير فركانس تغذيه سرعت موتور به كمتر و بيشتر از سرعت نامي تغيير مي نمايد . ولتاژ القايي E متناسب با حاصل ضرب فركانس و شار فاصله هوايي است .

اگر از لغت ولتاژ استاتور طرف نظر شود مي توان ولتاژ ورودي موتور را متناسب با حاصل ضرب شار و فركاس در نظر گرفت اگر فركانس بدون هيچ تغيير در ولتاژ تغذيه كاهش يابد شار فاصله فاصله هوايي افزايش مي يابد . موتورهاي القايي به گونه اي طراحي شوند كه در نزديكي ناحيه زانويي منحني اشباع مغناطيسي قرار گريند .

بناباين افزايش شار باعث مي گردد كه موتور با اشباع مواجه شود كه در نتيجه , منجر به افزايش جريان مغناطيسي , افزايش تلفات هسته , ايجاد هارمونيك در شكل موج جريان و ولتاژ و افزايش نويز صورتي مي گردد همانطور كه افزايش شار باعث بروز شكلات ناشي از اشباع ميگردد.

كاهش شار نيز مناسب نمي باشد زيرا ظرفيت گشتاور موتور تقليل مي يابد . لذا تغيير فركانس با تغيير ولتاژ تغذيه همراه است به گونه اي كه شار در موتور ثابت باقي بماند. افزايش فركانس به بيش از فركانس اصلي در ولتاژ ثابت انجام مي شود .

-------
 تنظيم ولتاژ


تنظيم ولتاژ در شبكه برق به كمك تپ چنجر و يا با كم يا زياد كردن تعداد دورهاي سيم پيچ  ترانسفورماتور صورت مي گيرد . اغلب ترانسفورماتورهاي اصلي شبكه برق مجهز به تپ چنجر چنجر هايي هستند كه زير بار كار كرده و در طرف فشار قوي ترانس نصب مي شوند .

اين تپ چنجرها در واقع وقتي كه ولتاژ فشار قوي از حد مجاز انحراف پيدا كند , با تغيير دادن نسبت ولتاژ طرف فشار ضعيف را در مقدار نامي تثبيت مي نمايند . از نطر نوع تپ چنجرها را به دو دسته مي توان تقسيم نمود .

در نوع اول نسبت تبديل ترانسفورماتور در حالت قطع كامل از شبكه و به كمك چند حلقه سيم پيچ اضافي تغيير داده شده ودر نوع دوم تغيير نسبت تبديل در حالت اتصال كامل به شبكه و زير بار انجام مي گيرد .
مثلا در ترانسفورماتورهاي كاهنده توزيع برق , چهار تپ وجود دارد كه به كمك آن ها مي توان نسبت تبديل ترانسفورماتور را در حالت بي باري و به ميزان 5+ , 5/2 + , 5/2 _ , و 5_ درصد مقدار نامي تغيير داد .
تپ چنجر ها معمولا در مخزن جداگانه اي در مجاورت تانك ترانس (به طوري كه از بيرون به صورت يكپارچه ديده مي شوند) نصب شده و محور عمل كننده آن ها در بالاي ترانس قرار دارد .

طبيعي است كه در لحظات تغيير يك تپ به تپ ديگر مدار ترانسفورماتور قطع خواهد شد .

براي تثبيت ولتاژ وقتي كه ولتاژ در ترمينال هاي طرف فشار ضعيف افزايش مي يابد , بايد تعداد دور سيم پيچ فشار قوي را به ميزان مناسب كاهش داده و برعكس اگر ولتاژ در طرف فشار ضعيف كاهش يابد بايد تعداد دور در طرف فشار قوي را به ميزان مناسب افزايش داد .
بيشترين حوادثي كه براي يك ترانس پيش مي آيد ناشي از عيوبي است كه در سيتم تپ چنجر آن بروز مي نمايد .

اين عيوب عمدتا عبارتند از :
گرم كردن و سوختن كنتاكت ها , جام كردن محور تپ چنجر , شل و لق شدن اتصالات مكانيكي و ضعيف شدن كنتاكت هاي الكتريكي .
به همين جهت مكانيزم تپ چنجر بايد به طور مرتب و دوره اي تحت مراقبت و بازرسي قرار گيرد . در تپ چنجرهاي زير بار معمولا با استفاده از يك زير بار معمولا با استفاده از يك تپ كمكي مانع قطع مدار جريان در پريود تعويض تپ مي شوند كه اين عمل
-------
تحت تعمير قرار گيرند .
در خلال تعميرات سطوح خارجي اين كليدها را بايد با پارچه تميز آغشته به گازوئيل رقيق , تميز كرده و وضعيت كنتاكت ها را از نظر صاف بودن سطوح و استحكام كنترل نمود .
اگر در سطح كنتاكت اثر سوختگي ناشي از قوس الكتريكي مشاهده شود بايد آن را تميز كرده و يا تعويض نمود .

گريس هاي كهنه بايد به كمك نفت سفيد پاك شده و به جاي آن لايه جديدي از گريس تازه استعمال شود .پيچ و مهره هاي شل و لق را بايد محكم كرده و عملكرد كليد را با چند مرتبه باز و بسته كردن ان در شرايط بي برقي كنترل نمود .
براي تنظيم قسمت هاي مكانيكي كليدهاي ايزولاتور سه فاز بايد توجه داشت كه اختلاف طولي در لحظه بسته شدن فازها براي ولتاژ هاي 35 و 110 كيلو ولت به ترتيب نبايد از 3 و 5 ميليمتر تجاوز نمايد .

براي تنظيم همزماني فازها در كليدهاي ايزولاتور مخصوص فضاي بسته , موقعيت تيغه هاي سه فاز را نسبت به يكديگر تغيير داده و در كليدهاي ايزولاتور مخصوص فضاي باز اين تنظيم از طريق تغيير محل در قطعه انتهايي كنتاكت هاي ثابت صورت مي گيرد .
كليد ايزولاتور از نظر سهولت و كيفيت درگيري تيغه هاي آن در داخل كنتاكت ثابت نيز بايد كنترل شود .

هنگام درگيري كامل كنتاكت ها در هم ديگر فاصله تيغه هاي كليد از خار استپ موجود در دهانه كنتاكت ثابت نبايد كمتر از 3 تا 5 ميليمتر شود . براي اين منظور مي توان قطعه انتهايي تيغه و يا محل خار استپ را تنظيم نمود .
البته با تغيير محل جزئي مقره ستوني يا قطعه فلزي روي آن كه جهت محافظت كنتاكت ثابت تعبيه شده است نيز هدف فوق حاصل مي شود .براي پيشگيري از پيدايش حرارت اضافي , كنتاكت ها بايد داراي اتصال كامل بوده و محكم باشند .
كنترل اين مسئله به وسيله فيلر به ضخامت 5 0/0 ميليمتر و عرض 1 سانتيمتر صورت مي گيرد .

فنر تيغه هاي كليد در وضعيت بسته و باز بايد بررسي شده , سطوح كنتاكت ها با نفت خام كه داراي مقدار كمي گرافيت است آغشته شود و در قسمت هايي كه اصطكاك وجود دارد با استفاده از گريس با نقطه انجماد پائين روغن كاري گردد .
به توصيه كارخانه هاي سازنده سطح كنتاكت هاي سكسيونر قابل قطع زير بار بايد با دي سولفات موليبدن پوشانده شود .
اين عمل ممكن است با قطعات دي سولفات موليبدن كه از نظر سختي شبيه مغز مداد تهيه شده است روي سط.ح كنتاكت و يا با ريختن محلول غليظ آن روي موضع انجام شود . همچنين مي توان قطعات كنتاكت را در محلول دي سولفات موليبدن براي مدتي جوشاند .
سكسيونرهاي قابل قطع زير بار
اين كليدها براي قطع و وصل بارهاي كم مخصوصا در مورد جريان مغناطيس كننده ترانس ها طراحي شد ه اند .
امروزه سكسيونرها براي قطع جريان مغناطيس كننده

-----

 

دانلود گزارش کارآموزی و کارورزی در شرکت الکترونیک رازی

--------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید