جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق  و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

 

 

خرید هم بصورت تکی هم بصورت اشتراک ویژه امکان پذیر است. در این پست از سایت غنی فایل،دانلود تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق را برای شما قرار داده ایم. این مقاله در قابل فایل ورد و قابل ویرایش آماده خربد و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی   این تحقیق درباره ازدواج موفق و عوامل تاثیر گذار بر آن را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 69 صفحه.

فرمت فایل: ورد  و word قابل ویرایش.

موضوع: تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق

تکه ای از این پایان نامه در رابطه با ازدواج موفق را مشاهده می نمایید.

فهرست مطالب

 

چکیده تحقیق --------------------------------------------------- 1
فصل اول ------------------------------------------------------ 2
مقدمه -------------------------------------------------------- 3
نظریه پژوهش --------------------------------------------------- 4
اهمیت و ضرورت تحقیق --------------------------------------------6
اهداف کلی----------------------------------------------------- 8
اهداف جزئی ---------------------------------------------------- 8
فرضیه های پژوهش ------------------------------------------------9
سوالات پژوهش --------------------------------------------------9
مفاهیم ------------------------------------------------------- 10
تعاریف نظری واژه ها -----------------------------------------------10
فصل دوم – بررسی پیشینه یا ادبیات موضوع -------------------------- 11
فلسفه ازدواج ---------------------------------------------------12
انتخاب همسر ------------------------------------------------- 12
آثار ازدواج --------------------------------------------------- 13
وظیفه مسئولان در قبال ازدواج جوانان -------------------------------- 15
معیار های گزینش امثال -------------------------------------------16
هدف ازدواج  -------------------------------------------17
منشاء خانواده و تحولات تاریخی آن ----------------------------------- 21
ضرورت در نظر گرفتن ملاک ها و معیار ها در انتخاب همسر --------------------22
معیار و ملاک های مشترک ----------------------------------------- 24
اشکال مختلف خانواده و خصوصیات آنها به اختصار -------------------------28
فصل سوم – روش و متالوژی پژوهش ------------------------------- 29
روش تحقیق ------------------------------------------- 30
جامعه آماری ------------------------------------------- 30
نمونه آماری ------------------------------------------- 30
روش نمونه گیری ------------------------------------------- 30
ابزار تحقیق ------------------------------------------- 31
روش استخراج داده ها ------------------------------------------- 31
فصل چهارم – ارائه یافته های پژوهش -------------------------------- 32
پرسشنامه ------------------------------------------- 33
فصل پنجم – تفسیر و استنتاج نتایج پژوهش -----------------------------64
بیان مسئله پژوهش ------------------------------------------- 65
مشکلات و محدودیت تحقیق ---------------------------------------- 65
خلاصه تحقیق ------------------------------------------- 66
منابع ------------------------------------------- 68

موضوع: تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق.
*******************
خلاصه تحقیق :


با توجه به اهمیت موضوع ازدواج و رابطه آن با اجتماع تصمیم گرفتیم به تحلیل عوامل موثر در ازدواج موفق بپردازیم اهداف کلی ما در این تحقیق بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج دانشجویان متاهل . و اهداف جزئی آن بررسی و تحلیل تائید عوامل فرهنگی اجتماعی ، اقتصادی ف عوامب جغرافیایی است . دراین فصل نظریه هایی ارائه دادیم و ار آن فرضیه هایی پیشنهاد دادیم در مورد مذهب ، شباهت جسمی ، تفاوت های سنی ، مکانی ، تحصیلات ، مادیات ، تشریفات ، مسکن و ... سوالاتی مطرح کردیم . در فصل 2 به ادبیات پژوهش پرداختیم . روش تحقیق ما از نوع توصیفی بود . که هدفاز آن توصیف عینی ، واقعی و منظم خصوصیات یک موضوع است .
جامعه آماری ما شامل دانشجویان متاهل مجتمع علوم انسانی است نمونه آماری ما 50 نفر از دانشجویان متاهل مجتمع علوم انسانی واحد مشهد تشکیل می دهند . روش نمونه گیری روش تصادفی است برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است . و برای استخراج داده ها از جدول فراوانی ، نمودار های ستونی ف آمار توصیفی ، بهرمند شدیم .
مشکلاتی که در ایت تحقیق داشتیم عبارت اند از :
1 – محدود کردن تحقیق به مجتمع علوم انسانی
2 – محدود کردن به 50 دانشجوی متاهل
3 – عدم ارائه پاسخ صادقانه از سوی دانشجویان
4 – عدم همکاری بعضی از مسئولین
5 – محدودیت زمانی و کمبود منابع مورد نیاز برای تحقیق
6 – هرینه های بالا

******************
با توجه به جدول فوق در بین پاسخگویان 48 درصد در هنگام ازدواج بین 15 تا 20 سالگی، 40 درصد بین 21 تا 25 سالگی، 6 درصد بین 26 تا 30 سالگی و4 درصد بالاتر از 31 سال سن داشتند.8 درصد به این سوال پاسخ ندادند.
*************************
5- سلامت و امنیت اجتماعی :

موضوع: تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق.
ازدواج و بنای خانواده یکی از ارزشمندترین و مقدس ترین اقدامات برای هر انسان تلقی می شود ، به گونه ای که هیچ اقدام اجتماعی دیگری را نمی توان از جهت ارزش با آن مقابسه کرد . خانواده یک گروه و واحد اجتماعی است و در برگیرنده ی بیشترین ، عمیقترین و اساسی ترین مناسبات انسانی می باشد . ازدواج و تاسیس کانون خانوادگی برای سلامت و امنیت و سعادت اجتماع سودمند و ضروری است . هر گانه جوان ها به موقع ازد.واچ کنند ، به کانون گرم خانوده دل ببندند و بنیاد خانواده مستحکم باشد ، به گونه ای قابل ملاحظه از فسادها ، پلیدیها ، انحراف ها و بی بند و باریها و تجاوزهای جنسی و قتل و جنایت ها کاسته خواهد شد . از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که : « هیچ بنایی در اسلام نیست که نزد  خداوند محبوبتر از ازدواج باشد »
6- ازدواج از نظر طبیعی برای انسان نوعی کمال محسوب می شود و انسان بر اساس قانون آفرینش و حکم فطرت برای تامین نیازهای مختلف روانی – اجتماعی خود و نیز برای بقای تسل ، آرامش جسم و روان و حل مشکلات گوناگون زندگی به ازدواج نیازمند است .

****************
فرضیه های پژوهش :
1 – هرچه افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانا بیشتر ، مشکلات ازدواج جوانان هم بیشتر .
2 – هر چه افراد مذهبی تر وقوع ازدواج زودتر
3 – هر چه شباهتهای جسمی دو طرف بیشتر ، تمایل افراد برای ازدواج بیشتر .
4 – هر چه تفاوتهای سنی کمتر ، بقای زوجیت بیشتر
5 – هر چه زن و مرد از نظر مکانی به هم نزدیک تر ازدواج موفق تر
6 – هر چه همگونی نحصیلات بین زن و مرد بیشتر ، سعادت خانوادگی بیشتر
7 – هر چه تمایل اشخاص به مادیات کنتر ، ازدواج ها با دوام تر
8 – تشریفات زیاد در مراسم عقد و عروسی مانعی است بر سر ازدواج جوانان .
9 – مشکل نداشتن سر پناه و مسکن از موانع دیگر در امر ازدواج می تواند باشد .
سوالات پژوهش :
1 – آیای سرح توقعات و انتظارات جوانان در امر ازدواج تاثیری دارد ؟
2 – آیا اعتقاد مذهبی جزء ملاک های اصلی برای ازدواج به حساب می آید ؟
3 – آیا شباهتهای جسمی در تمایل افراد به ازدواج نقش دارد ؟
4 – آیا سن از عوامل موثر در تاخیر ازدواج است ؟
5 – آیا نزدیکی مکانی در ازدواج نقش مهمی دارد ؟
6 – تفاوت سطح تحصیلات زن و مرد چه تاثیری در امر ازدواج دارد ؟
7 – آیا مادیات زیاد یکی از شاخصهای مهم در ازدواج است ؟
8 – آیا نداشتن سر پنا و مسکن یکی از موانع ازدواج است ؟
9-  آیا تشریفات زیاد در مراسم عقد و عروسی و موانع ازدواج رابطه دارد .

موضوع: تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق.

**********************
نظریه ها :
1 – از نظر دورکیم علل و عوامل اصلی مربوط به ازدواج جوانان افزایش سطح توقعات و انتظارات جوانان ازدواج می باشد . { بررسی تطبیقی تغییرات ازدواج – مهدوی ص 46 }
2 – کنیزی : معتقد است در ساخت اجتماعی امریکا و انگلیس در واقع999999 هیچ چیز به اندازه مذهب بر الگوهای کنونی رفتار زوجیت موثر است . { جامعه شناسی خانواده – ساروخانی ص 46 )
3 – به عقیده لوگال تا پیش از ازدواج ، مذهب بر رفتار جوانان موثر است لیکن پس از زناشویی نا باوریهای دینی یکی از طرفین دشواری های فراوانی برای آنها فراهم می کند .
4 – به عقیده هالینگشد یکی از مهمترین عواملی که هنگام انتخاب همسر بر تصمیم فرد و جامعه اثر می گذارد اعتقاد دینی است . { ساروخانی ص 65 }
5 – بوساروبل معتقد است زناشویی میان زن و مردی که مذاهب مختلف دارند به دشواریهای شخصی و خانوادگی گوناگون می انجامد . { ساروخانی ص64 }

 

 

موضوع: تحقیق علمی بررسی علل و عوامل موثر در ازدواج موفق.

 

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید