جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 14 اسفند 1402
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون) و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با بررسی تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 62 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع:تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)

تکه ای از این تحقیق در رابطه با  موضوع : تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)را مشاهده می نمایید.

 

خلاصه


انسان با توجه به پيچيدگي‌ها و دشواري‌هاي زندگي جهت رسيدن به رشد و پيشرفت در جنبه‌هاي گوناگون مي‌‌بايست از توانايي لازم و كافي جهت مقابله با موقعيتهاي دشوار زندگي و همچنين فراهم نمودن شرايط مناسب به منظور پيشرفت همه جانبه برخوردار باشد.

بنابراين افراد موفق، تكامل يافته و داراي سلامت رواني كساني هستند كه توانايي و مهارت كافي را در برخورد با شرايط گوناگون زندگي دارند و همواره در صدد تغيير موقعيت خويش در جهت رشد و تكميل هستند.

اين ويژگي‌ها نشانگر برخورداري اينگونه افراد از مهارتهاي زندگي مي‌باشد.

در حال كه افراد ناموفق و كساني كه به رشد و پيشرفت متعادل در جنبه‌هاي گوناگون زندگي دست نيافته‌اند از سلامت رواني كمتري برخوردارند و همچنين توانايي حل مؤثر مشكلات و مسائل زندگي را ندارند مي‌توان گفت كه فاقد مهارتهاي زندگي كافي هستند. بدين ترتيب برخورداري
**************


بيان مساله


تغييرات ناگهاني و گسترده‌اي كه در جنبه‌هاي جسماني، رواني و اجتماعي زندگي نوجوان ايجاد مي‌شود،‌ مرحله‌اي بحراني را ايجاد مي‌كند كه طبعاً مشكلات و ناسازگاري‌هايي را به همراه خواهد داشت.

بنابراين با توجه به اهميت دوران نوجواني، شناخت اصولي و علمي اين مرحله، جهت پيشگيري از نابهنجاري‌ها و مشكلات ناشي از اين بحران از طريق ارائه اطلاعات و آگاهي‌ لازم به نوجوانان و كسب مهارت‌هاي مورد نياز  جهت مقابله با مشكلات ناشي از اين تغييرات توسط آنان، امري بسيار مهم و حساس تلقي مي‌شود.

يكي از برنامه هاي پيشگيرانه در اين زمينه، كه در سطح جهان مورد توجه  است، آموزش مهارت هاي زندگي به نوجوانان مي‌باشد. تأثير اين آموزش در زمينه‌هاي گوناگوني مورد بررسي قرار گرفته است كه به نتايج مثبتي نيز دست يافته‌اند.

از همين رو با توجه به اهميت موضوع، پژوهش حاضر به بررسي تأثير آموزش مهارت‌هاي زندگي بر سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان مي پردازد، تا بدين ترتيب، گامي ديگر در جهت تحقق اهداف پيشگيرانه پيرامون دوره بسيار مهم و حساس نوجواني برداشته شود.

كاملاً واضح است  كه اگر اهداف فوق ميسر شوند، راهي روشن و هموار جهت انتقال از دوره نوجواني به دوره جواني و بزرگسالي كه مرحله شكوفايي توانايي‌ها،‌ استعدادها و انديشه‌هاي نو مي باشد، فراهم مي‌گردد.

اين امر موجبات تكامل فردي و اجتماعي تك تك افراد جامعه را فراهم مي‌سازد كه در نهايت به پيشرفت جامعه در ابعاد گوناگون منتج مي‌شود.
سازمان بهداشت جهاني (WHO)   به منظور افزايش سطح بهداشت رواني و پيشگيري از آسيبهاي رواني- اجتماعي، برنامه‌اي تحت عنوان آموزش مهارت‌هاي زندگي تدارك ديده و در سال 1993 در «يونيسف»

  (صندوق كودكان سازمان ملل متحد) مطرح نمود. از آن سال به بعد، اين برنامه در بسياري از كشورها مورد آزمايش و اجرا قرار گرفته است.

موضوع:تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)
بر اساس پژوهش‌هاي انجام شده، عواملي نظير عزت نفس، مهارت‌هاي بين فردي برقراري ارتباط مطلوب ، تعيين هدف، تصميم‌گيري، حل مسأله، تعيين و شناسايي
*********************
موقعيتها و موضوعات متنوع و گوناگون كاربرد عملي دارد.

بطوريكه مجموعه وسيعي از تحقيقات و پيشينه تئوريكي و نظري از اثر بخشي و كاربرد پذيري رويكرد مهارتهاي زندگي جهت مداخلات مشاوره‌اي بهداشت رواني حمايت مي‌كنند.
ابعاد مهارتهاي زندگي
«بروكز» يك  نقش اساسي و مهم را در رشد تئوري مهارتهاي زندگي، بوسيله تحقيقش كه منتج به يك طبقه‌بندي از مهارتهاي زندگي مبتني بر رشد انسان شده‌ است.

ايفا نموده است. وي پس از مرور تئوري‌هاي رشدي مربوط به عوامل عاطفي، شناختي،‌ اخلاقي،‌ هوشي، جسماني- جنسي،‌ رواني، اجتماعي، شناختي- اجتماعي و شغلي. به 305 نوع مهارت زندگي دست يافت.

و در نهايت به چهار طبقه ارزشمند از مهارتهاي زندگي دست يافت كه متناسب با سنين مختلف (كودكي، نوجواني و بزرگسالي) مي‌باشد و كاربردهاي بسيار مؤثري در امر مشاوره دارد.
بنابراين بر اساس مدل طبقه‌بندي « بروكز» ابعاد مهارتهاي زندگي شامل موارد ذيل مي‌باشند:
1- مهارتهاي مربوط به ارتباط بين فردي/ روابط انساني
2- مهارتهاي مربوط به حل مسأله / تصميم‌گيري
3- مهارتهاي مربوط به سلامت جسماني/ حفظ سلامتي
4- مهارتهاي مربوط به رشد هويت/ هدف در زندگي
طبق نظر «بروكز» به نقل از «گينتر» (1999) اين طبقات كلي با هم ارتباط دارند. در ضمن داراي ماهيتي پويا هستند بطوريكه تغيير در يكي از زمينه‌ها و ابعاد،‌‌ مي‌ تواند تأثير مثبت يا منفي روي زمينه‌هاي ديگر داشته باشد.
«نلسون- جونز» در كتاب درمان و مشاوره مسؤوليت پذيري فردي (1987) مهارتهاي زندگي را در چهار بعد سلامت رواني طبقه‌‌بندي كرده است كه عبارتند از:‌

موضوع:تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)

**********************
آشنايي با سلامت جسماني و رواني.


نكته مهم اينكه فعاليت تجربي گروهي در هر يك از جلسات مبناي اين آموزش مي‌باشد.
براي اجراي پژوهش پس از اجراي پي آزمون بر جامعه پژوهش، انتخاب نمونه پژوهش و جايگزيني نمونه به دو گروه آزمايشي و كنترل به طور تصادفي، گروه آزمايشي به مدت يك ماه (هفته‌اي دو جلسه) تحت آموزش مهارتهاي زندگي قرار گرفتند.

در پايان دوره آموزشي، دوباره گروه آزمايشي و كنترل با استفاده از همان ابزارهاي اوليه (پرسشنامه سلامت عمومي گلدبرگ و پرسشنامه منبع كنترل لونسون) موردت ارزيابي قرار گرفتند.

سپس نتايج بدست آمده از پيش آزمون و پس آزمون دو گروه مذكور،‌ با استفاده از روش آماري آزمون t دو گروه مستقل، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
در پژوهش حاضر متغير مستقل عبارت از آموزش مهارتهاي زندگي و متغيرهاي وابسته عبارت از سلامت روان و منبع كنترل نوجوانان بوده است.

در اين بررسي منظور از بهبودي وجود تفاوت معني‌دار بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون پرسشنامه سلامت عمومي و منبع كنترل بود كه مي‌تواند نشان دهنده افزايش سلامت روان و دروني‌تر شدن منبع كنترل آزمودنيها باشد.


روش‌هاي آماري پژوهش


جهت بررسي فرضيات پژوهش، از روشهاي آماري به شرح ذيل استفاده گرديد:
روشهاي آمار توصيفي: توزيع فراوان، ميانگين،‌ انحراف استاندارد،‌ خطاي استاندارد، نمودارها و جداول.
روشهاي آمار استنباطي: آزمون t مقايسه دو گروه مستقل، تحليل واريانس يكراهه (ANOVA) و ضريب همبستگي پيرسون.
همچنين جهت بررسي پايايي ابزارهاي پژوهش از روش آلفاي كرونباخ استفاده گرديد. در ضمن لازم به ذكر است كه جهت محاسبه روشهاي آماري از نرم افزار كامپيوتري SPSS استفاده گرديد.

موضوع:تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)
تجزيه و تحليل علمي
همانطوري كه در جدول (2) ملاحظه مي‌‌شود. در گروه آزمايشي
*******************
جدول9 : ميانگين ، انحراف استاندارد، خطاي استاندارد، سطح معناداري و مقدار t بدست آمده بن دو گروه مادران خانه‌دار (167=n ) و شاغل (24= n ) در مقياسهاي سلامت روان، منبع كنترل و شيوه مقابله اي دانش‌آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه تهران 191= n
***********************
بحث و نتيجه‌گيري
يافته‌هاي پژوهش حاضر اين فرضيه پژوهش را مبني بر اينكه آموزش مهارت های زندگی موجب افزايش سلامت روان گروه آزمايشي در مقايسه با گروه كنترل مي‌شود، مورد تأييد قرار مي‌دهد.

بدين معنا كه در ميزان نمره مقياسهاي پرسشنامه سلامت عمومي و همچنين نمره كل پرسشنامه مذكور در گروه آزمايشي، پس از اعمال متغير مستقل آموزش مهارتهاي زندگي- در مقايسه با موقعيت پيش آزمون يعني قبل از اعمال متغير مستقل، كاهش قابل ملاحظه‌اي ايجاد شده است.

بنابراين مي‌توان گفت آموزش مهارتهاي زندگي توانسته است تا حد قابل ملاحظه‌اي موجب افزايش سلامت روان‌گروه آزمايشي گردد. نتايج آزمون t دو گروه

 

 

*********

موضوع:تحقیق تاثیر مهارت های زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل (به شیوه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون)

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید