جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، طرح درس روزانه خاک با ارزش علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس گردش علمی . طرح درس به روش گردش علمی را برای شما قرار داده ایم.

این طرح درس به روش گردش علمی نوشته شده است. طرح درس روزانه خاک با ارزش مربوط به کتاب علوم پنجم ابتدایی می باشد.

در ادامه توضیحات این طرح درس که به روش گردش علمی نوشته شده است را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 7 صفحه.

فرمت فالی: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس روزانه خاک با ارزش علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس گردش علمی . طرح درس به روش گردش علمی.

طرح در کار روزانه
نام و نام خانوادگی :           تاریخ تدریس 4/2/98
شماره ی طرح درس :1                موضوع درس :درس 1 علوم پنجم ابتدایی((خاک با ارزش ))
مدت تدریس:45دقیقه                                                                                عنوان درس :خاک با ارزش
روش تدریس :گردش علمی                                                                    رئوس مطالب: آشنایی با خاک
هدف کلی :    آشنایی با دانش آموزو رفتار و وظایف او در طول گردش علمی                         آشنایی با خاک واهمیت و ارزش آن در زندگی
هدف های جزئی     1)آشنایی با موارد استفاده ی خاک در زندگی                                 2)آشنایی با انواع خاک                                             3)انجام علمی فعالیت ها
هدف های رفتاری :
الف)در حیطه ی شناختی          دانش آموزان پس از خواندن درس بتواند به 2سوال از 3سوال زیر جواب درست دهد.
1)علت اهمیت خاک را توضیح دهید؟
2)انواع خاک را نام ببرید؟
3)دانش آموزان در مورد حفاظت از محیط زیست باهم گفتگو کنند؟
جدول 1)طبقه بندی هدف های رفتاری درس در حیطه ی شناختی
ب: اهداف رفتاری در حیطه ی روانی –حرکتی (اهداف مهارتی)
دانش آموزان پس از مطالعه ی درس بتوانند 2سوال از 3سوال زیر را به کمک هم کلاسی خود جواب دهند.
1-بتوانند یک سنگ را به قطعات کوچک تری تبدیل کند.
2-تصاویری از انواع خاک را شرح دهید
3-بتواند یک گل را در گلدان بکارد ( با تقلید از معلم یا باغبان )
جدول 2 طبقه بندی هدف های رفتاری در حیطه ی روانی حرکتی
ج)هدف های رفتاری در حیطه ی عاطفی ((هدف های نگرشی ))
دانش آموزان 3مورد از 4مورد زیر را در جریان تدریس و یادگیری از خود نشان دهند.
1)با علاقه فعالیت معلم برای کاشتن سبزی را مشاهده کند و لذت ببرد.
2)در بحث کلاس شرکت کند.
3)به سوال های معلم گوش دهد و با همکاری هم کلاسی خود جواب دهد.
4)برای حفظ محیط زیست علاقه نشان دهد.
جدول 3طبقه بندی هدفهای رفتاری در حیطه های عاطفی
سطوح یا طبقات عملکرد

طرح درس روزانه خاک با ارزش علوم پنجم ابتدایی به روش تدریس گردش علمی . طرح درس به روش گردش علمی