جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
دوشنبه 3 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود نمونه گزارش کارورزی 1 یک رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل، نمونه گزارش کارورزی 1 یک رشته زبان و ادبیات فارسی را برای شما قرار داده ایم.

نمونه گزارش کارورزی 1 یک رشته زبان و ادبیات فارسی در قالب فایل وردword و قابل ویرایش اماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این گزارش کارورزی یک دانشگاه فرهنگیان رشته ادبیات را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 120 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: نمونه گزارش کارورزی 1 یک رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان.

Sample Internship Report 1 A field of Persian language and literature .

 

پیشگفتار


این اولین گزارشی است که در مورد درس کارورزی با این دید و دقت نظر محدودی که دارم گزارشی می نویسم.

انگیزه ی نوشتن گزارش یکی این بود که حالت اجباری داشته و برای پاس کردن این درس همه ی دانشجو معلمان باید این گزارش را تهیه کنند ولی دلیل دیگر که خود نیز به آن تمایل بیشتری دارم این است که گزارش میزان دقت نظر بنده و سایر دانشجو معلمان را به درس کاربردی (کارورزی) نشان می دهد.

در واقع با نوشتن است که دانشجو به استاد خود نشان می دهد که چقدر توانسته است مطالبی را که در ترم های قبل به صورت تئوری یاد گرفته در میدان عمل به اجراء در آورد. از جمله محدودیت هایی که در این گزارش وجود داشت: اضطراب از گرفتن نمره که همچنان نیز وجود دارد،

فراوانی مسائل (که نمی توانستم از مهمی آن ها چشم بپوشم)، تاثیر درس های دیگر که با پرداختن به این گزارش از این درس ها عقب می افتادم و موارد دیگر که همه بر این گزارش سایه افکنده است. در این قسمت جا دارد از استاد ............. که در نحوه ی نوشتن این گزارش و در پاسخ دادن به سوالات فراوان بنده از هیچ کمکی دریغ نکردند تشکر نماییم و همچنین رفتار و اخلاق مناسب ایشان را سرلوحه ی کار خود قرار دهم.
لازم است اشاره کنم در نوشتن این گزارش از راهنمایی دوستان نیز
بهره مند شده وچند گزارش کارورزی را مطالعه کرده ودر گزارش خود
از انها استفاده نموده ام.

 

 


مقدمه


اصل کلمه ی کارورزی به واژه ی (کارورز) بر می گردد و به فردی گفته می شود که در حین تحصیل در آموزش عالی و یا به فاصله بعد از پایان دوران تحصیل تنها با هدف کسب تجربه و مهارت کاری و عملی در موسسه ای مشغول به کار شود.

کارورزی ابزاری است برای تبدیل تئوری به عمل که این کار فقط با حضور دانشجو معلم در جو مدرسه امکان پذیر خواهد شد. واحد درسی کارورزی صرفا یک ماده ی درسی ساده برای دانشجو معلمان نیست و عموما درسی است تا دانشجو را در فضای شغلی آینده قرار دهد تا اضطراب ها و پریشانی های وی نسبت به شغل آینده اش بر طرف شود.

همین حضور در فضاهای آموزشی است که آمادگاه بسیار مهمی برای تربیت معلمان آینده ی سرزمین مان محسوب می شود. در این فضا است که یک معلم با تجربه و آب دیده ساخته می شود

همان طور که هادی پورشافعی نیز در این مورد معتقد است: «دانش، شیوه نگرش، چیرگی و تسلط به کار، سه خصیصه اساسی در موفقیت حرفه ای است. به دلیل ویژگی های منحصر به فرد موقعیت های تربیتی، تفاوت های فردی و تنوع آن، توجه به پویایی نظام آموزشی، به ویژه شایستگی های معلم، مضاعف می شود، لذا باید بر خصلت حرفه ای بودن عمل معلم به جد تاکید شود.» (پورشافعی، 1385، 3)

 

 

فهرست مطالب


عنوان                                                                                                                صفحه
 فصل اول
خاطره نویسی.............................................................................................................................................................
فصل دوم
مسئله شناسی..........................................................................................................................................................
فصل سوم
گزارش فیزیکی مدرسه (استاندارد ها )..................................................................................................................
فصل چهارم
گزارش ساختار اداری مدرسه..............................................................................................................................
فصل پنجم
گزارش تعامل عاطفی مدرسه..............................................................................................................................
فصل ششم
گزارش فرایند آموزش در کلاس درس............................................................................................................
نتیجه گیری..........................................................................................................................................................

گزارش رایگان کارورزی 1 رشته ادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان

ترجمه انگلیسی:

In this post from Ghani File, we have provided you with an example of Internship Report 1 in a field of Persian language and literature.

Sample Internship Report 1 is a field of Persian language and literature in the form of a word file and editable, ready to buy and download.

In the following, you will see the additional explanations of this internship report of a cultural university in the field of literature.

Number of pages: 120 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Sample internship report 1 of a field of Persian language and literature at Farhangian University.

Sample Internship Report 1 A field of Persian language and literature.


Foreword


This is the first report I write about an internship course with this limited perspective.

One of the motivations for writing the report was that it was mandatory and all student-teachers had to prepare this report in order to pass this course, but another reason why I am more inclined to do so is that the report shows the accuracy of my attention and that of other student-teachers. Shows to the applied course (internship).

In fact, it is by writing that the student shows his teacher how much he has been able to put into practice what he has learned in the previous semesters in theory. Among the limitations of this report were: the anxiety of getting a grade that still exists,

The frequency of issues (which I could not ignore), the impact of other lessons that I was lagging behind in addressing this report, and other issues that have all overshadowed this report. In this part, we would like to thank Master ............. who did not hesitate to help me in writing this report and in answering my many questions, as well as his appropriate behavior and ethics. Make it the headline of my work.
I need to mention in writing this report the guidance of friends as well
Benefited and read several internship reports in his report
I have used them.

 


Introduction


The origin of the word internship refers to the word (internship) and refers to a person who while studying in higher education or shortly after the end of the study period only with the aim of gaining experience and work and practical skills in an institution To work.

Internship is a tool to turn theory into practice, which will only be possible with the presence of a student-teacher in the school atmosphere. The internship course is not just a simple course for student-teachers and is generally a course that puts the student in a future career environment to alleviate his or her anxieties and worries about his or her future job.

It is this presence in educational spaces that is a very important preparation for training the future teachers of our country. It is in this space that an experienced and experienced teacher is created

As Hadi Pourshafei believes: "Knowledge, attitude, mastery and mastery of work are the three basic characteristics of professional success. "Due to the unique characteristics of educational situations, individual differences and its diversity, attention to the dynamics of the educational system, especially the teacher's competencies, is doubled, so the professional nature of the teacher's practice must be emphasized." (Pourshafei, 1385, 3)

 

Table of Contents


page title
 Chapter One
Diary writing ................................................ .................................................. .................................................. .........
second chapter
Problemology ................................................ .................................................. .................................................. ......
third chapter
School Physical Report (Standards) ........................................... .................................................. .....................
Fourth Season
Report on the administrative structure of the school .............................................. .................................................. ..............................
Chapter Five
School Emotional Interaction Report .............................................. .................................................. ..............................
Chapter Six
Report on the teaching process in the classroom ............................................ .................................................. ..............
Conclusion................................................ .................................................. .................................................. ......

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید