جشنواره عید تا عید تخفیف‌های محصولات غنی فایل آغاز شد.مشاهده جشنواره

مشاهده دسته بندی بستن دسته بندی
امروز
پنجشنبه 28 تیر 1403
جزئیات محصول پرسش و پاسخ پشتیبانی این محصول

توضیحات محصول

تذکر مهم : برای دانلود  طرح درس روزانه درس سیمای خوبان هدیه های آسمان ششم ابتدایی و سایر مطالب سایت نسبت به خرید اشتراک ویژه اقدام نمایید. پس از خرید اشتراک ویژه به تمامی مطالب سایت دسرسی رایگان خواهید داشت.

در این پست از سایت غنی فایل، طرح درس روزانه درس سیمای خوبان هدیه های آسمان ششم ابتدایی را برای شما قرار داده ایم.

این طرح درس روزانه هدیه های ششم ابتدایی در قالب فایل ورد و جدول کشی شده آماده خرید و دانلود می باشد.

در ادامه توضیحات تکمیلی طرح درس سیمای خوبان که مربوط به هدیه های آسمان ششم دبستان می باشد را مشاهده می نمایید.

تعداد صفحات: 5 صفحه.

فرمت فایل: ورد word و قابل ویرایش.

موضوع: طرح درس روزانه درس سیمای خوبان هدیه های آسمان ششم ابتدایی.


مشخصات کلی


    نام کتاب: هدیه آسمانی                               عنوان درس: سیمای خوبان                    تعداد فراگیران: 8 نفر
پایه ی تحصیلی: ششم ابتدایی                      تاریخ اجرا:                         طراح :
محل اجرا : مدت اجرا: 45دقیقه                             درس: 6

هدف کلی  

 آشنایی دانش آموزان با معرفی الگوهای برتر وانسان های نمونه برای هدایت وراهنمایی مردم از دیدگاه قرآن

اهداف جزئی 

   دانش آموزان
1-با ویژگی های امامان وپیشوایان مسلمانان آشنا می شوند.
2-دیدگاه قرآن را نسبت به اهل بیت (ع) درک می کنند.
3-داستانی درباره ی یکی از خصوصیات امام کاظم (ع) را یاد می گیرند.
4-با اصل امامت به عنوان یکی از اصول دینی ما شیعیان آشنا می شوند.
5-درباره ی حدیثی از پیامبر اسلام (صّلی الله علیه وآله )که برای معرفی جانشینان بعد از خود فرمودند فکر می¬کنند.
6-نام کامل و خلاصه ای از زندگینامه امامان عزیزمان را یاد می گیرند.

اهدف رفتاری  

 در پایان این درس انتظار می رود دانش آموزان بتوانند:
1-خلاصه ای از داستان سیمای خوبان بیان کنند.(حیطه ی شناختی)
2-امامان و پیشوایان ما مسلمانان را به عنوان الگو های برتر و انسان های نمونه بیش تر ازگذشته بشناسند.(حیطه ی شناختی)
3-آیه ی 33سوره احزاب (آیه ی تطهیر) را به عنوان سخنی از خداوند متعال برای معرفی پیشوایان دینی مسلمانان درک کنند. (حیطه ی شناختی).
4-خصوصیات اهل بیت (ع) را بفهمند و در شناخت هر چه بیشتر آن سروران گرامی تلاش کنند.(حیطه ی شناختی)
5-باتعریف کاملی از اصل امامت و ویژگی های امامان عزیزمان آشنا شوند.(حیطه ی شناختی)
6-با توجه به حدیث امام علی (ع):(هر کس ما را دوست دارد ،پس شبیه ما عمل می کند.) در برخورد با موقعیت های مختلف سخن این بزرگوار را در اعمال و رفتار خود نشان دهند.(حیطه ی روانی –حرکتی)
7-نام امامان عزیزمان رابه صورت شعر و با آهنگی زیبا هم خوانی کنند.(حیطه ی عاطفی)
روش¬های تدریس    روش بحث گروهی-روش اکتشافی –روش پرسش وپاسخ
ابزار های آموزشی    ماژیک –تابلو-کتاب درسی-کتابی از احادیث امامان بزرگوار
فضای آموزشی    کلاس درس

در فایل دانلودی همه چیز مرتب و جدول کشی می باشد.

طرح درس روزانه درس سیمای خوبان هدیه های آسمان ششم ابتدایی . طرح درس رایگان هدیه های اسمان ششم درس سیمای خوبان . هدایت و راهنمایی مردم از دیدگاه قرآن . طرح درس رایگان سیمای خوبان

ترجمه:

In this post from Ghani File site, we have provided you with the daily lesson plan of Khoob TV, the gifts of the sixth elementary heaven.

This daily lesson plan for the sixth elementary gifts is ready to buy and download in the form of a word file and a spreadsheet.

In the following, you will see additional explanations of the lesson plan of Sima Khooban, which is related to the gifts of the sixth heaven of elementary school.

Number of pages: 5 pages.

File format: Word and editable.

Subject: Daily lesson plan Lesson of good looks Sixth heaven gifts elementary.

General specifications


    Book Name: Heavenly Gift Course Title: Good TV Number of Learners: 8 people
Level: 6th grade Execution date: Designer:
Venue: Duration: 45 minutes Lesson: 6
General purpose

 Familiarity of students with the introduction of superior role models and exemplary people to guide and guide people from the perspective of the Quran
Minor goals

   students
1- They get acquainted with the characteristics of Muslim imams and leaders.
2- They understand the view of the Qur'an towards the Ahl al-Bayt (AS).
3- They learn a story about one of the characteristics of Imam Kazem (AS).
4- Shiites get acquainted with the principle of Imamate as one of our religious principles.
5- They think about a hadith from the Prophet of Islam (peace be upon him) that he said to introduce the successors after him.
6- Learn the full name and summary of the biography of our dear Imams.
Behavioral goals

 At the end of this lesson students are expected to be able to:
1- Tell a summary of the story of Khooban TV. (Cognitive domain)
2- Our Imams and leaders should recognize Muslims as superior role models and exemplary human beings more than before. (Cognitive domain)
3- Understand verse 33 of Surah Al-Ahzab (verse of purification) as a word from God Almighty to introduce the religious leaders of Muslims. (Cognitive domain).
4- Understand the characteristics of the Ahl al-Bayt (AS) and try to get to know those esteemed rulers as much as possible. (Cognitive domain)
5- Get acquainted with the complete definition of the principle of Imamate and the characteristics of our dear Imams. (Cognitive domain)
6- According to the hadith of Imam Ali (AS): (Everyone loves us, so he acts like us.) In dealing with different situations, show the words of this noble man in their actions and behavior. –Motion)
7- Recite the names of our dear Imams in the form of poetry and with a beautiful song. (Emotional domain)
Teaching methods Group discussion method - Exploratory method - Question and answer method
Magic educational tools - boards - textbooks - a book of hadiths of the great Imams
Classroom educational space

In the download file, everything is arranged and tabulated.
 

-------------

با عضویت در یاس سل، فایل های خود را بفروشید و کسب درآمد کنید