جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل را برای شما قرار داده ایم.

این گزارش کارآموزی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی این گزارش کارآموزی رشته حسابداری را مشاهده می نمایید.

Accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company .

تعداد صفحات: 84 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل.

 

فهرست مطالب


عنوان                                          صفحه
فرض دوره مالی     1
فرض تداوم فعالیت     2
اصل تطابق (مقابله هزینه‌‌ها با درآمدها)    3
اصلاح حسابها    4
فرایند اصلاح حسابها    5
روش اصلاح حسابها    7
تراز آزمایشی اصلاح شده     8
تهیه صورت مالی     8
حسابهای دائمی و موقت     9
بستن حسابها     9
تراز آزمایشی اختصاصی     10
کار برگ    11
مراحل تهیه کاربرگ     13
موسسات بازرگانی     15
طبقه بندی موسسات بازرگانی     16
اندازه گیری سود در موسسات بازرگانی     17
درآمد فروش     18
حسابهای فروش کالا     19
ثبت فروش     20
برگشت از فروش و تخفیفات     21
تخفیفات نقدی فروش     22
فروش خالص     24
حساب خرید     24
برگشت از خرید و تخفیفات     25
ثبت برگشت از خرید و تخفیفات     26
هزینه حمل کالای خریداری شده     27
موجودی کالا     28
سیستم ارزیابی موجودی کالا     29
بهای تمام شده کالای فروش رفته     31
سود ناخالص     33
بخش سود و زیان     36
دارائی ثابت     42
هزینه‌های عمومی اداری     47
وجوه نقد و کنترل آن     53
نحوه ارزیابی دارایی‌های ساخته شده توسط موسسه     60
روشهای محاسبه اصطحلاک     69
معاوضه دارائی‌های ثابت     75
سرقفلی     93
سایر دارائی‌ها     97
هزینه‌های تاسیس     98
هزینه‌های قبل از بهره برداری     99
منابع     103

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل


فرض دورة مالي

 

فعاليتهاي مالي يك مؤسسه در طول عمر آن بطور مستمر و عموماً با روندي متعادل واقع مي شود . اندازه گيري دقيق نتايج عملكرد يك مؤسسه صرفاً در پايان عمر آن يعني هنگاميكه مؤسسه منحل و كليه دارائيهاي آن به وجه نقد تبديل و بدهيهاي آن پرداخت شود امكانپذير است .

اما استفاده كنند گان از اطلاعات مالي نيازمند  دانستن وضعيت مالي و نتايج حاصل از عملكرد مؤسسه قبل از پايان فعاليت آن مي باشند .

بدين جهت دورة فعاليت يك مؤسسه به عملكرد مؤسسه به دوره هاي زماني كوتاه تري تقسيم بندي مي شود جداسازي عمليات و دوره هاي مالي بر اساس دوره هاي زماني كوتاهتر از عمر مؤسسه ، اصطلاحاً فرض دوره مالي ناميده مي شود .

متداولترين دوره مالي ، دوره مالي يك ساله است كه اصطلاحاً سال مالي ناميده مي شود . معمولاً سال مالي منطبق بر سال تقويمي است . يعني از اول فروردين ماه آغاز و در پايان اسفند ماه خاتمه مي يابد گرچه ضرورتي بر انطباق سال تقويمي و سال مالي وجود ندارد .


دوره هاي مالي معمولاً به گونه اي انتخاب مي گردد كه پايان آن مصادف با زماني باشد كه حجم عمليات واحد تجاري در پائين ترين سطح قرار داشته باشد .زيرا در اين زمان فرصت بيشتري براي شمارش موجودي كالا و تهيه گزارشهاي مالي وجود دارد .
برخي از گزارشها براي دوره هاي زماني كوتاهتر از يكسال تهيه مي شود . مثلاً گزارشهاي فصلي كه به عنوان گزارشهاي ميان دوره اي نيز شناخته مي شود .

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

فرض تداوم فعاليت

 

بر اساس فرض تداوم فعاليت ، عمليات هر مؤسسه در آينده قابل پيش بيني ادامه دارد به عبارت ديگر فرض مي شود كه نه قصد بر آن است كه واحد اقتصادي منحل يا عمليات آن بطور قابل ملاحظه اي كاهش داده شود و نه ضرورت اينكار احساس مي شود .
فرض تداوم فعاليت به معناي بقاي هميشگي مؤسسات نيست بلكه پيش فرضي است جهت اينكه فرصت كافي براي انجام اهداف و تعهدات خود داشته باشد .
فرض تداوم فعاليت مبناي طبقه بندي هاي متداول در حسابداري است بطور مثال طبقه بندي دارائيها و بدهيها به جاري و بلند مدت مبتني بر همين فرض است . در صورتيكه فرض تداوم فعاليت مصداق نداشته باشد تمايز بين جاري و بلند مدت اهميت خود را از دست خواهد داد .
در فرض تداوم فعاليت بر اندازه گيري در حسابداري نيز به شدت تأثير دارد . مثلاً بر اساس همين فرض دارائيهات به بهاي تمام شده در حسابها ثبت مي شوند و با گذشت زمان تغييري در آنها داده نمي شود در صورتيكه فرض تداوم فعاليت مصداق نداشته باشد (مثلاً هنگام انحلال مؤسسه ) اين فرض كنار گذاشته مي شود ، و براي ارائه بهتر اطلاعات دارائيها به قيمت بازار و بدهيها به ارزش تسويه اندازه گيري مي شوند .

 

اصل تطابق (مقابله هزينه ها با درآمدها )


بر اساس مبناي حسابداري نقدي درآمدها و هزينه ها مي توانند در زمان دريافت و پرداخت وجه نقد شناسائي ، اندازه گيري و ثبت شوند . بنابراين بر اساس اين مبنا سود برابر با تفاوت مبالغ دريافتي و پرداختي است معمولاً اشخاص حقيقي و بعضي از مؤسسات كوچك از اين روش جهت محاسبه سود استفاده مي كنند .

اگرچه اين روش براي مؤسسات كوچك كاربرد مناسبي دارد .

ولي اكثر مؤسسات از اين روش استفاده نمي كنند بلكه از مبناي تعهدي جهت شناسايي درآمدها و هزينه ها استفاده مي نمايند . بر اساس فرض تعهدي درآمدها در زماني كه تحقق يافته اند و هزينه ها به هنگام تحمل شناسائي و ثبت مي شوند .
براي تشريح مطالب پيش گفته مي توان عنوان كرد كه برخي از درآمدها در يك دوره تحقق مي يابند ولي وجه نقد مربوط به آن در دوره هاي بعد وصول مي گردد . (درآمد غير نقدي ) و يا بطور عكس ، ابتدا وجوه نقد دريافت شده (پيش دريافت درآمد) و سپس در دوره هاي بعد خدمات و يا كالا در مقابل آن ارائه گرديده و درآمد شناسائي مي شود .

هزينه ها  نيز به همين صورت مي باشند . در برخي موارد ممكن است هزينه بصورت غير نقد انجام شود و يا اينكه قبل از دريافت خدمات مبلغ هزينه پرداخت گردد . (پيش پرداخت هزينه ) در نتيجه در زماني كه خدمات يا كالائي دريافت گرديد هزينه ها نيز شناسائي مي شوند.
بر طبق اصل تطابق براي تعيين سود خالص ، هزينه هاي هر دوره بايستي از درآمدهاي همان دوره كسر گردد . براي اعمال اصل تطابق و در نتيجه شناخت هزينه ها ، روشهاي زير را مي توان در نظر گرفت :
1- هزينه هايي كه رابطه مستقيم با درآمد دارند . يعني اينكه وقوع هزينه و درآمد همزمان است و تحصيل درآمد نتيجه صرف هزينه ها است . مانند بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ، كميسيون فروش ، هزينه حمل كالاي فروش رفته .
2- هزينه هايي كه رابطه مستقيم با درآمد ندارند . اينگونه هزينه ها به روشي معقول و منطقي به دوره هايي از آن هزينه ها انتفاعي حاصل شده است تخصيص داده مي شوند .

مانند حقوق فروشندگان كه ربطي  به مبلغ فروش ندارد و يا سرشكن بهاي تمام شده دارائيهاي ثابت مانند ساختمان به دوره هائي كه از آن دارائي استفاده مي شود .

گزارش کارآموزی رشته حسابداری در شرکت بازرگانی ستاره سهیل

دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته حسابداری

--------------

ترجمه:cool

In this post from Ghani File site, we have provided you with an accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company.

This internship report is available for purchase and download in Word format and editable.

You can see the additional details of this accounting internship report below.

Accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company.

Number of pages: 84 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company.


Table of Contents


page title
Assumption of financial period 1
Assumption of continuity of activity 2
The principle of conformity (comparison of costs with revenues) 3
Correction of accounts 4
Account reform process 5
How to correct accounts 7
Modified experimental balance 8
Preparation of financial statements 8
Permanent and temporary accounts 9
Close accounts 9
Dedicated test level 10
Leaf work 11
Steps to prepare a worksheet 13
Business Institutions 15
Classification of commercial enterprises 16
Profit measurement in commercial enterprises 17
Sales revenue 18
Commodity sales accounts 19
Sales record 20
Returns from sales and discounts 21
Cash sales discounts 22
Net sales 24
Purchase account 24
Returns from purchases and discounts 25
Record returns from purchases and discounts 26
Shipping cost of purchased goods 27
Inventory 28
Inventory evaluation system 29
Cost of goods sold 31
Gross profit 33
Profit and Loss Section 36
Fixed Assets 42
General administrative expenses 47
Cash and control 53
How to evaluate assets created by the institution 60
Depreciation calculation methods 69
Exchange of fixed assets 75
Goodwill 93
Other assets 97
Establishment costs 98
Pre-operation costs 99
Resources 103

Accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company

Financial period assumption


The financial activities of an institution are continuous and generally in a balanced trend throughout its life. Accurate measurement of the results of an institution's performance is possible only at the end of its life, ie when the institution is dissolved and all its assets are converted into cash and its debts are paid.

But users of financial information need to know the financial status and results of the institution before the end of its operation.

Therefore, the period of activity of an institution is divided into shorter periods according to the performance of the institution. Separation of operations and financial periods based on periods shorter than the life of the institution is called the financial period assumption.

The most common financial period is the one-year financial period, which is called the fiscal year. The fiscal year usually corresponds to the calendar year. That is, it starts from the first of Farvardin and ends at the end of Esfand, although there is no need to match the calendar year and the fiscal year.


Financial periods are usually chosen in such a way that the end coincides with the time when the volume of operations of the business unit is at its lowest level, because at this time there is more opportunity to count inventory and prepare financial reports.
Some reports are prepared for periods of less than one year. For example, quarterly reports, also known as interim reports.

Accounting internship report in Setareh Soheil Trading Company
Assuming continuity of activity


Based on the assumption of continuity of operations, the operations of each institution will continue in the foreseeable future.
The assumption of continuity of activity does not mean the permanent survival of institutions, but is a presupposition that it has enough time to fulfill its goals and commitments.
The assumption of continuity of activity is the basis of common classifications in accounting. For example, the classification of current and long-term assets and liabilities is based on this assumption. If the assumption of continuity of activity does not apply, the distinction between current and long-term will lose its importance.
Assuming continuity of activity, it also has a strong effect on measurement in accounting. For example, based on this assumption, assets are recorded at cost and are not changed over time if the assumption of continuity does not apply (for example, when the institution is dissolved), this assumption is discarded, and for better presentation. Asset information is measured at market price and liabilities at settlement value.


The principle of conformity (comparison of costs with revenues)


Based on the cash accounting basis, revenues and expenses can be identified, measured and recorded at the time of receipt and payment of cash. Therefore, according to this basis, profit is equal to the difference between the amounts received and paid. Usually, natural persons and some small institutions use this method to calculate profit.

However, this method is suitable for small institutions.

But most institutions do not use this method, but use an accrual basis to identify revenues and expenses. Based on the accrual assumption, revenues are recognized and recorded when incurred and expenses incurred when incurred.
To explain the above, it can be said that some of the income is realized in one period, but the cash related to it is collected in later periods. (Non-cash income) or vice versa, first the received cash (pre-receipt of income) and then in the following periods, services or goods are provided against it and the income is identified.

The costs are the same. In some cases, the cost may be non-cash or full before the service is received.

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید