جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : خرید هم بصورت تکی هم اشتراک ویژه امکان پذیر است  برای دانلود  تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل، تحقیق در رابطه با رضایت شغلی و استفاده از زمان را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

(پس از خرید، تا مادام العمر هر زمانی که تمایل داشتید با رمز کاربری خود وارد پنل سایت شده و فایل مورد نظر را از بخش خرید ها (کاملا رایگان بدون افزایش قیمت) دانلود نمایید)

جهت ارتباط با ما با شماره 09179916954  از طریق پیامرسان های  ایتا و آی گپ و تلگرام در تماس باشید. در سریعترین زمان ممکن بررسی و نتیجه ارسال خواهد شد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه  در رابطه با  رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات:  47 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان.

. جهت اخذ .....

تکه ای از این تحقیق در رابطه با رضایت شغلی و مدیریت زمان را مشاهده می نمایید.

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و منظم می باشد.

 

چكيده


پژوهش حاضر به دنبال بررسي تأثير رضايت شغلي و استفاده بهينه از زمان در كارمندان استانداري زنجان مي باشد

فرضيه هايي كه به معرض آزمايش گذاشته شدند عبارتند از رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت آيا معني دار است؟ فرضيه دوم اين پژوهش : رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن است؟

وفرضيه سوم اينكه استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان است؟
گروه نمونه اين پژوهش شامل 50 نفر از كارمندان استانداري زنجان كه 25 نفر آن زنان و 25 نفر آنان را مردان تشكيل دادند كه به صورت تصادفي ساده انتخاب شدند

و روي آنها دو آزمون رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت انجام شد كه پس از آن ، از دو روش آماري ضريب همبستگي پيرسون و t استفاده شد كه نتيجه به دست آمده به شرح زير مي باشد:
- بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد.
- رضايت شغلي كارمندان مرد بيشتر از كارمندان زن : تفاوت معني داري وجود ندارد.
- استفاده بهينه از وقت در مردان بيشتر از زنان : تفاوت معني داري وجود ندارد.

********************
فهرست مطالب
 
عنوان

فصل اول : كليّات
مقدمه
طرح مسئله
اهداف پژوهش
فرضيات تحقيق
تعريف نظري
ضرورت و اهميّت تحقيق
كليد واژه

فصل دوّم : نگاهي به تاريخچه متغيرهاي پژوهش
مقدمه
تاريخچۀ رضايت شغلي
مفهوم رضايت شغلي
نظريه هاي رضايت شغلي
عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب
نارضايتي شغلي و پيامدهاي آن
عوامل كلي نافذ در رضايت شغلي
عوامل مؤثر در رضايت شغلي
تاريخچۀ استفاده بهينه از زمان
اصول عمومي استفاده بهينه از زمان
نكات سودمند براي بهبود كيفيت وقت
پژوهش هاي داخل كشور
پژوهش هاي خارج از كشور

فصل سوم : روش تحقيق
مقدمه
نمونه و روش انتخاب نمونه
روش اجرا
روش آماري

فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها
مقدمه
نتايج آماري

فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
نتيجه گيري
بحث
محدوديت هاي پژوهش
پيشنهادات پژوهش
منابع

ضمائم

 
فصل اول
« كليّـــــــات »

 

مقدمه:


اشتغال يكي از اساسي ترين فعاليت هاي زندگي انسان به شمار مي رود و هر كس به خاطر امرار معاش و تداوم زندگي بايد ساعاتي از اوقاتش را كار كند.

اشتغال واقعه اي است از زندگي انسان كه براي همۀ انسان ها در برهه اي از زمان اتفاق مي افتد و هيچ كس را گريزي از آن نيست.همچنين بقا و رشد جامعه به اشتغال آن وابسته است.

اشتغال صحيح و گزينش افراد مناسب براي انجام مشاغل از مهمترين عوامل مؤثر در رشد اقتصادي و اجتماعي جامعه و تأمين كننده سلامت افراد و نيل به خودكفايي و بي نيازي از ديگران مي باشد.

همچنين جوامعي كه انسان هاي فعال و كارآمد دارند بر زندگي خود حاكمند و به انواع گوناگون در تعيين شيوۀ زندگي جوامع ديگر تأثير مي گذارد.رضايت شغلي تعيين كنندۀ مهمي در رضايت از زندگي است

و تمام رفتارها و روابط انسان ها بطور مستقيم و غير مستقيم از چگونگي اشتغال آنها متأثر مي باشد.

مفاسد اجتماعي به دلايل متعدد ريشه مهمي در بيكاري دارند و از طريق اشتغال مي توان نابساماني ها را برطرف كرد.(شفيع آبادي 1371)
پرواضح است افرادي مي توانند از شغل خويش راضي باشند كه تمامي عوامل مؤثر در رضايت شغلي را به نوعي داشته باشند و تمامي عوامل منفي را كه به نوعي رضايت شغلي را تحت تأثير قرار مي دهند

تقليل دهند.همچنين خداوند در قرآن كريم مي فرمايند : «هر كسي اميد لقاي پروردگارش را دارد بايد عمل صالح انجام دهد»
گاهي موقعيت هاي سخت و ناگوار شغلي و عدم تغيير شغل در افراد باعث مي شود فرد دچار رنجش روز افزون مشاغل و دروني شدن و نارضايتي فرد گردد.

همان طور كه مي دانيم زمان و استفاده بهينه از زمان هم باعث رضايت شغلي در فرد خواهد شد.(شفيع آبادي 1371)
زمان از جمله نعمت هاي گرانبهايي است كه نيازمند برنامه ريزي دقيق مي باشد و اين امر ملاحظاتي را مي طلبد و افرادي كه قصد دارند وقت خود را براي انجام امور متنوع زندگي سازماندهي كنند

بايد ملاحظات را رعايت نمايند و به اين صورت است كه افراد بايد كار خود را در نظر داشته باشند يعني كاري را كه مي خواهند انجام دهند نيازمند چه زماني است

كه بتوانند كار را به درستي و با رضايت كامل انجام دهند.برتري افرادي كه زمان خود را مديريت مي كنند در اين است كه در زمان مساوي كارهاي بيشتري نسبت به ديگران انجام مي دهند و از لحظات زندگي شان به بهترين شكل استفاده مي كنند
******************
نظريه هاي رضايت شغلي :


به اعتقاد كورمن 3 نظريه عمده رضايت شغلي به عنوان نقاط مرجع پنهان يا آشكار براي بسياري از پژوهش هاي اين زمينه به كار رفته اند.با اينكه نظريه ها از سمت هاي متفاوت و از ديدگاه هاي گوناگون ناشي مي شود ،

به اعتقاد كورمن براي تلقين آنها در يك چارچوب نسبتاً هماهنگ ، پايه و اساس وجود دارد.هر چند پيش از انجام كار مي خواهيم هر كدام از آنها را جداگانه مورد بحث قرار دهيم. (ماهر 1373)
1- نظريه كامروايي نيازي : از جهاتي منطقي ترين رضايت شغلي و آنكه احتمالاً آشكارترين مشابهت را با نظريه مشوق عملكرد دارد ، اين مفهوم است كه شخصي اگر آنچه را كه مي خواهد بدست آورد خشنودتر خواهد شد.و هنگامي كه آن را به دست نياورد ناخشنودتر خواهد گرديد.

دو نوع عمده اين چارچوب را مورد استفاده قرار داده اند ، يكي الگوي «كاهش» و ديگري الگوي «ضربي» است.

هر دو الگو فرض مي كنند كه رضايت شغلي تابعي مستقيم و منفي ازتفاوت ميان نيازهاي يك شخصي و درجه اي كه محيط كامروايي آن نيازها را فراهم مي كند.

هر چقدر تفاوت با در نظر گرفتن همه نيازها بيشتر باشد خشنودي كمتر است.

اين روش كاهش ، خصوصيات معيني دارد يكي از آنها اين است كه در شرايط يكسان ديگر هر چه نيازهاي شخصي بيشتر باشد ،

رضايت شغلي او كمتر صرفنظر از اينكه در محيط چه روي بدهد ، همچنين هر چه بازده محيط بيشتر باشد رضايت شغلي بيشتر است صرفنظر از اينكه سطح نياز فرد مورد نظر چه باشد. (ماهر 1373)
2- نظريه گروه مرجع : نظريه گروه مرجع با نظريه كامروايي نيازي مشابه است،با اين تفاوت كه اين نظريه نقطه عطف خود خواستها ، نيازها و علايق فرد را در نظر نمي گيرد

بلكه ديدگاهها و عقايد گروهي را مد نظر قرار مي دهد كه فرد براي هدايت و ارشاد به آن مي نگرد و هم چنين گروه هايي به «گروه مرجع» فرد معروفند.

اين گروه ها و نگرش ها شخص را از دنيا و نيز چگونگي ارزشيابي وي از پديده هاي گوناگون در محيط تعيين مي كنند.

بنابراين نظريه مي توان پيش بيني كرد اگر شغلي علائق،خواسته ها و شرايط گروه مرجع شخصي برآورد ، شخص آن را دوست خواهد داشت و اگر چنين نكند به آن علاقه اي نخواهد داشت. (ماهر 1373)
3- نظريۀ انگيزشي،بهداشتي،هرزبرگ : سومين نظريه رضايت شغلي كه طي پانزده سال گذشته حائز اهميت بوده ، استدلال انگيزشي،بهداشتي هرزبرگ است.

استدلال آن اين است كه يك شغل پر مايه به خشنودي مي انجامد.زيرا شخص را برانگيخته مي سازد تا خوب كار كند و به حصول خشنودي نائل آيد.از سوي ديگر يك شغل كم مايه تنها مي تواند در بهترين صورت خود ، به فقدان ناخشنودي منجر شود.

در نتيجه نمي توان به عنوان يك انگيزه براي عملكرد بكار رود.همانطور كه به خاطر خواهيم آورد.

براي اين نظريه تأييد پژوهش اندكي وجود دارد.ليكن در رابطه با ماهيت خشنودگي مشاغل پرمايه تحت شرايط خاص آن تأييد وجود دارد. (كودمن - آبراهام- ك 1933)

عوامل مؤثر بر اشتغال مناسب :
درجامعه امروزي براي آنكه راهنمايي و مشاوره شغلي با موقعيت همراه شود مشاوره شغلي علاوه بر آشنايي با عواملي كه موجب تغيير در نوع مشاغل (نظير ميزان ساعات كار و ارزش هاي و تحول جامعه).

شاغلان بايد از عومل مؤثر بر جريان اشتغال از نظير موقعيت ، رضايت ، سازش و انگيزش شغلي نيز آگاهي داشته باشند. (زونكر ، 1944 ، ص 64 – شفيع آبادي 1376ب ، ص 93 ؛ كراتيز 1969 ص 325)
اكنون هر يك از عوامل را به طور مختصر بررسي مي كنيم:
**********************
مديريت زمان شخصي يا استفاده از زمان شخصي :
استفاده از زمان شخصي بخش قابل ملاحظه اي از زمان روزانه را صرف مي كند.مهارت هاي مديريت زمان شخصي در عمل داراي اشكالاتي هستند.

اولويت بندي اهداف شخصي مي تواند خيلي مشكي باشد زيرا بايد نسبت به فعاليت هاي اولويت دار ، در دسته دوم از اهميت قرار گيرند.

اين بخش به شما كمك مي كند كه اهداف شخصي خود را اولويت بندي كنيد به طوري كه در برنامه شما قرار گيرند.

شما فقط روش «فقط بگو نه» را ياد مي گيريد كه شما را در سبك كردن زمان بندي كمك مي كند.اين بخش همچنين چگونگي ايجاد وقت براي فرزندان و ديگر افراد مهم براي شما را مورد بررسي قرار مي دهد. (اينترنت)

الف) فقط بگو «نه» :
در زندگي شخصي خود معمولاً با گفتن كلمه (نه) مشكل داريم.اين موضوع موجب بيشتر تناقضات در وقت ما مي شود.

به خاطر اكراه طبيعي در گفتن نه ،‌اغلب احساس تعهد نسبت به دوستان و خانواده خود داريم.آموزش به خود در استفاده از ابزار ارزشمند نه گفتن در تشخيص اهميت اولويت هاي شخصي ضروري است.

چندين روش براي نه گفتن به صورت غير مستقيم وجود دارد بطوري كه دوستان و خانواده خود را نرنجايند.

يك ذهن خلّاق معمولاً قادر خواهد بود از شرايطي كه با اولويت موجود وي تناقض دارند خلاصي يابد.اما غدر و بهانه هميشه ضروري نيست.
اشكالي ندارد كه با افراد روراست بود و واقعيت را گفت.به افرادي كه تقاضاي اختصاص وقت را از شما دارند بگوييد كه شما مسئوليت هايي به عهده داريد

كه امكان برآوردن تقاضاي آنها را فراهم نمي آورد.شما متعجب خواهيد شد كه مي بينيد كه به چه سادگي روش مستقيم پذيرفته مي شود.
ب) اهداف شخصي :
هدفگذاري كنيد.
وقتي بتوانيد به صورت مؤثرتر (نه) بگوييد،وقت بيشتري براي تخصيص در دستيابي به اهداف شخصي خود داريد.اهداف،حوزه خيلي مهمي از استفاده از زمان شخصي هستند.
اهداف به ما كمك مي كنند كه از طريق ايجاد كار براي ما و اجازه تمركز بر تلاشهايمان ، زندگي خود را سازماندهي كنيم.هنگام هدفگذاري خيلي مهم است آنها را واقعي و قابل دستيابي تعريف كنيم.

با تنظيم اهداف از پيش ، به خود اجازه مي دهيد كه يك مسير استراتژيك به سمت دستيابي به اهداف را برنامه ريزي كنيد.
اهدافي تعريف كنيد كه به سادگي قابل دستيابي باشند.وقتي به اهداف تعريف شده رسيديد ، براي هدفي كه مشكل تر است اقدام كنيد.اين فرآيند را ادامه دهيد تا اينجا كه احساس كنيد كه اهداف شما نه آسان و نه دور از دسترس هستند.

اين فرآيند كند است اما به شما كمك مي كند كه ياد بگيريد چگونه به صورت موفقيت آميز به اهداف خود دست يابيد.

نبايد انتظار داشته باشيد كه تمام انتظاراتتان يك شبه برآورده شوند چرا كه يك فرآيند تدريجي است. (غلامرضا خاكي 1378)

اهداف خود را اولويت بندي كنيد:
وقتي اهداف خود را تنظيم كرديد ، بايد آنها
*******************
همانطور كه مشاهده مي گردد جهت آزمون فرضيۀ تحقيق و بررسي رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت در بين كارمندان از روش آماري ضريب همبستگي پيرسون استفاده گرديده كه نتايج آن در جدول 2-4 آورده شده است.

جدول 2-4 : بررسي رابطه بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت
*****************
فصل پنجم
« بحث و نتيجه گيري »
نتيجه گيري :
در اين پژوهش موضوع مورد بررسي عبارت بود از «بررسي رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت» كه جامعه مورد بررسي پژوهش كاركنان استانداري زنجان بودند.

به دنبال اين مسأله بوديم كه آيا بين رضايت شغلي و استفاده بهينه از وقت رابطه معني داري وجود دارد يا نه و همچنين آيا رضايت شغلي

 

 

 

موضوع: تحقیق بررسی تاثیر رضایت شغلی و استفاده بهینه از زمان در کارمندان استانداری زنجان.

*******************************

با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.