جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 30 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85 و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق در رابطه با روش های تدریس و افت تحصیلی را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)

جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954  از طریق پیامرسان های  ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85 را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:  90صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85.

. جهت اخذ پروژه تحقيقاتي جهت دريافت درجه كارشناسي رشته علوم تربيتي گرايش مديريت و برنامه ريزي آموزشي

تکه ای از این تحقیق در رابطه با روش های تدریس فعال و ارتباطش با افت تحصیلی را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

 

فهرست مطالب  

عنوان                   صفحه

چكيده                                    1
فصل اول : كليات پژوهش
مقدمه                                        3
بيان مساله                                    4
اهميت و ضرورت تحقيق                                5
اهداف تحقيق                                    6
موضوع تحقيق                                    6
متغيرها                                        6
فرضيه و سوالات                                    7
مفاهيم و اصطلاحات                                9
مشكلات و تنگناها                                    11
خلاصه فصل اول                                    12

فصل دوم : بيشينه تحقيق                                     
مقدمه                                        14
انواع رويكردها در فرآيند ياددهي -  يادگيري                        15
ياددهي -  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي                    15
نقد ياددهي -  يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي                     16
ياددهي -  يادگيري با رويكرد فعال                            17
ويژگي ها و نكات اصلي در ياددهي -  يادگيري با رويكرد فعال                20
رابطه تدريس و يادگيري                                22
مباني نظري رابطه تدريس و يادگيري                            23
الگوهاي تدريس                                     24
ارتباط الگوهاي تدريس با برنامه درسي                        24
ارائه الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال                        25
مراحل الگوي عمومي تدريس با رويكرد فعال                        26
نمونه هائي از الگوهاي تدريس فعال                            26
الگوي حل مساله                                    26
پيشينه تحقيق                                    30
تحقيقات انجام شده در ايران                                31
تحقيقات انجام شده در جهان                            34
خلاصه فصل دوم                                    38

فصل سوم : روش اجراي تحقيق                                     
مقدمه                                        40
روش تحقيق                                    41
روش تحقيق توصيفي                                41
جامعه آماري                                    41
نمونه آماري روش نمونه گيري                            41
روش تجزيه و تحليل آماري                                41
روائي                                        42
پايائي                                        43
خلاصه فصل سوم                                    43

فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش                         
مقدمه                                        46
ليست فرمول ها                                    47
بررسي فرضيات                                    48
جدول و نمودارها                                    52
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 1                        53
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 2                        54
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 3                        55
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 4                        56
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 5                        57
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 6                        58
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 7                        59
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 8                        60
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 9                        61
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 10                        62
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 11                        63
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 12                        64
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 13                        65
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 14                        66
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 15                        67
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 16                        68
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 17                        69
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 18                        70
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 19                        71
جدول و نمودار مربوط به سوال شماره 20                        72
نودار كلي                                    73
خلاصه فصل چهارم                                74

فصل پنجم : خلاصه و نتيجه گيري                                 
مقدمه                                        76
خلاصه فصل اول                                    77
خلاصه فصل دوم                                    78
خلاصه فصل سوم                                    79
خلاصه فصل چهارم                                80
پيشنهاد و راهكارها                                81
منابع و موآخذ                                    83
ضمائم و پيوست ها                                85    
***********************************

 

چكيده :


موضوع مورد پژوهش در اين تحقيق بررسي رابطه بين موانع اجراي روشهاي تدريس فعال با افت تحصيلي در مدارس ابتدايي شهرستان سبزوار  مي باشد كه در اين پژوهش ابتدا به بيان مساله  وبعد از آن به اهداف ، سوالات و مشكلات و تنگناها  پرداختيم .فرضيات اين تحقيق عبارتند از :
1.    بين محتواي نا مناسب كتابهاي درسي و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
2.    بين كمبود امكانات آموزشي مناسب و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
3.    بين عدم رضايت شغلي معلمان وعدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
4.    بين نظام ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي دانش آموزان و عدم اجراي روشهاي تدريس فعال در كلاس درس رابطه وجود دارد .
جامعه آماري كه در اين پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته شامل كليه معلمان مقطع ابتدائي شهرستان سبزوار مي باشد كه تعداد آنها 1698 نفر است كه 784 نفر معلمين مرد و 850 نفر معلمين زن مي باشند و نمونه اين پژوهش 50 نفر از معلمين مقطع ابتدائي هستند .

در اين پژوهش از روش توصيفي و مقايسه اي استفاده نموديم و همچنين روش جمع آوري اطلاعات تحقيق روش كتابخانه اي و ميداني است .

ابزارهاي جمع آوري اطلاعات عبارتند از ميانگين ، نما ، ميانه ، واريانس ، انحراف استاندارد و ضريب خي 2 . ضريب پايائي اين پژوهش 94 % است كه پايائي به صورت مطلوب است .

************************
مقدمه :


در این فصل اطلاعات به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در رابطه با هر یک از فرضیه ها و سولات مربوط به آنها ( در مواردی که تحلیل داده های مربوط به گروه مطالعه و مقایسه معنی دار بودند ) گزارش شده است .
موانع مورد بررسی روش تدریس فعال در این مطالعه عبارتند از :

محتوای نامناسب کتابهای درسی ، کمبود امکانات آموزشی مناسب ، فضای ناکافی آموزشی ، عدم رضایت شغلی معلمان ، جو نامناسب سازمانی حاکم بر مدرسه ، نظام ارزشیابی از پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ،

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85.

تسلط نداشتن معلمان بر اجرای روش تدریس فعال ، ضعف در برقراری ارتباط عاطفی معلم با دانش آموزان ، مدیریت نامناسب کلاس درس و ضعف در برقراری ارتباط آموزشی معلم با دانش آموزان .
برای تجزیه و تحلیل داده ها اطلاعات توصیفی شامل فراوانی و درصد پاسخهای داده شده توسط دو گروه مطالعه و ومقایسه و آزمون خی دو مورد بررسی قرار گرفته است .
شایان ذکر است که در تحلیل توصیفی ، اطلاعات ارائه شده از طریق مقیاس لیکرت به پنج درجه تقسیم شده است .
درجه اول : کاملا موافقم 5 امتیاز
درجه دومم : موافقم 4 امتیاز
درجه سوم : تاحدودی 3 امتیاز
درجه چهارم : مخالفم 2 امتیاز
درجه پنجم : کاملا مخالفم 1 امتیاز

 

لیست فرمولها :


********************
اهداف تحقیق :
با توجه به موضوع مورد مطالعه ، هدف عمده در این پژوهش ، شناسایی عواملی است که به روشهای مختلف مانع از استفاده معلمان آشنا به روشهای تدریس فعال ، از این شیوه نوین در جریان آموزشهای کلاسی میشود .

به بیان دیگر میخواهیم بدانیم عواملی از قبیل : محتوای نامناسب کتابهای درسی ، عدم تسلط معلمان بر اجرای روشهای تدریس فعال ، نحوه مدیریت کلاس ، کمبود امکانات آموزشی ، عدم وجود فضای آموزشی مناسب ،

جو سازمانی حاکم بر مدرسه ، رضایت شغلی معلمان ، ارتباط آموزشی و عاطفی معلمان با دانش آموزان و نظام ارزشیابی از پیشرفت دانش آموزان تا چه اندازه در عدم استفاده معلمان از روشهای تدریس فعال موثرند .
هدف من از انتخاب این موضوع این است که روشهای تدریس از حالت کلیشه ای خارج شود و حالت کاربردی بگیرد تا دانش آموز دروس را بهتر و راحت تر درک کند .
موضوع تحقیق :
بررسی رابطه بین موانع اجرای روشهای تدریس فعال باافت تحصیلی در کلاس درس در مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال 85-86 .
متغیرها :
متغیرمستقل : موانع اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس
متغیر وابسته : افت تحصیلی
کنترل : جنسیت
متغیر مستقل : متغیر پیش فرض است که از طریق آن تغییرات متغیر وابسته اندازه گیری و تعیین می شود .

درتحقیقات آزمایشی متغیر مستقل به متغیری میگویند که توسط محقق دستکاری میشود تا تاثیرات آن بر متغیر وابسته مشخص شود . در این تحقیق متغیر مستقل موانع اجرای تدریس فعال در کلاس است .
متغیر وابسته : متغیری است که در اختیار محقق نیست و محقق نمی تواند در آن دخل و تصرف کند . در این تحقیق افت تحصیلی متغیر وابسته است .

فرضیه ها و سوالات :
فرضیه اول : بین محتوای نامناسب کتابهای درسی و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
1 : حجم زیاد کتابهای درسی میتواند از اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس جلوگیری کند .
کاملا موافقم                  موافقم                 تاحدودی                مخالفم                 کاملا مخالفم
2 : هماهنگ نبودن محتوای کتابهای درسی با تجربیات قبلی دانش آموزان میتواند در اجرای روشهای تدریس فعال تاثیر بگذارد .
3 : انطباق ناکافی محتوای کتابهای درسی با واقعیتهای زندگی میتواند موجب عدم اجرای روشهای تدریس فعال شود .
4 : بحث انگیز نبودن متون کتابهای درسی برای دانش آموزان در عدم اجرای روشهای تدریس فعال تاثیر میگذارد .
5 : در نظر نگرفتن آموزش مهارتهای لازم در زندگی روزمره برای دانش آموزان در عدم اجرای روشهای تدریس فعال موثر است .


فرضیه دوم : بین کمبود امکانت آموزشی مناسب و عدم اجرای روشهای تدریس فعال در کلاس درس رابطه وجود دارد .
*****************
در مرحله دوم ( اكتساب يا پاسخ ) توالي مورد نظر به وسيله دانش آموز كسب مي شود و با توجه به شيوه هاي مختلف تغيير رفتار ، تقويت مي شود .در مرحله سوم از دانش آموزان خواسته مي شود آنچه را كه ياد گرفته اند به موقعيت مشابه تعميم دهند .

به عبارت ديگر در اين مرحله ، دانش آموزان بايد بتوانند از مهارتها ومعلومات جديدي كه كسب كرده اند در موقعيت هاي مشابه استفاده كنند .
در اين رويكرد معلم نقش كليدي و تعيين كننده دارد و دانش آموز در يافت كننده دانش است كه به صورتهاي مختلف به وي ارائه مي شود . ارتباط معلم وشاگرد يك طرفه است .
نقد ياددهي - يادگيري با رويكرد غير فعال يا سنتي :
1- در اين رويكرد ، بيشتر بر نتيجه يادگيري ورفتارهاي مشروط تاكيد مي شود ، رفتارهايي كه حاصل آزمايشهاي ساده اي است كه روانشناسان رفتار گرا روي حيواناتي مانند موش ، گربه و كبوتر و نظاير آن انجام داده اند .
اين در حالي است كه انسان در مقايسه با اين حيوانات ، رفتارهاي پيچيده تري دارد
2- آموزشهاي مبتني بر روشهاي رفتار گرايي به سلسله رفتارهاي ساده پشت سر هم توجه دارد كه به شيوه مكانيكي سازماندهي شده اند به نحوي كه يادگيرنده از روي عادت مي آموزد وبه محركهاي خاص پاسخ مي دهد .
3- چون بسياري از يادگيريها عميق ومعنا دار نيست براي تثبيت هر يادگيري از عوامل تقويت و پاداشهاي بيروني كمك گرفته مي شود . اين احتمال وجود دارد كه بسياري از آموخته ها پس از مدتي به فراموشي سپرده مي شوند .
4- بسياري از رفتارهاي پيجيده انسان مانند : تحليل كردن ، تفسيركردن ، استدلال كردن ، حل مسئله ، قضاوت وارزشيابي را به آساني نمي توان در قالب رفتارهاي ساده محرك - پاسخ به دانش آموزان آموزش داد .
5- اين روش به مرور قدرت خلاقيت و نوآوري را از شاگردان سلب مي كند و تعليم و تربيت زنده را به سوي تعليم وتربيت مكانيكي و ماشيني سوق مي دهد .
6- در اين روشها ، بيشتر بر نتيجه يادگيري تاكيد مي شود . مهم آن است كه يادگيرنده در پايان درس به رفتارهاي مورد انتظار رسيده باشد . لذا درباره چگونگي يادگيري وفعاليتهاي ذهني مانند مشاهده ، جمع آوري و ... كه از آنها به عنوان مهارت يادگيري مادام العمر نام برده مي شود غفلت مي شود .
7- در اين ديدگاه بيشتر بر فعاليتهاي فردي توجه مي شود .

بنابراين مهارتهاي اجتماعي ، يادگيري جمعي و ... به فراموشي سپرده مي شود .
8- در اين رويكرد نقش اصلي به عهده معلم است لذا اين رويكرد ، معلم - محور است نه داتش آموز محور.
9 - اثرات نامطلوب فرهنگي ناشي از رويكرد سنتي يا غير فعال در دانش آموزان قابل تعمق است ( احمدي ، 1381 ) .
در اثر استيلاي اين رويكرد بر نظام هاي تعليم وتربيت ، دانش آموزان اطاعت بي چون وچرا از معلم وعدم مشاركت خود در تصميم گيري نسبت به برنامه ها وفعاليت هاي آموزش را تجربه مي كنند و مي آموزند كه اطلاعات از مراجع قدرت ، عمري مورد انتظار و ستودني است .

آنان ياد مي گيرند در برابر شرايط موجود ، روحيه انقياد وتسليم داشته باشند .

عدم رغبت به مشاركت و همكاري با ديگران در حل مسائل اجتماعي را مي توان معلول اين واقعيت دانست كه دانش آموزان در تحت استيلاي روش مستقيم تدريس در طول تحصيل ، هيچ گاه فرصت تمرين مهارت هاي گروهي از طريق پيوستن به جريان فعاليت هاي يادگيري گروهي يا مشاركتي را نيافته اند .
************************
فرايند حل مسئله و مهارت هاي اساسي تفكر : در جريان حل مسئله يادگيرنده به پژوهش و اكتشاف مي پردازد و با انواع مهارت هاي تفكر درگير مي شود .

در بسياري از مدارس در جريان تدريس تاكيد بر كسب دانش و معلومات از طريق يادگيري طوطي وار و حفظي مي شود و معمولاً براي آموزش مهارت هاي تفكر از طريق فرايند حل مسئله كوشش چنداني صورت نمي گيرد .

مهارت هاي تفكر ، مهارت هايي هستند كه يادگيرنده در فرايند حل مسئله از آن ها استفاده مي كند مانند :
1-    مهارت هاي متمركز كننده ( تعريف مسئله ، تعيين هدف ها ) 2- مهارت هاي جمع آوري اطلاعات ( مشاهده كردن ، طرح سوالات ) 3- مهارت هاي به خاطر سپردن ( رمز گذاري ، يادآوري ) 4- مهارت هاي سازماندهي كردن

( مقايسه كردن ، مرتب كردن ، طبقه بندي كردن ، بازنمايي كردن ) 5- مهارت هاي تحليل كردن ( شناسايي مشخصه ها ومولفه ها ، شناسايي ارتباطات ، شناسايي ايده ها ، شناسايي خطاها ) 6- مهارت هاي مولد

( استنباط كردن ، پيشگويي كردن ، جزئيات را به طور كامل روش كردن ) 7- مهارت هاي وحدت دادن ( خلاصه كردن ، تجديد ساختار كردن ) 8- مهارت هاي ارزيابي كردن ( برقرار ساختن معيارها ، رسيدگي كردن ) . احمدي به نقل از مزلو ( 1376) .
فرايند حل مسئله و رشد وتقويت نگرش ها : تمايل ذهني براي عمل كردن بر اساس مطلوب بودن پيامد هاي پيش بيني شده نگرش ناميده مي شود .

پرورش نگرش مثبت به علم وعلم آموزي و احساس مسئوليت در مقابل مسائل جمعي واجتماعي به مقدار زيادي به نوع برنامه هاي درسي وروش هاي آموزش وپرورش مدارس بستگي دارد .

نمونه هايي از نگرش كه با فرايند حل مسئله مرتبط است عبارتند از : كنجكاوي ، ارزشمند شمردن شواهد ودلايل ، همكاري ، انعطاف پذيري ، خود رهبري ، خود ارزشيابي ، تفكر نقاد ، تفكر خلاق .
مهمترين بنيادهاي نظري الگوي حل مسئله : دكتر شريعتمداري ( 1376 ) در كتاب رسالت هاي تربيتي و علمي مراكز آموزشي بر اين نكته تاكيد دارد كه روش اساسي آموزش و تربيت از ديدگاه ديويي ، روش حل مساله است .

در اين روش اصل بر اين است كه شاگرد  مطلب تازه اي بياموزد و در افكار ، عادات ، تمايلات و رفتار او تغيير ايجاد گردد . خود او بايد فعاليت كند .

وقتي موضوع درسي به صورت مساله مطرح شود و شاگرد مانند يك محقق با آن برخورد كند و ضمن استفاده از راهنمايي هاي معلم ، همكاري ديگر شاگردان را نيز جلب كند .

در اين صورت افكار وي دستخوش تغيير مي شود، در او عادات علمي به وجود مي آيد . طرز كار كردن با ديگرا را فرا مي گيرد ، نحوه استفاده از مطالب درسي را در حل مساله مي آموزد و به تدريج روح علمي در او رسوخ مي كند .
مهر محمدي ( 1374 ) در مقاله اي با عنوان چرا بايد برنامه هاي درسي را به سوي مساله محوري سوق دهيم به مهمترين بنيادهاي نظري در اين مقوله به شرح زير اشاره مي كند

: 1- ايجاد انگيزه دروني براي يادگيري 2- معنا داربودن وپايداري دانش فرا گرفته شده 3- تربيت عقلاني 4- تحقق اهداف متنوع يادگيري 5- تسريع جريان رشد عقلاني 6- انتقال يادگيري 7- انفجار دانش 8- تمهيد زير ساخت رشد وبالندگي علمي كشور .

سپس مي افزايد اكثر صاحب نظراني  كه بر مساله محور بودن برنامه ( آموزش ) تاكيد ورزيده يا از آن جانب داري كرده اند ، آغاز اين فرايند را ، مواجهه دانش آموزان با مساله يا موقعيت مي دانند كه منابع آموزش يا معلم ، زمينه آن را فراهم مي كند .

دانش آموز در هنگام مواجه با مسئله بايد دو بار دست به گردآوري اطلاعات بزند يكي در مرحله پيش از تدوين فرضيه و ديگري پس از تدوين فرضيه يعني مرحله آزمايش .

اگر گردآوري اطلاعات در نخستين مرحله كمتر مورد توجه قرار گرفته باشد ، فرد با عدم ادراك صحيح و همه جانبه مساله يا موقعيت ، مواجه شده ودر ساير مراحل و به خصوص مرحله تدوين فرضيه اختلال ايجاد خواهد شد .

 

*****************

 

 

موضوع: پایان نامه بررسی رابطه بین موانع اجرای روش های تدریس فعال در افت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی شهرستان سبزوار در سال تحصیلی 86-85.

*******************************

با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.