جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
یکشنبه 26 فروردین 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1395-1394 و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت، بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1395-1394 را برای شما قرار داده ایم.

این تحلیل محتوای کتب درسی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی مقاله بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1395-1394 را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 19 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1395-1394.

بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی
در سال تحصیلی1395-1394
فاطمه بابارحمتی1
1-دانشجوی رشته علوم تربیتی پردیس بنت الهدی صدر بوشهر

بررسی تحلیل محتوای کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی به روش ویلیام رومی در سال تحصیلی1395-1394 . تحقیق تحلیل محتوا به روش ویلیام رومی

چکیده:


هدف پژوهش حاظر بررسی کتاب علوم تجربی پنجم ابتدایی در سال 1395-1394از منظر ویلیام رومی و به دست آوردن ضریب درگیری دانش آموز با کتاب است .پژوهش مورد نظر از این روش جهت مشخص نمودن مقوله های فعال و غیر فعال به منظور بررسی متن،تصاویر و سوالات این کتاب مورد مطالعه قرار گرفته است و به هدف فراهم آوردن اطلاعات و ارائه پیشنهادهایی برای برنامه ریزان به منظور بهبود و اصلاح این کتاب بوده است.
جامعه آماری در بخش تحلیل محتوا برنامه درسی علوم تجربی پنجم ابتدایی بوده که نمونه آماری کل کتاب علوم تجربی پنجم به صورت هدفمند انتخاب شده است .نتایج به دست آمده بیانگر این است که متن کتاب نمره 95/0،تصاویر 82/0و سوالات05/1را کسب نموده اند .با توجه به نتایج ضریب درگیری متن و تصاویر و سوالات در محدوده فعال رومی قرار دارند.
واژگان کلیدی:تحلیل محتوا ،روش ویلیام رومی،علوم تجربی پنجم ابتدای ،مقوله های فعال و غیر فعال

 


مقدمه وبیان مسأله


آموزش و پرورش یکی از اساسی ترین نهادهای جامه می باشد که وظیفه تعلیم و تربیت افراد را برعهده دارد و به طور حتم  عملکرد این نهاد در بخش های مختلف فرهنگی ،اقتصادی  و سیاسی و اجتماعی تاثیر گذار می باشد.
امروزه تعدادقابل توجهی از کودکان تحت آموزش های رسمی نظام آموزش و پرورش قرار می گیرند  از این رو توجه به عوامل و شرایطی که عملکرد  این نظام را بهبود بخشد ضروری است .یکی از عوامل برنامه درسی است در برنامه درسی نیز محتوا یکی از عناصر مهم می باشد.(قورچیان،1373،ص10)
کتاب های درسی در نظام آموزشی یکی از عناصر مهم و اساسی است.

یکی از عناصر کتاب های درسی ،محتوای کتاب های درسی است که لازم است محتوا با عنوان کتاب متناسب و همسو باشد .

محتوا به عنوان عنصر اصلی و هسته مرکزی برنامه های تعلیمی و تربیتی است و همواره مورد توجه فلاسفه ،علما،مربیان تعلیم و تربیت و نظریه پردازن آموزش بوده است.
این توجه ناشی از این حقیقت است که هر اندازه هم که اهداف تعلیم و تربیت عالی بوده و دقیق و مشخص شده باشند  بدون داشتن محتوای خوب و مناسب امکان تحقیق این اهداف وجود نخواهند داشت(میر لوحی،1386،ص50)
با توجه به اهمیت کتاب درسی در آموزش در نظر دارم در این مقاله کتاب علوم  تجربی پنجم ابتدای  که شامل 12 درس و 98 صفحه می باشد و یک درس عمومی برای تمام دانش آموزان ایران زمین در پایه پنجم است را مورد بررسی قرار دهم نحوه ارائه کتاب را با  میزان ارائه فعال کتاب را با تکنیک ویلیام رومی مورد بررسی قرار می گیرد.
ویلیام رومی کتاب خود را به نام ((تکنیک های پژوهشی در آموزش علوم ))را در سال 1986ارائه کرد.روش او چنانکه خود او معتقد است ،یک روش تحلیل کمی است .که به توصیف عینی و منظم محتوای آشکار مطالب درسی  و آزمایشگاهی می پردازند.


مراحل اصلی تحلیل محتوا عبارتند از:تعیین هدف ،نمونه گیری،رمز گذاری و مقوله بندی .طبقه بندی مقوله ها ،ارزیابی عینی طبقه ها.محتوا کد گداری  و مقوله بندی می شود که ویلیام رومی برای  تحلیل محتوای کتب درسی ابتدا  محتوا را به سه قسمت:متن،تصویر،سوالات تقسیم می کند و سپس برای هر قسمت  مقوله های را تعریف می کند.


نوع محتوا و نحوه ارائه آن در کتب درسی به خاطر اهمیتی که در تعیین خط مشی معلمین و دانش آموزان و در نهایت سیر تکاملی و پیشرفت علمی جامعه اعمال میکند کانون توجه تمامی دست اندر کاران آموزش و پرورش می باشد.روشن است برای اینکه دانش آموزان امروز ما ،فردا همگام با دیگران سهمی در دانش هر روز در حال پیشرفت بشری داشته باشند.برماست که امروزبا آخرین یافته های یادگیری در آموزش دانش  و مهارت های لازم و پایه ای دانش آموزان بکوشیم


اهمیت و ضرورت


یادگیری موثر مهمترین هدف همه فعالیت های آموزشی است و کتاب ها نقش مهمی در برآوردن این هدف دارند.به گفته کایا کتاب ها همچنین نقش مهمی در تعیین روند آموزشی و فعالیت های یادگیری که در کلاس انجام می شود دارند .
با توجه به این که نحوه تنظیم و شیوه ارائه محتوا ،خط مشی آموزشی معلمین را نیز تعیین می کند ووجود سیستم آموزشی متمرکز در کشور و گستردگی جامعه و تفاوت امکانات آموزشی در نقاط مختلف کشور شاید بتوان گفت یکی از مهمترین و گاه تنها منبع اطلاعاتی و وسیله آموزشی در اختیار دانش آموزان (بخصوص برای دانش آموزان فاقد امکانات و دانش آموزانی که کلاس درس ارائه شده برای آ نها ثمری ندارد)همین کتاب درسی است

و این که مطالعه کتاب خود نوسط دانش آموزان را به دقت و توجه ویژه به محتوای کتب درسی ارائه آم را معطوف  می دارد.
قابلیت دسترسی و استفاده کتاب ،در هر زمان چه در خارج از کلاس چه در کلاس آن را به عنوان وسیله ای که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد مطرح می سازد.تحقیقات اخیر بر آن تاکید دارد که کتاب ها باید طوری طراحی شوند که فعال و پویا باشند و دانش آموزان را به فعالیت وا دارند و دارای متنی زنده و پویا باشد تا باعث خستگی و کسالت دانش آموزان نشود.


اگر چه امروزه با پیشرفت تکنولوژی نرم افزارهای کامپیوتری و اینترنت و گسترش استفاده از آن توسط دانش آموزان مواجه هستیم ولی آن چه که مهم است این است که ما نباید با افزایش برنامه های کامپیوتری از کتاب درسی غافل شویم.یکی دیگر از ضرورت های این تحقیق این است که دانش آموزان پنجم ابتدایی با درسی به نام تغییر آشنا می شوند

که اطلاعات آن ها را بالا برده و متوجه می شوند هر عملی با چه تغییری همراه است با فصلی به نام برگی از تاریخ آشنا می شوند که از گذشته چه آثاری مانده و علاقه پیدا کنند به رشته ی باستان شناسی  و با فصل خاک با ارزش با ارزش خاک آشنا می شوند و می توانند رشته های که مربوط به خاک است را در آینده انتخاب کنند و ادامه بدهند


کتاب درسی بخشی از فرآیند یاددهی –یادگیری می باشد چرا که در اولین رویارویی دانش آموز با موضوع در هنگام ارائه درس در ذهن دانش آموز یک طرحواره کلی از موضوع درس که هنوز شکل قطعی و مورد انتظار خود را پیدا نکرده است به وجود ما آید و در وافع آنچه اتفاق می افتد این است که انش آموزان در فضای آن درس قرار می گیرند و سطوح مختلف یادگیری  هنوز در ذهن آن ها شکل مورد انتظار خود را پیدا نکرده است

علاوه بر این با توجه به قابلیت های ذهنی هر شاگرد و طرحواره های قبلی موجود در ذهن هر شاگرد ،شاگرد در وقت کلاس درس هر کدام تقریبا به بخش هایی از موضوع دقت می کنند .

در مدت زمان کلاس ،ذهن آن ها درگیر پردازش آن قسمت از اطلاعات دریافتی مورد توجه و ارتباط دادن آن قسمت یا طرحواره های موجود در ذهنشان است،تا به نوعی معناداری مطلب دست پیدا کنند و

در حین این فرایند که اغلب نا خودآگاه است ،مغز گاه از دریافت و پردازش سایر اطلاعات که برای تکمیل طرحواره و ارتباط با سایر طرحواره لازم استت باز می ماند و این در حالی است که معلم و سایر دانش آموزان از آن قسمت ها عبور کرده اند همچنین ممکن است ارتباطات ایجاد شده بین طرحواره ها در ذهن به شکل ناقص و یا غلطی ایجاد شده باشد که همان برداشت ها و یا تصورات غلط هستند ،

معمولا به علت زمان کوتاه در اختیار معلم،فرصتی برای بازگشت و تکرار همه مطالب باقی نمی ماند بنابراین یادیری به شکل صحیحی انجام نخواهد شد همچنین بیشتر مطالب نیز با گذشت زمان رو به فراموشی می نهند .

یکی از راه های که اینجا باقی می ماند این ات که مطالب بار دیگر دوباره بیان شود تا با تداعی موارد  و فرصتی برای تفکر و تدبر دانش آموز،کامل کردن طرحواره ذهنی و معنا دار کردن موضوع در بیرون از وقت مدرسه را برای شاگردفراهم آورد .

کتاب ها می توانند این فرصت را به شکل های مختلفی فراهم آورند.

پیشینه تحقیق
در زمینه مبانی ویلیام رومی در ایران و کتاب درسی علوم ما تحقیق های زیادی انجام شده است که در این جا به چندتای آن ها اشاره می کنیم:

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید