جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
سه شنبه 29 خرداد 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

 

تذکر مهم: برای خرید تحقیق وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از غنی فایل که دنیایی از فایل هاست، تحقیق وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی را برای شما قرار داده ایم. این تحقیق که درباره وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی هست در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی تحقیق وقف بر نفس از ديدگاه فقه و قانون مدنی را مشاده می کنید.

تعداد صفحات: 31 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق وقف بر نفس از دیدگاه فقه و قانون مدنی.

فهرست مطالب
موضوع                                               صفحه
مقدمه    
چكيده    
بخش اول:  وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي غير شيعه    
1- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي خنفيه     
2- وقف  بر نفس از ديدگاه فقهاي شافعي    
3- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ؟؟    
4- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي مالكيه    
5- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي زنديه    
6- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي ظاهريه    
7- خلاصه آزاد    
بخش دوم- وقف بر نفس از ديدگاه فقهاي شيعه    
1- قول شهيد اول    
2- قول شهيد ثاني    
3- قول محقق ملي    
4- قول ابوسعيد احمد بن سلمان    
5- قول علي اصغر مرواريد    
6- قول امام خميني (ره)    
7- قول صاحب جواهر    
8- قول آيت الله احمد حسيني شيرازي    
9- نظر نگارنده     
بخش سوم: وقف بر نفس از ديدگاه قانون مدني        
نتيجه     
منابع و ماخذ    

 
مقدمه:
باتوجه به توصيه‌هاي ائمه اطهار بروقف و نيز اهداف بالايي كه وقف در جامعه ممكن است داشته باشد.

رسيدگي و تجزيه و تحليل اين امر در جامعة امروزي ما كه ؟؟ به اين امر است  امري ضروري به نظر مي‌رسد و از آنجا كه وقف نهادي بسيار گسترده و احكام مفصل و كاملي را هم در فقه و هم در قانون به خود اختصاص داده است لذا رسيدگي و بررسي همة احكام آن بسيار كاربر است و از حوصلة اين مقاله خارج است در ضمن پرورش يك موضوع جزئي مي تواند آثار مفيدتري داشته باشد چون ابعاد گوناگون را مي توان مورد بحث قرار داد لذا ما در اين تحقيق كوتاه بر آن شديم كه موضوع وقف بر نفس كه يك جزء كوچك از مسائل مربوط را به به وقف را تشكيل مي دهد به طور مفصل هم از ديدگاه قانون مدني و هم از ديدگاه فقه اعم از عامه و شيعه تحليل كنيم و در نهايت به يك نتيجه‌گيري برسيم كه ما را در بحث قضا، وكالت يا هر حرفة ديگر كه مربوط به  اين امر است ياري دهد، انشاء الله كه چنين باشد.