جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
شنبه 30 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

در این پست از سایت غنی فایل؛ طرح درس ملی عربی نهم اَلدرس الخامس اَلرُّجاءُ - طرح درس ملی عربی پایه نهم درس پنجم الرجاء را قرار داده ایم.

طرح درس الرجاء در قالب فایل ورد word و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش .

موضوع: طرح درس ملی عربی نهم اَلدرس الخامس اَلرُّجاءُ.

اهداف کلی
    الف) در حوزه شناخت: 1- اشنایی با 16کلمه جد ید عر بی
                            2–  شناخت فعل نهی ( اول شخص مفرد )
                            3- یاداوری فعل امر معا دل اول شخص مفرد
ب) در حوزه باور و گرایش:  1- تشو یق و تر عیب برای تلا ش در زندگی
                                   2 –  واینده نگری ودوری از تنبلی
ج)در حوزه عمل و رفتار:  1-  تتبین جا یگاه دور اندیشی و سعی و تلاش برای بدست آوردن خوا سته
                                2-تشو یق تلاش برای زند گی خوب و سعی و تلاش برای رسین به هد ف
                                3= تقو یت مهارت روان خو انی و تر جمه وکا ر برد وا ژگان

اهداف جزئی    دانش آموز در این فرایند آموزش باید به اهداف زیر برسد :   
1-  امو ختن16 کلمه جدید عر بی                                              
2- ترجمه متن در س  و ایات وارده در متن
3- فر ق فعل نهی و فعل امر را بداند  


.

طرح درس عربی نهم درس الرجا کالا جدول کشی و مرتب هست و بر اساس عرصه های خود، خدا، خلقت و دیگران و همچنین حیطه های تعقل، ایمان، علم، عمل و اخلاق تنظیم شده است.

 

----------

«تبلیغات»

با عضویت در «یاس سل» فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید.

«عضویت و ورود»