جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم: برایدانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی  و تمامی مطالب سایت، نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. . با خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل که دنیایی از فایلهاست، دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی را برای شما قرار داده ایم. دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی در قالب فایل ورد و قابل ویرایش آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی دانلود پایان نامه مبحث ايراد و آثار آن بر دادرسی در آيين دادرسی مدنی را مشاهده می نمایید.

موضوع: پایان نامه مبحث ایراد و آثار آن بر دادرسی در آیین دادرسی مدنی.

تعداد صفحات: 133 صفحه.

فرمت فایل : ورد word و قابل ویرایش.

فهرست
عنوان    صفحه
ايراد و آثار آن بر دادرسي
فصل اول – كليات    4
بخش اول – مقدمه    4
بخش دوم – تعريف ايراد و انواع آن    6
بند اول – ايراد چيست    6
بند دوم – انواع ايراد    8
بند سوم – تفكيك ايراد از دفاع ماهوي    11
بخش سوم – احكام كلي راجع به ايرادات    12
بند اول – چه كسي مي تواند ايراد را مطرح نمايد    13
بند دوم – ايراد در كداميك از مقاطع و مراحل دادرسي قابل طرح است    16
بند سوم – آثار طرح ايراد    19
بند چهارم – اثر پذيرش و رد ايراد    21
فصل دوم – انواع ايرادات و احكام مربوطه    23
بخش اول – مقدمه    23
بخش دوم – ايراد عدم صلاحيت    25
بخش سوم – ايراد عدم صلاحيت ذاتي    38
بخش چهارم – ايراد عدم صلاحيت نسبي    43
بخش پنجم – ايراد عدم صلاحيت شخصي    51
بخش ششم – ايراد امر مطروحه    54
بخش هفتم – ايراد دعواي مرتبط    59
بخش هشتم – ايراد عدم اهليت    63
بخش نهم – ايراد عدم توجه دعوا    67
بخش دهم – ايراد عدم سمت    71
بخش يازدهم – ايراد امر مختومه    76
بخش دوازدهم – ايراد عدم اثر قانوني دعوا    81
بخش سيزدهم – ايراد عدم مشروعيت    84
بخش چهاردهم – ايراد عدم جزميت    87
بخش پانزدهم – ايراد عدم ذي نفعي    90
بخش شانزدهم – ايراد مرور زمان    94
بخش هفدهم – ايراد رد دادرس    97
بخش هيجدهم – ايراد عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست    101
بند اول – لزوم پرداخت هزينه دادرسي    102
بند دوم – لزوم الصاق تمبر اوراق پيوست دادخواست    103
بند سوم – لزوم برابر با اصل كردن اوراق پيوست دادخواست    105
بند چهارم – لزوم الصاق تمبر وكالتي بر روي وكالتنامه هاي وكلاي دادگستري    106
بند پنجم – ساير نواقص مربوط به دادخواست    107
بخش نوزدهم – ايراد تفكيك دعوا    107
بخش بيستم – ايراد اناطه    109        
بخش بيست و يكم – اعتراض (ايراد) به بهاي خواسته    112    
بخش بيست و دوم – ساير ايرادات    129
بخش بيست و سوم – نتيجه    130

 
بسمه تعالي
فصل اول - كليات
بخش اول – مقدمه
مبحث ايرادات از مهمترين مباحث آيين دادرسي مدني است كه فصل مستقل و مواد متعددي از قانون آيين دادرسي مدني سابق و فعلي در خصوص آن تدوين گرديده است. اين مبحث در محاكم و دادگاههاي دادگستري و ساير مراجع قضايي و اداري نيز داراي جايگاه ويژه اي است و همواره مورد توجه قضات، وكلاي دادگستري و اصحاب دعوا بوده است. همچنين علماي حقوق نيز در تقريرات و تأليفات خود به طور مرتب فصلي براي اين موضوع تخصيص داده اند و در واحدهاي درسي دانشكده هاي حقوق و در ضمن درس آيين دادرسي مدني نيز مورد تدريس قرار گرفته است.
با اين حال و عليرغم اينكه اين موضوع مرتباً در تمامي جنبه هاي علمي و عملي حقوق مورد توجه حقوقدانان قرار داشته، باز هم پرداختن به اين مبحث و مسايل آن و يافتن پاسخي مناسب براي مسائل وابهامات مربوطه بسيار لازم و ضروري مي نمايد زيرا:
اولاً – قوانين مربوط به ايراد از آغاز تدوين تا كنون دستخوش تغييرات متعددي قرار داشته و بديهي است كه پاسخ بسياري از ابهامات را از طريق بررسي تاريخي موضوع مي‌توان حاصل نمود.

ضمناً اين موضوع تا كنون بطور مستقل و دقيق موردتوجه قرار نگرفته است و تحقيق در خصوص آن ضروري به نظر مي رسد. بعلاوه در سالهاي اخير نيز، قواعد مربوط به ايرادات به شكل جدي تري مورد اصلاح و بازنگري قرار گرفته اند و با سيستم دادگاههاي عمومي هماهنگ شده اند و خود اين امر نيز بررسي تطبيقي قانون سابق و فعلي را ضروري مي نماياند.

از طرف ديگر، تعدادي از ايرادات و احكام و قواعد مربوط به آنها در قانون آيين دادرسي مدني به شكل پراكنده تدوين شده اند و در نتيجه دستيابي به كليه ايرادات براي حقوقدانان قدري مشكل است. بنابراين جمع آوري و تدوين آنها در يك مجموعه مي تواند مفيد و منشأ آثار علمي و عملي قرار گيرد