جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی را برای شما قرار داده ایم.

این طرح درس که هدفش ؛ آشنایی دانش آموزان با سوره حمد می باشد را در قالب فایل ورد و قابل ویرایش می توانید دانلود نمایید.

در ادامه، توضیحات تکمیلی طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 3 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی.

در فایل دانلودی همه ی موارد جدول کشی شده و مرتب می باشد.

نام و نام خانوادگی مربی:                                                                 نام آموزشگاه:
نام واحد یادگیری: سوره حمد                                       موضوع فعالیت:
مدت زمان اجرا: 30 دقیقه                                                               تاریخ تدریس:    مشخصات طرح درس
شعر و سرود -نقاشی-فعالیت های علمی    نوع فعالیت
لوحه-کتاب کار-مدادرنگی یا پاستیل    ابزار مورد نیاز
سخنرانی-همیاری-پرسش و پاسخ-جمع خوانی    روش ارائه
درپايان درس انتظارمي رود دانش آموزان با سوره حمد  آشناشوند.    هدف کلی
از دانش آموزان انتظار می رود در پایان درس :
اهداف جزئی:
1 –با سوره حمد آشنا شوند
اهداف رفتاری:
پس از پايان تدريس انتظار مي رود دانش اموز بتواند:
2 -برای شنیدن سوره ی حمد علاقه نشان دهد.(نگرشي)
3 -با معني برخي از عبارات ساده ی سوره حمد)به زبان کودکانه همراه با شعر درس( اشنا شود.(دانستني)
4 -با گوش کردن به قرائت ايات و نگاه کردن به عبارات ، سوره ی حمد را به صورت ساده يا اهنگین بخواند.(مهارتي)
5 -به صورت دسته جمعي همراه با دوستانش سوره حمد را بخواند.(مهارتي)
6 -نسبت به خواندن سوره ی حمد در خانه علاقه نشان دهد.(نگرشي)    اهداف جزئی و رفتاری
دانش آموز با سور های توحید و کوثر و ناس آشناست.    رفتار ورودی
با لبخند وارد کلاس مي شوم اول بانام خدا درس شروع میکنم بعداحوالپرسي وحضوروغیاب ازدانش آموزان (ضمن توجه به حال وروحیه آنان) وپرسیدن دلیل غیبت دانش آموزان وپرسش ازدرس قبل درس راشروع مي کنم.    فعالیت های مقدماتی
و زمینه سازی برای تدریس.

موضوع: طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی.
طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی. واحد کار پیشدبستانی . طرح درس رایگان پیش دبستانی.Surah Hamad preschool lesson plan, Surah Hamad daily lesson plan for preschool

ترجمه:

 

In this post from the rich file site, we have provided you with a preschool lesson plan for Surah Hamad, a daily lesson plan for teaching Surah Hamad for preschool.

This lesson plan aims; Students' familiarity with Surah Hamad can be downloaded in Word format and editable.

In the following, you will see additional explanations of the preschool lesson plan of Surah Hamad, the daily lesson plan of Surah Hamad preschool education.

Number of pages: 3 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Surah Hamad preschool lesson plan, Surah Hamad daily lesson plan for preschool.

In the download file, all items are tabulated and arranged.

Name and Surname of Instructor: Name of School:
Name of learning unit: Surah Hamad Subject of activity:
Duration: 30 minutes Teaching date: Lesson plan specifications
Poetry and anthem -Painting -Scientific activities Type of activity
Tablet-workbook-pencil or pastel tools needed
Lecture-Collaboration-Questions and Answers-Reading Presentation Method
At the end of the lesson, students are expected to get acquainted with Surah Hamad. General purpose
Students are expected to:
Minor goals:
1- Get acquainted with Surah Hamad
Behavioral goals

موضوع: طرح درس پیش دبستانی سوره حمد، طرح درس روزانه آموزش سوره حمد مقطع پیش دبستانی.
:
At the end of the teaching, the student is expected to be able to:
2- Show interest in listening to Surah Hamad. (Attitude)
3- To get acquainted with the meaning of some simple phrases of Surah Hamad) in childish language along with the poem of the lesson.
4- By listening to the recitation of verses and looking at the phrases, recite Surah Al-Hamd in a simple or melodic way.
5- To recite Surah Al-Hamd in a group with his friends. (Skills)
6- Show interest in reciting Surah Al-Hamd at home. (Attitude) Partial and behavioral goals
The student is familiar with the surahs of Tawhid, Kowsar and Nas. Input behavior
I enter the classroom with a smile. First, I start the lesson in the name of God. Preliminary activities
And paving the way for teaching.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید