جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 1 اردیبهشت 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود پایان نامه با موضوع درمان نوروفیدبک  در بیماران دارای وسواس فکری عملی را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این پایان نامه نوروفیدبک را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 180 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی.

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری  عملی را مشاهده می نمایید.

دانشگاه شاهد
دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد
روان شناسي باليني

موضوع:
تعيين اثربخشي درمان نوروفيدبك در مقايسه با درمان دارويي در بيماران مبتلا به اختلال وسواس فكري- عملي

استاد راهنما:
جناب آقاي دكتر حميد يعقوبي

استاد مشاور:
جناب آقاي دكتر رضا رستمي

پژوهشگر:
ليلي برزگري

سال 1387-1386

 
چکیده


هدف اصلی پژوهش حاضر، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک و درمان داروئی در کاهش نشانگان وسواس فکری- عملی است.  اهداف دیگر این پژوهش، تعیین اثر بخشی درمان نوروفیدبک بر وسواس فکری و همچنین وسواس عملی است.
از آنجایی که این پژوهش مطالعه ای شبه آزمایشی با ساختار تک آزمودنی است، از بین بیماران مبتلا به وسواس فکری- عملی مراجعه کننده به مرکز جامع اعصاب و روان آتیه 12 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در 3 موقعیت درمان نوروفیدبک، درمان داروئی و لیست انتطار قرار گرفتند.
ابزار پژوهش پرسشنامه پادوا می باشد که هم وسواس فکری و هم وسواس عملی را می سنجد. این آزمون برای کلیه بیماران به صورت پیش آزمون و پس آزمون به فاصله 10 هفته اجرا شد. از چک لیست مصاحبه بالینی بالینی  نیز برای تشخیص گذاری بیماران استفاده شد.  
نتایج این پژوهش با استفاده از اندازه اثر و محاسبه میزان بهبودی نشان داد که نوروفیدبک و درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسان ( به ترتیب 45/0 و 46/0 ) دارند و اندازه اثراین درمانها به ترتیب برابر 16/3 و 25/4 می باشد که اندازه اثر بزرگی محسوب می شوند

و این درحالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت لیست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر 01/0 درصد می باشد.

استفاده از آزمون کروسکال- والیس نیز نشان داد  که  در هر 3 شاخص کل، وسواس فکری و وسواس عملی در پس آزمون به ترتیب با ارزش پی 023/0، 035/0 و 021/0فرض صفر که بیانگر برابری میانگین ها بود، رد شد.

در کل می توان نتیجه گرفت که از درمان نوروفیدبک نیز می توان به عنوان راهبرد درمانی جدید استفاده کرد.
واژه های کلیدی: نوروفیدبک، دارو، مهارکننده های بازجذب سرتونین، اختلال وسواس فکری- عملی

موضوع: پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی.

 

فهرست مطالب


فصل اول ـ گسترة علمي پژوهش    
مقدمه    
بيان مسأله    
اهميت و ضرورت تحقيق    
هدف‌هاي تحقيق    
فرضيه‌ها    
تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق    
فصل دوم ـ پيشينه پژوهش    
اختلال وسواس فكري ـ عملي    
اضطراب و اختلال وسواس فكري ـ عملي    
علائم اختلال وسواس فكري ـ عملي    
معيارهاي تشخيصي اختلال وسواس فكري ـ عملي    
همه‌گيرشناسي    
اختلال وسواس فكري ـ عملي و خانواده    
سير و پيش‌آگهي    
ويژگي‌هاي باليني    
همايندي    
تشخيص افتراقي    
رابطه انواع نشانگان اختلال وسواس فكري ـ عملي با انواع اختلالات    
سبب‌شناسي    
عوامل زيست عصبي ـ رسانه‌ها    
ايمني‌شناسي عصبي (نوروايمنولوژي)    
مطالعات انجام شده با تصويربرداري مغزي    
وراثت‌شناسي    
ساير داده‌هاي زيستي    
عوامل رفتاري    
عوامل رواني    
درمان    
دارو درمان    
مهاركننده‌هاي اختصاصي بازجذب سروتونين    
روان‌درماني    
روان‌جراحي    
ساير درماني    
EEG و امواج مغزي    
روش ارزيابي EEG    
الكتروآنسفالوگرافي كمي    
الكتروآنسفالوگرافي و اختلال وسواس فكري ـ عملي    
نوروفيدبك    
تحقيقات انجام شده در زمينه نوروفيدبك    
فصل سوم ـ روش‌شناسي پژوهش    
طرح پژوهش    
جامعه، نمونه و روش نمونه‌گيري    
ابزارهاي پژوهش    
نحوه جمع ‌آوري اطلاعات    
آموزش نوروفيدبك    
دارودرماني    
فصل چهارم ـ نتايج    
مقدمه    
اطلاعات جمعيت‌شناختي    
مقايسه نمرات پرسشنامه پادوا براساس ميزان بهبودي درهر3موقعيت آزمايش    
مقايسه اندازه اثر در 3 موقعيت آزمايشي    
مقايسه معناداري ميانگين‌ها با استفاده از آزمون كروسكال ـ واليس در 3 موقعيت آزمايشي    
آزمون فرضيه‌ها    
فصل 5ـ بحث در نتايج    
خلاصه طرح پژوهشي و يافته‌ها    
بحث در نتايج در پرتو يافته‌هاي پيشين    
نتيجه‌گيري    
محدوديت‌ها    
پيشنهادات    
منابع    
پيوست‌ها

*********

موضوع: پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی.
اهميت و ضرورت تحقيق


اختلال وسواس فکري- عملي، اختلال رواني رايجي است که معمولا مزمن، شديد و ناتوان کننده مي باشد (استين وهمکاران،1997؛ اسکوگ  واسکوگ،1999، به نقل از ابل سون  وهمکاران،2004).

شدت و استمرار اين اختلال گاه به حدي مي رسد که نيرو و کارايي فرد را کاملا پايين مي برد و اثري فلج کننده در زندگي شخصي و اجتماعي بيمار برجا مي گذارد (انجمن روانپزشکي امريکا، 2000). افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی اغلب مجردند و يا ازدواج آنها در سنين بالاترصورت مي گيرد و ميزان باروري در آنها کمتر است (راچمن،1985، به نقل از کلارک،2004). ميزان جدايي يا طلاق،

بد عملکردي زناشويي و نارضايتي جنسي در اختلال وسواس فکری- عملی نسبت به ساير اختلالات اضطرابي و افسردگي بيشتر است (راسموسن وايسن،1992 به نقل از کلارک،2004).

همچنين اين بيماران در معرض ابتلا به افسردگي ثانوي مي باشند (راسموسن و ايسن،1992؛ ولنر و همکاران،1976 به نقل از کلارک،2004).

اختلال وسواس فکری- عملی در بچه ها و بزرگسالان اختلال شايعي است که در صورت عدم درمان مزمن خواهد شد (لوين و همکاران،2005 به نقل از استروچ،2007).

از جمله درمانهاي موثر براختلال وسواس فکری- عملی، دارو درماني با کلومي پرامين است که ضمن داشتن عوارض جانبي، با مصرف بيشتر دارو ميزان بهبودي کاهش مي يابد (آکرمن و گرين لند،2002).

بهترين درمان غير دارويي براي اختلال وسواس فکری- عملی ، رفتار درماني است که براي اکثر بيماران نا خوشايند مي باشد و منجر به ريزش بيماران (25%) مي شود. به نظر مي رسد نوروفيدبک به عنوان يک وجه درماني جديد براي اختلال وسواس فکری- عملی، بايد مورد توجه قرار گيرد (هاموند،2003).

نوروفيدبک راهبرد يادگيري براي اصلاح توانايي مغز است تا امواج مغزي ويژه اي توليد شود. در درمان با نوروفيدبک از EEG به عنوان مقدمه اي براي کار درمان استفاده مي شود.

به اين شکل که ابتدا الگوي امواج مغزي در اختلال مشخص مي گردد، سپس ميزان انحراف امواج از الگوي طبيعي تعيين مي شود که اين کار از طريق الکتروآنسفالوگرافی کمی انجام مي گيرد. بعد با استفاده از نوروفيدبک در جهت باز گرداندن امواج به حالت طبيعي، آموزش بيمار در جهت کنترل امواج مغزي و در نتيجه رفع بيماري اقدام مي گردد.

کاربرد اين درمان براي اختلالاتي مثل بيش فعالي- کمبود توجه، صرع، اضطراب و افسردگي و همچنين اختلال وسواس فکری- عملی تاييد گشته است (هاموند،2005).
 هدف از درمان نوروفيدبک، بهنجارسازي پايدار، بدون وابستگي مداوم به رفتار درماني يا دارو درماني است. اين روش بر خلاف درمان دارويي، تشج برقي و تحريک مغناطيسي غير تهاجمي است و داراي اثرات جانبي خفيفي است (هاموند،2005).

از آنجايي که تاکنون مطالعه اي مشابه تحقيق حاضر در ايران، در زمينه کاربرد درمان نوروفيدبک براي کاهش نشانگان اختلال وسواس فکری- عملی به **********
******
درمان نوروفيدبک براي اختلال وسواس فکری- عملی از نظر تجربي هنوز حمايت نشده است (هاموند،2005).
گارت و سيلور  (1976) بر روي دانشجويان داراي اضطراب امتحان مطالعه اي را انجام دادند. 50 شركت كننده در يكي از پنج گروه زير قرار گرفتند :
1- افزايش آلفا  2- كاهش ولتاژ (الکترو ميو گرافي) EMG    3- افزايش آلفا همراه با كاهش ولتاژ الکترومیوگرافی(درمان تركيبي ) 4- آموزش آرم سازي   5- بدون درمان.
درمان به مدت 10 جلسه هفتگي انجام شد. هم گروه هاي افزايش آلفا و هم درمان تركيبي، بعد از آموزش نوروفيدبك  آلفايشان افزايش يافت. گروههاي درمان تركيبي و الکترومیوگرافی در تنش ماهيچه اي كاهش نشان دادند.

آموزش آرم سازي افزايش كمي در آلفا و كاهش معنا داري در تنش ماهيچه اي نشان دادند. هيچ تغييري در گروه درمان نشده، ديده نشد . در كل همه افراد گروه آموزش نوروفيدبك كاهش معنا داري در اضطراب امتحان داشتند.

در آزمايش ديگر شركت كنندگان، افزايش آلفا و بيوفيدبك الکترومیوگرافی را دريافت كردند. بعد از آموزش، توليد آلفا از 64% به 78% آفزايش يافت و نمرات اضطراب گروه درمان تركيبي در مقايسه با گروه درمان نشده  به طور معناداري کاهش يافت.

مطالعا ت ديگري نيز گزارش کر ده اند که نورو فيد بک بر اضطراب امتحان مؤثر است (هارد و کاميا، 1978؛ رايس و پيلوت کين، 1981).
در مطالعه ديگر، ارزش درماني افزايش سطح آلفا / تتا در نواحي پس سري در وضعيت آرامي سازي با چشمان بسته براي الكليسم (پنيستون و كول كوسكي، 1989 و1990) گزارش شده است.

در يك مطالعه كه توسط پنيستون و كول كوسكي (1991) انجام شد، طي 30 جلسه 30 دقيقه اي، نوروفيدبك آلفا / تتا را علاوه بر درمان سنتي  بيمارستاني  روي 15 سرباز
*********
همانطور که  اطلاعات مندرج درجدول 2- 4 نشان مي دهد کمترين ميزان بهبودي در اين شاخص 28 درصد و بيشترين 61 درصد مي باشد. ميانگين کل در شاخص وسواس فکري46  درصد هست که بيانگر ميزان بهبودي قابل توجهي است.
******
دوره درمان با پرسشنامه پادوا مورد ارزیابی قرارگرفتند. نتایج حاصل از اجرای پژوهش حاضر نشان داد که:
-  درمان نوروفیدبک در نمره کل میزان بهبودی 45 درصد (با اندازه اثر 16/3) را نشان داد. اندازه اثر این روش برشاخص وسواس فکری 55/2 و بر شاخص وسواس عملی 35/1 می باشد. و این ارقام بیانگر این هست که رو ش نوروفیدبک برای وسواس فکری موثرتر است.

و در شاخص های وسواس فکری اندازه اثر این روش برعامل اختلال در کنترل عملکردهای ذهنی 3/2 و بر عامل امیال و نگرانی از دست دادن کنترل رفتار حرکتی 29/1 می باشد. اندازه اثر نوروفیدبک بر عامل آلوده شدن 55/1 و بر عامل وارسی 82/0 می باشد.

موضوع: پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی.

در کل نوروفیدبک  بر 3 آزمودنی میزان بهبودی بالای 5/48 درصد و بر یکی از آزمودنیها تاثیر ضعیف (20 درصد) را داشت. درشاخص وسواس فکری نیز میزان بهبودی از 28 درصد تا 58 درصد  می باشد و در شاخص وسواس عملی نیز میزان بهبودی یکی از آزمودنیها قابل توجه یعنی 60 درصد و بر2 آزمودنی 30 و 32 درصد که تغییر متوسطی محسوب می شود.

در حالیکه بر آزمودنی شماره 1 تاثیر ناچیز ( 6 درصد) می باشد.
 روش درمانی نوروفیدبک در مقایسه با درمان داروئی میزان بهبودی تقریبا یکسانی (45 درصد در نوروفیدبک و 46 درصد در گروه دارو) را نشان دادند و اندازه اثر کل نوروفیدبک 16/3 ، در حالیکه درروش درمان داروئی 25/4 می باشد.

و این در حالیست که میزان کل بهبودی در موقعیت فهرست انتظار 5/3 درصد با اندازه اثر کلی 01/0-  درصد می باشد.
- درمان داروئی در شاخص کل میزان بهبودی 46 درصد با اندازه اثر 25/4 را نشان داد. اندازه اثر این روش درمانی، همانند روش نوروفیدبک بر شاخص وسواس فکری بیشتر از وسواس


*********

موضوع: پایان نامه تعیین اثربخشی درمان نوروفیدبک در مقایسه با درمان دارویی در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید